Exekuce podle jména zdarma – registr dlužníků, žádost o výmaz

V České republice se množí dotazy na téma exekuce podle jména zdarma. Lidé se zajímají o to, zda a jak je možné zjistit, zda na něho či na někoho jiného není vedena exekuce, aniž by za to museli platit. Tento článek se tedy pokusí osvětlit tuto problematiku a objasnit, co je a co není možné.

Existuje registr dlužníků zdarma? Je centrální evidence exekucí zdarma? Jak napsat žádost o výmaz z registru dlužníků? Na co si dát pozor při hledání informací o exekuci?

Shrnutí obsahu článku

V České republice neexistuje žádný „registr dlužníků zdarma“ ani „rejstřík exekucí zdarma“.

Informace o exekucích a dlužných závazcích jsou vedeny v Centrální evidenci exekucí (CEE), která je spravována Ministerstvem spravedlnosti.

Výpis z Centrální evidence exekucí je zpoplatněn a stojí 60 Kč.

Existují i neoficiální stránky, které nabízí „výpisy z registrů dlužníků zdarma“, avšak tyto výpisy nemají žádnou právní váhu a informace v nich obsažené nemusí být přesné.

Registr dlužníků zdarma

Bohužel, neexistuje žádný oficiální registr dlužníků, ke kterému by měl kdokoli zdarma přístup. I když se na internetu objevují stránky s názvem „registr dlužníků zdarma„, obvykle se jedná o neověřené a neaktuální informace. V nejhorším případě se může jednat o podvodné stránky, které se snaží získat osobní údaje uživatelů.

Registr dlužníků přístup zdarma

V České republice neexistuje žádný centrální registr dlužníků, do kterého by měl každý volný přístup. Informace o dlužnících a exekucích jsou vedeny v Centrální evidenci exekucí, která je spravována Ministerstvem spravedlnosti. Do centrální evidence exekucí má přístup každý, avšak za poplatek.

Zde je shrnutí možností, jak zjistit informace o dlužnících v České republice:

 • Centrální evidence exekucí (CEE): Oficiální registr exekucí spravovaný Ministerstvem spravedlnosti. Výpis z CEE je zpoplatněn 60 Kč.
 • Webové stránky exekutorů: Někteří exekutoři zveřejňují informace o exekucích na svých webových stránkách. Tyto informace jsou obvykle zdarma, avšak nemusí být úplné nebo aktuální.
 • Datové schránky: Fyzické a právnické osoby, které mají datovou schránku, můžou dostávat informace o exekucích, které se jich týkají, elektronicky.
 • Soud: Informace o exekucích, které jsou vedeny u soudů, jsou veřejně dostupné.

Zjistit informace o dlužnících v České republice zdarma je možné pouze ve velmi omezeném rozsahu. Většina spolehlivých informací je dostupná pouze za poplatek.

Žádost o výmaz z registru dlužníků – vzor

Zápis v registru dlužníků může výrazně zkomplikovat proces sjednání půjčky po insolvenci. Pokud dlužník splatil dluh, za který byl zapsán do registru dlužníků, má samozřejmě nárok na vymazání z této evidence. Zde se nachází návod, respektive vzor, jak v takovém případě postupovat.

Vzor

Žádost o výmaz z registru dlužníků

Jméno a příjmení: Adresa: RČ: Telefonní číslo: Email:

Název registru dlužníků: Sídlo registru dlužníků:

V …………… dne ……………

Vážení,

tímto podávám žádost o výmaz mého záznamu z registru dlužníků.

Dne …………… jsem u Vás byl/a zapsán/a z důvodu …………… (uveďte důvod zápisu, např. neuhrazená splátka úvěru).

Dne …………… jsem dluh uhradil/a v plné výši, jak dokládám přiloženou kopií potvrzení o zaplacení.

Na základě výše uvedeného Vás žádám o vymazání mého záznamu z registru dlužníků v co nejkratším termínu.

S pozdravem,

…………………………………

K žádosti o výmaz z registru dlužníků je nutné přiložit kopii dokladu o uhrazení dluhu. Žádost lze zaslat poštou na adresu registru dlužníků nebo elektronicky na emailovou adresu registru. Záleží na tom, co je pro člověka pohodlnější.

Rejstřík exekucí zdarma

Stejně jako v případě registru dlužníků neexistuje ani žádný rejstřík exekucí, ke kterému by měl kdokoli zdarma přístup. Informace o exekucích jsou vedeny v Centrální evidenci exekucí, která je spravovaná Ministerstvem spravedlnosti. Vyhledávání v centrální evidenci exekucí je zpoplatněno.

V centrální evidenci exekucí lze najít množství relevantních informací, není to však zdarma.

Centrální evidence exekucí zdarma

Centrální evidence exekucí (dále jen „evidence“) je veřejný seznam, který slouží k evidenci všech probíhajících exekucí v České republice. Evidenci spravuje a vede Exekutorská komora České republiky.

V evidenci jsou zaznamenány následující informace o každé exekuci:

 • jméno, příjmení a datum narození dlužníka
 • jméno a adresa exekutora
 • číslo exekučního řízení
 • výše dluhu
 • důvod vymáhání
 • datum nařízení exekuce
 • stav exekuce

Informace z evidence jsou dostupné každému, avšak za poplatek. Za každý dotaz je nutné uhradit poplatek 60 Kč.

Existují i webové stránky, které nabízí vyhledávání exekucí zdarma, avšak tyto stránky většinou nemají přístup k oficiálním datům a informace, které poskytují, nemusí být přesné nebo aktuální.

Seznam dlužníků zdarma

Seznam dlužníků zdarma neexistuje. Informace o exekucích jsou vedeny v Centrální evidenci exekucí, která je dostupná pouze za poplatek.

Mezi nejdůležitější registry patří:

 • Centrální evidence exekucí (CEE) spravovaná Exekutorskou komorou ČR, která obsahuje informace o probíhajících exekucích.
 • Bankovní registr klientských informací (BRKI) a Nebankovní registr klientských informací (NRKI), které spravují banky a nebankovní subjekty a obsahují informace o úvěrech a jejich splácení.
 • Sdružení SOLUS, které sdružuje banky, nebankovní subjekty a obchodníky a vede registr nesplácených závazků.
 • Finanční úřad, který eviduje daňové dluhy.
 • Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a zdravotní pojišťovny, které evidují dluhy na pojistném.

Informace z těchto registrů mohou získat oprávněné osoby, jako jsou věřitelé, zaměstnavatelé, obchodní partneři a v některých případech i fyzické osoby, které mají zájem zjistit informace o dlužníkovi.

Dostupnost informací a podmínky jejich poskytování se liší v závislosti na typu registru. Základní informace o dlužnících a jejich dlužných závazcích je obvykle možné získat za poplatek. Seznam dlužníků zdarma tedy opravdu neexistuje.

Je důležité poznamenat, že zařazení do registru dlužníků má pro dlužníka negativní důsledky, a to jak z hlediska jeho osobního života, tak i z hlediska jeho profesní kariéry. Dlužníkům proto doporučujeme, aby co nejdříve vyřešili své dluhy a vyhnuli se tak negativním zápisům v registrech.

Jak zjistit exekuci zdarma

Exekuci zdarma zjistit nelze. Oficiální informace o exekucích jsou dostupné pouze za poplatek v Centrální evidenci exekucí. Je však několik způsobů, jak zjistit exekuci za poplatek.

1. Centrální evidence exekucí:

 • Vyžádat si výpis z Centrální evidence exekucí:
  • Evidence je spravována Exekutorskou komorou České republiky.
  • Výpis je dostupný online nebo osobně na pobočkách Exekutorské komory či vybraných pobočkách České pošty.
  • Za výpis je nutné uhradit poplatek 60 Kč.
 • Zkontrolovat online na webu Exekutorské komory:
  • Je nutné znát jméno a příjmení osoby, na kterou chcete zjistit exekuci.
  • Služba je zpoplatněna.

2. Zeptat se přímo exekutora:

 • Pokud člověk ví, kdo je jeho exekutorem, je možné se ho zeptat, na informace ohledně exekuce.
 • Kontakty na exekutory lze nalézt na webu Ministerstva spravedlnosti.

3. Navštívit soud:

 • Informace o exekucích, které jsou vedeny u soudů, jsou veřejně dostupné.

4. Využít služby advokáta:

 • Advokát za poplatek zjistit, zda na není člověk v exekuci a poradí s dalším postupem.

Zjistit exekuci není složité, nicméně vyžaduje to určitý čas a úsilí. Pokud má člověk obavy, zda nad ním nevisí exekuce, je vhodné obrátit se na advokáta.

Výpis z registru dlužníků zdarma

Výpis z registru dlužníků zdarma neexistuje. Oficiální výpis z Centrální evidence exekucí je dostupný pouze za poplatek 60 Kč.

Existují i webové stránky, které nabízí výpisy z registrů dlužníků zdarma, nicméně tyto výpisy obvykle nemají žádnou právní váhu a informace, které obsahují, nemusí být přesné nebo aktuální.

Registr dlužníků, rejstřík dlužníků, centrální evidence exekucí zdarma – shrnutí

I když se s pojmy jako „registr dlužníků zdarma“, „exekuce podle jména zdarma“ nebo „exekuce registr dlužníků zdarma“ může člověk setkat na internetu, je nutné zdůraznit, že v drtivé většině případů se jedná o zavádějící informace. Neexistuje žádný oficiální zdroj, ke kterému by měl kdokoli neomezený a bezplatný přístup k informacím o exekucích a dlužnících.

Pro ověření konkrétní exekuční situace je nutné využít buď zpoplatněné služby, nebo ověřené zdroje s omezeným bezplatným přístupem. Do takových registrů se člověk dostane bohužel celkem snadno. Například díky půjčce od lichváře.

Spolehlivým způsobem, jak se dostat do finančních problémů, je půjčka od lichváře.

Na které webové stránky si dát pozor

Při hledání informací o exekucích na internetu je důležité obezřetnost. Existuje mnoho webových stránek, které slibují informace o exekucích zdarma, ovšem ne všechny z nich jsou spolehlivé. Některé stránky mohou obsahovat zavádějící nebo nepravdivé informace, jiné se mohou snažit vylákat z uživatelů osobní údaje.

Mezi stránky, na které si je nutné dát pozor, patří:

 • Stránky s názvem „registr dlužníků zdarma“ nebo „rejstřík exekucí zdarma“: Tyto stránky obvykle neobsahují žádné oficiální informace a výpisy, které nabízejí, nemají žádnou právní váhu.
 • Stránky, které slibují „záznam z registru dlužníků“ nebo „výmaz z registru dlužníků“ za poplatek: Tyto stránky se mohou snažit podvodně vylákat z uživatelů peníze. Záznam z registru dlužníků ani výmaz z něj není možné provést online a za poplatek.
 • Stránky s neprofesionálním vzhledem a plné reklam: Takové stránky obvykle nedisponují spolehlivými informacemi.

Při hledání informací o exekucích je důležité navštěvovat pouze oficiální a důvěryhodné webové stránky. Mezi spolehlivé zdroje patří:

 • Centrální evidence exekucí (CEE)
 • webové stránky exekutorů
 • webové stránky soudů
 • webové stránky advokátů

Při shromažďování informací o exekucích je důležité ověřit si jejich zdroj a kriticky posoudit jejich obsah. Není dobré slepě věřit všemu, co najde člověk na internetu. V případě pochybností je třeba se obrátit na důvěryhodný zdroj informací.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang