Hypnóza jako možnost léčby

Desítky let po zavedení této metody se setkáváme s tím, že se nahlíží na hypnózu jako na šarlatánství, mystický rituál apod. Jak to tedy doopravdy je? Je opravdu možné hypnózou léčit?

Hypnóza pochází z řeckého hypnos, tedy spánek. Hypnóza je stav podobný spánku uměle navozený druhou osobou například lékařem nebo hypnotizérem. K hlavním rysům hypnózy patří zvýrazněná ovlivnitelnost (odborně sugestibilita), v níž je možné hypnotizovanému vložit do mysli různé pokyny, ovlivnit jeho vnímání (pocit horka, chuť v ústech…), pohyby, paměť (vybavení zasunutých

Hypnóza pochází z řeckého hypnos, tedy spánek. Hypnóza je stav podobný spánku uměle navozený druhou osobou například lékařem nebo hypnotizérem. K hlavním rysům hypnózy patří zvýrazněná ovlivnitelnost (odborně sugestibilita), v níž je možné hypnotizovanému vložit do mysli různé pokyny, ovlivnit jeho vnímání (pocit horka, chuť v ústech…), pohyby, paměť (vybavení zasunutých vzpomínek) atd. 

Desítky let po zavedení této metody se setkáváme s tím, že se nahlíží na hypnózu jako na šarlatánství, mystický rituál apod. Jak to tedy doopravdy je? Je opravdu možné hypnózou léčit?

Hypnózu lze využít při léčbě různých poruch, u nichž lze předpokládat psychické ovlivnění, tedy namátkou nadměrná tréma, noční pomočování u dětí, koktavost, tiky, nežádoucí návyky aj. Do hypnózy lze v zásadě uvést jen lidi k hypnóze vnímavé, neboli hypnabilní. Rovněž nelze vložit do mysli hypnotizovaného pokyny, které by odporovaly jeho morálnímu cítění.

Historie

V minulosti byla hypnóza prováděna různými šamany během náboženských rituálů. Hypnóza, jak ji známe dnes, je spojena s Rakouským lékařem Franzem A. Mesmerem

V 18. století Mesmer věřil, že nemoci jsou obecně vyvolané nevyváženými magnetickými silami v člověku. Používal proto magnetické pruty a hypnózu pro léčení svých pacientů. Později byl vyhnán z Rakouska, neboť jeho techniky byly označeny za nevědecké. Emigroval do Francie, kde jej později zdejší Akademie věd označila za šarlatána.

Dogma, že hypnóza je šarlatánství nebo také „mesmerismus“, jak se jí dříve přezdívalo, definitivně zboural francouzský lékař Auguste Liébeault

Jeho pacienti se mu upřeně dívali do očí, zatímco jim vsugerovával narůstající pocity ospalosti a únavy. Ve chvíli, kdy pacient upadnul do transu, Liébeault mu sděloval, že jeho příznaky mizí, což se v mnoha případech opravdu povedlo. 

Nejvýznamnějším odborníkem přes hypnózu byl ovšem Jean Martin Charcot, který proslul jako „Napoleon neuróz“. Díky jeho studiím pak Francouzská Akademie věd v roce 1882 uznala hypnózu jako legitimní lékařskou metodu. Mezi pozdější průkopníky této metody patřili Alfred Binet, Pierre Janet nebo Sigmund Freud.

Hypnóza může pomoci s chronickou bolestí zad.

Jak funguje hypnóza dnes

Hypnóza funguje tak, že kdykoliv se něco stane a člověk na to nějak zareaguje, uloží se daná reakce do paměti. Ve chvíli, kdy se stane další podobná situace, zjednodušeně řečeno pak člověk pouze vytáhne záznamy o tom, jak se choval předtím, a určitým způsobem replikuje toto chování

Pochopitelně čím častěji se dané chování opakuje, tím silnější je jeho vybavování i pro méně podobné situace, i když by toto chování mohlo být člověka škodlivé nebo nebezpečné

Hlavní komplikace leží ve faktu, že tyto naučené vzorce chování bývají uloženy v nevědomí a přístup k nim je proto velmi obtížný. Někdy jsou tyto obsahy dokonce zcela nepřístupné.

Někteří psychoterapeuti, v našem případě hypnoterapeuti, podrobení speciálnímu výcviku, umí s pacientem dojít k momentu, kdy se poprvé onen špatný vzorec zafixoval do paměti. Poté se snaží vyjmout tento vzorec a umístit místo něj nějaký jiný, výhodnější nebo prospěšnější pro pacienta. 

Ne vždy je možné uložit ideální vzorec, v tom případě terapeut alespoň zmírňuje jeho intenzitu a dopad. Během hypnózy je člověk v relaxaci a má více zostřenou mysl. Jako ostatní relaxační metody snižuje hypnóza krevní tlak i tep, mění se mozková aktivita a snižuje se i dechová frekvence.

Dnes již víme, na jakých principech pracuje hypnóza a že nejde jen o šarlatánství, ale skutečnou metodu, která dokáže pacienta nebo klienta zbavit různých obtíží, jako je nespavost, fobie, pomočování, bolesti hlavy nebo různé druhy závislostí

Celá procedura je prováděna vysoce školenými odborníky a velmi zodpovědně, neboť v nepravých rukách může člověku uškodit. Rozhodně však během hypnózy ani po hypnóze člověk nepáchá zločiny ve prospěch hypnotizéra, neboť vše, co v hypnóze udělá, je v souladu s jeho přesvědčením.

Hypnóza a léčení

Hypnóza je forma alternativního léčení, která se zaměřuje na sílu sugesce, jež má v životě člověka vyvolat pozitivní změny. Často se používá jako forma úlevy od stresu a k uvolnění a uzdravení. 

Během sezení hypnózy vede lékař subjekt do uvolněného stavu intenzivního soustředění a soustředí jeho energii a pozornost na pozitivní sugesce a představy. Po dosažení změněného stavu vědomí je subjekt vnímavější k sugescím, a tím i otevřenější k přizpůsobení se novému chování a technikám, které mohou vést k osobnímu růstu a uzdravení.

Jedním z nejčastějších způsobů využití hypnózy je léčba úzkosti a deprese. Prostřednictvím hypnózy pomáhají lékaři subjektu zaměřit svou energii na pozitivní myšlenky a pocity a dávají mu nástroje a prostředky k tomu, aby se uvolnil a zvládl své myšlenky, reakce a emoce. 

Během sezení je podvědomí otevřené a ochotné přijmout nové způsoby myšlení a reagování na stresové situace. Výsledkem je, že mnozí trpící jsou schopni snížit napětí a úzkost a nahradit negativní myšlenkové vzorce optimističtějšími a produktivnějšími ideologiemi a postoji.

Kromě léčby psychických problémů lze hypnózu využít také k podpoře fyzického uzdravení. Lze ji využít ke zmírnění chronické bolesti a pomoci při léčbě ran nebo poúrazových stavů.

Co lze vyléčit hypnózou?

Hypnóza může být mocným terapeutickým nástrojem k léčení různých tělesných a duševních problémů. Americká psychologická asociace schválila používání hypnózy v psychoterapii a při zdravotních problémech již v roce 1958. Výzkum naznačuje, že hypnóza může pomoci při léčbě různých zdravotních a psychických problémů, včetně chronické bolesti, syndromu dráždivého tračníku (IBS), nevolnosti související s chemoterapií, úzkosti a deprese.

Hypnózu lze použít k zablokování pocitu bolesti, což z ní činí účinný způsob léčby chronické bolesti, jako jsou bolesti dolní části zad, fibromyalgie a bolesti hlavy, aniž by bylo nutné užívat léky nebo jinou léčbu. 

Hypnózu lze také použít ke zmírnění vedlejších účinků chemoterapeutické léčby, jako je nevolnost, zvracení a únava. Používá se také ke snížení úzkosti spojené s lékařskými zákroky, jako jsou biopsie a mamografie.

Studie naznačují, že hypnóza může být také užitečným nástrojem při řešení problémů s duševním zdravím, včetně deprese a úzkosti. Hypnóza pomáhá jednotlivcům plněji se soustředit na své myšlenky a emoce a získat náhled na to, jak jejich myšlenkové vzorce mohou přispívat k jejich psychickému strádání. 

Pochopením těchto vzorců a rozvinutím zdravějších způsobů myšlení mohou být jedinci schopni lépe zvládat stres, řídit své emoce a cítit se silnější.

Pomocí hypnózy lze redukovat míru stresu u člověka.

A co na to pacienti?

Lidé, kteří zažili uzdravení pomocí hypnózy, mají často neuvěřitelně pozitivní hodnocení. Jedním z opakujících se pocitů je pocit posílení, pokud jde o jejich vlastní pohodu. Mnozí lidé uvádějí nově nabytou důvěru v péči o sebe a své zdraví. 

Ti, kteří trpí chronickou bolestí, často dokážou přesně určit okamžik, kdy se jejich bolest výrazně snížila nebo dokonce zcela zmizela. Klienti si také často s údivem uvědomují, jaké je propojení mysli a těla a jak mocným nástrojem může být hypnóza pro uzdravení a zdraví. 

V psychologické oblasti mnoho lidí, kteří podstoupí hypnózu, hovoří o obrovském pocitu katarze a průlomu v porozumění sobě samým, což vede k celkově zdravějšímu a šťastnějšímu pohledu na svět. Lidé, kteří mají problémy se stresem, často odcházejí z hypnózy s nově objevenými nástroji, jak dostat své negativní myšlenkové procesy pod kontrolu a vést vyrovnanější život.

Někteří lidé s problémy souvisejícími s traumaty navíc zaznamenali velký pokrok při vyrovnávání se s minulostí, vyrovnávání se se svými emocemi a začínají svůj život posouvat vpřed. 

Celkově lze říci, že nejčastějším pocitem po použití hypnózy k léčení je hluboké ocenění tohoto mocného nástroje a vědomí, že jej lze využít k prospěchu svého zdraví jak po stránce duševní, tak i fyzické.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang