Gambling – kdo je ohrožen?

Mnoho lidí si jednou za čas zajde vsadit, zahrát na automatu, nebo roztočit ruletu. Někdy se však občasné zariskování změní v opravdu velký problém. Patologické hráčství známe dnes také pod názvy gambling, případně gamblerství.

Tyto dva výše uvedené anglické termíny mají základ ve slovese „to gamble“, což znamená podstoupit určité riziko ve snaze něčeho dosáhnout. Pravděpodobnost neúspěchu je přitom vždy mnohokráte vyšší než naděje na úspěch či výhru. Uvedený význam se tedy nevztahuje jenom na hazardní hráčství, ale bývá s ním nejčastěji spojován.

Je to droga!

I když se gamblerství často řadí mezi závislosti, Mezinárodní klasifikace nemocí gamblerství zařadila do kategorie „návykové a impulzivní nemoci“. Je však nesporné, že se projevuje stejnými znaky jako závislosti. Patří sem především zvýšené množství času vynakládaného na danou činnost, zhoršení sebeovládání, odvykací stavy, pokračování v činnosti navzdor škodlivým následkům a v neposlední řadě zvyšování tolerance.

Poslední zmiňovaná známka závislosti znamená tendenci zvyšovat dávky, v tomto případě vsazené peníze, protože dosavadní množství již danou osobu nedokáže uspokojit.

Kdo podlehne?

Příčin gamblerství je nepřeberné množství. Každý patologický hráč má svůj příběh. Někdy je popudem stresová situace, kdy si jde člověk „na uklidněnou“ sednout k automatu, a nakonec se od něj již nedokáže odtrhnout. Jindy je příčinou naivní myšlenka hráče na rychlé a jednoduché získání velké finanční hotovosti.

Některým stačí k vytvoření návyku jen možnost hry spolu s nedostatkem jiných zájmů. Podle průzkumů jsou ohroženi především muži kolem 30 let, kteří žijí sami. Typické důsledky patologického hráčství jsou hlavně ztráta zájmu o práci, ztráta blízkých, postupné zadlužování a v krajním případě i trestná činnost zaměřená na získání dalších finančních prostředků. Výjimkou nejsou ani sebevražedné pokusy, kdy hráč nevidí žádné jiné východisko než smrt.

Každý problém má své řešení

Dvě až tři procenta populace mají problém s hazardem. Stejně jako jiné nemoci i gamblerství se dá léčit. Prvním krokem je přiznat si problém. Dalším krokem je návštěva lékaře. V tomto případě specializované poradny, kde se rozhodne o dalším postupu léčby.

Možností jsou například pravidelné návštěvy poradenských center, léčba v psychiatrické léčebně nebo ústavu pro léčbu závislostí. Stejně jako závislosti i gamblerství má nejrůznější svépomocné skupiny anonymních hráčů, kteří se navzájem podporují a sdělují si své zkušenosti, rady a tipy.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang