Cesta k řidičskému oprávnění – jak probíhá výuka v autoškole?

Výuka v autoškole je nezbytná pro získání řidičského průkazu. Učí se v ní mnoho důležitých dovedností, které jsou nezbytné k úspěšnému řízení. Jak probíhá výuka v autoškole?

Automobily jsou dnes nedílnou součástí každodenních životů. Jejich ovládání je pro mnoho lidí nezbytné. Proto hraje výuka v autoškole klíčovou roli pro získávání schopností, které jsou nutné pro bezpečnou a efektivní jízdu.

Cena řidičáku na auto závisí na různých okolnostech a hlavně na konkrétní autoškole. Tento článek se podívá na obecné aspekty a fáze výuky v autoškole od teoretické části až po závěrečnou zkoušku. Kudy vede cesta k řidičskému oprávnění?

Před zahájením výuky v autoškole

Aby člověk vůbec mohl zahájit výuku v autoškole, musí si nejprve vybrat spolehlivou autoškolu, jako je třeba Autoškola Kladno, a podat přihlášku. Přihlášku může podat i ten, komu ještě nebylo 18 let.

K přihlášce je nutné dodat i potvrzení od lékaře, že je student schopný řídit. Následně autoškola předá studentovi výukové materiály (učebnici, CD) a naplánuje jízdy s instruktorem.

Samozřejmě je také nutné zaplatit kurzovné. Kurzovné se platí předem, ovšem jsou i autoškoly, které nabízejí kurz autoškoly na splátky bez navýšení.

Jak probíhá výuka v autoškole?

Výuka v autoškole má dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část probíhá formou kurzu s pravidelnou docházkou na přednášky. V této části se budoucí řidiči učí dopravní předpisy, technické informace o vozidle a bezpečnostní opatření při řízení.

Zkrátka a dobře se jedná o povinnosti a práva, která musí řidič znát v souvislosti s řízením vozidla. Budoucí řidiči by měli také znát detaily o pneumatikách, v dnešní době se tím myslí letní, zimní a celoroční pneumatiky. Ačkoli se tyto informace v autoškole nevyučují, pro budoucí řidiče mohou být užitečné také informace o přepisu vozidla.

Při praktické části se žák učí řídit. Musí tedy absolvovat cvičné jízdy. Část výcviku lze absolvovat na trenažéru nebo autocvičišti, větší část ovšem v terénu. Při výcviku na řidičský průkaz skupiny B je nutné absolvovat 28 vyučovacích hodin jízdy. Jedna vyučovací hodina trvá 45 min.

To je zákonem stanovené minimum, takže vyučovací hodina může být i delší. Po absolvování minimálního počtu hodin teorie i praxe se může člověk přihlásit ke zkoušce.

Délka kurzu v autoškole

Délka kurzu v autoškole je individuální. Obecně však lze říci, že pro skupinu B trvá kurz 2 až 3 měsíce. Záleží na tom, jak často má člověk cvičné jízdy. Rychlokurz v Autoškole Kladno lze zvládnout i za 4 až 5 týdnů.

Autoškola vydává studentům průkaz a do tohoto průkazu zaznamenává hodiny praktického výcviku. Tento průkaz by měl mít každý u sebe vždy při výcviku.

V době závěrečné zkoušky musí student splnit věkový limit pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění, a to nejpozději den před termínem zkoušek.

Cvičné jízdy v autoškole

Praktická část výuky v autoškole neboli cvičné jízdy je rozdělena do několika etap. Během 1. etapy se student učí základní dovednosti ohledně ovládání vozidla a řešení jednoduchých situací a manévrů. Pohyb rukou a nohou se musí zautomatizovat.

Začátkem 2. etapy začíná postupně provádět složitější manévry, jako je parkování (popředu i couváním), otáčení apod. V této etapě se již jezdí městským provozem, světelnými křižovatkami i mimo obec vyšší rychlostí.

Ve 3. etapě se student učí podélné parkování (mezi vozidla) a řešení krizových situací. Instruktoři nechávají studenta v různých situacích samostatně uvažovat, trénovat a rozvinout jeho schopnosti vedoucí k správnému řešení daných situací.

Kdo se všechny tyto dovednosti naučí, může postoupit k závěrečné zkoušce.

TIP: Pro budoucí motoristy se mohou stát informace o přepisu vozidla a o tom, jaké dokumenty jsou k němu potřeba užitečnými nebo třeba informace, co vše má obsahovat autolékárnička.

Závěrečná zkouška v autoškole

Kdo absolvuje teoretickou výuku a výcvik dle učební osnovy, může přistoupit k závěrečné zkoušce. Počty vyučovacích hodin jsou stanoveny zákonem jako minimální, takže si student může domluvit s autoškolou počet hodin i vyšší tak, aby byl k závěrečné zkoušce 100% připraven.

Závěrečná zkouška probíhá v jeden den v autoškole. Provádí ji zkušební komisař a skládá se ze 3 částí:

  • Elektronický test z pravidel silničního provozu. Ten trvá 30 minut a kdo jím neprojde, do další části zkoušky (jízda) nepokračuje.
  • Ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla (to platí jen pro skupiny C, CE, D a DE).
  • Zkouška z praktické jízdy – u skupin A, B, BE a T trvá 30 min, u skupin C, CE, D, DE trvá 40 min.

Také je nutné vědět, že platí systém v počtu možných zkoušek – tzv. systém 3krát a dost. To znamená, že v případě první neúspěšné zkoušky má student možnost absolvovat již jen dvě opakovací zkoušky. Platí to však pro každou zkoušku zvlášť. Tedy test 3krát a jízda také 3krát.

Zároveň platí, že všechny zkoušky je třeba složit do 12 měsíců ode dne konání první zkoušky, jinak je nutné absolvovat novou výuku a výcvik.

Za zkoušku z odborné způsobilosti musí student zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 700 Kč.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang