Jak naučit dítě číst – plynule a správně

Čtení je klíčovou dovedností pro celkový rozvoj dítěte. Kromě samotného získávání schopnosti rozumět slovům na stránce má čtení také moc otevírat dveře k novým světům, rozvíjet kreativitu a posilovat schopnost koncentrace. Jak naučit dítě číst?

Jak podporovat nejmenší, aby se stali vášnivými čtenáři? Tento článek se zaměří na kroky a strategie, jak vytvořit prostředí, ve kterém se děti učí číst s radostí a nadšením.

SHRNUTÍ ČLÁNKU

Naučit dítě číst vyžaduje vytvoření příznivého prostředí, pravidelné předčítání, hru s písmeny a rozvíjení slovní zásoby.

Vhodný čas začít s jednoduchými čtecími aktivitami je od 3 do 5 let věku. Je to však velmi individuální.

Dítě by mělo plynule číst na konci první třídy.

Při učení se čtení se používají dvě metody – hláskování a slabikování.

Když dětem nejde čtení dlouhodobě, je na místě se poradit s odborníkem.

Jak naučit dítě číst – tipy do začátku

Čtení je klíčovou dovedností, která otevírá dveře do světa poznání, fantazie a vzrušujících dobrodružství. Naučit dítě číst může být skvělá a vzrušující cesta plná podpory, objevování a radosti. Ovšem ne vždy to je jednoduché. Zde jsou tipy do začátku, jak naučit dítě číst.

1. Vytvoření příznivého prostředí

Začít by se mělo vytvořením příjemného a stimulujícího prostředí pro čtení. Útulný koutek s polštáři a knihami, kde se může dítě cítit pohodlně a bezpečně, je dobrým startem.

2. Pravidelné předčítání

Předčítání dětem od útlého věku podporuje vývoj sluchového vnímání a zároveň rozvíjí jejich jazykové schopnosti. Rodiče by proto měli dětem číst již od narození. I když ještě dítě nemůže porozumět slovům, hlas rodičů a pravidelný rytmus řeči poskytnou důležitý základ pro rozvoj jazykových dovedností.

Čtení by se mělo zahrnout do denní rutiny. Je-li stanovený pravidelný čas na čtení, může to starší dítě očekávat a těšit se na něj.

Děti také často napodobují chování dospělých. Lásku k čtení tak mohou rodiče u dětí budovat i tím, že sami budou číst. Děti si pak budou brát z rodičů příklad.

3. Hraní s písmeny

Hraní s písmeny je kreativním způsobem, jak rozvíjet čtenářské dovednosti u dětí. Tato aktivita nejenže posiluje schopnost rozpoznávat písmena, nýbrž také podporuje radost z učení.

Zajímavým způsobem, jak zaujmout dítě, je vytvářet písmena z různých materiálů. Lze použít těsto, plastelínu, kolíčky na prádlo nebo třeba staré noviny.

Písmena lze také kreslit křídou na chodník nebo si pořídit magnetická písmena. Dítě může písmena sledovat, opakovat je nahlas a se je učit.

4. Výběr knih

Výběr knih je důležitý. Mělo by se jednat o knihy, které jsou vhodné pro věk a zájmy dítěte. Barevné obrázky a jednoduchý text jsou pro menší děti lákavé a motivující.

5. Rozvoj slovní zásoby

Rozvoj slovní zásoby je důležitým prvkem čtenářského vývoje u dětí. Široká slovní zásoba umožňuje dětem lépe porozumět textu, vyjadřovat se a budovat si pevný jazykový základ.

Pokud rodiče narazí na slova, která děti neznají, měli by jim vysvětlit jejich význam. Použít slovo ve větě, aby děti získaly praktický kontext. Společně s dětmi lze také vytvářet slovník nových slov. Každé slovo může být zaznamenáno spolu s významem, příkladem věty a obrázkem. To rozvíjí slovní zásobu a také posiluje vizuální asociace.

6. Zapojení dítěte do příběhu

Při čtení je dobré dítě do příběhu zapojit a ptát se na jeho názor. Otázky typu „Co myslíš, co se stane dál?“ nebo „Kdo je hlavní postava?“ podporují aktivní myšlení.

Dotazování se dětí na příběh při čtení je klíčovou strategií, která nejenže posiluje jejich porozumění textu, nýbrž také rozvíjí kritické myšlení a komunikační dovednosti. Tato aktivita umožňuje dětem aktivně zapojit se do příběhu a postavit se do role aktivních čtenářů.

S dětmi lze diskutovat o tom, co se jim v příběhu líbilo nebo co by změnily. „Proč si myslíš, že se to stalo?“ nebo „Mohla by postava udělat něco jinak?“ podporuje kritické myšlení. Tato interakce pomáhá vytvářet lásku k čtení a buduje pevný základ pro rozvoj čtenářských dovedností.

7. Učení abecedy

Dítě nejprve musí pochopit jednotlivá slova, až pak je čas naučit ho abecedu. Abecedu je dobré učit formou hry, například písmenkového pexesa. Děti ocení i zábavné animované pohádky, které jsou vhodné k učení se abecedy.

8. Používání prstu

Když už se dítě snaží číst, doporučuje se mu pomáhat sledovat text prstem. To mu pomůže lépe se soustředit na slova a sledovat text zleva doprava.

Používání prstu je jedním ze způsobů, jak naučit dítě správně číst.

Kdy začít dítě učit číst?

Proces učení čtení by měl být přizpůsoben individuálním potřebám a schopnostem každého dítěte. Každé dítě je individualita a s tím je třeba při výuce čtení počítat. Nelze tedy přesně říci, v kolika letech je dítě připraveno naučit se číst.

Mnoho dětí projevuje zájem o písmena a knihy kolem 3–5 let věku. To je často vhodný čas začít s jednoduchými čtecími aktivitami. Obecně pak samozřejmě platí, že by dítě mělo začít číst okolo 6. roku věku, tedy v době nástupu do první třídy.

Nemá smysl předškoláka do čtení nutit. Zejména tehdy, pokud mu to nejde, nemá zájem a nebaví ho to. Mohlo by se totiž stát, že si čtení „znechutí“. Dítě tedy musí být skutečně připraveno a musí samo chtít.

Začátky čtení by měly probíhat zábavnou formou. Pomůžou magnetická písmenka na lednici, barevné knihy s obrázky, písmenkové puzzle, pexeso s písmenky, barevné tužky a papír a další tipy uvedené výše.

Jak naučit správně dítě číst – metody čtení

Každého rodiče dříve či později bude zajímat, jak naučit správně dítě číst. V současné době se používají dvě metody:

  • analyticko-syntetická metoda známá jako slabikování – zná jí každý rodič, protože právě tímto způsobem se učil číst. Tento způsob výuky se využívá již řadu let. Dítě se nejdříve naučí písmena, ta pak skládá do slabik a slabiky do slov. Kdo by neznal „má-ma me-le ma-so“? U této metody se dítě učí psát všechny čtyři varianty písmen – tj. malé i velké tiskací a malé i velké psací.
  • genetická metoda známá jako hláskování –  je jedním z novějších způsobů, jak naučit správně dítě číst. Tato metoda spočívá v rozkládání slov na písmena. Dítě tedy místo slabikování hláskuje a hlásky nakonec spojí v celé slovo (nejprve tedy přečte písmena k-o-č-k-a a na závěr vysloví slovo kočka). Jelikož si dítě musí pamatovat i počáteční hlásky, je lepší začít trénovat s kratšími slovy. Při této metodě se dítě učí psát nejdříve velká tiskací písmena, teprve později se přechází na malá.

Každý rodič by měl pamatovat na to, že by měl být trpělivý, na dítě nekřičet a nevytýkat mu, že mu čtení nejde.

Jak naučit dítě číst slabiky

Jak už bylo řečeno, analyticko-syntetická metoda je metoda, jak naučit dítě číst slabiky. Aby dítě zvládlo čtení, v první řadě se potřebuje umět soustředit, musí mít dostatečnou slovní zásobu i paměť.

Tzv. slabikovací metoda vychází z toho, že se dítě učí číst a říkat slabiky. Jednoduše se slovo rozloží na slabiky, například „e-ma-má-mí-su“.

V praxi se tedy slovo rozloží na slabiky a hlásky (analýza) a následně se složí slovo (syntéza). Při této metodě se dítě učí rovnou psát všemi čtyřmi variantami písmen, tedy malé a velké tiskací písmo, malé a velké psací písmo.

Dle odborníků je metoda, jak naučit dítě číst slabiky, vhodná zejména pro děti, které například baví matematika, a zároveň nemají problém s dělením slov do jednotlivých slabik. Při této metodě se dítě rovněž učí správně rozkládat slova na konci řádků.

Jak naučit dítě plynule číst

Naučit dítě plynule číst je proces, který vyžaduje spoustu trpělivosti, podpory a pravidelnosti. Nejprve je nutné pracovat na fonologických dovednostech a fonetice. Tím děti pochopí vztah mezi písmeny a zvuky.

Dítě se tak naučí jednotlivé zvuky písmen (např. „j“ jako „jablko“, „m“ jako „míč“, „a“ jako auto atd.). Postupně se zavádí kombinace písmen. Dvě písmena, která vydávají jeden zvuk „ch“, ,,au“, ,,eu“. 

Je dobré vytvářet kartičky s pohledovými slovy a pravidelně je procvičovat. Při čtení by měl rodič ukazovat na slova, aby pomohl dítěti pochopit, že tištěná slova odpovídají mluvenému jazyku. Obrázky patří ke slovům a díky nim dítě lépe pochopí, co čte.

Jakmile se dítě naučí písmena, lze přistoupit k jedné z metod, jak naučit správně dítě číst. Tedy hláskováním nebo slabikováním. Jak se říká „opakování je matka moudrosti“ a „žádný učený z nebe nespadl“. Proto je třeba pravidelnost a opakování.

Kdy má dítě plynule číst? Obecně platí, že děti v 1. pololetí 1. třídy začínají slabikovat a postupně – v průběhu 2. pololetí přechází k plynulému čtení. Je to však velmi individuální.

Každé dítě se učí vlastním tempem. Rodič by se měl vyvarovat toho, aby na dítě příliš tlačil nebo očekával, že bude postupovat rychleji. Nátlak na dítě může vytvářet stres a úzkost a to rozhodně není způsob, jak naučit dítě plynule číst. Když dětem nejde čtení dlouhodobě, je na místě se poradit s odborníkem.

Ovšem nejde jen o to, aby dítě umělo plynule číst. Důležité také je, aby rozumělo tomu, co čte. Jedná se o schopnost porozumět psanému textu a dát mu smysl. Zahrnuje vytváření spojení, vyvozování, předpovídání, shrnutí a analýzu textu.

Proto je dobré s dítětem o textu diskutovat, ptát se ho na čtený příběh a podporovat tak jeho kritické myšlení. 

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang