Jak investovat – typy investic, strategie, rady pro začátečníky

Investování může být skvělý způsob, jak zhodnotit své peníze a zajistit si finanční budoucnost. Ať už s cílem koupit dovolenou, nebo odejít dříve do důchodu, existuje mnoho investičních možností, díky kterým lze těchto cílů dosáhnout. Jak začít s investováním a jak vybrat tu pravou investiční strategii?

SHRNUTÍ ČLÁNKU

Investování je vkládání peněz do aktiv s cílem dosáhnout zisku.

Investování může pomoci zhodnotit peníze rychleji než spořicí účet.

Investování do nemovitostí může poskytnout stabilní příjem a dlouhodobé zhodnocení.

Mladší investoři si mohou dovolit investovat více do akcií.

Investování do sebe je jednou z nejlepších investic, kterou může investor udělat.

Zlato je vysoce likvidní aktivum, které lze snadno a rychle prodat za hotové peníze.

Investor by měl zvážit pravidelné investování menších částek.

Co je investování?

Investování je v podstatě vkládání peněz do aktiv s cílem dosáhnout zisku. Tato aktiva mohou zahrnovat akcie, dluhopisy, nemovitosti, komodity a další. Investováním se jedinec stává vlastníkem části aktiva a doufá, že jeho hodnota v průběhu času poroste. Pokud se hodnota aktiva zvýší, bude moci prodat svůj podíl se ziskem. Pokud se hodnota aktiva sníží, bude mít ztrátu.

Proč investovat?

Existuje mnoho důvodů, proč investovat. Mezi nejčastější patří:

 • Zhodnocení peněz: Investování může pomoci zhodnotit peníze rychleji než spořicí účet.
 • Ochrana před inflací: Inflace je nárůst cen zboží a služeb v průběhu času. Investování může pomoci ochránit peníze před inflací tím, že jejich hodnota poroste v souladu s inflací nebo ji překoná.
 • Dosažení finančních cílů: Investování může pomoci dosáhnout finančních cílů, jako je nákup domu, odchod do důchodu nebo zajištění vzdělání dětí.
 • Vytvoření pasivního příjmu: Některé typy investic, jako jsou akcie a dluhopisy, mohou poskytnout pasivní příjem v podobě dividend nebo úroků.

Typy investic – akcie, dluhopisy, nemovitosti, fondy, komodity

Existuje mnoho různých typů investic, z nichž každá má své výhody a rizika. Mezi nejběžnější typy investic patří:

 • Akcie: Akcie představují vlastnický podíl ve společnosti. Investor kupující akcii se stává spoluvlastníkem společnosti a má nárok na část jejích zisků a aktiv. Akcie jsou obecně považovány za rizikovější investici, nicméně také mají potenciál pro vyšší výnosy.
 • Státní dluhopisy: Dluhopisy jsou půjčky, které investor poskytuje společnosti nebo vládě. Dluhopisy jsou obecně považovány za méně rizikovou investici než akcie, nabízejí však nižší výnosy.
 • Nemovitosti: Investování do nemovitostí zahrnuje nákup nemovitostí s cílem dosáhnout zisku. Zisku z nemovitostí lze dosáhnout pronájmem nemovitosti, oceněním nemovitosti v čase nebo kombinací obojího. Investování do nemovitostí je rizikové za předpokladu, že se investor dostatečně nevyzná v oblasti nemovitostí, může však poskytnout stabilní příjem a dlouhodobé zhodnocení.
 • Fondy: Fondy jsou investiční nástroje, které shromažďují peníze od mnoha investorů a investují je do portfolia akcií, dluhopisů nebo jiných aktiv. Fondy umožňují diverzifikovat investice a investovat do aktiv, do kterých by investor jinak nemusel mít přístup. Vhodnou alternativou je ETF.
 • Komodity: Komodity jsou základní suroviny, jako je ropa, zlato a obilí. Investování do komodit může být rizikové, může však také sloužit jako ochrana proti inflaci a volatilitě trhu.

Jak začít s investováním

Pokud chce jedinec začít s investováním a vydělat jeho prostřednictvím nějaké peníze, existuje několik kroků, které by měl podniknout. Nejprve je však nutné zdůraznit, že by se do investování měli pouštět pouze ti, kteří mají dostatečnou finanční rezervu, aby vykryli případné nečekané výdaje.


Podmínkou pro investování je dostatečná finanční rezerva. Dnes naštěstí existuje nesčetně možností, jak vydělat peníze.


 1. Stanovit si své investiční cíle: Čeho chce investováním dosáhnout? Jak dlouho bude investovat? Kolik rizika je ochoten podstoupit?
 2. Vytvořit si investiční plán: Na základě svých investičních cílů si vytvořit investiční plán, který bude zahrnovat:
  • Investiční obnos: Kolik peněz chce investovat. Může začít s menší částkou a postupně ji zvyšovat, jak bude získávat zkušenosti.
  • Alokace aktiv: Jak rozdělí své investiční prostředky mezi různé typy aktiv. Obecně platí, že čím delší je investiční horizont, tím více rizika může podstoupit. Mladší investoři si mohou dovolit investovat více do akcií, zatímco starší investoři by se měli zaměřit na více konzervativní investice, jako jsou dluhopisy.
  • Diverzifikace: Diverzifikace je jedním z nejdůležitějších principů investování. Spočívá v tom, že své investice rozloží do různých aktiv tak, aby snížil riziko. Může například investovat do akcií různých společností z různých odvětví, nebo kombinovat akcie s dluhopisy a komoditami.
 3. Vybrat si investiční společnost: Existuje mnoho investičních společností, které mohou pomoci s investováním. Investor by si měl vybrat společnost, která má dobré renomé a která nabízí investiční produkty, které odpovídají jeho cílům a toleranci k riziku.
 4. Začít investovat: Jakmile si vytvoří investiční plán a vybere si investiční společnost, může začít investovat. Mnoho investičních společností nabízí možnost investovat online, což je rychlý a snadný způsob, jak začít.
 5. Monitorovat své investice: Je důležité pravidelně monitorovat své investice a rebalancovat své portfolio podle potřeby. Rebalancování znamená úpravu rozložení aktiv tak, aby odpovídalo původnímu investičnímu plánu.

Jak investovat malé částky

I když se může zdát, že s malými penězi toho investor moc nezmůže, časem se i malé investice můžou zhodnotit na značné částky díky síle složeného úročení.

Možnosti, jak investovat malé částky:

 • Program drobného investování: Mnoho brokerů a investičních platforem nabízí programy drobného investování, které umožňují investovat do zlomků akcií i za drobné částky. To otevírá dveře k investování do široké škály akcií, i když si investor nemůže dovolit koupit celou akcii.
 • Nízkonákladové investiční nástroje: Lze si vybrat investiční nástroje s nízkými poplatky, které investorovi pomůžou maximalizovat jeho výnosy. ETF fondy jsou obvykle nízkonákladové a diverzifikované investiční nástroje, které jsou vhodné i pro začátečníky.
 • Investování do sebe: Investování do sebe je jednou z nejlepších investic, kterou může investor udělat. Může se jednat o kurzy, školení, knihy, nebo cokoli jiného, co pomůže rozvíjet jeho dovednosti a znalosti. Investice do sebe pomáhá zvýšit potenciál a dosáhnout kariérních cílů.

Investiční strategie

 • Hodnotová investice: Hodnotová investice spočívá v nákupu akcií společností, které jsou podle investora podhodnocené. Hodnotoví investoři se snaží najít akcie, jejichž cena neodráží skutečnou hodnotu společnosti.
 • Růstová investice: Růstová investice spočívá v nákupu akcií společností, o kterých se předpokládá, že budou v budoucnu rychle růst. Růstové společnosti bývají mladší a mají potenciál pro vysoký růst, ovšem také bývají rizikovější.
 • Dividendové investování: Dividendové investování spočívá v investování do akcií společností, které vyplácejí pravidelné dividendy. Dividendy jsou část zisků společnosti, které se vyplácejí akcionářům. Dividendové investování může být dobrou strategií pro investory, kteří hledají pasivní příjem.

Jak investovat do Bitcoinu

Bitcoin si získal velkou popularitu, i když jde o relativně rizikovou investici.

Způsoby investování do Bitcoinu:

 • Nákup na burze kryptoměn: Toto je nejběžnější způsob. Burzy fungují podobně jako akciové trhy. Umožňují založit si účet, vložit peníze a nakupovat Bitcoin za různé měny, včetně českých korun. Populární burzy zahrnují Coinbase, Binance nebo Kraken.
 • Peer-to-Peer (P2P) tržiště: Existují platformy, které propojují přímo kupující a prodávající Bitcoiny. Lze zde najít výhodnější nabídky, zároveň však jde o méně regulované prostředí s vyšším rizikem podvodu.
 • Investiční společnosti: Některé investiční společnosti začínají nabízet produkty navázané na Bitcoin. To může být pro začátečníky pohodlnější. Bývají však spojené s vyššími poplatky.

Před investicí do Bitcoinu:

 • Možná rizika: Bitcoin je volatilní trh, jehož cena může rychle kolísat. Investor může přijít o značnou část své investice.
 • Investovat jen to, co si investor může dovolit ztratit: Bitcoin je spekulativní investice. Investor by do něj neměl dávat peníze, které by nutně potřeboval jinde.
 • Bezpečnost: Investor by se měl včas ujistit, že používá renomovanou burzu s dobrým zabezpečením, a zvážit uložení Bitcoinů v hardwarové peněžence pro vyšší bezpečnost.

Další možnosti:

 • Obchodování s CFD (Contracts for Difference): Investor může obchodovat na změnách ceny Bitcoinu bez jeho fyzického držení, jde však o komplexní finanční nástroj s vysokou mírou rizika. Hodí se spíše pro pokročilejší investory.
 • Investice do společností s vazbou na kryptoměny: Investor může investovat do akcií společností podnikajících v oblasti kryptoměn, aniž by přímo vlastnil Bitcoin.

Jak investovat do S&P 500?

Investování do S&P 500 znamená vložení peněz do amerického akciového trhu, ne však přímo do jednotlivých akcií – místo toho se zaměřuje na celý trh prostřednictvím tohoto konkrétního indexu.

S&P 500 je totiž ukazatel, který sleduje výkonnost 500 největších veřejně obchodovaných společností v USA. Investor do S&P 500 svým investováním v podstatě dává najevo, že věří v budoucí růst těchto společností a americké ekonomiky obecně.

 • Indexové fondy a ETF (Exchange Traded Funds): Tyto fondy nakupují akcie všech 500 společností v indexu S&P 500, takže jde o investici do malého kousku každé společnosti. To je skvělý způsob, jak získat okamžitou diverzifikaci, což znamená rozložení rizika mezi mnoho společností.
 • CFD kontrakty (Contracts for Difference): Tento způsob je o něco komplikovanější a riskantnější. Investor v podstatě uzavírá smlouvu s brokerem o tom, že bude sledovat, jak si S&P 500 vede. Může vydělat, pokud index poroste, nebo naopak prodělat, když klesne.

Jak investovat do ETF

ETF (Exchange Traded Funds), česky Burzovně obchodované fondy, jsou skvělým způsobem, jak vstoupit do světa investic a dosáhnout diverzifikace.

Co je potřeba:

 • Investiční účet: Investovat do ETF je možné prostřednictvím online brokera. Ten investorovi zřídí investiční účet, který funguje podobně jako bankovní účet, slouží však k obchodování s cennými papíry. Při výběru brokera je vhodné zaměřit se na nízké poplatky, uživatelsky přívětivou platformu a dostupnost preferovaných ETF.
 • Peníze na investování: Investor by se měl rozhodnout, kolik chce investovat. Mnoho brokerů umožňuje začít s menší částkou a postupně přidávat další prostředky.

Kroky k investování do ETF:

 1. Výběr ETF: Existuje široká nabídka ETF sledující různé trhy, odvětví nebo investiční strategie. Při výběru se doporučuje zvážit:
  • Investiční cíle: Čeho chce investor investováním dosáhnout? Krátkodobé zisky nebo dlouhodobé zhodnocení?
  • Toleranci k riziku: Jaké riziko je investor ochoten podstoupit? Akciové ETF obecně bývají rizikovější než dluhopisové.
  • Poplatky ETF: Investor by měl porovnat TER (Total Expense Ratio), což je celkový nákladový poměr, který ETF účtuje.
 2. Analýza vybraného ETF: Investor by si měl prostudovat informace o vybraném ETF, jako je jeho složení (do jakých aktiv investuje), historická výkonnost a poplatková struktura.
 3. Nákup ETF: Jakmile se investor rozhodne, může ETF nakoupit na platformě svého brokera. Obchodování probíhá podobně jako s akciemi – zadá požadovaný počet jednotek ETF a aktuální tržní cenu.

Jak investovat do zlata

Způsobů, jak investovat do zlata, existuje opravdu mnoho. Investovat je možné např. do zlata fyzického (šperky, slitky, pamětní mince) či papírového (ETF, akcie těžařských společností). Investor má však možnost investovat také do tzv. zlatého důchodu nebo být ve spořicím programu pro investiční zlato.

Výhody investování do zlata:

 • Uchování hodnoty: Zlato je historicky vnímáno jako uchovatel hodnoty, protože si v průběhu času dokáže udržet svou kupní sílu. V dobách inflace, kdy hodnota měn klesá, může zlato pomoci chránit úspory.
 • Ochrana před geopolitickou nejistotou: V dobách geopolitické nejistoty a volatility na trhu se zlato často stává bezpečným přístavem, kam investoři ukládají své peníze.
 • Diverzifikace portfolia: Zlato má nízkou korelaci s jinými investičními aktivy, jako jsou akcie a dluhopisy. To znamená, že když hodnota akcií a dluhopisů klesá, hodnota zlata může růst, a naopak. Díky tomu může zlato pomoci diverzifikovat investiční portfolio a snížit celkové riziko.
 • Likvidita: Zlato je vysoce likvidní aktivum, které lze snadno a rychle prodat za hotové peníze.

Jak investovat a vydělat – tipy pro začátečníky:

 • Začít s široce diverzifikovaným ETF: ETF sledující celý akciový trh je dobrou volbou pro začátek, protože investor investuje do mnoha společností najednou.
 • Začít investovat co nejdříve: Čím dříve, tím více času na růst investice.
 • Investovat pravidelně: Investor by měl zvážit pravidelné investování menších částek, tzv. dollar-cost averaging. To pomáhá rozložit riziko spojené s kolísáním trhů.
 • Neztrácet trpělivost: Investování je dlouhodobá strategie. Krátkodobé výkyvy na trhu jsou běžné.
 • Vzdělávat se: Čím více se investor o investování doví, tím lépe bude moci dělat informovaná investiční rozhodnutí. S investicemi mohou pomoci různé finanční aplikace, jako je např. Revolut.

Pro ty, kteří hledají bezpečné a konzervativní investování, mohou být řešením také termínované vklady. Nabízí garantovaný úrok po celou dobu vkladu, čímž chrání peníze před výkyvy trhu. Jsou vhodné pro investory s krátkodobým i dlouhodobým horizontem a s nízkou tolerancí k riziku.

Investování je skvělý způsob, jak zhodnotit své peníze a zajistit si finanční budoucnost. Než člověk začne investovat, měl by si uvědomit rizika a vybrat si investiční strategii. Pokud si není jistý, kde začít, je namístě poradit se s finančním poradcem.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang