Předčasná ejakulace – problém nejen muže, nýbrž celého páru

Půlhodina, čtvrthodina, 5 minut, minuta, pár vteřin. Jaká je optimální délka sexuálního styku? Kdy se dá ejakulace nazvat předčasnou?

Předčasná ejakulace neboli (ejakulacio praecox) je sexuální dysfunkce, která může mít negativní vliv na párové soužití a sebevědomí muže. 

Jedná se, spolu s poruchami erekce, o jednu z nejčastějších sexuálních dysfunkcí mužů. Základním faktorem pro diagnózu předčasné ejakulace je spokojenost páru s délkou sexuálního styku. 

Z toho vyplývá, že ejakulacio praecox ani nemusí být poruchou, pokud páru délka pohlavního styku vyhovuje.

Předčasná ejakulace (PE) je nejčastější formou sexuální dysfunkce u mužů a postihuje až 30 % mužské populace. Je charakterizována nedostatkem dobrovolné kontroly nad ejakulací, kdy k ejakulaci dochází dříve, než si jedinec přeje.

Ačkoliv PE postihuje muže všech věkových kategorií, běžně se vyskytuje u mladších mužů, kteří ještě nemají plně vyvinuté kontrolní mechanismy ejakulace. 

Předčasná ejakulace

Předčasná ejakulace (PE) je stav, kdy muž ejakuluje dříve, než je žádoucí, a to buď před zahájením pohlavního styku, nebo krátce po něm

PE může způsobovat potíže v mezilidských vztazích a může ovlivnit sebevědomí muže, jeho vztahy a kvalitu života. Odhaduje se, že PE někdy v životě zažije přibližně 1 ze 3 mužů. 

Předpokládá se, že při kontrole ejakulace hraje roli neurotransmiter serotonin. Pokud je hladina serotoninu nízká, může to vést k předčasné ejakulaci. 

K dalším možným faktorům, které mohou zvyšovat riziko, že se u jedince vyskytne PE patří: 

 • úzkost
 • deprese
 • vztahové a mezilidské problémy
 • pocit viny
 • stres
 • kulturní nebo náboženské vlivy

Kritéria pro diagnostiku PE jsou v podstatě stejná jako kritéria pro diagnostiku erektilní dysfunkce (ED). 

Muž musí splňovat dvě z následujících kritérií

 • k ejakulaci dochází do jedné minuty po vaginální penetraci
 • neschopnost oddálit ejakulaci při všech nebo téměř všech vaginálních penetracích
 • obavy z progrese ejakulační latence
 • výrazné trápení v mezilidských vztazích

PE může být pro postiženého nepříjemná, ale existuje řada léčebných postupů, které mohou pomoci. 

Patří mezi ně poradenství, kognitivně-behaviorální terapie, sexuální terapie a léky. 

Kombinovaný léčebný přístup je často nejúčinnější pro zlepšení sexuální výkonnosti a sebevědomí muže. Kromě toho lze využít relaxační techniky nebo jiné záměrné chování s cílem získat větší kontrolu nad ejakulací.

Předčasná ejakulace je problémem celého páru, ne pouze muže.

Příčiny předčasné ejakulace

Přesné příčiny PE zůstávají nejasné, protože mohou mít psychické, emocionální nebo fyzické příčiny. 

Mezi nejčastěji uznávané psychologické nebo emocionální faktory patří:

 • úzkost z výkonu
 • stres
 • deprese
 • nadměrná stimulace/senzibilizace pohlavních orgánů způsobená vnějšími návyky, jako je častá masturbace a pornografie

K předčasné ejakulaci mohou vést také fyziologické faktory jako např.:

 • zánět prostaty
 • abnormální produkce hormonů
 • neurologické problémy
 • vysoká hladina cholesterolu
 • cukrovka
 • užívání některých léků

Někteří odborníci se domnívají, že existuje základní biologický prvek, který muže k PE předurčuje. Konkrétně tato teorie uvádí, že ti, kteří trpí PE, mají zvýšené vzrušení, což následně způsobuje, že se jejich ejakulace spustí dříve než obvykle. 

Tato teorie má určitou oporu ve skutečnosti, že muži s PE často potřebují k dosažení orgasmu podstatně méně stimulace než muži bez tohoto onemocnění.

Bez ohledu na přesnou příčinu nebo příčiny může PE způsobit fyzické, emocionální a psychické nepohodlí muži i jeho partnerce. Naštěstí je k dispozici řada léčebných postupů, včetně změny životního stylu, léků, poradenství a dalších forem terapie. Těm, kteří trpí PE, se důrazně doporučuje konzultace s kvalifikovaným lékařem.

Co už je porucha?

Skutečným problémem se předčasná ejakulace stává ve chvíli, kdy nastává bez erekce penisu, před samotným pohlavním aktem nebo velmi krátce po jeho započetí. Tento jev pak nazýváme překotnou ejakulací. Pro tuto diagnózu musí k překotné ejakulaci docházet při pravidelném a častém sexuálním životě (několikrát týdně a častěji).

Předčasná ejakulace se týká především mladších mužů do 30 let, ale může se vyskytovat i jako tělesný fenomén až do stáří. Dle mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 se za předčasnou ejakulaci pokládá neschopnost dostatečně oddálit ejakulaci, aby mohlo dojít k uspokojení z pohlavního styku. 

K ejakulaci dochází do 15 vteřin od začátku soulože. Důležitá je však poznámka, že předčasná ejakulace není poruchou, pokud je následkem dlouhodobého chybění sexuální aktivity.

Rozlišujeme dvě základní formy předčasné ejakulace a to formu stenickou a astenickou. Stenická forma spočívá v silné dráždivosti muže a zvýšené potenci. U této formy nejsou problémy s erekcí a po styku je muž schopen soulož brzy opakovat.

Astenická forma se vyznačuje dráždivou slabostí, při které je muž předrážděn, ale chybí mu sexuální síla. U této formy bývá i problém s erekcí.

Jak může pomoci žena? 

Žena může svému partnerovi, který trpí předčasnou ejakulací, pomoci tím, že ho povzbudí, aby se při sexuálních aktivitách uvolnil

Zapojením relaxačních technik, jako je hluboké dýchání, mindfulness nebo progresivní svalová relaxace, může pomoci zvýšit úroveň jeho uvolnění během sexuálních aktivit, což může pomoci zvládnout jeho vzrušení a ejakulaci. 

Může mu také pomoci snížit úzkost z jeho výkonu prostřednictvím nesexuálních aktivit, jako je mazlení, líbání a rozhovor. To mu může umožnit zvyknout si na sexuální aktivity, aniž by na sebe vyvíjel tlak, aby podal výkon. Kromě toho může žena navrhnout delší smyslné aktivity, jako je hlazení a masírování před pohlavním stykem, které mohou pomoci zvýšit úroveň jeho vzrušení

Otevřený a upřímný rozhovor s partnerem o předčasné ejakulaci může být také přínosný pro oba. Pokud partner trpí úzkostí z výkonu spojenou s předčasnou ejakulací, může mu velmi pomoci, když si o svém problému promluví a jeho partnerka ho pochopí a podpoří v tom, čím prochází.

Mezi další užitečné metody, které může žena použít, patří technika stisku, technika stop-start a doporučení partnera k lékaři nebo sexuálnímu terapeutovi. 

Nakonec, pokud domácí prostředky a techniky nezabírají, může žena svému partnerovi doporučit návštěvu lékaře nebo sexuologa. Lékař nebo terapeut specializující se na sexuální problémy může diagnostikovat a léčit předčasnou ejakulaci pomocí léků a behaviorální terapie. 

Žena může být svému partnerovi při řešení předčasné ejakulace velkou oporou. Díky vzájemnému porozumění, informovanosti a komunikaci mu může pomoci, aby se cítil uvolněnější a měl nad sebou kontrolu, pokud jde o intimní styk s ní.

Léčba předčasné ejakulace je dlouhodobá.

Léčba je dlouhodobá

Základem léčby předčasné ejakulace je úprava sexuálního chování páru. Jelikož je častou příčinou této poruchy nedostatečná frekvence sexuálních aktivit, jsou páry instruovány k tomu, aby souložily více

Jako další možnost se jeví i masturbace muže, která může nahradit sexuální styk v potřebných intervalech a častosti. Vzhledem k problémům v párovém soužití, které tato porucha často přináší, je vhodné vyhledat i párového terapeuta. Předčasná ejakulace totiž nemusí být čistě problém tělesný, ale může mít příčiny i v nedostatečné komunikaci páru a jiných psychických problémech, typicky stresu či úzkosti.


Tradiční metodou léčby této poruchy je tzv. stiskací technika, která spočívá v silném zmáčknutí žaludu v oblasti uzdičky na hranici bolestivosti těsně před ejakulací. Tato technika se musí provádět několik měsíců, během kterých partneři nežijí klasickým sexuálním životem. 


K uspokojení dochází vzájemným drážděním pohlavních orgánů, přičemž žena vždy v okamžiku, kdy má dojít k orgasmu, s tímto drážděním přestane a silně stiskne mužův žalud. Účelem tohoto nácviku je naučit muže vydržet bez ejakulace vysoké sexuální vzrušení. Tuto techniku lze kombinovat i s metodou stop-start, která spočívá jednoduše v přestávkách před ejakulací.

Další možností pro muže jsou anestetické masti či spreje, které snižují dráždivost penisu během soulože a prodlužují tak dobu styku.

Vzhledem k tomu, že předčasná ejakulace může být způsobena i jinými psychickými problémy, tak se často využívají anxiolytika (léky proti úzkosti), sedativa a antidepresiva. Jejich účinek je pochopitelný, protože většina mužů s touto poruchou zažívá před stykem silnou úzkost, která může vést k prohlubování této poruchy. 

Sedativa snižují dráždivost penisu a antidepresiva zase pomáhají snižovat napětí v sexuálně nefunkčním páru. Z hlediska párové terapie se nejčastěji využívá kognitivně behaviorálního přístupu.

Léčba předčasné ejakulace je dlouhodobá a náročná. Vyžaduje velkou toleranci partnerky a ochotu muže s tímto problémem něco dělat. V dnešní době je však účinná pomoc nablízku v podobě jakéhokoli psychiatra i praktického lékaře, kteří mohou předepsat léky. 

Pro hlubší porozumění problému je nejvhodnější konzultovat psychologa specializujícího se v párové terapii. Pro všechny psychické obtíže (předčasnou ejakulaci nevyjímaje) obecně platí, že nejlepších výsledků dosahuje komplexní léčba medikamenty i vhodně zvolená terapie, která vám umožní lépe porozumět kořenům problému.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang