Insomnie – co to je, příznaky, příčiny a následky

Insomnie je porucha spánku, která se projevuje potížemi s usínáním, udržením spánku nebo obojím. Může mít mnoho příčin, včetně stresu, úzkosti, deprese, zdravotních stavů a léků.

Ve většině případů má vážný dopad na fyzické i duševní zdraví.

Insomnie – co to je?

Insomnie, lidově nespavost, představuje poruchu spánku, která postihuje miliony lidí po celém světě. Vyznačuje se obtížným usínáním, nekvalitním spánkem, častým probouzením během noci a brzkým ranním probuzením bez možnosti opětovného usnutí.

Může mít krátkodobý (akutní) nebo dlouhodobý (chronický) charakter a značně ovlivnit kvalitu života.

Insomnie příznaky

Zde jsou hlavní příznaky insomnie:

 • Potíže s usínáním – Neschopnost usnout do 30 minut i po ulehnutí do postele.
 • Přerušovaný spánek – Časté probouzení během noci s obtížným opětovným usnutím.
 • Předčasné probouzení – Probuzení je dříve, než je plánovaný čas, bez možnosti opětovného usnutí.
 • Nekvalitní spánek – Není osvěžující a nepřináší pocit odpočinku.
 • Denní únava – Pocit ospalosti, malátnosti a snížená energie během dne.
 • Poruchy koncentrace – Obtížnosti se soustředěním a pamětí.
 • Podrážděnost a náladovost – Zvýšená citlivost na stres a změny nálad.
 • Bolesti hlavy – Hlavně ranní bolesti hlavy.

Insomnie příčiny

Existuje mnoho příčin insomnie:

 • Stres – Jednou z nejčastějších příčin insomnie je stres. Stres z práce, financí, vztahů nebo jiných oblastí života může ztížit usínání a udržování spánku. Existuje i akutní stresová reakce.
 • Úzkost a deprese – Lidé s úzkostí a depresí často trpí nespavostí. Tyto poruchy duševního zdraví mohou narušovat spánkové vzorce a ztěžovat relaxaci potřebnou pro usínání.
 • Léky – Některé léky, jako jsou kortikoidy, stimulanty a antidepresiva, mohou narušovat spánek.
 • Zdravotní problémy – Některé zdravotní problémy, jako je bolest, pálení žáhy, apnoe spánku a hyperaktivita štítné žlázy, mohou také vést k nespavosti.
 • Návyky – Špatné návyky spánku, jako je nepravidelný spánkový režim, dřímání během dne a používání elektronických zařízení před spaním, mohou přispívat k nespavosti.
 • Faktory prostředí – Hluk, světlo a nepohodlná teplota v ložnici mohou také narušovat spánek.

Insomnie následky

Následky insomnie sahají daleko za pouhou únavu a ospalost během dne.

Nedostatek spánku může vést k řadě zdravotních problémů, včetně:

 • Chronické únavy
 • Snížení koncentrace a paměti
 • Zvýšení rizika úrazů a dopravních nehod
 • Oslabení imunitního systému
 • Zvýšení rizika srdečních chorob, mrtvice, cukrovky a obezity
 • Zhoršení psychického zdraví, s nárůstem úzkosti a deprese

Insomnie test

Existuje mnoho různých online testů insomnie, které pomohou zjistit, zda daná osoba trpí touto poruchou. Tyto testy obvykle obsahují otázky týkající se spánkových návyků, příznaků a celkového zdraví.

Některé z nejpopulárnějších online testů insomnie zahrnují:

 • Athénská škála insomnie (AIS) – Tento krátký test se zaměřuje na 8 hlavních příznaků insomnie. 
 • Insomnia Severity Index (ISI) – Tento test se používá k posouzení závažnosti insomnie a jejího dopadu na život.
 • Epworth Sleepiness Scale (ESS) – Tento test měří denní ospalost. 

Důležité je poznamenat, že online testy insomnie nejsou diagnózou.

Zde je několik dalších tipů, jak zjistit, jestli se jedná o nespavost:

 • Vést deník spánku – Po dobu jednoho týdne zaznamenávat čas usínání a probouzení, kolik bylo probuzení během noci a jaké je ranní vstávání (pocity).
 • Vnímat spánkové návyky – Je usínání a vstávání každý den ve stejnou dobu? Je před spaním úplně omezen kofein a alkohol? Je nastavená relaxační večerní rutina?
 • Promluvit s lékařem – Pokud jsou potíže se spánkem, i když se dodržují zdravé spánkové návyky, je dobré navštívit lékaře.
Jedním z hlavních příznaků insomnie je také bolest hlavy.

Insomnie návštěva lékaře

Pokud se objeví příznaky insomnie po dobu delší než 3 týdny a narušují běžný život, je vhodné navštívit lékaře. Ten provede vyšetření a vyloučí případné organické příčiny nespavosti. Na základě diagnózy pak navrhne vhodnou léčbu.

Insomnie léčba

Léčba insomnie závisí na příčině. Existuje mnoho způsobů léčby insomnie.

V lehčích případech postačí změna životního stylu, která zahrnuje:

 • Dodržování pravidelného spánkového režimu
 • Vytvoření relaxační večerní rutiny
 • Zajištění pohodlné ložnice
 • Vyhýbání se kofeinu a alkoholu před spaním
 • Pravidelné cvičení
 • Vyhýbání se dřímotám během dne

Pohodový spánek, je cesta k úspěchu. Vyznavači esoteriky můžou použít i lapače snů. Existují i byliny prosti stresu a dobrý spánek.

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT)

KBT může lidem s insomnií pomoci identifikovat a změnit negativní myšlenky a chování, které narušují jejich spánek.

Léky

Léky na spaní se někdy používají k krátkodobé léčbě insomnie. Je však důležité vědět, že mohou mít nežádoucí účinky a že by se neměly používat dlouhodobě.

Melatonin

Melatonin je hormon, který pomáhá regulovat spánek. Prodává se jako doplněk stravy a může být užitečný pro lidi s nízkými hladinami melatoninu.

Další terapie

V některých případech lze k léčbě insomnie použít i další terapie, jako je akupunktura nebo biofeedback.

Důležité informace

 • S insomnií nelze bojovat sám
 • Neexistuje univerzální řešení pro všechny, léčba insomnie se musí přizpůsobit individuálním potřebám pacienta
 • Samoléčba léky na spaní se nedoporučuje, protože může vést k závislosti a dalším nežádoucím účinkům
 • Existuje mnoho zdrojů, které pomohou zvládnout nespavost, včetně online programů, podpůrných skupin a knih o svépomoci

Insomnie je běžný problém, který může vážně ovlivnit kvalitu života. Naštěstí existuje mnoho způsobů, jak ji zvládnout a zlepšit spánek.

Následky insomnie sahají daleko za pouhou únavu a ospalost během dne.

Chronická insomnie

Chronická nespavost, definovaná jako neschopnost usnout nebo udržet spánek po dobu delší než 3 měsíce, postihuje miliony lidí po celém světě. Není to jen nepříjemnost, může vést k vážným zdravotním komplikacím a zhoršení kvality života.

Příznaky a následky

Chronická insomnie má stejné příznaky a následky jako krátkodobá insomnie.

Příčiny

Chronická insomnie má stejné příčiny jako krátkodobá insomnie. Jenom je zde jedna příčina navíc:

 • Genetické faktory – predispozice k nespavosti může být dědičná

Léčba

Chronická insomnie se léčí stejně jako krátkodobá insomnie.

Včasná diagnóza

Chronická nespavost je léčitelná, bohužel mnoho lidí ji nechává bez povšimnutí nebo se snaží léčit sama. Včasná diagnóza a léčba jsou klíčové pro předcházení komplikacím a pro zlepšení života.

I s chronickou insomnií se dá žít kvalitním životem. S trpělivostí a správnou léčbou se dá podařit dosáhnout klidného a osvěžujícího spánku.

Chronická insomnie není jen nepříjemnost, může vést k vážným zdravotním komplikacím a zhoršení kvality života.

Fatální familiární insomnie

Fatální familiární insomnie (FFI), známá také jako smrtelná rodinná nespavost, je mimořádně vzácné neurodegenerativní onemocnění. Postihuje thalamus, oblast mozku zodpovědnou za regulaci spánku.

FFI je obvykle dědičná, způsobená mutací genu PRNP na 20. chromozomu. V méně častých případech se může vyskytnout i sporadicky, bez zjevné rodinné anamnézy.

Příznaky a průběh

Hlavním příznakem FFI je progresivní nespavost. Postižení jedinci nejprve naráží na potíže s usínáním a udržením spánku. Postupně se jejich stav zhoršuje, až se dostanou do stadia totální insomnie.

Kromě nespavosti se u pacientů s FFI mohou objevit i další neurologické symptomy, jako jsou:

 • Zmatenost a dezorientace
 • Halucinace
 • Ataxie (porucha koordinace)
 • Tremor (třes)
 • Myoklonus (náhlé svalové záškuby)
 • Rigidita svalů
 • Autonomní dysfunkce (poruchy funkce vnitřních orgánů)

FFI je progresivní onemocnění, které s postupujícím časem vede k úmrtí. Průměrná délka života od diagnózy je 18 měsíců. Může se lišit v rozmezí od 6 měsíců do 10 let.

Diagnóza a léčba

Diagnostika FFI je obtížná a často se opožďuje. Zahrnuje komplexní neurologické vyšetření, zobrazovací metody mozku (jako je magnetická rezonance) a genetické testování.

V současné době neexistuje žádná účinná léčba FFI. Léčba se zaměřuje na zmírnění symptomů a zlepšení kvality života pacientů. Mezi podpůrná opatření patří hypnotika, sedativa a antidepresiva.

Výzkum a naděje do budoucna

Výzkum FFI stále probíhá a vědci se snaží najít účinnější metody léčby a prevence. Existuje naděje, že v budoucnu bude možné vyvinout genovou terapii, která by mohla zvrátit mutaci genu PRNP a zastavit progresi onemocnění.

Fatální familiární insomnie je zničující neurodegenerativní onemocnění, které má za následek progresivní nespavost a další neurologické symptomy.

V současné době neexistuje žádná kauzální léčba a onemocnění je smrtelné. Výzkum FFI však pokračuje a existuje naděje, že v budoucnu bude možné vyvinout účinnější terapie.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang