Důležitost vztahu mezi matkou a dítětem před narozením

Když by se kdokoli zeptal maminek na vztah, který ke svému dítěti chovaly ještě před jeho narozením, určitě by každá z nich na tuto otázku dokázala odpovědět. Dokázalo by ale samotné dítě odpovědět na otázku, jak se cítilo v matčině lůně?

Prenatálním obdobím se rozumí život dítěte v děloze matky. Toto období má obrovský vliv na vývoj jeho osobnosti. Těhotenství je tajemná cesta pro matku i pro dítě. Některá maminka prožívá těhotenství zcela pohodově, jiná zase zjišťuje pohlaví podle krve, tvaru břicha a je nedočkavá, každá žena to zkrátka prožívá jinak.

Pokud je početí spojeno s radostí, štěstím a plánováním budoucnosti, je to dobrý předpoklad pro narození vyrovnaného a šťastného potomka. Tělesná a duševní pohoda je velice důležitým faktorem během těhotenství a může ovlivnit i budoucí charakter dítěte.

Jak je matce, tak je dítěti

V tomto období vytváří vztah hlavně matka. Pokud je v depresi, trpí úzkostí, dítě to vnímá také. Jak je to možné? Jak doposud nenarozené dítě dokáže rozeznat pozitivní emoce matky od těch negativních? Lásku od nenávisti?

Děje se to vlivem hormonů katecholaminů, které se uvolňují při stresu. Pokud se tedy stresuje matka, stresuje se i dítě. Je důležité si uvědomit, že v komunikaci mezi matkou a dítětem hrají velkou roli biochemické mechanismy: na matčin úlek dítě reaguje kopáním, protože přes placentu pronikla vlna adrenalinu. Pokud matka jen pomyslí na zapálení cigarety, dítě je neklidné.

Katastrofický dopad má potom užívání drog nebo některých léků těhotných žen na jejich potomky. O tom, co všechno hrozí za rizika pro dítě, když budoucí matka užívá v průběhu těhotenství drogy, je věnována kapitola níže.

Matka může se svým nenarozeným dítětem komunikovat mnoha způsoby. Dítě reaguje na matčin hlas, na její doteky i na změnu polohy těla. V dnešní době se již jistotou tvrdí, že plod naslouchá matčinu hlasu a citově reaguje na jeho emoční zabarvení. Velice významné jsou také doteky.

Výsledky pozorování ukazují, že nedostatek doteků v prenatálním období doprovázejí potíže v sociálních kontaktech a větší problém v komunikaci. Důležitý je také zpěv. Pokud maminky svému dítěti v prenatálním období zpívají, dříve se u nich projevuje talent a kreativita.

Je prokázáno, že u nechtěných dětí dochází k potratu častěji, než u dětí chtěných. Matčin vztah k plodu je nesmírně důležitý. Je velmi podstatné, jak matka plod vnímá. Pokud se nachází v milující rodině u milujících rodičů, cítí to. Pokud je žena zahrnuta láskou, je zahrnuto láskou také dítě.

Dítě také, kromě hlasu matky, reaguje na její dotyk

Velký vliv matky na dítě v prenatálním období je také důvodem, proč se neustále mluví o potratech. Lidé zastávají různé názory, dívají se na potraty z různých hledisek. Z náboženského hlediska je zabití plodu hřích. Avšak jak je tomu z morálního hlediska? Pokud se dítěti nedostává lásky a dostatečné péče před narozením, jaké tomu bude po jeho narození? Je na každé osobě, jak se k této problematice postaví.

Jaká žena, takové těhotenství

Každá žena prožívá těhotenství jinak, ale pro většinu jsou první tři měsíce nejtěžší. Druhý a třetí trimestr bývá nejkrásnější, mnoho maminek v tomto období najde samu sebe a na těhotenství se dívají jako na zázrak, jimž byly obdarovány.

Těhotenství je stále určitým tajemstvím. Není úplně zřejmé, do jaké míry se matka s dítětem zná, když přichází na svět. Jedno je ale jasné, devět měsíců jsou jedním tělem, jednou duší a to je spojí navěky.

Citát ruského básníka Maxima Gorkého mluví za vše: „Velká pýcha tohoto světa je dílem matek.“ Matky budou vždy oceňovány o trochu méně, než by si zasloužily.

Těhotenství

Těhotenství je vzrušující a život měnící zkušenost. Je to období očekávání, radosti a někdy i obav. Je to také období dramatických fyzických a emocionálních změn. Je důležité si uvědomit změny, ke kterým během těhotenství dochází, aby každá budoucí matka mohla podniknout kroky k zajištění jejího zdraví i jejího dítěte.

Během prvního trimestru se tělo začne připravovat na nadcházejících devět měsíců. Děloha se začne roztahovat a zvětší se prsa. Budoucí matka může také pociťovat ranní nevolnosti, únavu a nechuť k jídlu. Je důležité naslouchat tělu a v případě potřeby odpočívat.

Během druhého trimestru se budoucí matka může začít cítit energičtěji a nevolnosti by měly ustoupit. Pravděpodobně se dítě začne projevovat a matka může pociťovat kopání a pohyby miminka. Je to vzrušující období, ale je také důležité, aby si všímala jakýchkoli změn v pohybech plodu.

Třetí trimestr je pro miminko obdobím rychlého růstu. Děloha a břicho se budou nadále zvětšovat a budoucí matka může pociťovat více bolestí. Může také zažít Braxton-Hicksovy kontrakce, což jsou cvičné stahy, které pomáhají připravit tělo na porod. Neměla by také zapomínat na to, se o všech změnách poradit se svým lékařem.

Je důležité, aby si byla vědoma změn, které mohou během těhotenství nastat. Zdravá strava, pravidelné cvičení a užívání prenatálních vitamínů jsou pro zdraví každé budoucí matky i jejího dítěte zásadní.

Řada z vitamínů je volně prodejná v mnoha lékárnách. Navíc je možné získat některé výhody nebo slevy v případě, že má nastávající maminka věrnostní kartičku (například Dr.Max karta).

Ideální volbou je promluvit si se svým poskytovatelem zdravotní péče o všech případných obavách a nezapomenout chodit na pravidelné kontroly. Při správné péči a přípravě může být těhotenství krásným a obohacujícím zážitkem.

Užívání drog v těhotenství

Užívání drog během těhotenství může mít závažné účinky na vyvíjející se plod a novorozence. Je důležité, aby si těhotné ženy byly vědomy možných rizik spojených s užíváním drog v těhotenství a aby se v případě užívání drog poradily se svým poskytovatelem zdravotní péče.

Drogy, včetně léků na předpis a nelegálních drog, se mohou dostat k plodu různými způsoby a mohou způsobit vážné poškození. Dokonce i drogy, které jsou považovány za bezpečné pro těhotné ženy, mohou být nebezpečné, pokud jsou užívány v kombinaci s jinými drogami nebo alkoholem. Nejčastěji užívanými drogami v těhotenství jsou marihuana, kokain, heroin a pervitin.

Marihuana je nejčastěji užívanou drogou během těhotenství. Je důležité, aby si těhotné ženy uvědomily, že marihuana může ovlivnit vývoj plodu a po narození může dítěti způsobit zdravotní problémy. Její užívání během těhotenství je spojeno s nízkou porodní hmotností, předčasným porodem a problémy s chováním v dětství.

Užívání kokainu během těhotenství může způsobit vážné problémy plodu, včetně srdečních vad, problémů s růstem a mentálního postižení. Může také vést k odloučení placenty, což je případ, kdy se placenta oddělí od dělohy a může mít za následek potrat nebo narození mrtvého dítěte.

Užívání heroinu během těhotenství může způsobit vážné zdravotní problémy dítěte, včetně nízké porodní hmotnosti, abstinenčních příznaků a dlouhodobých komplikací, jako jsou poruchy učení a poruchy chování.

Metamfetamin je vysoce návyková droga, která může dítěti způsobit vážné zdravotní problémy, včetně srdečních vad, rozštěpu rtu a opožděného vývoje.

Možnosti léčby při užívání drog v těhotenství

Pro těhotné ženy, které užívají drogy, je k dispozici řada možností léčby, včetně poradenství, medikamentózní léčby a rezidenčních léčebných programů.

Těhotné ženy by si také měly uvědomit, že odvykání užívání drog může být obtížné a může vyžadovat pomoc poskytovatele zdravotní péče nebo odborníka na závislosti. Se správnou pomocí mohou těhotné ženy získat potřebnou léčbu a poskytnout svému dítěti nejlepší šanci na zdravý start.

Poradenství je jedním z nejdůležitějších aspektů léčby užívání drog v těhotenství. Může nastávajícím matkám pomoci vypracovat plán na omezení nebo ukončení užívání drog a také řešit jakékoli základní problémy nebo problémy s duševním zdravím, které mohou přispívat k jejich užívání drog.

Ženám může také prospět rozhovor s terapeutem nebo podpůrnou skupinou, který jim pomůže vyrovnat se se stresem a emocemi během těhotenství.

Kromě poradenství může být ke snížení rizika poškození v důsledku užívání drog během těhotenství nezbytné změnit životní styl. To může zahrnovat vyhýbání se situacím, které mohou vést k užívání drog, jako je pobyt v blízkosti lidí, kteří drogy užívají, nebo chození na místa, kde se drogy prodávají.

Ženy možná budou muset také změnit stravovací návyky, aby zajistily správnou výživu pro udržení zdraví nenarozeného dítěte.

V neposlední řadě mohou být předepsány léky, které pomohou snížit účinky užívání drog v těhotenství. Může jít o léky na snížení touhy po drogách a také o léky, které pomáhají zvládat abstinenční příznaky. Je důležité si uvědomit, že léky by se měly užívat pouze pod dohledem lékaře.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang