Co to je hysteroskopie a je bolestivá?

Hysteroskopie představuje endoskopické vyšetření, které prohlíží dutinu děložní a které umožňuje rovněž následné odebrání vzorku z tkáně, který je potřebné pro další histologické vyšetření. Hysteroskopie rovněž umožňuje ošetření přímo v děložní dutině. Obáváte se hysteroskopie? Věděli jste, že existuje i hysteroskopie, která je prováděna ambulantně?

Hysteroskopie je invazivní vyšetřovací procedura, při které se do dělohy zavádí tenká tubus s optickou kamerou a dalšími nástroji. Tato procedura bývá často spojována s bolestí, která může být způsobena například zaváděním nástrojů nebo nafouknutím dutiny dělohy.

Nicméně existují možnosti, jak minimalizovat bolestivost tohoto vyšetření a lékaři se snaží zvolit vhodné metody, aby pro pacientky bylo co nejméně nepříjemné.

Co je to hysteroskopie a na co je dobrá?

Hysteroskoie představuje jeden z nejvíce častých gynekologických výkonů, který ženy podstupují, ač mají do značné míry obavy. Valná většina žen, která má doporučení od svého gynekologa k hysteroskopii, nechce tento zákrok absolvovat operativně, a tedy pod narkózou, ze které mají obavy.

Hysteroskopii lze ovšem nyní provádět také ambulantně, tedy bez nutnosti narkózy.

Proč ženy musí podstoupit hysteroskopii?

Mezi nejčastější důvody, které vedou lékaře k tomuto zákroku, patří zejména:

 • Podezření na různé nitroděložní patologie, což znamená například myomy či polypy
 • Drobné zbytky po abortu či po porodu
 • Postmenopauzální krvácení
 • Krvácení z dělohy, které nemá jasný důvod. Může se v tomto případě jednat o polymenorea, hypermenorea či o nepravidelné krvácení
 • Jakou součást léčby v momentě, kdy došlo ke komplikacím s nitroděložní antikoncepcí
 • Kontrola po různých operacích na děloze
 • Sekundární dysmenorea
 • V momentě, kdy je značné podezření na to, že se v děloze nachází cizí těleso
 • Hysteroskopická sterilizace

Operativní či ambulantní zákroky se provádějí ve všech případech ihned po ukončení menstruace, kdy je celá děložní sliznice nejnižší a je tím pádem nejmenší riziko krvácení z děložní sliznice, které by komplikovalo celé vyšetření.

Diagnostická a ambulantní hysteroskopie

Jak již bylo řečeno, ženy mohou podstoupit takzvanou diagnostickou či ambulantní hysteroskopii.

 • Diagnostická hysteroskopie

Diagnostická hysteroskopie se vyznačuje zejména tím, že se provádí v naprosté narkóze. K dutině děložní se tak lékař dostane skrze pochvu. Výkon samotný trvá pouze deset až patnáct minut.

Během zákroku lékař prohlédne dutinu děložní, a to speciální optikou, může rovněž odebrat kousek potřebné tkáně či provést ošetření přímo v dutině děložní.

 • Ambulantní hysteroskopie

Ambulantní hysteroskopie představuje gynekologický zákrok, který nevyžaduje narkózu. Celý zákrok je prováděn tak, že se speciálním nástrojem prohlédne dutina děložní a cíleně se z ní odeberou potřebné vzorky tkání, popřípadě se rovnou provedou léčebné zákroky, které si bude aktuální stav dělohy, vyžadovat.

Cílem tohoto ambulantního výkonu je zejména důkladné prohlédnutí děložní dutiny, kdy se přihlédne k individuální lokální patologii, dále je zapotřebí získat cílenou biopsii a také vyřešit drobné léze.

A je hysteroskopie bolestivá? V každém případě se rozhodně není třeba obávat ani jedné z variant hysteroskopie. Jelikož se v žádném případě nejedná o bolestivou záležitost.

Hysteroskopie bez narkózy

V ČR je již několik let možné podstoupit hysteroskopii bez narkózy, které se většina žen obává. Jedná se tak o alternativu, která velmi šetrně diagnostikuje problém, který se skrývá v ženské děloze, a to bez nutnosti narkózy.

Jedná se výbornou alternativu pro většinu žen, které jsou vyslány k hospitalizaci třeba jen z důvodu toho, že potřebují vyčistit dělohu. Celý zákrok je prováděn velmi tenkým hysteroskopem, který má průměr zhruba 3 mm. Zhruba pěti až patnáctiminutový zákrok je rovněž zcela bezbolestný.

Hysteroskopie před IVF

Některé ženy musí podstoupit hysteroskopii před IVF, tedy před umělým oplodněním, a to například z toho důvodu, že došlo u předchozího těhotenství k potratu a je například na základě lékařského vyšetření nutné vyčištění dělohy a podobně.

Ženy rovněž mohou klidně absolvovat před IVF například operativní zákrok týkající se polypů či myomů, v každém případě není důvod k obávám, že by mohlo dojít k neúspěšnému IVF jen kvůli tomu, že bude před zákrokem žena vyslána na hysteroskopii.

Co je to narkóza

Narkóza je medicínská technika využívaná k umrtvení pacienta a tlumení jeho vědomí při chirurgických zákrocích nebo jiných invazivních procedurách. Jedná se o záměrné vyvolání umělého stavu bezvědomí, který má uvolnit pacienta od bolesti a nepříjemných pocitů spojených s daným zákrokem. Existují dva hlavní typy narkózy – celková a místní.

V případě celkové narkózy dochází k úplnému ztrátě vědomí a vnímání bolesti. Tento stav je vyvolán podáváním speciálních léků, které mění aktivitu nervové soustavy a zabraňují přenosu bolestivých signálů do mozku.

Naopak místní narkóza zahrnuje vyřazení pouze určité části těla, například jedné končetiny nebo menší oblasti těla. Při místní narkóze zůstává pacient v bezvědomí, ale není schopen pohybovat se a cítit bolest v postižené oblasti.

Narkóza se používá nejen při operacích, ale také při vyšetřeních nebo léčbě některých nemocí, například jako součást transplantace orgánů. Je velmi důležité, aby narkóza byla správně podána a kontrolována zkušeným anesteziologem, který se specializuje na její aplikaci. Ten musí zohlednit věk, zdravotní stav a případné problémy pacienta, aby minimalizoval riziko nežádoucích účinků.

Podávání narkózy se skládá z několika fází. Nejprve se podání pozvolna zvyšuje, aby se uvolnilo pacientovo svalstvo a zpomalilo fyzické i mentální reakce. Pak přichází hojení vědomí a jeho postupné navracení po zákroku. V některých případech může pacient prožít halucinace nebo zmatek při probouzení z narkózy, což je běžné a opětovně se ovlivňuje léky.

Používání narkózy se může s některými pacienty lišit v závislosti na jejich individuálních potřebách a reakcích na léky. Většina lidí se z narkózy probudí bez komplikací, ale může se vyskytnout nevolnost, zvracení, bolest hlavy nebo závratě. Proto je důležité, aby pacientům byl poskytnut potřebný odpočinek a péče po probuzení, aby se mohli zotavit z narkózy bez problémů.

Přestože je narkóza považována za poměrně bezpečnou a běžně používanou techniku, existují určitá rizika pro pacienty. Mezi nejčastější komplikace patří alergické reakce na léky. Navíc, jelikož se nejedná o běžně dostupné léky z lékáren jako je například Dr. Max nebo Benu lékárna e-shop, pacient o nic ani nemusí vědět.

Mezi další komplikace patří například nízký krevní tlak, poruchy srdečního rytmu a poranění dutiny ústní během zavedení trubice do dýchacích cest. Proto musí být vždy zváženo, jestli jsou přínosy narkózy vyšší než její rizika.

V posledních letech se stále více využívají neinvazivní techniky, jako je například sedace, která umožňuje pacientovi být v lehké formě narkózy, ale stále mít obsažené určité úrovně vědomí. Tento typ narkózy se obvykle používá pro menší nebo rutinní zákroky.

V závěru lze říci, že narkóza je nezbytnou součástí moderní medicíny, která umožňuje provádění složitých zákroků a léčení nemocí s minimálním nebo nulovým nepohodlím pro pacienta. I když se jedná o závažný zákrok, je důležité, aby byl prováděn pod dohledem zkušeného odborníka a aby pacient byl před a po narkóze řádně pečlivě sledován.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang