Cena pojištění auta – co ji ovlivňuje, odhad

Za volantem čeká řidiče silnice plná výzev i rozhodnutí o vhodném pojištění. Povinné ručení pro automobily je nedílnou součástí vlastnictví auta. Co ovlivňuje cenu pojištění?

SHRNUTÍ ČLÁNKU

Hlavním účelem povinného ručení je poskytnout finanční krytí pro případ, že vozidlo způsobí škody třetím osobám.

Pokuta za nepojištěné vozidlo se může vyšplhat až na 40 000 Kč.

Cenu povinného ručení ovlivňuje typ, značka a model vozu, zdvihový objem motoru, věk a bydliště řidiče, frekvence autonehod, nebo výše krycích limitů.

Pojištění automobilu není nutným zlem, spíše prevencí finančních katastrof spojených s dopravními nehodami či krádežemi. Při pohledu na stále se zvyšující rizika na silnicích se nabízí otázka: Jak může pojištění auta poskytnout řidičům klid a ochranu?

Jak funguje povinné ručení

Povinné ručení funguje jako ochrana proti finančním nákladům spojeným s havarijními událostmi na silnici. Základní princip spočívá v tom, že pojišťovna pokryje škody způsobené třetí straně.

Povinné ručení je základní forma pojištění automobilu, kterou vyžaduje většina zemí. Jeho hlavním účelem je poskytnout finanční krytí pro případ, že vozidlo způsobí škody třetím osobám.

Zákonná povinnost – většina zemí vyžaduje, aby měl každý majitel vozidla alespoň minimální úroveň povinného ručení. Tato povinnost je často stanovena zákonem a má zajistit, že řidiči jsou schopni pokrýt škody, které mohou způsobit jiným účastníkům provozu. Díky tomu není nutné kupovat pojištění auta do zahraničí.

Základní pokrytí – povinné ručení pokrývá škody na majetku třetích osob a osobní zranění. To znamená, že pokud je způsobena nehoda a poškozeno jiné vozidlo nebo zraněna jiná osoba, viníkova pojistka tato odškodnění pokryje.

Omezení pokrytí – povinné ručení může mít omezení v podobě výše krycích limitů a spoluúčasti, a proto může být doporučeno zvážit doplňkové pojištění. Například minimální povinné ručení nemusí dostatečně pokrýt všechny náklady spojené s vážnější nehodou.

Výše pojistného plnění – pojistné plnění povinného ručení má svůj horní strop, což je maximální částka, kterou pojišťovna vyplatí v případě pojistné události. Nad tuto částku musí případný zbylý dluh hradit pojištěnec.

Platby pravidelně – vlastníci vozidel platí pravidelně pojistné na povinné ručení, které se obvykle hradí měsíčně, čtvrtletně nebo ročně, v závislosti na dohodě s pojišťovnou.

Povinné ručení je klíčový krok k zajištění, že jsou řidiči schopni nést finanční zodpovědnost za škody, které mohou způsobit při provozu svého vozidla. Pro širší pokrytí je příhodné zvážit i další formy pojištění.

V případě autonehody se vyplácí mít vyšší krytí.

Právní aspekty neuzavření zákonného pojištění

Většina zemí vyžaduje, aby měl každý řidič platné povinné ručení. Porušení této povinnosti může mít vážné právní důsledky, včetně pokut. Nepředložení zelené karty jako dokladu o pojistce ještě nutně neznamená, že auto jezdí bez povinného ručení. Ovšem za její nepředložení při silniční kontrole hrozí pokuta až 3 000 korun.

Pokuta za nepojištěné vozidlo se může vyšplhat až na 40 000 Kč. Při nehodě může Česká kancelář pojistitelů vymáhat až 300 000 Kč. ČKP může za každý den, kdy auto nebylo pojištěno, požadovat desítky korun. V případě opakovaně nezaplaceného povinného ručení čekají další sankce. Zpoplatněny jsou i jednotlivé upomínky od ČKP.

Cena a faktory ovlivňující výši pojistného

Výše ceny pojištění auta závisí na několika faktorech, včetně jízdní historie řidiče, typu vozidla a místních podmínkách.

Faktory, které ovlivnit nelze:

 • Typ a značka vozidla: Pojišťovny zohledňují statistiky nehodovosti daného modelu a značky. Výkonnější a dražší auta bývají dražší na pojištění.
 • Zdvihový objem motoru: S větším objemem motoru roste i cena povinného ručení.
 • Povinné bonusy a malusy: Bonusy za bezeškodní průběh snižují cenu, naopak malusy za způsobené nehody ji zvyšují.
 • Místo bydliště: V oblastech s vyšší nehodovostí se ceny povinného ručení automaticky zvyšují.
 • Věk řidiče: Mladí řidiči do 25 let platí obvykle nejvíce, s věkem cena klesá.

Faktory, které ovlivnit lze:

 • Frekvence plateb: Roční platba bývá levnější než měsíční.
 • Limity plnění: Zvýšení limitů pojistného plnění pojistku prodraží.
 • Bonusy za havarijní pojištění: Některé pojišťovny nabízejí slevu na povinné ručení, pokud má u nich řidič sjednané i havarijní pojištění.
 • Využití asistenčních služeb: Pojištění s asistenčními službami bývá dražší.

Povinné ručení je ze zákona nutné sjednat pro každé provozované vozidlo. Proto je lepší nenechat se tlačit do výběru první nabídky a věnovat dostatek času porovnání nabídek a hledání té nejvýhodnější.

Základní principy ceny

Cena pojištění auta se odvíjí od několika klíčových faktorů. Mezi ně patří historie řidiče, druh vozidla, region, ve kterém je vozidlo registrováno, a počet nehod nebo pojišťovacích událostí v minulosti.

 • Jízdní historie řidiče:

Čím lepší je historie řidiče, tím nižší cena pojistky na auto. Řidiči s bezpečným a opatrným řidičským stylem jsou obvykle odměňováni nižšími pojistnými sazbami.

 • Druh vozidla:

Typ vozidla hraje rozhodující roli v určování ceny povinného ručení. Sportovní vozy a luxusní automobily obvykle přinášejí vyšší riziko, což se odráží ve vyšších pojistných sazbách.

 • Regionální rozdíly:

Cena pojistky se liší v závislosti na regionu. Hustě obydlená města nebo oblasti s vyšší nehodovostí mohou znamenat vyšší riziko pro pojišťovny a tedy vyšší ceny pojistek na auto.

Některé pojišťovny nabízejí bonusy a slevy pro řidiče s dlouhodobou bezúhonností nebo za absolvování bezpečnostních kurzů. Tato opatření mohou výrazně snížit cenu pojistky.

Jedním z nejlepších způsobů, jak snížit cenu povinného ručení, je pravidelné srovnávání nabídek od různých pojišťoven. Různé společnosti mohou nabízet odlišné sazby a nabídky s rozličnými výhodami.

Tipy pro levnější povinné ručení:

 • Srovnat nabídky více pojišťoven. Ceny se u jednotlivých pojišťoven liší i o stovky korun.
 • Zvolit optimální limity plnění. Ne vždy je nutné mít nejvyšší limity.
 • Zvážit bonusy za bezeškodní průběh. Snažit se jezdit bez nehod a sbírat bonusy.
 • Zvolit roční platbu. Měsíční platby bývají dražší.
 • Využít online kalkulačky. Pomohou s orientací v cenách a s výběrem vhodné pojistky.

Při výběru pojistky je důležité hledat vyvážení mezi cenou a poskytovanými službami. Nízká cena může být lákavá, avšak je nutné si být vědomi kvality a rozsahu pokrytí. Existuje mnoho kalkulaček, které pomohou s hledáním nejlevnějšího povinného ručení, mimo jiné existují i kalkulačky odhadu ceny auta.

Povinné ručení není pouze formalitou, nýbrž zárukou bezpečnosti a finanční stability na silnicích.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang