Půjčka od lichváře – na směnku ještě dnes, kontakt

Půjčka od lichváře se může zdát jako rychlé a snadné řešení tíživé finanční situace. Nabídka peněz bez zbytečných otázek a průtahů může být lákavá, zvláště když banky a nebankovní instituce odmítnou úvěr poskytnout.

Je důležité si uvědomit, že lichvářské půjčky s sebou nesou značná rizika a ve výsledku mohou vést k ještě větším dluhovým potížím.

Shrnutí článku

Lichva je nekalá obchodní praktika zahrnující půjčování peněz za neúměrně vysoké úroky a poplatky, čímž uvrhává dlužníky do dluhové pasti.

Základní znaky lichvy zahrnují zneužití tísně, nezkušenosti, nerozumu, lehkomyslnosti nebo rozrušení dlužníka k získání nepřiměřeného prospěchu formou vysokých úroků a poplatků.

Lichváři online jsou nelegální a nebezpeční podvodníci, kteří zneužívají online prostředí k oklamání a zneužívání zoufalých lidí v tíživé finanční situaci, slibováním rychlých peněz za astronomické úroky.

Lichvě se dá vyhnout zodpovědným finančním plánováním, vyhýbáním se půjčkám od neznámých osob a institucí.

Férově se peníze dají získat na brigádě, prodejem nepotřebných věcí nebo nabízením služeb.

Co je lichva?

Lichva, definovaná v § 1796 občanského zákoníku, představuje neplatnost smlouvy, při jejímž uzavírání jedna strana zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.

Jinými slovy, lichva nastává, když jsou peníze půjčené za neúměrně vysoký úrok a poplatky, které neodpovídají běžným sazbám na trhu. V praxi se lichvářské úroky pohybují v řádu desítek a stovek procent ročně, čímž dlužníka rychle uvrhnou do dluhové pasti.

Pokud se dlužník ocitne v situaci, kdy hledá „půjčku od lichváře ještě dnes“, je to skutenčý problém.

Základní znaky lichvy:

 • Vysoké úroky a poplatky – úrokové sazby u lichvářských půjček se pohybují v řádech desítek, nebo dokonce stovek procent ročně, navíc se dlužníci musí vypořádat s neférovými poplatky za zpoždění splátek, předčasné splacení a další skryté poplatky.
 • Netransparentní smlouvy – smlouvy o lichvářských půjčkách bývají nejasné, plné skrytých podmínek a neférových ustanovení, dlužníci se tak dozví o skutečných nákladech až po podpisu smlouvy, kdy už je pozdě.
 • Rychlé a neformální sjednání půjčky – lichváři tlačí na rychlé sjednání půjčky a často nedávají dostatek času na prostudování smlouvy, to znemožňuje dlužníkům zvážit rizika a srovnat nabídku s jinými možnostmi, i když je pro dlužníka lákavé mít půjčku od lichváře ještě dnes.
 • Požadavek na ručení – často požadují ručení nemovitostí, autem, nebo jiným cenným majetkem, což jen přivodí dlužníkům další tlak a zvyšuje riziko ztráty majetku v případě nesplácení.
 • Psychický nátlak a vyhrožování – lichváři se neštítí používat psychický nátlak, vyhrožování a v krajních případech i násilí, aby donutili dlužníky splácet.
 • Zneužívání neznalosti a zoufalství – cílí na lidi v tíživé finanční situaci, kteří se potýkají s dluhy, ztrátou zaměstnání, nebo jinými problémy, využívají jejich neznalost finančních produktů a zoufalou snahu o rychlé řešení, aby je manipulovali a vnutili jim nevýhodné podmínky.

Důsledky lichvy:

Neustále se zvyšující dluh a nemožné splácení půjčky. Dlužník se ocitá v dluhové pasti, ze které se jen těžko dostává.

V krajních případech lichváři dlužníkům zabavují majetek, aby uspokojili své dlužné pohledávky. Dlužník tak může přijít o domov, auto i další cennosti.

Dluhová past a ztráta majetku vedou k psychickým potížím, jako je úzkost, deprese a stres. V závažných případech může dlužník uvažovat i o sebevraždě.

Půjčka na směnku od lichváře

Existuje několik pádných důvodů k tomu se půjčce na směnku od lichváře vyhnout. Od roku 2016 jsou v České republice půjčky na směnku nezákonné. To znamená, že smlouva o takové půjčce je neplatná a věřitel na jejím základě nemůže vymáhat dluh.

Lichváři však tuto skutečnost často zneužívají a dlužníky pod tlakem nutí k podpisu neplatných smluv. Tyto smlouvy jsou často nejasné, plné skrytých poplatků a sankcí. Dlužník tak nemá přehled o svých závazcích a snadno se stane obětí podvodu.

Lichváři si účtují extrémně vysoké úroky a poplatky, takže se splácení půjčky dřív či později stane neúnosným a dluh se bude neustále navyšovat.

V krajních případech lichváři sahají k násilí a vyhrožování, aby donutili dlužníky k platbě. Dlužník se tak ocitá v bezpečí a bezmocnosti.

Proč se lidé uchylují k lichvářům?

Důvody jsou různé, nicméně nejčastěji se jedná o tíživou finanční situaci. Ztráta zaměstnání, neočekávané výdaje, nízký příjem – to vše může vést k nutnosti hledat kontakty na lichváře.

Lidé se špatnou bonitou nebo s nízkým příjmem nemusí mít šanci na bankovní úvěr. Půjčka od lichváře na ruku by tak mohla vyřešit všechny problémy, bohužel se tak málokdy stane.

Mnoho lidí nezná rizika lichvy a v zoufalé snaze o řešení své situace nevnímá nebezpečí, které jim hrozí.

Před podepsáním jakékoliv smlouvy je nutné ji důkladně prostudovat a zvážit všechna pro a proti.

Lichváři online

Internet se stal pro mnoho lidí nezbytnou součástí života. Nabízí široké možnosti, bohužel však skrývá i svá úskalí. Jedním z nich je lichva online a kontakty na lichváře, které představují vážné riziko pro ty, kteří se ocitnou v tíživé finanční situaci.

Lichváři online se maskují jako seriózní poskytovatelé půjček. Nabízí rychlé a snadné peníze bez zbytečných formalit, lákavé úrokové sazby a slibují pomoc v nouzi. Mnoho lidí v zoufalství po takové nabídce skočí, aniž by si uvědomili rizika, do kterých se pouštějí.

Ve skutečnosti se lichváři online řídí jenom jedním cílem: zneužít dlužníky a vytáhnout z nich co nejvíce peněz. Jejich praktiky jsou nekalé a nezákonné, avšak bohužel mnohdy i velmi efektivní.

Jak lichváři online lákají své oběti?

Lichváři vědí, že lidé v tíživé finanční situaci jsou ochotni přijmout i neférové ​​podmínky, jen aby získali peníze. Proto cílí na ty, kteří se potýkají s dluhy, ztrátou zaměstnání, nebo jinými problémy.

Lichváři slibují peníze na ruku, bez zbytečných formalit a ověřování bonity. To je pro mnoho lidí lákavé, zvláště pokud potřebují peníze nutně a rychle.

Také neuvádějí transparentně všechny poplatky a úroky, které se s půjčkou pojí. Dlužníci se tak dozví o skutečných nákladech až po podpisu smlouvy, kdy už je pozdě.

Mnoho lidí, kteří se zadluží u lichvářů, si neuvědomuje, že lichva je nezákonná a že kromě půjčky na ruku od lichváře existují férové ​​alternativy.

Jak se chránit před lichváři online:

 • Zvážit férové ​​alternativy – i s nízkou bonitou lze sehnat peníze legálně (seriózní nebankovní společnost, nezisková organizace, úvěr s regulovanými úroky či půjčky pro dlužníky).
 • Ostražitost – při hledání půjčky online je třeba být ostražitý, věnovat pozornost nepravděpodobně nízkým úrokovým sazbám, slibovaným penězům na počkání a netransparentním podmínkám.
 • Pečlivě si prostudovat smlouvu – před podepsáním jakékoli smlouvy o půjčce je nutné ji pečlivě prostudovat, všímat si úroků, poplatků, sankcí za opožděné splátky a dalších důležitých podmínek.

V případě pochybností je vhodné se obrátit na odborníky – neziskové organizace zaměřené na dluhové poradenství mohou posoudit rizika a najít férové ​​řešení.

Soukromý lichvář

Hledání rychlého řešení tíživé finanční situace může svádět k úvahám o půjčce od soukromého lichváře. Sliby rychlých peněz a „neformálního“ přístupu mohou znít lákavě, realita je však mnohem temnější.

Jedná se samozřejmě o ty samé nekalé praktiky, které jsou u lichvářských půjček běžné. Tedy netransparentní smlouvy, astronomicky vysoké úroky, nespočet poplatků nátlak.

Nejlepší je se soukromému lichváři i jakékoli jiné lichvě vyhnout. Je nezákonná a nebezpečná a neexistuje žádná situace, která by ospravedlňovala zadlužení u lichváře.

Jak se lichvě vyhnout?

Existuje mnoho způsobů, jak se lichvě vyhnout a chránit se.

Neziskové organizace se specializují na dluhové poradenství a pomoc lidem v tíživé finanční situaci. Mohou poradit, jak se vyrovnat s dluhy, najít férové ​​alternativy financování a ochránit se před lichváři.

I lidé se špatnou bonitou mohou najít férové ​​alternativy k lichvě, i půjčky pro zadlužené. Lze se obrátit na banku s žádostí o úvěr s regulovanými úroky, nebo zkusit seriózní nebankovní společnost.

Vždy je nutné si prostudovat smlouvu a nenechat se zlákat na nerealistické nabídky.

Vzdělávat se v oblasti financí a naučit se zodpovědně nakládat s penězi. Existuje mnoho online i offline zdrojů, které pomohou s finančním plánováním, tvorbou rozpočtu a zvládáním dluhů.

Ani z opravdu beznadějné situace není cesta ven přes půjčku od lichváře, naopak hrozí ještě větší zadlužení a ztráta majetku.

Jak si vydělat peníze férově

Existuje spousta možností, jak přijít k penězům a neuchýlit se k lichvě.

1. Prodej nepotřebných věcí

 • Protřídit šatník, byt a garáž – najít oblečení, elektroniku, nábytek, sportovní vybavení, knihy, dekorace a další předměty, které nejsou využívány a nebudou chybět.
 • Online platformy – existuje mnoho online platforem, jako jsou Bazoš, Aukro, Vinted, Facebook Marketplace, kde jdou věci snadno a rychle prodat.
 • Online aukce – vlastníci cennějších předmětů mohou uspořádat online aukce na specializovaných platformách.
 • Garážový výprodej – k penězům pomůže i garážový výprodej pro sousedy a přátele.

2. Přivýdělek

Jednou z cest k penězům může být brigáda. Manuální práce, úklid, hlídání dětí, doučování, rozvoz jídla, brigád je spousta a každý si může najít tu svou.

Dlužník může nabídnout i své služby, pokud má nějaké specifické dovednosti – řemeslná výroba, opravy, zahradnictví, péče o zvířata. Stačí je zkusit nabídnout po okolí formou inzerátu na online platformách.

3. Změna platebních návyků

 • Analýza rozpočtu – je klíčové zjistit, kam jdou peníze a kde lze ušetřit.
 • Snížení výdajůomezení zbytečných výdajů za stravování v restauracích, zábavu, nákupy oblečení a elektroniky.
 • Plán spoření – i malá částka uložená každý měsíc pomůže v případě neočekávaných výdajů.

4. Využití stávajících zdrojů

 • Spořicí účty – pokud jsou peníze uložené na spořicím účtu, v případě nutnosti je možné je vybrat.
 • Státní podpora – pokud má dlužník nárok na státní podporu, jako jsou rodičovské přídavky, příspěvek na péči o závislou osobu, může o ni požádat.

5. Pomoc od rodiny a přátel

Pokud má dlužník štěstí na podporující rodinu a přátele, může se jim s prosbou o pomoc svěřit. Jestliže rodina nebo přátelé mohou dlužníkovi půjčit peníze, lze se s nimi domluvit na písemné smlouvě s jasnými podmínkami splácení.

A když rodina nebo přátelé nemohou půjčit peníze, můžou nabídnout jinou formu pomoci, jako je hlídání dětí, pomoc s úklidem nebo s nákupem potravin.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang