Vznik internetu – historie, kdo ho vymyslel, kdy vznikl

Vznik internetu představuje jednu z nejzásadnějších událostí moderního světa, která radikálně proměnila způsob, jakým lidstvo komunikuje, pracuje a zabývá se informacemi. Jak vznikla fascinující historii internetu, od jeho skromných začátků až po rozkvět globálního fenoménu, který ovlivnil téměř každý aspekt lidského života? Kdo vymyslel internet?

Dnes je internet nezbytnou součástí každodenního života. Od okamžité komunikace s lidmi na druhém konci světa po přístup k obrovskému množství informací a služeb — internet poskytuje nepředstavitelné možnosti. Proto stále mnoho lidí prahne po informacích:

 • Kdy a jak vznikl internet
 • Kdo založil internet
 • Komplexní historie internetu

Avšak cesta k vytvoření této globálního sítě nebyla snadná ani jednoduchá. Začínalo to malými kroky a velkými vizemi několika vizionářů, kteří si představovali svět propojený díky elektronické komunikaci. Jaká je historie, která stála u zrodu tohoto fenoménu a jak se jeho vznik proměnil v revoluci, která změnila svět?

Vznik internetu

Jak probíhal vznik internetu? Internet se může zdát jako současná záležitost, jeho kořeny ve skutečnosti sahají až do 60. let minulého století. Internet, jak je známý dnes, je výsledkem dlouhého vývoje, který započal v 60. letech 20. století sítí ARPANET.

Tato síť, financovaná americkým ministerstvem obrany, sloužila pro výměnu informací mezi univerzitami a výzkumnými institucemi. V 80. letech se ARPANET rozrostla a otevřela i pro komerční využití. Současně s tím vznikl protokol TCP/IP, který je základem fungování dnešního internetu.

Další revoluci přinesl v roce 1989 Tim Berners-Lee s vynálezem World Wide Webu (WWW). WWW umožnil propojení dokumentů na internetu pomocí hypertextu a jejich zobrazení v grafickém webovém prohlížeči. To vedlo k explozivnímu růstu popularity internetu a jeho masovému rozšíření.

V 90. letech se internet stal běžnou součástí života ve vyspělých zemích – řada lidí si tuto dobu pamatuje velice dobře. Rozšířilo se používání e-mailu, internetového bankovnictví a online nakupování. Vznikly také první internetové vyhledávače a sociální sítě.

Na přelomu tisíciletí se internet stal dostupným i v rozvojových zemích. Rozšířilo se používání mobilních telefonů a bezdrátového připojení k internetu. Vznikly platformy jako YouTube, Facebook a Twitter, které umožnily lidem sdílet informace a komunikovat v globálním měřítku.

Data dnes putují kabely i vzduchem.

Historie internetu

Dnes je internet nedílnou součástí života a historie internetu se píše již celé desítky let. Poskytuje přístup k informacím, nákupům, zábavě, komunikaci a vzdělávání. Je také důležitým nástrojem pro podnikání a obchod.

Mezi důležité milníky vývoje internetu patří:

 • 1969: Vznik sítě ARPANET
 • 1983: Vznik protokolu TCP/IP
 • 1989: Vynález World Wide Webu (WWW)
 • 1993: První webový prohlížeč Mosaic
 • 1998: Vznik Google
 • 2004: Vznik Facebooku
 • 2005: Vznik YouTube
 • 2007: Vznik iPhone
 • 2010: Vznik iPadu
 • 2020: Pandemie COVID-19 urychluje digitalizaci a online aktivity

Internet se neustále vyvíjí a je těžké předvídat, co přinese budoucnost. Jedno je jisté: internet bude i nadále hrát důležitou roli v životě lidí na celém světě.

Kdy vznikl internet

Kdy vznikl internet? Internet pro veřejnost, tedy World Wide Web (WWW), byl vynalezen v roce 1989 Timem Berners-Leeem, britským vědcem pracujícím v CERNu. WWW je systém propojených dokumentů, které lze zobrazit v grafickém webovém prohlížeči. To vedlo k explozivnímu růstu popularity internetu a jeho masovému rozšíření.

Kdy začal internet v Česku?

V Česku byl internet poprvé spuštěn v roce 1992. Prvním poskytovatelem internetového připojení byla společnost CESNET, která propojila akademické instituce v České republice. V roce 1993 byla spuštěna síť FidoNet, která umožnila e-mailovou komunikaci mezi uživateli v Česku a na Slovensku.

V roce 1995 byl liberalizován český telekomunikační trh, což vedlo k vstupu soukromých společností na trh a k rozšíření dostupnosti internetového připojení. V roce 1996 byl spuštěn první český internetový vyhledávač Seznam.cz.

V roce 1998 se internet stal běžnou součástí života ve vyspělých zemích. V Česku v té době mělo internetové připojení 5 % domácností. V roce 2000 se toto číslo zvýšilo na 20 % a v roce 2010 na 70 %.

Důležité milníky vývoje internetu v Česku:

 • 1992: Spuštění sítě CESNET
 • 1993: Spuštění sítě FidoNet
 • 1995: Liberalizace telekomunikačního trhu
 • 1996: Spuštění Seznam.cz
 • 1998: 5 % domácností má internetové připojení
 • 2000: 20 % domácností má internetové připojení
 • 2010: 70 % domácností má internetové připojení
 • 2020: Pandemie COVID-19 urychluje digitalizaci a online aktivity

Dnes má internetové připojení více než 80 % domácností v Česku. Internet se stal nedílnou součástí života lidí na celém světě. Poskytuje přístup k informacím, zábavě, komunikaci a vzdělávání, a dá se na něm také vydělávat. Je také důležitým nástrojem pro podnikání a obchod.

K síti se dokázaly připojit i starší počítače.

Kdo vymyslel internet

Odpověď na otázku, kdo vymyslel internet, je mírně zapeklitá. Za „otce zakladatele“ internetu jsou považováni dva muži:

 1. Robert Taylor: V 60. letech 20. století vedl v americkém ministerstvu obrany program ARPA (Advanced Research Projects Agency), který financoval vývoj sítě ARPANET. ARPANET byla předchůdkyní dnešního internetu a sloužila pro výměnu informací mezi univerzitami a výzkumnými institucemi.
 2. Tim Berners-Lee: V roce 1989 vynalezl World Wide Web (WWW). WWW je systém propojených dokumentů, které lze zobrazit v grafickém webovém prohlížeči. To vedlo k explozivnímu růstu popularity internetu a jeho masovému rozšíření.

Síť ARPANET položila základy pro fungování dnešního internetu. Síť umožňovala vzájemnou komunikaci na dálku připojených počítačů i sítí. Tim Berners-Lee pak vytvořil systém, který zpřístupnil informace na internetu široké veřejnosti.

Kromě Roberta Taylora a Tima Bernese-Lee se na vývoji internetu podílelo mnoho dalších osobností. Mezi ně patří například:

 • Vinton Cerf a Robert Kahn: Autoři protokolu TCP/IP, který je základem fungování dnešního internetu.
 • Paul Mockapetris: Vynálezce systému DNS (Domain Name System), který umožňuje překládat názvy domén (jako www.seznam.cz) na IP adresy.
 • Marc Andreessen: Vytvořil první grafický webový prohlížeč Mosaic, který umožnil masové rozšíření World Wide Webu.

Internet je výsledkem práce mnoha lidí. Robert Taylor a Tim Berners-Lee však bezpochyby patří mezi jeho nejdůležitější tvůrce. Taylor položil základy pro fungování sítě a Berners-Lee vytvořil systém, který zpřístupnil informace na internetu široké veřejnosti.

Internet prošel za krátkou dobu dramatickým vývojem a stal se běžnou součástí života lidí. Jaká je jeho budoucnost? Jaké trendy budou formovat internet v příštích letech?

 • Internet věcí (IoT): Miliardy zařízení budou připojeny k internetu a budou sbírat a sdílet data. To povede k novým aplikacím v oblasti chytrých měst, průmyslu 4.0 a autonomního řízení.
 • Umělá inteligence (AI): AI bude hrát stále důležitější roli v online světě. Bude se používat pro personalizaci obsahu, optimalizaci sítí a boj proti kyberkriminalitě. Umělá inteligence zdarma se stala součástí každodenního života.
 • Rozšířená a virtuální realita (AR/VR): AR a VR změní způsob, jakým lidé komunikují, pracují a učí se. Tyto technologie se stanou běžnou součástí života v online světě.
 • Blockchain: Blockchain umožňuje decentralizované a transparentní transakce. Tato technologie bude hrát důležitou roli v oblasti financí, dodavatelského řetězce a správy identity.
 • Kvantové počítače: Kvantové počítače slibují revoluci v oblasti výpočetní techniky. Mohou vést k vývoji nových aplikací v oblasti kryptografie, strojového učení a vývoje materiálů.

Budoucnost internetu však s sebou přinese i spoustu výzev:

 • Kyberkriminalita: S rostoucím počtem zařízení a aplikací se zvyší i riziko kybernetických útoků. Ochrana dat a soukromí bude klíčovou výzvou pro budoucnost internetu.
 • Digitální nerovnost: Ne všechny osoby na světě mají přístup k internetu. Je důležité zajistit, aby internet byl dostupný pro všechny.
 • Etické otázky: Internet přináší řadu etických otázek, jako je zneužívání osobních údajů, šíření dezinformací a manipulace s veřejným míněním.

Budoucnost internetu je plná možností a také výzev. Trendy jako IoT, AI, AR/VR a blockchain povedou k revoluci v online světě.

 • Rozšíření 5G sítí: 5G sítě umožní gigabitové rychlosti a nízkou latenci, což povede k rozvoji nových aplikací a služeb.
 • Vzestup decentralizovaných sítí: Decentralizované sítě (jako IPFS) nabízí alternativu k centralizovaným internetovým platformám.
 • Nové formy online interakce: Budou se rozvíjet nové formy online interakce, jako je haptická komunikace a holografické projekce.

Internet se bude i nadále vyvíjet a měnit. Je na lidech, aby z jeho potenciálu vytěžili maximum a zároveň řešili problémy, které s sebou přináší.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang