E904, šelak – škodlivost, vlastnosti, účinky

Šelak, polyesterová pryskyřice získávaná z výměšků hmyzu, představuje unikátní látku s mnoha možnostmi využití. Bez známých nežádoucích vlastností se šelak často uplatňuje ve potravinářském průmyslu, kde zajišťuje lesklý povrch cukrovinek a prodlužuje trvanlivost sušeného ovoce. Jeho využití však sahá i za hranice potravin, nachází se v lepidlech, přípravcích na podlahu a dokonce i ve farmaceutických produktech.

SHRNUTÍ ČLÁNKU

Šelak pochází z hmyzu a využívá se pro vytvoření lesklých povrchů a potahových látek.

Šelak je přírodní látka bezpečná pro použití v potravinách, farmacii, kosmetice a dalších oblastech.

Šelak je v Evropské unii schválen jako přídatná látka E904. Je povolen v omezeném množství v mnoha různých potravinách od cukrovinek přes sušené ovoce až po čaj nebo kávu.

Šelak, původem z výměšku hmyzu Laccifer lacca Kerr, je syntetizován do polyesterové pryskyřice. Jeho bílá amorfní podoba nachází uplatnění ve vytváření lesklých povrchů, zejména v potravinářském průmyslu, kde hraje klíčovou roli v estetice a prodlužování trvanlivosti produktů.

Přestože se šelak vyrábí převážně v Indii, jeho využití a pozitivní vlastnosti jej činí významným materiálem i na globální úrovni. Šelak je podobně jako E250 aditivum.

Co je šelak?

Šelak se stává nepostradatelným prvkem ve výrobě sladkostí, kde vytváří lesklý povrch lentilek a želé bonbónů. Kromě toho slouží jako potahová látka pro tabletky v farmaceutickém průmyslu.

Z pohledu chemie je šelak zajímavý tím, že je to přírodní produkt, který má zároveň dobré chemické vlastnosti. Šelak je odolný vůči vodě, alkoholu a jiným rozpouštědlům. Je také stabilní vůči teplu a světlu.

Díky těmto vlastnostem je šelak vhodný pro použití v mnoha různých aplikacích. Například v potravinářství se šelak používá jako lešticí látka, která dodává potravinám lesklý vzhled. V farmacii se šelak používá k výrobě tablet, kapslí a dalších lékových forem. V kosmetice se šelak používá k výrobě rtěnek, laků na nehty, řasenek a dalších kosmetických přípravků.

Šelak je tedy cenná přírodní látka, která má mnoho výhod. Šelak je bezpečný pro použití v potravinách, farmacii, kosmetice a dalších oblastech.

Při správném užití je šelak neškodný.

Všestranný šelak – vlastnosti, využití

Šelak je přírodní pryskyřice, která se získává z výměšků samičky červce lakového. Je to tvrdá, lesklá látka, která se rozpouští v alkoholu. Šelak má řadu výhod, včetně toho, že je zdravotně nezávadný, biologicky odbouratelný a bez zápachu.

Šelak se používá v mnoha různých oblastech, včetně:

 • Potravinářství: Šelak se používá jako lešticí látka, která dodává potravinám lesklý vzhled. Je povolen jako přídatná látka E904 v některých potravinách.
 • Farmacie: Šelak se používá k výrobě tablet, kapslí a dalších lékových forem. Je také používán k výrobě náplastí a obvazů.
 • Kosmetika: Šelak se používá k výrobě rtěnek, laků na nehty, řasenek a dalších kosmetických přípravků. Dodává kosmetickým přípravkům lesklý vzhled a chrání je před vlhkostí.
 • Průmysl: Šelak se používá k výrobě laků, barev, lepidel a dalších produktů. Používá se také k výrobě etiket, nálepek a dalších obalových materiálů.
 • Umělecká díla: Šelak se používá k výrobě obrazů, soch a dalších uměleckých děl. Je také používán k výrobě hudebních nástrojů a dalších uměleckých předmětů.

Šelak je cenná přírodní látka, která má mnoho výhod. Je bezpečný pro použití v potravinách, farmacii, kosmetice a dalších oblastech.

Vlastnosti šelaku:

 • Šelak je odolný vůči kyselinám, avšak je rozložitelný zásadami.
 • Šelak se rozpouští v alkoholu, leč působením světla tvrdne. Proto se musí uchovávat v tmavých nádobách.
 • Bod varu šelaku je asi 80 – 120 °C.
 • Relativní permitivita šelaku je 3 až 4,0.

Šelak se vyrábí z výměšků červce lakového, který se vyskytuje v lesích v Indii a Thajsku. Červec používá tento sekret k ochraně svých larev před nepříznivými vlivy okolí. Šelak se zpracovává a prodává jako suché šupiny a rozpouští se v ethanolu za vzniku tekutého šelaku.

Šelak je k dispozici v různých odstínech, které indikují obsah vosku. Nejvíce vosku má jasně žlutý šelak, nejméně naopak červený, tzv. rubínový šelak.

Šelak lze použít v mnoha různých aplikacích, a to díky svým výhodám, jako je zdravotně nezávadnost, biologická odbouratelnost a absence zápachu.

E904 – šelak

Šelak je přírodní pryskyřice, která se získává z výměšků hmyzu Laccifer lacca Kerr. Jedná se o čirou nebo žlutohnědou hmotu, která se rozpouští v alkoholu a etheru. Šelak se používá v mnoha různých oblastech, včetně potravinářství, farmacie, kosmetiky, průmyslu a umění.

V potravinářství se šelak používá jako lešticí látka, která dodává potravinám lesklý vzhled. Šelak se také používá k potahování tablet, aby se zabránilo jejich rozsypání. Ve farmacii se šelak dále používá k výrobě tablet, kapslí a dalších lékových forem. Šelak je rovněž používán k výrobě náplastí a obvazů.

V kosmetice se šelak používá k výrobě rtěnek, laků na nehty, řasenek a dalších kosmetických přípravků. Šelak dodává kosmetickým přípravkům lesklý vzhled a chrání je před vlhkostí. V průmyslu se šelak používá k výrobě laků, barev, lepidel a dalších produktů. Šelak je také používán k výrobě etiket, nálepek a dalších obalových materiálů.

V umění se šelak používá k výrobě obrazů, soch a dalších uměleckých děl. Šelak je stejně tak používán k výrobě hudebních nástrojů a dalších uměleckých předmětů. Šelak je obecně považován za bezpečnou látku. U některých lidí však může způsobit alergické reakce nebo zhoršení atopického ekzému.

Šelak má své využití i v kosmetice, konkrétně v odvětví manikúry.

Šelak v potravinách

Někteří mají možná šelak spjatý výhradně s kosmetickým nebo farmaceutickým průmyslem. Jak se však používá šelak v potravinách? V potravinářství se šelak používá jako lešticí látka, která dodává potravinám lesklý vzhled.

Šelak je v Evropské unii schválen jako přídatná látka E904. Je povolen v omezeném množství v mnoha různých potravinách od cukrovinek přes sušené ovoce až po čaj nebo kávu. Šelak v potravinách je obecně považován za bezpečnou látku. U některých lidí však může způsobit alergické reakce, jako je svědění, vyrážka nebo otok.

Některé příklady potravin, ve kterých se šelak může vyskytovat, jsou:

 • žvýkačky
 • čokoláda
 • cukrovinky
 • sušené ovoce
 • káva
 • čaj
 • ořechy
 • semena
 • cereálie
 • nápoje

Pokud má člověk alergii na šelak, je důležité číst etikety potravin a vyhýbat se potravinám, které jej obsahují.

Šelak je ceněná pryskyřice s mnoha využitími.

E904 v potravinách

Přítomnost látky E904 v potravinách – například v sušeném ovoci, ořechových jádrech a kávových zrnkách – zaručuje nejen vizuální efekt, avšak také zabraňuje ztrátám vlhkosti, čímž prodlužuje trvanlivost produktů.

V potravinářství se šelak používá jako lešticí látka, která dodává potravinám lesklý vzhled. Je také povolen jako přídatná látka E904 v některých potravinách, například ve žvýkačkách, čokoládě, cukrovinkách a sušeném ovoci určeném například do ovocných čajů.

Šelak – škodlivost

Šelak je obecně považován za bezpečný materiál, leč v některých případech může představovat určitá rizika:

Alergické reakce: Někteří lidé mohou být alergičtí na šelak nebo na látky v něm obsažené. Příznaky alergické reakce zahrnují svědění, vyrážku, otok dýchacích cest a v závažných případech i anafylaxi. Pokud máte podezření na alergii na šelak, je důležité vyhledat lékařskou pomoc.

Dráždění: Šelak může při styku s kůží, očima nebo sliznicemi dráždit. Příznaky dráždění zahrnují zarudnutí, pálení a svědění. Pokud se šelak dostane do očí, je důležité je důkladně vypláchnout vodou a vyhledat lékařskou pomoc.

Inhalace: Vdechování prachu ze šelaku může vést k podráždění dýchacích cest. Při práci se šelakem je důležité používat respirátor a zajistit dobré větrání.

Hořlavost: Šelak je hořlavý materiál a při zahřátí na vysoké teploty se může vznítit. Při práci se šelakem je důležité dbát na bezpečnostní opatření a vyhýbat se otevřenému ohni a zdrojům tepla.

Toxicita: Při požití velkého množství šelaku může dojít k toxicitě. Příznaky toxicity zahrnují nevolnost, zvracení, průjem a bolesti břicha. Pokud dojde k požití šelaku, je důležité vyhledat lékařskou pomoc.

Výše uvedená rizika jsou spojena především s nadměrnou expozicí šelaku. Při běžném používání, s dodržováním bezpečnostních pokynů, je šelak obvykle bezpečný.

Při práci se šelakem je důležité:

 • Nosit rukavice, ochranné brýle a respirátor.
 • Pracovat v dobře větraném prostoru.
 • Vyhýbat se kontaktu s kůží, očima a sliznicemi.
 • Nepolykat.
 • Uchovávat mimo dosah dětí a domácích zvířat.
 • Dodržovat pokyny výrobce.

Pokud se vyskytnou jakékoliv obavy ohledně bezpečnosti šelaku, je důležité poradit se s lékařem nebo odborníkem na bezpečnost práce.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang