Termínované vklady – jak fungují, nabídka bank

V dnešní nejisté ekonomické situaci hledají mnozí bezpečný a stabilní způsob zhodnocení svých úspor. Termínované vklady se v tomto ohledu stávají ideální volbou. Nabízí garantovaný úrok po pevnou dobu, čímž zajišťují jistotu a stabilitu investovaných peněz.

Ať je cílem spořit na dovolenou, auto, rekonstrukci bytu nebo jednoduše zhodnotit své volné peníze, termínované vklady pomohou dosáhnout finančních cílů s klidem a jistotou. Jak termínovaný vklad funguje a jaké jsou jeho výhody a nevýhody? Pro koho je vhodný a jak vybrat ten nejlepší?

Shrnutí článku

Termínovaný vklad je typ spořicího účtu, na který se vloží jednorázová částka na pevnou dobu.

Založit se dá v online bankovnictví nebo na pobočce. Před založením je vhodné porovnat nabídky od různých bank.

Mezi výhody patří jistota a výše úroku. Mezi nevýhody zase nízká flexibilita či možný nízký výnos v porovnání s inflací.

Úrokové sazby vkladů u Monety nabízí stabilitu a jistotu. Stejně tak termínované vklady u Raiffeisenbank.

Neexistuje univerzálně nejlepší termínovaný vklad. Nejlepší vklad je ten, který odpovídá individuálním potřebám jednotlivce.

Jak funguje termínovaný vklad

Termínovaný vklad je typ spořicího účtu, na který se vloží jednorázová částka (vkladovou jistinu) na pevnou dobu.

Po celou dobu vkladu je garantovaný úrok, který je znám předem. Na konci sjednané doby vkladu se na bankovní účet připíšou úroky a peníze se tak můžou vybrat nebo reinvestovat na další termínovaný vklad.

Založení termínovaného vkladu

Založení termínovaného vkladu je snadný a rychlý proces, který se dá zvládnout z pohodlí domova i na pobočce banky. Jak na to?

1. Výběr banky a produktu

Stěžejní je porovnat nabídky různých bank. Zaměřit se na úrokovou sazbu, dobu vkladu, poplatky a pojištění vkladů.

Vybrat produkt, který nejlépe vyhovuje potřebám zákazníka – zvážit, na jak dlouho peníze uložit a kolik investovat.

2. Příprava potřebných dokumentů

Je k tomu zapotřebí několik dokumentů:

 • Občanský průkaz pro ověření identity.
 • Bankovní karta pro vložení vkladové jistiny.
 • V závislosti na požadavcích banky mohou být potřeba ještě další dokumenty (např. potvrzení o příjmu).

3. Založení vkladu online

Většina bank umožňuje založení termínovaného vkladu online prostřednictvím internetového bankovnictví.

Stačí se přihlásit do internetového bankovnictví a vybrat sekci pro založení termínovaného vkladu.

Tam se vyplní formulář s požadovanými údaji (banka, produkt, doba vkladu, vkladová jistina) a potvrdí se založení vkladu zadáním hesla a transakčního kódu.

4. Založení vkladu na pobočce banky:

Stačí navštívit pobočku banky a sdělit bankovnímu pracovníkovi zájem o založení termínovaného vkladu. Předložit potřebné dokumenty (občanský průkaz, bankovní kartu). Pak už se jen vyplní formulář a vklad bude založen.

Tipy:

 • Před založením termínovaného vkladu je vhodné pečlivě si prostudovat všeobecné obchodní podmínky banky.
 • Také pomůže se informovat o poplatcích spojených s termínovaným vkladem (např. za předčasný výběr).
 • Uložit si potvrzení o založení vkladu.

Založení termínovaného vkladu je jednoduché. Většina bank jej umožňuje online, vše je tedy hotové během chvilky.

Výhody a nevýhody termínovaných vkladů

Stejně jako většina ostatních bankovních produktů mají i termínované vklady jak výhody, tak nevýhody. Co je dobré vědět předem?

Výhody termínovaných vkladů:

 • Jistota úroku – pevně daná úroková sazba po celou dobu vkladu.
 • Vyšší úrok – v porovnání s běžným spořicím účtem.
 • Bezpečnost – pojištění vkladů dle zákona o bankách.
 • Disciplína – motivace k udržení úspor po sjednanou dobu.

Nevýhody termínovaných vkladů:

 • Nízká flexibilita – předčasný výběr s penalizací (ztráta úroků).
 • Delší doba vkladu – uzamčení vkladů na sjednanou dobu.
 • Možný nízký výnos v porovnání s inflací – nutnost sledovat vývoj inflace.

Se všemi výhodami a především nevýhodami je nutné být obeznámen ještě před založením termínovaného vkladu, zvláště zakládá-li se online. Při zřizování v bance se lze na všechny nejasnosti doptat osobně.

Úrok z termínovaného vkladu u Monety

Úrokové sazby termínovaných vkladů u Monety Money Bank sice nejsou nejvyšší na trhu, na druhou stranu nabízí dobrou stabilitu a jistotu.

Úrok z termínovaného vkladu v Monetě závisí na dvou hlavních faktorech:

 • Doba vkladu – na čím delší dobu budou peníze uloženy, tím vyšší úrok bude získán. Například tříletý vklad nabízí 2,70 % p.a., zatímco vklad na pouhé tři měsíce vynese 4,70 % p.a.
 • Výše vkladu – u Monety sice úroková sazba nezávisí na výši vkladu, nicméně minimální částka, která může být vložena, je 40 000 Kč.

Upozornění: I když se může zdát výhodnější vložit peníze na kratší dobu s vyšším úrokem, peníze budou po celou dobu uzamčené. Pokud tedy bude potřeba je vybrat dřív, úrok bude nižší nebo dokonce žádný. Možná bude naúčtována penalizace za předčasný výběr.

Pozor na případné poplatky spojené s termínovaným vkladem. Ty se mohou týkat například vedení vkladu nebo právě předčasného výběru.

Výhody termínovaných vkladů v Monetě:

 • Jistota úroku – na rozdíl od běžného spořicího účtu je u termínovaného vkladu garantovaný úrok po celou dobu vkladu.
 • Relativně vysoké úroky – zvláště u krátkodobých vkladů nabízí Moneta zajímavé úrokové sazby.
 • Bezpečnost – vklady jsou ze zákona pojištěny až do výše 100 000 EUR.
 • Disciplína – termínovaný vklad „nutí“ šetřit, protože peníze jsou po určitou dobu nedostupné.

Nevýhody termínovaných vkladů v Monetě:

 • Nižší úroky v porovnání s jinými bankami – pro dlouhodobé zhodnocení lze najít výhodnější nabídky jinde.
 • Nízká flexibilita – peníze jsou po celou dobu vkladu uzamčené, předčasný výběr je sice možný, ovšem s penalizací.

Moneta nabízí i možnost revolvingového termínovaného vkladu. Ten se po uplynutí doby vkladu automaticky obnoví na další období, pokud nebude zrušen. Nemusí se tak hlídat doba splatnosti, pokud mají být úspory zhodnocovány dlouhodobě.

Termínované vklady v Raiffeisenbank jsou dobrou volbou pro ty, kteří chtějí bezpečně zhodnotit své úspory na krátkodobý až střednědobý horizont.

Úrok z termínovaného vkladu u Raiffeisenbank

Nabídka Raiffeisenbank je poměrně flexibilní a umožňuje zvolit termín vkladu a tím i odpovídající úrok. Obecně platí – čím delší doba vkladu, tím vyšší úrok. Například za týdenní vklad je 2,10 % p.a., zatímco za tříletý vklad je 1,50 % p.a.

Raiffeisenbank umožňuje založit termínovaný vklad už od 1 000 Kč, což je výhodné pro menší úspory. Pro vklady nad 5 milionů Kč Raiffeisenbank nabízí možnost individuálního sjednání úrokové sazby.

Termínovaný vklad lze pohodlně založit online prostřednictvím internetového bankovnictví.

I když je výhodnější dodržet sjednanou dobu, předčasný výběr je možný. Je však nutno počítat s penalizací z úroků.

Raiffeisenbank také nabízí i možnost revolvingového termínovaného vkladu, který se po splatnosti automaticky obnoví.

Výhody termínovaných vkladů v Raiffeisenbank:

 • Jistota úroku – úrok je znám předem a je stejný po celou dobu vkladu.
 • Relativně vysoké úroky – zajímavé úroky, zejména u krátkodobých vkladů.
 • Bezpečnost vkladů – vklady jsou pojištěny státem až do výše 100 000 EUR.
 • Disciplína spoření – termínovaný vklad „nutí“ šetřit, protože peníze jsou po dobu vkladu uzamčené.

Nevýhody termínovaných vkladů v Raiffeisenbank:

 • Nižší úroky v dlouhodobém horizontu – pro dlouhodobé spoření se dají najít výhodnější investiční nástroje.
 • Nízká flexibilita – předčasný výběr je sice možný, avšak s poklesem výnosu kvůli peněžní penalizaci.

Úrokové sazby Raiffeisenbank se pohybují v průměru trhu. Lze najít banky s mírně vyšším úrokem, ovšem často za cenu delšího vázacího období.

Nejlepší termínovaný vklad 2024

Termínované vklady jsou ideální pro stabilní výnosy. Nabízejí garantovaný úrok po celou dobu vkladu a chrání tak peníze před výkyvy trhu. S širokou nabídkou bank a produktů se může výběr toho nejlepšího termínovaného vkladu stát náročným úkolem.

Který je ten nejlepší termínovaný vklad roku 2024? To je velice individuální. Pro každého je totiž ten nejlepší termínovaný vklad trochu jiný.

Následuje podrobný průvodce, který pomůže s výběrem toho nejlepšího termínovaného vkladu pro každého.

 • Cíle a priority

Na začátek je dobré ujasnit si, jaká bude výše vkladu (kolik peněz se bude investovat).

Společně s tím je třeba určit i na jak dlouho budou peníze uloženy. Krátkodobé vklady (do 1 roku) nesou obvykle nižší úroky. U delších vkladů (nad 3 roky) se úroky zvyšují.

Je dobré si už na začátku uvědomit, zda je potřeba možnost předčasného výběru v případě nenadálých výdajů. Je však potřeba mít na paměti, že předčasný výběr může být penalizován nižší úrokovou sazbou.

 • Úrokové sazby

Pro přehledné porovnání úrokových sazeb je dobré použít online srovnávače. Ty pomohou se srovnáním termínovaných vkladů od různých bank.

Samozřejmě jde také pročíst webové stránky bank a jejich aktuální nabídky termínovaných vkladů.

Kromě úrokových sazeb je nutné zohlednit také případné poplatky za založení, vedení nebo předčasný výběr.

Použít se dá i kalkulačka termínovaných vkladů. Je to online nástroj k jednoduchému vypočítání výnosu z vkladu. Stačí zadat pár informací, jako je výše a doba vkladu a úroková sazba.

 • Další aspekty

Při výběru je dobré také vzít v potaz reputaci banky. A investovat jen do bank s dobrou pověstí solidním finančním zázemím.

Online bankovnictví – online správa vkladu. Ne všechny banky tuto možnost nabízí. Ne všechny banky také mají přátelské a intuitivní online bankovnictví.

Před založením vkladu je potřeba se ujistit, že je vklad pojištěn v souladu s legislativou. V případě krachu tak bude minimalizováno riziko ztráty.

Některé banky také lákají klienty na bonusové programy nebo další benefity spojené s termínovanými vklady.

TIP: v případě bezradnosti je možné obrátit se na finančního poradce, který s výběrem termínovaného vkladu pomůže.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang