Trombóza – příznaky a prevence

Trombóza, tvorba krevních sraženin v cévách, je vážným problémem. Může blokovat tok krve a vést k srdečnímu infarktu, mozkové příhodě nebo plicní embolii. Porozumění příčin a prevence trombózy je klíčové pro zachování zdraví kardiovaskulárního systému. Jaké jsou základní informace o trombóze a jak lze účinně předcházet této vážné kardiovaskulární poruše?

Trombóza může postihnout lidi různého věku a životního stylu, včetně těch, kteří vedou sedavý životní styl. Genetické faktory mohou také hrát roli ve vzniku této poruchy. Tato různorodost zdůrazňuje potřebu prevence trombózy napříč populací.


Obsah článku:

 • Co je trombóza
 • Jak se projevuje trombóza
 • Hluboká žilní trombóza (DVT)
 • Trombóza v končetinách
 • Trombóza v těhotenství
 • Trombóza a zánět žil
 • Prevence trombózy

Trombóza je stav, při kterém dochází k tvorbě krevních sraženin v cévách, což může vést k blokádě toku krve. Tato porucha může být život ohrožující a vyžaduje okamžitou lékařskou pozornost.

Co je trombóza

Trombóza je stav, při kterém dochází k abnormální tvorbě krevních sraženin uvnitř cév. Tyto sraženiny, nazývané tromby, se mohou tvořit v žilách (venózní trombóza) nebo v tepnách (arteriální trombóza). Princip tvorby krevních sraženin je komplexní, nicméně obecně zahrnuje několik faktorů:

 1. Endotelové poškození: Poškození cévní výstelky (endotelu) může aktivovat krevní destičky a spustit proces koagulace.
 2. Hyperkoagulabilita: Některé genetické faktory nebo stav, jako je například přítomnost faktorů srážení v krvi, mohou zvýšit tendenci k trombóze.
 3. Zpomalený krevní tok: Stagnace nebo zpomalený tok krve může umožnit, aby se krevní destičky spojily a vytvořily sraženinu.
 4. Změny v cévním průsvitu: Zúžení nebo poškození cév může přispět k tvorbě sraženin.

Důsledky a komplikace spojené s trombózou jsou závažné a mohou zahrnovat:

 1. Embolie: Pokud se krevní sraženina uvolní a pohybuje se cévami, může zablokovat krevní tok v důležitých orgánech, jako jsou plíce (plicní embolie) nebo mozek (mozková embolie).
 2. Poškození orgánů: Pokud je céva zablokována trombem, může to vést k nedostatečnému krevnímu oběhu v postiženém orgánu, což může vést k poškození tkání a orgánů.
 3. Chronické komplikace: Opakované epizody trombózy mohou vést k chronickým stavům, jako je například chronická žilní nedostatečnost, kdy dochází ke stavu, kdy krev nevratně uniká do tkání zpět do žil a způsobuje otoky, bolest a další obtíže.

Je důležité, aby byla trombóza léčena a řízena pod dohledem lékaře, aby se minimalizovalo riziko komplikací a opakování trombotických událostí.

Pokud se objeví nějaké příznaky trombózy, pacient by se měl co nejdříve objednat k lékaři.

Jak se projevuje trombóza

Trombóza mívá různé příznaky a projevy v závislosti na lokalizaci a rozsahu krevní sraženiny. Některé z nejčastějších příznaků a projevů trombózy zahrnují:

 1. Bolest nebo otok v nohách: Při hluboké žilní trombóze (DVT) může dojít k pocitu bolesti nebo tlaku v nohách, zejména v lýtku. Tento pocit bolesti může být zhoršen stáním nebo chůzí a obvykle není zmírněn odpočinkem. Taky může být pozorován otok postižené nohy.
 2. Změny v barvě kůže: Postižená oblast může být červená, modrá nebo fialová. To znamená, že součástí trombózy bývají modřiny. To může naznačovat problém s krevním oběhem, který je způsoben přítomností krevní sraženiny.
 3. Zvýšená teplota v postižené oblasti: Kůže nad místem, kde se nachází sraženina, může být teplejší na dotek než okolní kůže.
 4. Dušnost nebo bolest na hrudi: Pokud se krevní sraženina uvolní a cestuje k plicím, může způsobit plicní embolii, což může vést k dušnosti, rychlým srdečním tepům, bolesti na hrudi a dokonce k potížím s dýcháním.
 5. Bolest hlavy nebo neurologické příznaky: V případě arteriální trombózy (krevní sraženiny v tepnách) může docházet k neurologickým příznakům, jako jsou bolesti hlavy, závratě nebo ztráta citlivosti nebo síly v určitých částech těla, v závislosti na tom, které tepny jsou postiženy.
 6. Nepravidelný srdeční rytmus: Pokud se krevní sraženina tvoří v srdeční dutině (například při fibrilaci síní), může se projevit jako nepravidelný srdeční rytmus a zvýšit riziko vzniku krevní sraženiny, která by mohla vést k cévní mozkové příhodě nebo jiným komplikacím.

Pokud je jakékoli podezření na trombózu či její příznaky, je důležité co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc. Někdy se trombóza může projevit při cukrovce. Trombóza může být život ohrožující stav a vyžaduje okamžitou léčbu a správnou péči. Pro správné diagnostikování je nejdříve vhodné podívat se na obrázky trombózy.

Hluboká žilní trombóza (DVT)

Hluboká žilní trombóza (DVT) je stav, kdy dochází k tvorbě krevních sraženin v hlubokých žilách, obvykle v nohou nebo pánevní oblasti. Jedná se o závažný problém, neboť tato trombóza může vést k plicní embolii, kdy se krevní sraženina uvolní a zablokuje cévy v plicích, což může být život ohrožující. Hluboká žilní trombóza, známá taky jako trombóza v noze, bývá leckdy diagnostikována se zánětem žil.

Existuje několik rizikových faktorů spojených s DVT, včetně předchozí historie tohoto stavu, dlouhodobé imobilizace, chirurgických zákroků, onemocnění jako rakovina, těhotenství a užívání hormonální léčby. Typické příznaky DVT zahrnují bolest, otoky a zarudnutí.

Bolest se obvykle vyskytuje v noze, hýždí nebo lýtku a může být různě intenzivní. Otoky postižené nohy mohou být patrné, často doprovázené pocitem těžkosti nebo horka v dané oblasti. Kůže nad postiženou žílou může být červená nebo zčervenalejší než okolní kůže.

Někteří lidé mohou pociťovat i zvýšení teploty v postižené oblasti. Je důležité, aby byla DVT řádně diagnostikována a léčena, a to především kvůli riziku plicní embolie a dalších komplikací spojených s touto trombózou. Pokud máte podezření na DVT, je nezbytné co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc a podstoupit vhodné vyšetření a léčbu.

Častým prvním příznakem trombózy je modřina.

Trombóza v končetinách

Trombóza se může objevit v různých částech těla. Nejčastěji se objevuje v noze, lýtku a vzácně ruce.

Trombóza v noze

Trombóza lokalizovaná v noze, často označovaná jako hluboká žilní trombóza (DVT), je vážným zdravotním stavem, který vyžaduje okamžitou pozornost. Specifika trombózy v noze spočívá v tom, že krevní sraženina se tvoří v hlubokých žilách nohy. Trombóza v noze bývá spojena s těmito příznaky: bolestí, otokem a zarudnutím v postižené noze. Zde jsou způsoby, jak rozpoznat tuto poruchu:

 • Bolest a otok: Pacienti často pociťují bolest, zejména při chůzi nebo stání, a mohou mít výrazný otok v postižené noze.
 • Zvýšená teplota v noze: Může dojít k mírnému zvýšení teploty v oblasti postižené sraženinou.
 • Zbarvení kůže: Kůže nad postiženou oblastí může být červená, modrá nebo fialová.
 • Pocit těžkosti nebo napětí v noze: Pacienti často popisují pocit těžkosti, napětí nebo horka v postižené noze.

Možnosti diagnostiky trombózy v noze zahrnují ultrazvukové vyšetření, které umožňuje lékařům vizualizovat přítomnost krevní sraženiny v hlubokých žilách. Pokud je trombóza v noze potvrzena, léčba obvykle zahrnuje antikoagulační léčbu, jako jsou hepariny nebo warfarin, aby se zabránilo dalšímu růstu sraženiny a snížilo se riziko embolie.

Trombóza v lýtku

Trombóza v lýtku je forma hluboké žilní trombózy (DVT), která se nachází v žilách v lýtku dolní končetiny. Projevy trombózy v lýtku jsou obdobné jako u trombózy v noze, s několika charakteristickými příznaky:

 • Bolest a otok v lýtku: Pacienti mohou pociťovat bolest a otok v oblasti lýtkové svaloviny, zejména při chůzi nebo stoje.
 • Zvýšená teplota v lýtku: Podobně jako u trombózy v noze, může docházet k mírnému zvýšení teploty v postižené oblasti.
 • Zbarvení kůže: Kůže nad postiženou oblastí může být červená, modrá nebo fialová.

Prevence trombózy v lýtku zahrnuje pohyb, udržování zdravé hmotnosti, dostatečný přísun tekutin a nošení kompresních ponožek, zejména u jedinců s vyšším rizikem trombózy. Pokud se vyskytnou podezření na trombózu v lýtku, je důležité vyhledat lékařskou pomoc a podstoupit vhodné diagnostické testy a léčbu.

Pomocí při trombóze bývají stahovací ponožky.

Trombóza v ruce

Trombóza v ruce, která je poměrně vzácným jevem, avšak může představovat závažné riziko pro postiženého jedince. Existuje několik rizikových faktorů spojených s trombózou v horní končetině.

Mezi ně patří umístění cévního katétru v žíle ruky pro intravenózní infuze nebo diagnostické účely. Dále sem patří zlomeniny nebo traumatická poranění ruky, které mohou narušit normální průtok krve v cévách. Chirurgické zákroky na horní končetině také mohou zvýšit riziko vzniku trombózy.

Navíc nádory nebo onemocnění cév, které ovlivňují krevní oběh, mohou přispět k tvorbě krevních sraženin v žilách horní končetiny. Tyto faktory mohou vytvářet ideální prostředí pro vznik trombózy v této oblasti těla.

Diagnostika trombózy v horní končetině obvykle zahrnuje použití obrazových metod, jako je ultrazvukové vyšetření, které umožňuje vizualizaci přítomnosti krevních sraženin v žilách. Léčba trombózy v horní končetině se obvykle řídí podobnými principy jako u trombózy v noze.

To zahrnuje antikoagulační léčbu, která zabraňuje dalšímu růstu sraženiny a snižuje riziko embolie, a fyzikální terapii, která podporuje krevní oběh a pomáhá předcházet komplikacím. V některých případech může být chirurgický zákrok nezbytný k odstranění krevní sraženiny, zejména pokud existuje vysoké riziko plicní embolie.

Důkladná diagnóza a léčba jsou nezbytné pro minimalizaci rizika komplikací a zachování funkce postižené končetiny. Pokud je podezření na trombózu v ruce nebo se objeví jakékoli příznaky, je důležité vyhledat lékařskou pomoc co nejdříve.

Trombóza v těhotenství

Trombóza v těhotenství představuje zvláštní situaci, protože těhotenství je samo o sobě stavem, který zvyšuje riziko tvorby krevních sraženin. Během těhotenství dochází ke zvýšení hladiny hormonů, změně v krevním složení a zvýšenému tlaku na pánevní cévy, což může zvýšit tendenci k tvorbě sraženin.

Specifika trombózy v těhotenství spočívá v tom, že může postihnout různé části těla, včetně hlubokých žil dolních končetin, pánve nebo dokonce mozku. Možné důsledky trombózy v těhotenství pro matku mohou zahrnovat plicní embolii, srdeční selhání nebo dokonce mrtvici.

Pro plod může být negativně ovlivněn placentární krevní oběh, což může vést k nedostatečnému přísunu kyslíku a živin, což zvyšuje riziko potratu, předčasného porodu nebo nízké porodní hmotnosti. Prevence trombózy u těhotných žen zahrnuje několik opatření.


Jedním z klíčových opatření je pohyb a cvičení, které podporují krevní oběh. Důležitá je také dostatečná hydratace a vyvarování se dlouhodobému sezení nebo stání. Některé ženy mohou vyžadovat preventivní antikoagulační léčbu.


Toto platí zejména v případě, že mají v minulosti nebo v rodině historii trombózy nebo pokud mají další faktory rizika. Pokud se trombóza v těhotenství vyskytne, léčba zahrnuje antikoagulační léčbu, musí však být prováděna opatrně, aby nedošlo k poškození plodu. Lékaři musí pečlivě zvážit rizika a přínosy léčby pro matku i plod.

Je důležité, aby těhotné ženy s vysokým rizikem trombózy pravidelně sledovali lékaři a dodržovali pokyny ohledně prevence a léčby této komplikace. Prevence a správná léčba mohou hrát klíčovou roli při minimalizaci rizika komplikací spojených s trombózou v těhotenství a zajistit zdraví matky i dítěte.

Trombóza v noze a zánět žil

Zánět žil, známý také jako flebitida, je stav, při kterém dochází k zánětu stěny žíly. Tento zánět může mít vliv na riziko trombózy, což je tvorba krevní sraženiny v žilách. Když dojde k zánětu žíly, dochází k poškození cévní stěny, což může způsobit tvorbu krevní sraženiny.

Riziko trombózy je tedy zvýšeno v oblastech, kde došlo k zánětu žil, protože poškození cévní stěny vytváří prostor pro vznik krevní sraženiny. Navíc zánět může také způsobit zúžení nebo uzávěr žíly, což dále zvyšuje riziko trombózy.

Léčba zánětu žil a současně trombózy v noze může být komplikovaná. Standardní léčba zahrnuje podávání protizánětlivých léků a komprese postižené oblasti, aby se zmírnila bolest a otok spojené s zánětem. Pokud však dojde k tvorbě krevní sraženiny, je nezbytné zahájit antikoagulační léčbu, která zabraňuje dalšímu růstu sraženiny a snižuje riziko embolie.

Pro lékařský tým je důležité pečlivě monitorovat pacienty s kombinací zánětu žil a trombózy v noze, aby se minimalizovalo riziko komplikací a zajistila správná léčba. Při léčbě těchto stavů je klíčové koordinované a individuálně přizpůsobené postupy, které zohledňují stav a potřeby každého jednotlivého pacienta.

Trombóza vzniká v důsledku abnormální tvorby krevní sraženiny v cévách, často způsobené kombinací různých faktorů, včetně poškození cévní stěny, změn v toku krve a poruch srážlivosti krve.

Prevence trombózy

Prevence trombózy zahrnuje důkladné pochopení jejích projevů a diagnostických opatření. Trombóza se často projevuje bolestí, otokem a zarudnutím v postižené oblasti, jako jsou nohy nebo horní končetiny, doprovázené teplem, těžkými nohami nebo únavou.

Důležitá diagnostická opatření zahrnují ultrazvukové vyšetření k vizualizaci krevní sraženiny v žilách, stejně jako CT angiografii nebo MRI. Léčba trombózy zahrnuje antikoagulační terapii ke snížení rizika embolie a chirurgický zákrok v případě nutnosti odstranění sraženiny.

Preventivní opatření spočívají v životním stylu, jako je pravidelný pohyb, dostatečná hydratace a vyhýbání se dlouhému sezení nebo stání. U osob s vysokým rizikem trombózy mohou být doporučeny preventivní dávky antikoagulancií.

Shrnutí klíčových aspektů trombózy zdůrazňuje její závažnost a důležitost včasné prevence a léčby. Změny životního stylu a dodržování lékařských pokynů jsou klíčové pro minimalizaci rizika trombózy. Při podezření na trombózu je nezbytné okamžité vyhledání lékařské péče a zahájení vhodné léčby.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang