Jak se zbavit náměsíčnosti?

Když se najednou uprostřed noci začne člověk procházet po svém bytě a přitom vykonává různé činnosti, druhý den si tuto skutečnost nemusí vůbec pamatovat. A i když je náměsíčnost spíše doménou dětí, ani u dospělých není výjimkou.

Náměsíčnost, neboli somnambulismus je stav narušeného vědomí, při němž dochází k nekontrolovatelnému vykonávání různých činností. Člověk balancuje mezi spánkem a bdělostí. 

Tato porucha se většinou objevuje v první třetině spánkového cyklu, kdy je vědomí a motorika dotyčného na nízké úrovni. Tento fenomén můžeme znát již od pradávna, kdy jsou v literatuře popisovány situace dotyčných, kteří v noci přecházejí po bytě s předpaženýma rukama. 

V Americe je tato porucha pojmenována sleepwalking, tedy chůze ve spánku. Můžeme ji zařadit mezi spánkové poruchy zvané parasomnie.

Co je náměsíčnost

K náměsíčnosti obvykle dochází v první třetině noci. Somnambulismus můžeme pozorovat v rámci tzv. REM fáze spánku, která je charakteristická rychlými očními pohyby a také tím, že se při ní většinou nezdají sny

Příznaky povětšinou bývají u všech jedinců stejné. Náměsíčná osoba se v průběhu noci posadí na posteli, postaví se a s otevřenýma očima bezcílně přechází po bytě či domě. Vždy ale nemusí jít jen o pochodování po bytě. Za projev náměsíčnosti se považuje i neobvyklé přetáčení v posteli nebo mluvení během spánku.

Pohyby, které jedinec vykonává, provádí automaticky a vykazuje při tom nízkou úroveň vědomí, reaktivity a dalších pohybů. 

Většinou se činnosti vztahují k:

 • oblékání či svlékání
 • mytí
 • pití nápojů
 • otevírání oken a dveří či jiným stereotypním úkonům

Při úkonech jedinec nereaguje na otázky a nenavazuje žádný kontakt. Občas řekne několik slov nebo je může stále opakovat. Po těchto obchůzkách se jedinci mohou vrátit zpět do své postele či se přemístit do jiné místnosti a tam pak spokojeně spí až do rána. Když se probudí, tak nedokáží vysvětlit, jak se na tomto místě ocitli.

Náměsíčnost je klasifikována jako parasomnie, což je abnormální chování, které se obvykle vyskytuje během spánku. Somnambulismus se může vyskytnout v jakémkoli věku, ale nejčastěji se vyskytuje u dětí. 

Náměsíčné osoby mohou také vykazovat komplexní chování, které může připomínat chování při plné bdělosti, jako je:

 • oblékání
 • chození na toaletu
 • používání předmětů
 • nebo dokonce vaření či úklid

Somnambulismus je obecně považován za benigní stav, nicméně je důležité zvážit případná bezpečnostní rizika spojená s tímto chováním, například náhodná zranění. 

Příčina somnambulismu není dosud známa, může však souviset se stresem, nedostatkem spánku, poruchami spánku nebo užíváním některých léků či látek. 

Léčba obvykle zahrnuje

 • poradenství
 • relaxační techniky
 • správnou spánkovou hygienu
 • úpravu životního stylu

V některých případech mohou být předepsány léky. Při léčbě se epizody somnambulismu obvykle zmírní nebo zcela vymizí. Při správném přístupu je možné, aby ti, kteří tímto stavem trpí, vedli normální a zdravý život.

Náměsíčnost v dospělosti může být nebezpečná.

Abnormální chování jménem parasomnie

Parasomnie je kategorie poruch spánku charakterizovaná abnormálním chováním a prožitky během spánku. Toto chování a prožitky se značně liší a mohou sahat od rušivého hlasitého chrápání až po složité aktivity, jako je chůze ve spánku a mluvení

Parasomnie nemusí být nutně abnormální, nicméně pokud začnou narušovat každodenní život, lze je považovat za parasomnii. Parasomnie se obvykle vyskytují u dětí a starších dospělých, mohou se však vyskytovat i u dospělých a dospívajících.

Existuje mnoho typů parasomnií, mezi nejčastější patří:

 • náměsíčnost
 • mluvení ze spaní
 • spánková paralýza
 • noční děsy
 • poruchy chování ve spánku REM
 • bruxismus (skřípání zuby)
 • spánková agrese
 • zmatené probouzení
 • syndrom nočního jedení
 • kataternie (hlučné dýchání)
 • porucha rytmických pohybů
 • spánkový sex
 • syndrom explodující hlavy
 • porucha příjmu potravy ve spánku

Ačkoliv většina parasomnií není nebezpečná, mohou se vyskytnout komplikující faktory, a pokud se tyto příznaky stanou častějšími nebo závažnějšími, doporučuje se komunikace se spánkovým specialistou

Parasomnie jsou často způsobeny kombinací biologických a environmentálních faktorů. Mohou mít vliv na množství a kvalitu spánku a mohou způsobit potíže a narušení jak osobě, která jimi trpí, tak její rodině nebo jiným blízkým vztahům. 

Léčba parasomnie závisí na konkrétní situaci, nicméně některé přístupy mohou zahrnovat změnu životního stylu, medikaci nebo psychoterapii. Bez ohledu na to, jaký typ parasomnie je u člověka diagnostikován, je důležité získat správné informace a podporu, které pomohou zvládnout a snížit rizika spojená s některými parasomniemi.

Co náměsíčnost a agresivní chování? 

Nasnadě je otázka, zda může dojít k agresivnímu chování či ublížení na zdraví ze strany náměsíčné osoby? I když několik málo případů bylo v minulosti zaznamenáno, také se ojediněle setkáváme s tím, že osoba vyjde z domu na ulici a poté se toulá po městě. 

Jedinci se většinou nechovají agresivně a nenapadají ostatní, ale ani toto chování tedy není vyloučeno. Násilím se náměsíčná osoba brání hlavně v případech, pokud se ji někdo v tomto stavu snaží probudit. Náměsíčný většinou nereaguje na cizí mluvení, a pokud se podaří jej přece jen probudit, bude velmi dezorientovaný a objeví se amnézie na celou událost.

Výskyt

Náměsíčnost se objevuje zejména u dětí mezi 4. a 8. rokem, u kterých ale v průběhu let sama vymizí. Somnambulismus vyskytuje ve 3.- 4. fázi spánku a právě u dětí a v mladší dospělosti se tyto fáze vyskytují častěji. 

Lékaři tak většinou nedoporučují nijak náměsíčnost léčit, stačí hlídat bezpečnost svého potomka. Místnost na spaní by se měla nacházet v příjemném a klidném prostředí bez přítomnosti rušivých vlivů. Okna by měla být zavřená, vchodové dveře zamčeny a uklizeny ostré předměty.

Jak pomoci náměsíčnému?

V mnoha případech stačí postiženého uklidnit, ujistit a navodit v něm pocit bezpečí, jistoty a podpory. 

Vážnější situace ovšem nastávají, pokud se náměsíčnost objeví i v dospělosti. Trpí jí přibližně 7% populace. V takovém případě se proto doporučuje problém konzultovat s psychologem či praktickým lékařem.

Během náměsíčnosti může docházet k běžným činnostem, jako je např. vaření.

Výskyt

Náměsíčnost se ale ve zvýšené míře může objevuje u dospělých a dětí, kteří jsou více náchylní ke stresu či úzkosti

Značný vliv zde sehrávají také genetické faktory a dědičnost (často kombinace obou). Náměsíčnost může též způsobovat a ovlivňovat spánková deprivace (nedostatek spánku), nadměrné užívání alkoholu, některé léky a také různá onemocnění. 

Somnambulismus je také doprovodným projevem některých psychických poruch. A to například u posttraumatické stresové poruchy či u poruchy panické.

Léčba

U některých jedinců je při závažnějších problémech potřeba léčba zejména s pomocí psychofarmak. Jedná se především o benzodiazepiny (nejčastěji diazepam), které pomohou odstranit poruchy spánku spojené s úzkostí či náměsíčným chováním. 

Při jejich užívání je ovšem potřeba dodržovat dávkování stanovené lékaři. Užívány také nesmí být v případě těhotenství, neboť mohou ohrozit vývoj plodu. Většinou je užívání psychofarmak pouze dočasné a je jen podpůrným doplněním k pravidelné psychoterapií a relaxaci. Dalším nedílným krokem je pravidelný spánkový režim.

Spánek je nedílnou součástí našeho života a psychického zdraví, a proto je těmto poruchám věnována nemalá pozornost. I přes velký postup vědy medicíny, stále je v těchto vodách mnoho neprobádaných míst.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang