Ukončení povinného ručení – za jakých podmínek, pravidla

S mnoha možnostmi pojišťovacích produktů mohou řidiči přemýšlet o změně svého povinného ručení. Bezpečná a odpovědná jízda s sebou nese také potřebu správně spravovat své pojistné krytí. Otevřít dveře k novým možnostem může být krokem k úspoře, nebo lepšímu přizpůsobení pojištění osobním potřebám. Jak původní povinné ručení ukončit?

SHRNUTÍ ČLÁNKU

Účelem povinného ručení je poskytnout ochranu v případě, že řidič způsobí provozem svého vozidla škodu na majetku, nebo zraní jiné osoby.

Jednou z nejefektivnějších cest, jak zjistit cenu povinného ručení, je využití online kalkulaček pojistky na auto.

Základní výpovědní lhůta povinného ručení je 6 týdnů před koncem pojistného období.

Hlavní charakteristiky povinného ručení

Povinné ručení je forma pojištění, která je v České republice povinná pro všechny majitele motorových vozidel. Jeho účelem je poskytnout ochranu v případě, že řidič způsobí provozem svého vozidla škodu na majetku, nebo zraní jiné osoby.

 • Povinnost uzavření: Většina zemí vyžaduje, aby majitelé motorových vozidel uzavřeli povinné ručení jako podmínku pro legální účast v silničním provozu.
 • Odpovědnost za škodu: Povinné ručení pokrývá náklady spojené se škodou způsobenou vozidlem majitele. To zahrnuje škody na majetku, nemovitostech a zdraví ostatních účastníků provozu.
 • Minimální standardy krytí: Povinné ručení obvykle stanovuje minimální krycí limity.
 • Povinnost platby pojistného: Majitelé vozidel jsou povinni pravidelně platit pojistné na povinné ručení. Výše pojistného může být ovlivněna různými faktory, včetně typu vozidla, regionu, věku řidiče a jeho řidičské historie.
 • Nesouvisející s vlastními ztrátami: Povinné ručení se obvykle nevztahuje na škody na vlastním vozidle majitele. Pro krytí vlastních ztrát je třeba uzavřít doplňkové pojištění, jako je havarijní nebo komplexní pojištění.

Povinné ručení je klíčovým prvkem silniční bezpečnosti a zajišťuje, že majitelé vozidel jsou schopni nést odpovědnost za eventuální škody, které mohou svým vozidlem způsobit. Nedodržení povinnosti uzavřít toto pojištění může mít právní následky a vést k sankcím, včetně zákazu provozu vozidla.

Cena povinného ručení

Kolik bude stát povinné ručení? Existuje několik způsobů, jak zjistit cenu povinného ručení na auto či povinného ručení na motocykl. Jednou z nejefektivnějších cest je využití online kalkulaček pojistky na auto. Postup je obvykle následující:

 1. Vstupní údaje:
  • Osobní informace: Uživatelé zadávají základní informace do online kalkulačky pojistky na auto jako jsou věk, pohlaví, místo bydliště a zkušenosti s řízením.
  • Informace o vozidle: Uživatelé zadávají údaje o vozidle, jako jsou značka, model, rok výroby a další technické specifikace. Je také možno zjistit cenu povinného ručení na motocykl.
 2. Výpočet rizika:
  • Na základě zadaných údajů srovnávač využívá algoritmy a statistické modely k výpočtu rizika spojeného s konkrétním řidičem a vozidlem. Faktory jako věk řidiče, typ vozidla a historie nehod mohou být zohledněny.
 3. Nabídky od pojišťoven:
  • Srovnávač povinného ručení porovnává nabídky od různých pojišťoven na základě vypočteného rizika a dalších kritérií. To může zahrnovat cenu a také rozsah krytí a další výhody.
 4. Prezentace výsledků:
  • Uživatel dostává prezentaci výsledků ve formě seznamu nabídek od různých pojišťoven. Nabídky jsou obvykle řazeny podle ceny, avšak uživatelé mohou filtrovat výsledky i podle dalších kritérií.
 5. Detaily nabídek:
  • Uživatelé mohou prozkoumat detaily jednotlivých nabídek, včetně podmínek krytí, výše pojistného, možných slev a dalších relevantních informací.
 6. Výběr a uzavření pojistky:
  • Po vybrání preferované nabídky může uživatel pokračovat v procesu uzavření pojistky přímo online přes webovou stránku pojišťovny. Některé srovnávače povinného ručení dokonce umožňují online vyřízení celého procesu.
 7. Zákaznické recenze a hodnocení:
  • Některé srovnávače mohou poskytovat zákaznické recenze a hodnocení pojišťoven, což může pomoci uživatelům rozhodnout se na základě zkušeností jiných lidí.

Při výběru povinného ručení je důležité sledovat průměrnou cenu povinného ručení a také se zaměřit na rozsah krytí. Někdy může být výhodné zaplatit trochu více za rozšířenější krytí, které poskytne větší ochranu v případě neštěstí. Průměrná cena povinného ručení se každý rok liší.

Často lze online porovnat pojištění vozidla dle SPZ. Jde o srovnávače, které využijí SPZ pro detaily o autě. Pojištění auta podle SPZ online je dobrá volba pro ty, kteří si nejsou jisti technickými údaji o svém vozidle.

Cena povinného ručení závisí na vícero faktorech týkajících se vozu i jeho majitele.

Obecná pravidla pro výpověď povinného ručení

Ukončení povinného ručení není možné bez zákonem daného důvodu. Zpravidla nejčastějším důvodem je prodej vozidla nebo zrušení povinného ručení z důvodu vyřazení vozidla z evidence. K ukončení povinného ručení však může dojít také v případě, že majitel nesouhlasí s navýšením ceny pojistného nebo s pojistným krytím po autonehodě.

Výpověď musí být zaslána písemně na adresu pojišťovny a to nejlépe doporučeně. Podepsána musí být tím, kdo pojistku sjednal, tedy pojistníkem.

Ve výpovědi je nutno uvést důvod výpovědi a číslo pojistky. Při prodeji nebo odhlášení vozu přiložit kopii velkého technického průkazu s vyznačenou změnou, dále jméno a rodné číslo pojistníka. Doporučuje se uvést email a telefon či číslo bankovního účtu pro vrácení případného přeplatku. Ten vznikne ukončením před uplynutím ročního období.

 • Výpověď ke konci pojistného období

V tomto případě je nutné podat výpověď před koncem pojistného období. Jde o lhůtu šest týdnů. Pokud by se tomu tak nestalo, smlouva bude automaticky prodloužena. Pokud by došlo k nehodě, lze pojistnou událost uplatnit až do konce pojistné smlouvy.

 • Výpověď dohodou 

Tento způsob nebývá tak častý. Pojišťovny ve většině případů na dohodu přistoupit nechtějí. Je nutné se s pojišťovnou písemně domluvit na všech bodech ukončení. Výpověď do dvou měsíců po uzavření lze podat bez udání důvodu. Od podání výpovědi pak běží osmidenní výpovědní lhůta, po jejímž uplynutí pojištění zaniká.

 • Výpověď kvůli zvýšení pojistného 

V případě nesouhlasu se zvýšením pojistného je možné podat výpověď. Tu je nutné podat do jednoho měsíce od oznámení zvýšení ceny.

 • Výpověď do tří měsíců od pojistné události 

Pokud má pojištěnec nějaké výhrady k řešení pojistné události, může podat výpověď do tří měsíců od oznámení pojistné události. Rozhodující je datum doručení výpovědi. Od tohoto okamžiku začíná běžet výpovědní lhůta trvající jeden měsíc. Pojišťovna vrátí přeplatek.

 • Výpověď kvůli změně vlastníka/provozovatele vozidla – prodeji auta

Pokud dochází k prodeji vozu, je nutné podat výpověď povinného ručení. Pojištění zaniká dnem zaslání kopie smlouvy o prodeji, případně zasláním kopie velkého technického průkazu se záznamem o změně majitele vozidla. Je ovšem nutné zaslat samotnou výpověď písemně.

 • Výpověď z důvodu vyřazení vozidla z evidence  

Někteří majitelé vozu používají své auto pouze v letním období. V takovém případě je možné nechat automobil vyřadit z evidence. Jde o takzvané uložení státní poznávací značky (SPZ) do depozitu. Tento krok je zapsán do technického průkazu.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang