Flow fenomén – šťastní kdykoli a kdekoli?

Člověk může učinit sám sebe šťastným nebo nešťastným bez ohledu na to, co se právě děje „venku“, jen tím, že změní obsah svého vědomí. To zní samozřejmě skvěle, ale opravdu to platí? A pokud ano, jak na to?

Zmiňovaná změna obsahu vědomí znamená prožití flow. Tento termín můžeme do češtiny přeložit jako plynutí, či proudění.

Co je plynutí?

Flow je pojem, o kterém se často hovoří v oblasti osobního rozvoje a duchovního růstu. Označuje stav mysli, kdy člověk zažívá zvýšený pocit uvědomění, soustředění a tvořivosti. V tomto stavu lze říci, že člověk je „ve flow“ nebo „v zóně“.

Díky flow může člověk dosáhnout stavu hlubokého zaujetí

Koncept flow je známý již po staletí a mnoho kultur a náboženství jej zahrnulo do svého učení. V novější době se tímto konceptem zabývají vědci, psychologové a filozofové ve snaze lépe porozumět tomuto jevu.

Podstatou myšlenky flow je představa, že člověk může dosáhnout stavu hlubokého zaujetí, kreativity a produktivity. Tento stav je často spojován se zvýšeným pocitem soustředění a koncentrace, kdy se člověk může cítit zcela ponořen do činnosti.

Často je označován jako stav „flow“, protože se o něm říká, že je to stav činnosti bez námahy a spontánnosti.

Říká se, že flow je stav zvýšené výkonnosti a kreativity a lze jej považovat za „vrcholný zážitek“. Je to stav mysli a těla, kdy je člověk zcela v souladu se svým okolím a funguje na vyšší úrovni výkonnosti a kreativity.

Často je také spojován s činnostmi, jako je sport, hudba, umění a další tvůrčí aktivity. Tento koncept se však může vztahovat na jakoukoli činnost nebo situaci, od práce až po vztahy.

Klíčem k dosažení flow je identifikovat a soustředit se na vnitřní odměny z dané činnosti spíše než na odměny vnější. To zahrnuje nalezení rovnováhy mezi výzvou a dovedností a snahu o dokonalou kombinaci obojího.

Důležité je také zůstat v přítomném okamžiku a dávat pozor na jakékoli rozptýlení nebo negativní myšlenky, které se mohou objevit.

Flow je silný a obohacující zážitek. Může pomoci zvýšit produktivitu, kreativitu a soustředění, a dokonce může pomoci snížit stres a úzkost. Když se naučíte tento stav navozovat, může to být skvělý způsob, jak zlepšit celkovou pohodu a výkonnost.

Do psychologie tento pojem zavedl americký psycholog maďarského původu Mihaly Csikszentmihalyi.

Kdo byl Mihaly Csikszentmihalyi?

Mihaly Csikszentmihalyi je jedním z nejvlivnějších psychologů 20. století. Američan maďarského původu je známý především díky své práci o flow, stavu intenzivní koncentrace a soustředění, který je často popisován jako „být v zóně“.

O tomto tématu napsal mnoho prací a zasloužil se o popularizaci tohoto konceptu.

Mihaly Csikszentmihalyi se narodil v roce 1934 v italském Fiume. Rané dětství strávil v Itálii, ale když zemi napadli nacisté, přestěhoval se s rodinou do Maďarska.

Po druhé světové válce se přestěhoval do Spojených států, kde získal doktorát z psychologie na Chicagské univerzitě.

Během své kariéry se Mihaly Csikszentmihalyi zaměřil na pochopení lidské motivace a tvořivosti. Vypracoval teorii flow, kterou popisuje jako stav hlubokého soustředění a zaujetí pro nějakou činnost.

Je přesvědčen, že flow je klíčem k dosažení špičkového výkonu, a prokázal, že je možné zvýšit úroveň flow prostřednictvím praxe a správného nastavení cílů.

Mihaly Csikszentmihalyi napsal na téma flow mnoho knih, včetně svého zásadního díla Flow: Psychologie optimálního prožitku. V této knize nastiňuje svou teorii flow a uvádí příklady, jak ho lze dosáhnout.

Napsal také několik dalších knih na toto téma, včetně knihy Kreativita: Flow and the Psychology of Discovery and Invention, která se zabývá tvůrčím prouděním a jeho souvislostmi s kreativitou.

Dílo Mihalyho Csikszentmihalyiho mělo velký vliv na populární kulturu. Jeho koncept flow byl použit ve filmech, televizních pořadech a knihách, a dokonce byl přijat firmami a organizacemi jako nástroj pro zlepšení výkonnosti zaměstnanců.

Jeho práce je také hojně využívána v oblasti vzdělávání a sportu, kde je považována za mocný nástroj, který pomáhá studentům a sportovcům dosáhnout jejich plného potenciálu.

Práce Mihalyho Csikszentmihalyiho změnila způsob, jakým přemýšlíme o motivaci a kreativitě, a měla trvalý dopad na naši kulturu a společnost. Stále je vlivnou osobností v oblasti psychologie a jeho dílo je dodnes hojně čteno a diskutováno

Csikszentmihalyi ve svých pracích tvrdí, že fenoménu plynutí můžeme dosáhnout velmi lehko, a to zaměřením své pozornosti. Záleží tedy pouze na nás, zda budeme tento stav zažívat často, či méně. Ale jak se vlastně pozná, že jsme tohoto stavu dosáhli?

Co je pozornost?

Pozornost je nedílnou součástí našeho života a její význam nelze přeceňovat. Pozornost je schopnost soustředit se na určitý úkol nebo předmět po delší dobu a je nezbytná pro učení, produktivitu a celkovou pohodu.

Bez dostatečné pozornosti nemůžeme efektivně zpracovávat a uchovávat to, co se učíme nebo čeho se snažíme dosáhnout.

V dnešním světě je bohužel těžké získat pozornost. Při neustálém přívalu digitálních rozptýlení je snadné se zahltit a ztratit pozornost. Naše pozornost se snižuje, což může vést ke snížení produktivity a dokonce k úzkostem nebo depresím.

Naštěstí existuje mnoho strategií, které lze použít ke zlepšení pozornosti a soustředění se na úkoly, které jsou pro nás důležité.

Osvojení si správných návyků, jako je vyhrazení času na soustředěnou práci, vytvoření pohodlného pracovního prostoru bez rozptylování a pravidelné přestávky, může pomoci udržet si soustředění.

Kromě toho existuje mnoho aplikací, nástrojů a strategií, které nám mohou pomoci udržet pozornost, například technika Pomodoro, meditace a kognitivně behaviorální terapie.

Popis stavu plynutí křížem krážem

Během let zkoumání stavu plynutí Csikszentmihalyi nasbíral nesčetné množství výpovědí lidí, kteří tento stav zažili. Jednotlivé případy se lišily snad vším – věkem, vzděláním, pohlavím, kulturou, i vybranou činností. I přesto však všichni popisují plynutí stejně.

Jedná se o stav, kdy se člověk poddá činnosti, kterou dělá. Nic jiného nevnímá. Důležité je akorát tady a teď. V takové chvíli člověk ztrácí pojetí sebe a existuje jen pro danou aktivitu.

A v neposlední řadě během procesu plynutí nesledujeme žádný cíl. Vykonáváme určitou aktivitu pro ni samotnou.

Zní to povědomě? Každý alespoň někdy zažije pocit plynutí. Ne všichni jsme si však takových chvil vědomi. A co tedy pro navození stavu plynutí potřebujeme?

Hlavní podmínky pro dosažení stavu plynutí

Obecně se uvádí osm základních podmínek, které stav plynutí charakterizují. V závislosti na konkrétním případě mohou některé prvky vymizet. Jádro ale zůstává stejné.

Vždy se jedná o úkol, který máme šanci úspěšně dokončit. Musíme mít jasně stanovené cíle tohoto úkolu a musíme být schopni se na danou činnost dostatečně soustředit.

Ideální je i okamžitá zpětná vazba, abychom viděli, jak se nám úkol daří. Činnost pak provádíme s hlubokým zaujetím, kdy zapomínáme na všední starosti života.

Pojem vlastního já se ztrácí a o to silněji se vrací po dokončení aktivity. A v neposlední řadě zpravidla dochází ke změně vnímání času. Minuty jsou otázkou mrknutí oka, nebo naopak celého života.

A teď trochu konkrétněji

Co tedy může být takovým prožitkem plynutí? Nejčastěji lidé uvádí prožívání stavu plynutí během sportovních aktivit.

Například dlouhý běh, kdy už ani člověk nevnímá, že běží. Nebo tenisová hra, která tak pohltí, že člověku připadá, jako by ji hrál celé dny. Stejně tak může stav plynutí přinášet práce. Mistrovské dílo kuchaře, stejně jako precizní chirurgický zákrok.

Z těch klidnějších aktivit pak jasně vítězí četba. Chvíle, kdy nevnímáme nic kolem sebe, protože jsme myšlenkami v úplně jiném světě.

Stavu plynutí můžeme dosáhnout i chvílí samoty, nebo naopak intenzivním rozhovorem s přáteli. Co může být prožitkem plynutí? Cokoli. Opravdu cokoli.

A co z toho?

Jak již bylo uvedeno výše, stav plynutí lze navodit sami. A to zaměřením své pozornosti na konkrétní činnost. I nudné chvíle, jako pracovní porady, lze obrátit v okamžiky hlubokého zaujetí.

Stačí si vytyčit úkol, který bude přiměřený schopnostem daného jedince, a nechat se jím pohltit.

Lidé by tedy měli se svojí pozorností nakládat tak, jak nejlépe umí, protože stav plynutí obohacuje a přispívá k lepší kvalitě života. Slovy Csikszentmihalyiho by se to dalo vyjádřit takto: „Pokud chceme zlepšit hodnotu svých prožitků, je pro nás pozornost tím nejdůležitějším nástrojem.“

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang