Borelióza – co to je a proč ji nepodceňovat

Jaro a léto jsou období značného výskytu a aktivity klíšťat. Jednou z velmi nepříjemných komplikací napadení tímto hmyzem je borelióza. Ta může vést k velice závažným následkům včetně depresí a demence. Ne všichni jí však věnují patřičnou pozornost.

Ve své praxi jsem se setkala s mnoha pacienty, kteří boreliózu prodělali. Mnozí ji dostali, ani nevědí jak a kdy, přišlo se na to náhodně při odběru krve z jiných důvodů. Někteří si pak dodatečně vzpomněli, že třeba před dvěma roky v létě u rybníka je kouslo klíště. Nebo že loni na zahradě je pokousala malá muška.

Znám ženu, která dostala boreliózu po píchnutí komárem. Největší nebezpečí ovšem představují klíšťata. Je velmi důležité, aby se klíště vytáhlo po zakousnutí co nejdříve.

Klíšťata přisátá třeba i déle než 24 hodin a patřičně již nasátá naší krví, jsou značným rizikem. Přitahuje je také bílá barva, takže bílé oblečení do přírody je sice v létě příjemné a hezké, ale z hlediska napadení klíštětem poněkud nevýhodné.

Je všeobecně známo, že ranku po kousnutí klíštěte si máme vydezinfikovat a následně máme hlídat, jestli se v jejím okolí, nebo i jinde, neobjeví typická červená skvrna. Jenže ona se ve čtvrtině až polovině případů neobjeví. Nebo se objeví, ale postižený si jí nevšimne.

Může to být třeba na místě, kam se na sebe často nedíváme, nebo tomu prostě nepřikládáme význam. Lékaři však na této skvrně mnohdy stavějí další diagnostický postup a léčbu, jak jsem se po pokousání klíšťaty nedávno sama přesvědčila.

A na mou námitku, co když se skvrna neobjeví, prostě krčí rameny. Jak postupovat dále, jak boreliózu zjistit, kdy udělat krevní testy, to je oblast, do které se zde nyní nebudu pouštět, protože přesahuje můj obor.

Ale co mě udivilo, to byl dosti laxní postoj k tomuto problému ze strany některých lékařů, s nimiž jsem se osobně setkala, nebo o nichž jsem slyšela od svých pacientů i známých. Prostě když se skvrna neobjeví, tak máte smůlu. Smůlu, která ovšem může mít nedozírnou dohru. Dohru v podobě depresí i demencí (kromě jiného). A to není maličkost.

Jako u všech nemocí, tak také u boreliózy hraje roli schopnost našeho imunitního systému si se škodlivinou poradit. Aktuální stav své imunity ovšem nikdo z nás nezná. Je totiž měnlivý a je ovlivňován množstvím faktorů dlouhodobého i krátkodobého charakteru.

Negativně na něj působí různé chronické nemoci, např. cukrovka, ale i aktuální nepohoda organizmu, latentně probíhající viróza, bolest zubů, nevyspání, pracovní vypětí a v neposlední řadě akutní i dlouhodobý stres.

Pokud si ovšem náš organismus s boreliemi neporadí a není schopen je zlikvidovat sám nebo s pomocí včas podaných antibiotik, pak může třeba i po mnoha letech choroba znovu propuknout nebo plíživě řadu let působit mimo jiné na nervový systém, včetně vzniku dementního syndromu.

Píši to zde proto, aby i lidé „nelékaři“ si byli vědomi těchto možných komplikací při pokousání klíštětem nebo i jiným hmyzem a aby iniciativně žádali po svých lékařích řádné vyšetření a léčbu.

Česká lékařská komora nás doktory velkými písmeny přímo vyzývá, abychom varovali své blízké (ale jistě ne jen je), že „Lékařská komora už nemůže garantovat bezpečnost pacientů!“ (Tempus medicorum, časopis ČLK, 2016, č. 5 a č. 6, zadní strana časopisu).

Přiznám se, že tento slogan mě poněkud vyděsil, ale když jsem si uvědomila, jak lehkovážně přistupují někteří lékaři např. k možné infekci boreliemi, což potkalo mě osobně, tak se nedivím.

Nerada bych, aby můj článek vyzněl pesimisticky. Buďme obezřetní, hlídejme si po návratu z venku (i jen z procházky městem), jestli nás pokousala klíšťata, hlídejme si „červenou skvrnu“, ale nebojme se.

Věřím, že stále ještě jsou lékaři, kteří se nad svými pacienty zamýšlejí a snaží se jim pomoci podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Znám takové kolegy a sama mezi ně patřím.

Co je to borelióza

Lymská borelióza je infekční onemocnění způsobené bakterií Borrelia burgdorferi, která se šíří kousnutím infikovaného klíštěte. Jedná se o jedno z nejčastějších onemocnění přenášených vektory ve Spojených státech a v Evropě a jeho výskyt v posledních letech stoupá.

Borelióza je multisystémové onemocnění, což znamená, že může postihnout více částí těla, včetně kůže, kloubů, srdce a nervového systému.

Nejčastějším příznakem boreliózy je rozšiřující se vyrážka, známá jako erythema migrans, která se objevuje v místě kousnutí klíštětem. Dalšími příznaky mohou být horečka, zimnice, únava, bolesti svalů a kloubů, bolest hlavy a zduření lymfatických uzlin.

Pokud se borelióza neléčí, může se rozšířit do dalších částí těla a způsobit závažnější příznaky, jako je artritida, srdeční problémy a neurologické problémy.

Borelióza se obvykle léčí antibiotiky, například doxycyklinem nebo amoxicilinem. Většina lidí se při vhodné antibiotické léčbě zcela uzdraví.

V některých případech však mohou příznaky včetně únavy nebo zimnice bez horečky přetrvávat i po léčbě, což vede ke stavu známému jako syndrom boreliózy po léčbě (PTLDS). PTLDS může způsobovat přetrvávající únavu, bolest a kognitivní problémy, i když přesná příčina těchto příznaků není známa.

Pro prevenci boreliózy je důležité vyhýbat se pokud možno místům s výskytem klíšťat a při pobytu venku používat repelenty proti hmyzu. Důležité je také po pobytu venku zkontrolovat, zda klíště není přisáté, a nalezená klíšťata neprodleně odstranit.

Pokud vás klíště kousne, je důležité neprodleně vyhledat lékařskou pomoc, protože včasná diagnóza a léčba mohou pomoci zabránit vzniku závažnějších komplikací.

Zajímavosti – borelióza

Lymská borelióza je onemocnění přenášené klíšťaty, které způsobuje bakterie Borrelia burgdorferi. Jedná se o nejčastější onemocnění přenášené klíšťaty ve Spojených státech a odhaduje se, že každoročně je borelióza diagnostikována přibližně u 300 000 lidí.

Ačkoli může být borelióza závažná, pokud není léčena, lze jí také snadno předcházet a léčit ji, pokud je zachycena včas.

  • Borelióza byla poprvé objevena v roce 1975. Nemoc byla pojmenována podle městečka Lyme ve státě Connecticut, kde se objevil první shluk případů.
  • Klíšťata mohou přenést boreliózu již za 24 hodin. Je důležité kontrolovat klíšťata po pobytu venku, a pokud nějaké najdete, měli byste ho okamžitě odstranit.
  • Borelióza se přenáší kousnutím infikovaného klíštěte černého, známého také jako klíště jelení. Tato klíšťata se obvykle vyskytují v zalesněných a travnatých oblastech.
  • Borelióza je nejčastěji hlášeným onemocněním přenášeným vektory ve Spojených státech. Vyskytuje se však i v jiných částech světa, včetně Evropy, Asie a některých částí Austrálie.
  • Borelióza není přenosná z člověka na člověka. Nemůžete se nakazit dotykem nebo polibkem někoho, kdo ji má.
  • Klasickým příznakem boreliózy je červená vyrážka ve tvaru býčího oka v místě kousnutí. Mezi další příznaky může patřit horečka, bolest hlavy, únava a bolest kloubů.
  • Většinu případů boreliózy lze úspěšně léčit antibiotiky. Pokud se však neléčí, může se infekce rozšířit do dalších částí těla a způsobit vážnější zdravotní problémy.
  • Borelióza může postihnout kohokoli bez ohledu na věk. Děti a starší dospělí však mají větší pravděpodobnost, že se jí nakazí, protože pravděpodobně tráví více času venku v oblastech zamořených klíšťaty.

Nejlepším způsobem, jak se před boreliózou chránit tak je nosit při pobytu venku dlouhé kalhoty a rukávy, používat repelent a po pobytu venku si zkontrolovat kůži a oblečení, zda na nich nejsou klíšťata.

Historie boreliozy

Historie boreliózy sahá až do 19. století, kdy byla poprvé popsána jako infekce kůže.

Na počátku 20. století byly v Evropě zaznamenány první případy boreliózy. Tyto případy byly spojeny s kožní vyrážkou, která byla později identifikována jako erythema migrans.

V roce 1909 identifikoval švédský badatel Alfred Ström původce borreliózy jako spirochetu a v roce 1976 američtí badatelé Willy Burgdorfer a Alan G. Barbour identifikovali Borrelia burgdorferi jako původce lymské boreliózy.

Od té doby proběhla řada studií zabývajících se epidemiologií, klinickými příznaky, diagnostikou a léčbou borreliózy. V USA začala Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) sledovat výskyt borreliózy v roce 1981. Od té doby se výskyt boreliózy ve Spojených státech dramaticky zvýšil a ročně je hlášeno více než 300 000 případů.

Rostoucí prevalence boreliózy vedla k novým výzkumným a léčebným strategiím, jako jsou zdokonalené diagnostické testy, účinnější léčba a iniciativy v oblasti veřejného zdraví zaměřené na snížení rizika infekcí přenášených klíšťaty. Kromě toho se vyvíjejí nové vakcíny, které mají lidi chránit před infikovanými klíšťaty.

Přestože je historie boreliózy poměrně krátká, měla významný dopad na veřejné zdraví. S pokračujícím výzkumem boreliózy existuje naděje, že budou vyvinuty nové léčebné postupy a preventivní opatření, které sníží zátěž této nemoci. Nicméně ať už se vydá například rodina na výlet s dětmi v okolí Prahy nebo jen stráví odpoledne v lese, všichni členové rodiny by se tak měli chránit před klíšťaty kvalitními repelenty nebo vhodným oděvem.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang