Nic znamená nic – léčení alkoholismu

Česká republika je již řadu let na prvních místech ve světě v pití piva i dalších alkoholických nápojů. Mnoho lidí je závislých, aniž si to uvědomují. Naše společnost je k požívání alkoholu velmi tolerantní.

Jsou rodiny, kde je konzumace alkoholu zcela běžná. Až jednoho dne někdo z rodiny už situaci neunese…

Závislost na alkoholu

Příkladem toho, jak obtížně někdy laická veřejnost akceptuje doporučení psychiatra, je léčba závislostí. Nejčastěji se lékař setkává se závislostí na alkoholu, dříve označovanou jako alkoholismus.

Je to porucha v našich krajích poměrně častá a mnohdy nerozpoznaná a neléčená. Problémem je skutečnost, že součástí toho, co nazýváme psychopatologický obraz, tedy souhrn příznaků nemoci, je nekritičnost postiženého.

Ve své praxi se člověk setká jen výjimečně s tím, aby postižený sám usoudil, že s alkoholem má problém a že by se měl léčit. I ti pacienti, kteří přicházejí k lékaři z vlastní iniciativy, jsou k tomu většinou donuceni svým okolím nebo tak závažnou životní situací, že nemají na vybranou.

Ovšem uznat, že dotyčný má s alkoholem problém, a uznat, že je na něm závislý, jsou dvě různé věci. Dopracovat se k náhledu závislosti, to bývá ještě dlouhá a často trnitá cesta.

Alkoholismus – co to je?

Alkoholismus je termín, který se používá k popisu nejzávažnější formy problémového pití alkoholu v míře, která poškozuje zdraví. Popisuje silnou, často nekontrolovatelnou touhu pít.

Ačkoli se tento termín již nepoužívá v rámci lékařské péče, někteří lidé, kteří se ze závislosti zotavují, stále používají termín „alkoholik“ k popisu sebe sama. Alkoholismus je znám také jako závislost na alkoholu nebo zneužívání alkoholu.

Z lékařského hlediska je uznáván jako druh „poruchy způsobené užíváním alkoholu“, kterou lze léčit. Liší se od „škodlivého pití“ (dalšího typu poruchy způsobené užíváním alkoholu), což je vzorec silného pití, který způsobuje poškození zdraví, ale bez skutečné závislosti.

Osoba, která trpí závislostí na alkoholu, často upřednostňuje pití před všemi ostatními povinnostmi, včetně práce a rodiny, a vytváří si fyzickou toleranci, což znamená, že pro podobný účinek pije stále více a pokud přestane, pociťuje abstinenční příznaky.

Alkoholismus u psychiatra

Když už tedy člověk s problémem alkoholu k psychiatrovi přijde a začne spolupracovat při léčbě, lékaři se setkají obvykle s další velkou překážkou.

Podmínkou léčby je totiž absolutní abstinence od alkoholu, včetně piva, což je nejednou třeba zdůraznit, protože mnoho mužů pivo za alkohol nepovažuje. Představa absolutní abstinence je často pro pacienta nepředstavitelná a diví se, proč.

Lékař to může opakovaně vysvětlovat, a přesto pacient smlouvá, že přece jednou začas jedno pivo… nebo jednu štamprličku…. to nic není. Obvykle doktor namítne, že jedno pivo nebo jedna štamprlička není „nic“. „Nic“ prostě znamená nic.

Podpora rodiny a známých

Situaci neprospívá, když podobnou představu, co je to „nic“, mají také příbuzní pacienta. Bývá dosti obvyklé, že v rodině je požívání alkoholu běžnou záležitostí.

Při konzumaci i většího množství alkoholu při různých příležitostech a zcela přirozeně po jídle pak není divu, že jeden a někdy i více členů této rodiny získá na alkoholu závislost.

A ten nejslabší „článek“ je potom rodinou vyslán na léčení v představě, že psychiatr udělá něco, čím postiženého vyléčí tak, aby zase mohl pít dál, ale neměl s tím problémy.

Je až neuvěřitelně těžké těmto lidem vysvětlit, že takto to nefunguje, že bez abstinence to nejde, že abstinence být musí, a musí být trvalá, doživotní.

A že nemocnému by měla s tímto životním stylem pomáhat celá rodina. Pacient a často i jeho rodinní příslušníci prostě lékaři nevěří, což není divu, když životním stylem celé rodiny je právě časté holdování alkoholu.

Příklad rodinné situace od samotného doktora

Nedávno jsem se setkala případem rodiny, kde matka dle líčení manžela pila přes míru a evidentně byla závislá. Manžel byl na ni tak rozezlen, že jí dal ultimátum, že pít nesmí, jinak že požádá o rozvod.

V rodině byli dva mladí dospělí synové. Starší se také rád napije, mladší ne, tomu se alkohol alespoň zatím protiví. Jenže přišel den matčiných narozenin a manžel se starším synem plánovali oslavu, čímž bylo míněno velké alkoholické posezení.

Pokusila jsem se těm lidem (nebyli mými klienty) vysvětlit, že toto není zrovna dobrý způsob podpory matčiny abstinence, která trvala teprve měsíc. Jenže v očích manžela její abstinence trvala už měsíc, takže už by si přece zase trochu dát mohla.

Co na to říci? Matka se léčit odmítla, vydržela měsíc bez alkoholu, což v jejích očích i dle názoru rodiny bylo dostačující, přátelskou radu psychiatra všichni brali na lehkou váhu, problémy se neřešily…co bude dál?

Dál může být jen jediné – požívání alkoholu je v této rodině obvyklým zvykem a léčení jejího člena není v současné době proveditelné, protože všichni rodinní příslušníci mají o alkoholismu představy nesprávné a naivní.

A chybí tu snaha dozvědět se potřebné informace o této problematice, které v dnešní době dostupné jsou, jen je třeba je hledat a jak se říká, „nestrkat hlavu do písku“.

Co všechno se ještě musí stát, než lidé pochopí.

Varovné příznaky alkoholismu

Varovné příznaky zneužívání alkoholu jsou někdy velmi nápadné. Jindy může trvat déle, než se objeví. Pokud je závislost na alkoholu odhalena v počátečním stádiu, šance na úspěšné uzdravení se výrazně zvyšuje.

Mezi běžné příznaky alkoholismu patří:

  • neschopnost kontrolovat konzumaci alkoholu
  • touha po alkoholu, i když člověk nepije
  • upřednostňování alkoholu před osobními povinnostmi
  • pocit potřeby pít stále více
  • utrácení značného množství peněz za alkohol
  • chování po požití alkoholu odlišné

Pokud má někdo pocit, že se konzumace alkoholu podepisuje na jeho životě, je důležité najít možnosti léčby, které mu pomohou zbavit se závislosti na alkoholu.

Pokud ho jeho pití alkoholu znepokojuje, lékař mu bude schopen nabídnout odbornou lékařskou pomoc. Vyhledání pomoci v případě alkoholismu raději dříve než později člověka vrátí na cestu ke zdravému a plnohodnotnému životu.

Kdy navštívit lékaře

Pokud má někdo pocit, že někdy pije příliš mnoho alkoholu, nebo mu pití způsobuje problémy (např. neschopnost soustředit se na práci či řízení pod vlivem), nebo pokud se jeho rodina obává vašeho pití, měl by se poradit se se svým lékařem.

Mezi další způsoby, jak získat pomoc, patří rozhovor s odborníkem na duševní zdraví nebo vyhledání pomoci v podpůrné skupině, jako jsou Anonymní alkoholici nebo podobný typ svépomocné skupiny.

Protože popírání je běžné, člověk může mít pocit, že s pitím nemá problém. Možná si neuvědomuje, kolik pije nebo kolik problémů v jeho životě souvisí s užíváním alkoholu.

Nejlepší je naslouchat příbuzným, přátelům nebo spolupracovníkům, když žádají, aby daná osoba prozkoumala své návyky spojené s pitím nebo vyhledali pomoc. Dobré je také zvážit rozhovor s někým, kdo měl s pitím problém, ale přestal s ním.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang