Proč číst knihy?

Pro mnohé z nás je jednou z nejpěknějších forem odpočinku sednout si s rozečtenou knihou do křesla, zapomenout na okolní svět, starosti a lidi a nechat svou představivost odběhnout do papírového světa knihy.

Pro někoho tato forma odpočinku není tak lákavá, avšak tito lidé možná neznají všechna její pozitiva.

Podle vědeckých studií má četba knih mnoho kladných účinků nejen na naše pocity a na náš osobnostní rozvoj, ale také může například prodloužit život, rozvíjet empatii či měnit fungování našeho mozku. A to už by pak možná za změnu trávení volného času stálo…

Čtením k delšímu životu

Zdá se to poněkud nesmyslné, ale dle průzkumu, který provedli vědci na Yale University, tomu je opravdu tak. 3 635 amerických občanů starších 50 let vyplnilo údaje o tom, jak často a co čtou. Tyto osoby pak byly sledovány po dobu 12 let.

Výsledky pak jasně ukazují ve prospěch čtenářů. Osoby, které uvedly, že čtením knih tráví do 3 a půl hodiny týdně měli o 17% menší pravděpodobnost, že zemřou oproti lidem, kteří nečtou vůbec.

A u těch, co čtou více než 3 a půl hodiny týdně, pravděpodobnost klesla dokonce o 23%. Celkově tedy čtenáři knih v tomto průzkumu žili téměř o 2 roky déle. To není tak úplně špatné.

Autoři sami však přiznávají, že mechanismus proč se tak děje z průzkumu nebylo možné zjistit. Navíc se ukázalo, že čtení novin a časopisů nemá tak velký efekt, jako čtení knih. V čem je tedy zakopaný pes se asi hned tak nedozvíme.

Spokojme se tedy s myšlenkou, že pravděpodobně je čtení zdraví prospěšné. V jakém smyslu se ovšem dozvíme asi zase někdy jindy.

Změny v mozkové aktivitě

V jiném výzkum se vědci zaměřili na čtení knih z pohledu psychologie a neurověd. Sledováním mozku pomocí funkční magnetické rezonance došli k závěru, že čtení románu nás ovlivňuje více, než jsme si mysleli.

A to nejen v daném okamžiku, kdy držíme knihu v ruce, ale minimálně i několik dní poté. Vědci z Emory Univerzity v Atlantě totiž provedli experiment, ve kterém měly zúčastněné osoby za úkol přečíst během několika dní napínavý román.

Každý z participantů se již 5 dní před začátkem čtení románu podroboval každý den sledování mozkové aktivity pomocí funkční magnetické rezonance.

Následně během 9 dnů měly sledované osoby za úkol přečíst vždy určitou část románu a druhý den ráno se opět podrobit měření mozkové aktivity. Přestože měření neprobíhalo během čtení a ani bezprostředně po něm, vědci dokázali v mozkové aktivitě vysledovat určité změny.

Především větší aktivitu neuronů v oblasti levého spánkového laloku, který je znám svou důležitostí pro vnímání jazyka a dále také v oblasti tzv. centrální rýhy, která dle vědců má vliv na naší citlivost a vnímání vlastního těla.

Tyto změny však nebyly pozorovány jen druhý den po přečtení části knihy, ale také dalších pět dní poté, co studenti knihu dočetli. Vzhledem k tomu, že pak byl již experiment ukončen, není známo, jak dlouho tyto změny mohou ještě přetrvávat. Každopádně se evidentně nejedná jen o okamžitý efekt.

Autoři studie navíc sami poukazují na to, že stejnou knihu, kterou vybrali pro tento výzkum, četli všichni studenti a byla vybrána celkem náhodně. Avšak v případě, že by si studenti vybrali knihu dle svého uvážení, by mohly být výsledky ještě významnější, neboť by čtení bylo pro jednotlivé čtenáře zábavnější a zajímavější.

Čtení podporuje empatické cítění

Jak je to možné? Celkem hezky o tom vypovídá přirovnání s leteckým simulátorem. Pokud se chceme naučit létat, trénujeme na leteckém simulátoru, že? Člověk je tvor společenský a k životu potřebuje sociální dovednosti, aby se dokázal začlenit do společnosti.

Existuje takový letecký simulátor pro sociální dovednosti? Jednou z nejdůležitějších schopností, která je společenský život potřebná, je empatie neboli vcítění do druhé člověka.

A právě čtení fiktivního románu, kdy se vžíváme a vciťujeme do problémů a strastí hlavních hrdinů je v podstatě takový trénink sociálních dovedností. Tedy v podstatě takový letecký simulátor.

Podle vědců z Univerzity v Torontu, byla totiž zjištěna významně vyšší schopnost vcítit se do druhého člověka u čtenářů fiktivních románů než u těch, kteří četli jiný typ knihy.

Měli bychom tedy poděkovat knihám za to, že nám pomáhají rozvíjet nejen naše vědomosti, ale také naši osobnost, schopnost empatie, prodlužují nám život, rozšiřují slovní zásobu, podporují kreativitu a jistě mnoho dalších dovedností, o kterých možná ještě nemáme ani tušení…

Jaké jsou skutečné výhody čtení?

Předně, čtení může pomoci zlepšit vaši paměť. Studie prokázaly, že lidé, kteří pravidelně čtou, si lépe pamatují a vybavují informace, když je potřebují. Kromě toho vám četba knih může rozšířit obzory tím, že vás seznámí s novými myšlenkami a kulturami, což vám pomůže získat globálnější pohled na svět kolem vás.

V neposlední řadě čtení také podporuje schopnost kritického myšlení, protože vyžaduje, abyste používali svůj mozek k interpretaci a analýze přečteného.

Tím však výhody čtení knih nekončí. Čtení může také pomoci snížit stres, zlepšit soustředění a koncentraci a podpořit kreativitu. Může také pomoci zvýšit empatii, protože vám umožní vžít se do kůže různých postav a lépe pochopit jejich motivace a pocity.

V neposlední řadě může být čtení vynikající formou úniku od reality, která poskytuje možnost relaxace a zábavy.

Čtení pomáhá vaší slovní zásobě

Podle vědců si děti, které v raném věku pravidelně čtou knihy, dlouhodobě rozšiřují slovní zásobu. Když má dítě výhodu slovní zásoby, ovlivňuje to jeho studijní úspěchy tím, že skládá různé stanovené testy, případně se dostává na vysokou školu a má rozsáhlé pracovní příležitosti.

Mnoho zaměstnavatelů hledá lidi s měkkými dovednostmi, jako je například srozumitelná komunikace. Mezi výhody čtení knih patří vystavení čtenáře novým slovům přímo z kontextu přečteného a zvýšení svých měkkých dovedností.

Rozšiřování slovní zásoby je nevyhnutelným důsledkem čtení. Čím více čtete, tím více se vystavujete novým slovům, která se pomalu stávají součástí vašeho běžného repertoáru. To je pravděpodobně jeden z nejvýznamnějších kladů čtení knih, který byste se rozhodně měli naučit plně využívat.

Čtení beletrie vás může učinit šťastnějšími

Čtení beletristických publikací je relaxační a zdravá záležitost, kterou byste měli mít ve svém životě. Jak již bylo řečeno, četba vám pomůže minimalizovat hladinu stresu a odvést vaši pozornost od jakýchkoli negativních jevů. Existují různé vědecky prokázané výhody čtení knih a všechny se zužují na to, že vás knihy udělají šťastnými.

Když si uděláte čas na čtení své oblíbené knihy, automaticky vám to zvedne náladu a budete se cítit skvěle. Průzkum provedený mezi 1 500 dospělými obyvateli Spojeného království ukázal, že 76 % dotázaných uvedlo, že čtení zlepšuje jejich život a pomáhá jim cítit se skvěle.

Čtení různých časopisů, článků a knih stimuluje mozek k uvolňování endorfinů, oxytocinu, serotoninu a dopaminu, což jsou hormony štěstí, díky nimž se čtenář cítí hodnotně, příjemně a šťastně.

Čtení zlepšuje kvalitu spánku

Když otevřete knihu a důkladně se do ní začtete, otevřete svou představivost, která vám pomůže vstoupit do nezměněného stavu vědomí.

Když je vaše mysl zaujata literárním únikem, napětí se odstraní a vaše tělo se připraví na spánek. Lidé, kteří čtou před spaním, si obvykle užívají hlubokého a kvalitního spánku.

Zavedení čtení do rutiny před spaním není zpravidla nijak obtížné a může být skvělým způsobem, jak nahradit sledování televize nebo jiné činnosti, které by ve skutečnosti mohly mít na váš spánek negativní vliv.

Čtení může zlepšit dovednosti psaní

Čím více čtete, tím lepší jsou vaše dovednosti psaní. Není to jen proto, že čtení zlepšuje vaši slovní zásobu, ale také vás seznamuje s nekonečným množstvím způsobů, jak uspořádat slova do vět, které jsou krásnější a srozumitelnější.

Ať už tomu věříte, nebo ne, na vaší schopnosti psát závisí mnohem více věcí ve vašem životě. Dobrá znalost psaní je nezbytná nejen pro spisovatele. Pokud se váš život úplně neliší od života drtivé většiny lidí, komunikujete denně písemně: píšete SMS, e-maily a další.

Čím lépe se písemně vyjadřujete, tím snadněji dosáhnete více, ať už to pro vás znamená cokoli.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang