Depresí trpí miliony lidí na světě. Může vézt až k fyzickým problémům

Deprese je závažný problém duševního zdraví, který postihuje miliony lidí na celém světě. Odhaduje se, že jen v USA trpí depresí každoročně přibližně 16,2 milionu dospělých. Jedná se o závažný problém duševního zdraví, který může způsobovat intenzivní pocity smutku, beznaděje a prázdnoty. Může také vést k fyzickým zdravotním problémům, jako jsou únava, potíže se spánkem a potíže se soustředěním.

Deprese je způsobena řadou faktorů, včetně genetiky, biologických faktorů, faktorů prostředí a psychologických faktorů. Může být také způsobena traumatickými událostmi nebo stresujícími životními situacemi. U lidí s depresí se může projevovat řada příznaků, včetně:

 • depresivní nálady
 • ztráty zájmu o činnosti, které je dříve bavily
 • změn chuti k jídlu
 • potíží se soustředěním
 • nízké hladiny energie.

Pokud se domníváte, že byste mohli trpět depresí, je důležité poradit se s lékařem nebo odborníkem na duševní zdraví. Ti budou schopni posoudit vaše příznaky a stanovit diagnózu. Léčba deprese obvykle zahrnuje kombinaci léků, psychoterapie a změny životního stylu.

Léky mohou pomoci zmírnit příznaky deprese a usnadnit zvládání každodenního života. Psychoterapie vám pomůže pochopit, proč se cítíte tak, jak se cítíte, a pomůže vám vytvořit strategie, jak příznaky zvládat. Pomoci může také změna životního stylu, například pravidelné cvičení, dostatek spánku a zdravá strava.

Deprese může být obtížná a izolující zkušenost, ale je léčitelná a lidé se mohou naučit své příznaky zvládat. Pokud se potýkáte s depresí, je důležité vyhledat pomoc a podporu. K dispozici je řada zdrojů, včetně podpůrných skupin a linek důvěry. Se správnou pomocí a podporou je možné depresi překonat a žít zdravější a šťastnější život.

Jak včas odhalit depresi?

Deprese je závažná duševní porucha, která může mít vážné následky, pokud se neléčí. Naštěstí existují způsoby, jak depresi včas odhalit, abyste mohli dostat odpovídající pomoc a léčbu. Jak tedy rozpoznat depresi u sebe nebo u někoho, na kom vám záleží?

 • Sledujte změny v chování a náladě.

Osoba, která trpí depresí, se může cítit sklesle nebo beznadějně, může mít nedostatek energie, potíže se soustředěním nebo může dojít k náhlým změnám spánku či stravovacích návyků. Může se u ní také projevovat zvýšená podrážděnost nebo celkový nezájem o činnosti, které ji dříve bavily.

 • Věnujte pozornost fyzickým příznakům.

Deprese se může projevovat fyzickými příznaky, jako jsou bolesti hlavy, žaludku a zad. Osoba může být také více unavená než obvykle a mít potíže se spánkem.

 • Všímejte si negativních myšlenek.

Lidé, kteří trpí depresí, mohou mít negativní myšlenky o sobě a svém životě. Mohou mít pocit, že nejsou dost dobří nebo že nikdy nebudou šťastní. Mohou se také cítit zahlceni věcmi, které se dříve zdály být zvládnutelné.

 • Hledejte příznaky zneužívání návykových látek.

Lidé se mohou obracet k drogám nebo alkoholu, aby se vyrovnali s depresí, což může být známkou hlubšího problému. Pokud si všimnete, že někdo, na kom vám záleží, častěji užívá návykové látky, může to být známkou deprese.

 • Vyhledejte odbornou pomoc.

Pokud vy nebo někdo, koho znáte, projevuje známky deprese, je důležité vyhledat odbornou pomoc. Lékař nebo odborník na duševní zdraví může depresi diagnostikovat a poskytnout možnosti léčby.

Včasným rozpoznáním příznaků deprese můžete vyhledat pomoc, kterou potřebujete k zahájení zvládání příznaků. Poznání příznaků deprese je důležitým prvním krokem k získání pomoci.

Tipy jak předcházet depresi

Deprese může mít drastický dopad na každodenní život člověka a v některých případech může vést až k sebevraždě. Naštěstí existují způsoby, jak depresi předcházet. Zde je několik tipů, které vám pomohou zůstat zdraví a optimističtí.

 • Pravidelně cvičte – cvičení je jedním z nejlepších způsobů, jak zůstat fyzicky i psychicky zdravý. Uvolňuje endorfiny, což jsou hormony zodpovědné za zlepšení nálady. Snažte se denně věnovat alespoň 30 minutám mírné fyzické aktivity. To může zahrnovat chůzi, běh, plavání nebo sport.
 • Jezte zdravou stravu – zdravá strava je zásadní pro fyzické i duševní zdraví. Dbejte na dostatek ovoce, zeleniny, celozrnných výrobků a libových bílkovin. Vyhýbejte se zpracovaným potravinám a sladkým nápojům, protože ty mohou způsobit, že se budete cítit pomalí a depresivní.
 • Dopřejte si dostatek spánku – spánek je pro vaše tělo nezbytný, aby mohlo načerpat nové síly a zotavit se. Dbejte na to, abyste každou noc spali alespoň sedm až devět hodin. Pokud máte potíže se spánkem, snažte se dodržovat pravidelný spánkový režim a omezte používání elektroniky před spaním.
 • Spojte se s ostatními – sociální interakce je klíčem k udržení duševního zdraví. Ujistěte se, že jste v kontaktu s přáteli a rodinou, a snažte se najít si čas na aktivity, které vás baví, s ostatními. Může jít například o návštěvu kina, vstup do klubu nebo návštěvu kurzu.
 • Zvládejte stres – stres může být jedním z hlavních faktorů, které přispívají ke vzniku deprese. Snažte se najít zdravé způsoby, jak stres zvládat, například cvičení, meditace nebo rozhovor s přítelem. Pokud se navíc cítíte přetíženi, nebojte se vyhledat pomoc lékaře nebo odborníka na duševní zdraví.

Deprese je závažné onemocnění, ale správnou změnou životního stylu mu lze předcházet. Ujistěte se, že dodržujete tyto tipy, abyste si udrželi zdravou náladu a vyhnuli se depresi.

Co se o depresi moc neví?

 • Deprese je jednou z nejčastějších poruch duševního zdraví na světě. Podle Světové zdravotnické organizace trpí některou z forem deprese přibližně 350 milionů lidí.
 • Postihuje lidi všech věkových kategorií, pohlaví a etnik. Ačkoli se nejčastěji vyskytuje u žen, depresí mohou trpět i muži.
 • Deprese je víc než jen pocit smutku. Je to závažný zdravotní stav, který se vyznačuje pocity beznaděje, bezmoci a bezcennosti. Může také způsobovat změny spánkového režimu a chuti k jídlu, stejně jako potíže se soustředěním a plněním každodenních úkolů.
 • Příčina deprese není zcela objasněna, ale předpokládá se, že se jedná o kombinaci genetických, biologických, environmentálních a psychologických faktorů.

Kam sahá historie deprese?

Deprese je součástí lidských dějin již od starověku. První známý popis deprese pochází ze spisů Hippokrata z 5. století př. n. l. Ten tento stav popsal jako „melancholii“, což pochází z řeckých slov „černý“ a „žluč“.

V průběhu staletí se na depresi pohlíželo různými způsoby. Například ve středověku byla deprese považována za známku morálního selhání nebo duchovní slabosti.

V renesanci byla považována za nemoc, kterou je třeba léčit bylinnými prostředky a exorcismy.

V 19. století byla deprese považována za duševní chorobu, kterou lze léčit pomocí psychoterapie.

Na počátku 20. století Sigmund Freud vyvinul psychoanalytický přístup k léčbě deprese. Věřil, že deprese je způsobena nevědomými konflikty. Freudovy myšlenky se setkaly s velkou skepsí, ale posloužily jako základ pro pozdější teorie o příčinách deprese.

V 50. letech 20. století byla vyvinuta antidepresiva k léčbě deprese. Tyto léky byly považovány za průlom v léčbě deprese a od té doby se používají stále častěji.

V současné době je deprese stále závažným onemocněním. Přesto je kolem deprese stále mnoho stigmatizace a nepochopení, a proto je důležité se o její historii dále vzdělávat. Pochopením její historie můžeme lépe porozumět tomuto onemocnění a způsobům jeho léčby.

Antidepresiva – co to je?

První antidepresiva vytvořil v 50. letech 20. století americký vědec a psychiatr rakouského původu Dr. Joseph Schildkraut. Navrhl teorii, že deprese je způsobena chemickou nerovnováhou v mozku. Navrhl, že nedostatek neurotransmiteru noradrenalinu způsobuje depresivní nálady a že zavedení léku, který zvyšuje množství noradrenalinu v mozku, pomůže depresi zmírnit.

V 50. a 60. letech 20. století byla vyvinuta řada léků, které zvyšovaly hladinu noradrenalinu v mozku, včetně imipraminu, amitriptylinu a desipraminu. Tyto léky jsou známé jako tricyklická antidepresiva neboli TCA a dodnes se hojně používají.

Koncem 70. let 20. století byla vyvinuta nová skupina antidepresiv známá jako selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu neboli SSRI. Tyto léky působí tak, že zvyšují hladinu neurotransmiteru serotoninu v mozku. SSRI jsou nyní nejčastěji předepisovanou skupinou antidepresiv a patří mezi ně léky jako fluoxetin (Prozac), paroxetin (Paxil) a sertralin (Zoloft).

Od doby, kdy Dr. Schildkraut poprvé navrhl svou teorii o příčině deprese, urazila antidepresiva dlouhou cestu. Přestože se o příčinách deprese a nejlepších způsobech léčby musíme ještě mnoho dozvědět, není pochyb o tom, že tyto léky pomohly bezpočtu lidí trpících depresí.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang