Nejdelší řeky v ČR – největší, nejvodnatější

České řeky sice nejsou v porovnání s některými světově známými řekami tak dlouhé a vodnaté, to však nic nemění na jejich důležitosti. Jejich hodnota spočívá v tom, jak formují krajinu, ovlivňují historii a poskytují zásobárnu vody pro místní ekosystémy. Jaké jsou nejdelší řeky ČR?

Česká republika se pyšní malebnou krajinou, historickými památkami i rozmanitými vodními toky. Řeky a potoky jsou životadárnou silou planety, vytvářejí sítě pramenů a toků, které formují krajinu a ovlivňují život na Zemi.

Tento článek se zaměří na nejdelší řeky, které protékají územím České republiky. Zároveň jsou u pětice nejdelších řek ČR uvedeny tipy na nejzajímavější místa kolem těchto řek.

Nejdelší řeka ČR

Žebříček nejdelších řek ČR je následující:

  1. Vltava – délka v ČR 433 km, celková délka je stejná
  2. Labe – délka v ČR 370,2 km, celková délka 1 094 km
  3. Morava – délka v ČR 284,5 km km, celková délka 353,1 km
  4. Ohře – délka v ČR 246,55 km, celková délka 304,6 km
  5. Sázava – délka v ČR 225,93 km, celková délka je stejná
  6. Dyje – délka v ČR 196,22 km, celková délka 234,2 km
  7. Jihlava – délka v ČR 180,80 km, celková délka je stejná
  8. Svratka – délka v ČR 168,49 km, celková délka je stejná
  9. Jizera – délka v ČR 167,04 km, celková délka je stejná
  10. Lužnice – délka v ČR 157,66 km, celková délka 208 km

Mezi další nejdelší řeky ČR patří Berounka, Odra, Otava, Opava a Radbuza.

1. Vltava – nejdelší řeka ČR

Řeka Vltava je považovaná za královnu českých řek. Je nejdelší řekou ČR a zároveň jednou z nejvýznamnějších řek naší vlasti. Její prameny se nacházejí na jihozápadních svazích Šumavy. Jeden z pramenů, Teplá Vltava, pramení ve výšce 1 172 m v blízkosti obce Černý kříž. Asi 5 km odtud se nachází horská vesnice Kvilda. 

Druhým pramenem je Studená Vltava pramenící v Bavorsku. Ke spojení obou pramenů dochází u osady Chlum. Teprve od tohoto soutoku se Vltava stává Vltavou. Odtud si Vltava razí cestu českou krajinou, překonává horskou krajinu, až se dostane do širších nížin, kde nabízí úchvatné scenérie a historické památky.

Své jméno řeka získala od germánského „Wilt-ahwa„, což znamená „divoký„.

Během svého toku Vltava míjí několik historických měst, z nichž nejvýznamnějším je bezpochyby hlavní město Praha. V Mělníku se pak Vltava vlévá do Labe.

Historie a kultura spojené s Vltavou jsou neoddělitelně zakořeněny v českém národním povědomí. Vltava se stala inspirací pro mnoho umělců, básníků a hudebníků, mezi nimiž nejvýznamnější roli sehrála ve „Vltavě“ Bedřicha Smetany. Jednom z dílů jeho symfonické básně Má vlast.

Zajímavosti v okolí Vltavy

Kromě toho, že je Vltava nejdelší řekou ČR, vytváří úžasnou krajinu kolem svých břehů, která láká turisty a milovníky přírody. Oblíbené jsou výlety lodí po Vltavě, které nabízejí relaxaci, pohled na malebné vesničky, hradní zříceniny a rozmanitou flóru a faunu. Co navštívit v okolí Vltavy?

Pokud se to vezme po proudu řeky, pak je to samozřejmě Národní park Šumava, kterým Vltava protéká. Nabízí nádhernou přírodu, horské scenérie, jezera a turistické trasy pro milovníky outdoorových aktivit.

Oblíbeným místem u Vltavy je také Český Krumlov. Malebné městečko zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Český Krumlov je známý pro svůj historický zámek s nádhernými zahradami a malebným starým městem.

Ze zámků na Vltavě stojí za zmínku také Hluboká nad Vltavou, Orlík nebo Zvíkov. Na Vltavě také bylo vybudováno množství přehrad, které slouží jako rekreační místa. Mezi oblíbená místa patří Slapy nebo vodní nádrž Lipno.

Vltava je nejdelší řekou ČR. Pramení na Šumavě, protéká Prahou a v Mělníku se vlévá do Labe.

2. Labe – největší řeka v ČR

Labe je nejvodnatější řeka v ČR. Se svými celkovými 1 094 km zároveň patří k největším řekám Evropy. Druhá nejdelší řeka v ČR pramení na Labské louce v Krkonoších v nadmořské výšce 1 387 metrů. Odtud protéká Labským dolem do Špindlerova mlýna, přes Dvůr Králové nad Labem se dostává do Pardubic, kde se stáčí na západ.

Dále protéká Kolínem, Poděbrady a odtud postupuje severním směrem přes České středohoří. V Mělníku se do Labe vlévá Vltava, nejdelší řeka ČR. Za Hřenskem pak Labe opouští ČR, protéká Německem a ústí do Severního moře.

Německý název pro Labe (Elbe) má kořeny ve starověku, kdy v okolí řeky žili Keltové. Původní výraz „elb“ v překladu znamenal „velká řeka“.

Labe hraje klíčovou roli v evropské vodní dopravě. Už ve středověku se Labe hojně používalo k přepravě dřeva a dalších surovin. Dnes se pro lodní přepravu používá až 950 km této řeky.

Zajímavosti v okolí Labe

Labe vytváří malebné scenérie a je obklopeno působivými krajinami, zejména v Krkonoších, Českém středohoří a v okolí Labských pískovců. Obdivuhodný je Labský vodopád v Labském dole, který je největším vodopádem v Krkonoších. I samotný Labský důl je oblíbenou oblastí s mnoha trasami pro pěší turistiku.

Zajímavostí na řece Labe je i kouzelná Přehrada Les Království. Leží u samoty Těšnov a byla postavena v roce 1920. Když ji člověk navštíví, má dojem, že je na nějakém zámku nebo hradu. Hráz je totiž doplněna dvěma branami s ozdobnými věžičkami. Domek hrázného připomíná malý kamenný hrad s dominantní věží.

Z památek na břehu Labe dále vyčnívá zámek Děčín nebo hrad Střekov v Ústí nad Labem, který se tyčí nad Labem. Z přírodních památek jsou pak oblíbené Labské pískovce poblíž hranic s Německem.

Labe je druhou nejdelší řekou ČR. Zároveň je nejvodnatější řekou v ČR.

3. Morava

Morava pramení pod vrcholem Králického Sněžníku na území obce Dolní Morava v nadmořské výšce 1 380 m. Přes Horno a Dolnomoravský úval Morava směřuje k obci Rohatec, kde začíná tvořit společnou česko-slovenskou státní hranici.

Na Česko-rakousko-slovenském trojmezí do Moravy přitéká její nejdelší přítok Dyje. Od soutoku s Dyjí pak řeka opouští území Česka a teče dále jižním směrem, až po soutok s Dunajem u Bratislavy. Délkou toku je Morava po Vltavě a Labi třetí největší řekou ČR.

Morava je nechvalně známá svými povodněmi z července 1997, které patří mezi největší povodně v historii samostatné České republiky. Vyžádaly si 49 lidských životů. Povodeň nastala vlivem abnormálních srážek v Jeseníkách a Beskydech.

Zajímavosti v okolí Moravy

Řeka Morava protéká řeka řadou známých měst, jako je Litovel, Kroměříž nebo Hodonín. Posledním městem na toku je slovenská Bratislava. Z přírodních zajímavostí za návštěvu stojí Králický Sněžník, kde Morava pramení. Leží přímo na česko-polské hranici. Na vrcholu Králického Sněžníku stojí od roku 2022 na polské straně rozhledna.

4. Ohře

Ohře je čtvrtá nejdelší řeka ČR, která však pramení v Německu a protéká několika českými kraji. Je to levostranný přítok Labe. Ohře pramení v německé spolkové zemi Bavorsko a vstupuje na území České republiky u obce Hranice v Karlovarském kraji.

Hlavními městy, kterými Ohře protéká, jsou Cheb, Karlovy Vary, Loket, Sokolov, Chomutov a Ústí nad Labem. Ohře je známá svými malebnými údolími, která lákají turisty, a také historickými městy, která se nacházejí v jejím okolí.

Zajímavosti v okolí Ohře

Kolem řeky Ohře je řada zajímavostí a atrakcí, které stojí za návštěvu. Na skalnatém ostrohu nad řekou Ohře se vypíná hrad Loket s městskou památkovou rezervací. Pod Loktem přicházejí krásné peřeje v okolí Svatošských skal, skládající se ze skalních věží bizardních tvarů.

Asi každý zná lázeňské město Karlovy Vary, známé svými minerálními prameny, lázeňskou architekturou a mezinárodním filmovým festivalem. Ohře protéká přímo jeho centrem. Kolem Ohře se také nachází České středohoří, malebné pohoří s nádhernými výhledy, skalními útvary a turistickými trasami.

Ohře je pro své klidné vody oblíbená i mezi vodáky. Začít lze už v Chebu, odtud pokračovat přes Kynšperk, Loket a Karlovy Vary až do Kadaně. Na mnoha místech jsou písčité pláže vhodné ke koupání. 

5. Sázava

Sázava pramení na Moravě jako Stružný potok v nadmořské výšce 757 m na severozápadě katastru obce Cikháj. Tento potok spolu s dalšími menšími toky napájí rybník Velké Dářko. Od výtoku z Velkého Dářka je pak potok dále nazýván Sázavou.

Na toku řeky leží několik zajímavých měst a obcí, mezi nimiž lze zmínit Havlíčkův Brod, Světlou nad Sázavou, Pikovice a Český Šternberk. Sázava je známá svou krásnou krajinou, a proto je oblíbeným místem pro turisty, vodáky a milovníky přírody. V údolí řeky se nachází mnoho turistických tras, cyklostezek a kempů.

Zajímavosti v okolí Sázavy

Mezi největší přírodní zajímavosti a zároveň nejkrásnější část Sázavy patří Stvořidla. Jde o přírodní rezervaci a pro vodáky peřejnatý úsek Sázavy u Ledče nad Sázavou. Při troše štěstí tu lze pozorovat vydry, ledňáčky nebo mloky.

K oblíbeným památkám v okolí Sázavy patří Světlá nad Sázavou. Toto město ležící přímo u řeky Sázavy je známé svým klášterem, kostelem sv. Jakuba a malebným historickým centrem. Klášter Světlá nad Sázavou je památkou na benediktinské tradice a stojí za návštěvu.

Dominantou Sázavy je hrad Český Šternberk. Hrad patří k nejstarším a nejhezčím hradům v České republice a nabízí nádherný výhled na okolní krajinu.

Sázava také patří k neoblíbenějším řekám vodáků. Nazývají ji „Zlatou řekou“. Jednak kvůli těžbě zlata v minulosti a také kvůli její barvě. Nejčastěji se splouvá z Ledče nad Sázavou, odkud teče do Zruče, kde je zámek i vodácké muzeum, v meandru leží hrad Kácov s barokním zámkem a následuje i jeden z nejzachovalejších hradů Český Šternberk

Největší řeky v ČR – tajuplné pověsti

Česká krajina je bohatá na lidové pověsti a legendy spojené s řekami. Zde jsou některé pověsti o největších řekách v ČR.

Pověst o Vltavě

Jedna z nejznámějších českých pověstí je spojena s řekou Vltavou. Podle této pověsti vodník, který byl dědicem celého povltavského a polabského vodního panství, se znelíbil vrchnímu vodníkovi, který vládl všem vodám světa. Byl proto odsouzen k tisíciletému vyhnanství. Z něj ho mohla vysvobodit jedině lidská dívka, která by s ním šla do vodní říše.

Do vodníka se zamilovala dívka Hanna. Vztahu však nepřál její otec. Když Hanna uviděla, jak její vodník skáče do vody, skočila za ním. Všichni si mysleli, že zemřela, avšak nikdo netušil, že žije na dně Vltavy ve zlatém paláci.

Když se jí po letech zastesklo po lidech, dovolil jí vodník vyjít ven v podobě černé kočky. Když Hanna čekala dítě, vyšel vodník sám ven, a pozval její stařičkou tetu (porodní bábu), aby ho následovala. Najednou byla stará žena pod vodou ve zlatém paláci.

Hanně pomohla při porodu a směla si za to vzít, co chtěla. Vodník nachystal zlato, šperky, drahé kamení, avšak teta si na radu Hanny vzala jen uhlí a odešla domů. Když vystupovala z loďky, hrst uhlí se jí vysypala ze sukně na břeh řeky. Ráno uslyšela, jak se na nábřeží sbíhají lidé.

Uhlí se totiž přes noc proměnilo ve zlato. Když porodní bába po letech prozradila Hanninu otci, že Hanna dosud žije na dně Vltavy, zbylé zlato se opět změnilo na uhel. Od těch dob nesla ulička v Josefově jméno Zlatá a Hanna se dodnes vrací do ulic Josefova v podobě černé kočky se zelenýma očima.

Pověst o Ohři

K Ohři se vztahuje řada bájí a pověstí. Jedna z nich vypráví o krásné víle Sibyle, strážkyni pramene. Patřila ke dvanácti družkám víly Egérie, královny celé řeky. Krása Sybily oslnila mladého rytíře Arnolda z nedalekého hradu, který ji spatřil sedět na velkém balvanu v řece.

Po čase jí požádal o ruku. Víla však pravila, že je zaslíbena panenskému stavu a nesmí opouštět okolí pramene, neboť má úkol ho chránit. Rytíř se tedy vydal do Kadaně do křišťálového paláce královny Egérie a požádal ji, aby Sibylu zbavila její služby.

Egéria však řekla, že Sibylinu služba musí trvat navěky. Požádala ho, aby se stal ochráncem řeky. Odměnou mu bude to, že jeden den v roce se bude moci se Sibylou setkat. Arnold souhlasil, řeku chránil a každoročně v určený den se u pramene potkával se Sibylou.

Ani on se nikdy neoženil, a když v jedné válečné bitvě zahynul, Ohře se od pramene až po soutok s Labem divoce rozvodnila. Podle pověsti Sibyla ronila slzy pro svého rytíře.

Nejvodnatější řeka ČR

Labe je nejvodnatější řekou ČR. Řeka začíná jako průzračný potok, postupně sílí a její tok se zpomaluje. Mezi nejvýznamnější přítoky Labe patří Úpa, Metuje, Orlice, Chrudimka, Jizera, Vltava jako nejdelší řeka ČR nebo Ohře. Labe protéká několika přírodními rezervacemi.

Druhou nejvodnatější řekou ČR je pochopitelně Vltava, která se tak svou délkou, povodím i průtokem řadí mezi největší řeky v ČR. Na dalších příčkách nejvodnatějších řek ČR se pak umísťuje Morava, Dyje a Berounka.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang