Kdo je sangvinik?

Dříve se mělo za to, že v každém člověku převládá jeden druh temperamentu. Dnes je jasné, že každý člověk je směsice všech typů. Každý člověk je tedy sangvinik. Navzájem se však lišíme mírou zastoupení sangvinického temperamentu a jeho poměrem vzhledem k ostatním třem typům. Někteří lidé mohou být například sangvinici jen v určitých situacích, u jiných může sangvinická charakteristika převažovat trvale.

Sangvinik společně s dalšími třemi typy tvoří nejstarší rozdělení temperamentu. Tento systém si i přes své dlouhé stáří uchovává svoji platnost i dnes, po téměř dvou tisících letech existence.

Něco z historie

Sangvinik je jedním ze čtyř klasických temperamentů, které poprvé popsal řecký lékař Aelius Galenus. Ve svém pojednání „Pojednání o diagnostice ze snů“ popsal Galén sangvinický temperament jako jedince s „povzneseným duchem, optimismem, radostí a veselostí“. 

Předpokládá se tedy, že sangvinik je spojen s živlem ohně a tělesnou náladou krve, což mu dodává jasnou, vášnivou a živou kvalitu.

Pojetí sangvinika jako lékařské klasifikace přetrvávalo po celý středověk a renesanci, během níž byly čtyři temperamenty spojovány s astrologickými znameními a rozlišovány na základě Hippokratova učení. Ten ve svých spisech uváděl, že tělesný zdravotní stav závisí na rovnováze 4 tekutin

  • sangvinik (krev)
  • cholerik (žlutá žluč)
  • melancholik (černá žluč)
  • flegmatik (hlen)

Galén Hippokratovy myšlenky rozšířil i na psychické zdraví. Kde soudil, že v každém člověku je jedna z tekutin dominantní a může ovlivňovat některé kvality lidského chování a prožívání. Rozdíl mezi tělesnou a psychickou stránkou je tedy v tom, že zatímco pro tělesné zdraví je důležitá rovnováha mezi tekutinami, psychické zdraví určuje jedna dominantní tekutina.

Přestože dnes již není rozdělení temperamentu dle Hippokratova učení na čtyři  tekutiny považovány za relevantní pro lékařskou diagnostiku a léčbu, koncept čtyř temperamentů zůstává populární v mnoha psychologických studiích.

Galénovo pojetí temperamentu dnes není ani zdaleka jediné. Během dlouhé historie vzniklo několik různých pojetí. Galénovo rozdělení je však nejstarší a nejrozšířenější.

Sangvinik je veselý a přátelský.

Základní charakteristika

Sangvinické osobnosti jsou velmi společenské, osobité a často žijí životem večírku. Opravdu se jim daří v situacích, kdy jsou v centru pozornosti, protože mají úžasnou přirozenou schopnost přitahovat k sobě lidi a nemají nic radši než povzbuzovat a pozitivně působit na své okolí. Jejich nadšení, energie a energické postoje mohou být velmi nakažlivé a mohou udávat tón příjemnému večeru nebo události. 

Tento typ osobnosti je přirozeně zvídavý a vždy připravený využít nové příležitosti, která se naskytne. 

Pokud jde o vztahy, sangvinický typ je nesmírně důvěřivý, podporující a loajální. Jsou z nich vynikající přátelé a partneři, protože mají schopnost číst lidi a přizpůsobit se různým problémům tím, že dokážou najít rovnováhu mezi zábavností a vážností. Když se něco nepovede, rychle se chopí iniciativy, mají skvělou intuici a schopnost řešit problémy a dokáží poskytnout spoustu užitečných rad

Jejich chuť do života a s ní spojené výzvy jsou zárukou toho, že tyto typy nikdy neustoupí nebo se příliš snadno nevzdají. Milují soutěživost a ta jim naštěstí také pomáhá udržovat disciplínu. Navzdory tlaku, který na ně vyvíjí život plný neustálého vzrušení, mají sangvinikové obdivuhodnou úroveň půvabu a nadhledu.

Sangvinik je na grafu temperamentů zařazen do oblastí stabilní a extrovert. Tato slova charakterizují osoby stálé, které jsou rády středem pozornosti. Někdy se sangvinik označuje též termínem „na lidi orientovaný extrovert“. Toto označení ještě jasněji odkrývá hlavní znak sangviniků. Tito lidé jsou velmi otevření, vstřícní, mají rádi společnost a často se snaží být v jejím středu. Díky své optimistické povaze a přátelskému přístupu si snadno vytváří nová přátelství a získávají důvěru ostatních.

Plusy a mínusy

Hlavním kladem sangviniků je jejich společnost. Tito lidé přímo milují ostatní lidi a svojí povahou je k sobě přitahují. V jejich společnosti nehrozí nuda nebo špatná nálada. Jsou poutavými vypravěči, takže v jejich podání i běžný ranní rituál před odchodem do práce vypadá jako neobyčejné dobrodružství. 

Jsou také velmi citliví a vnímaví. Většinou mají dobrou náladu, kterou díky svým vtípkům většinou velmi úspěšně šíří i na ostatní lidi v jejich okolí. K novým věcem, příležitostem přistupují s nadšením, zvědavostí. Jsou plní energie a dokáží pracovat jako schopní podřízení i jako kamarádští nadřízení.

Mezi jejich záporné vlastnosti patří paradoxně jejich nadšení. Jelikož vyhledávají nové podněty a hledají zajímavé výzvy, které mohou zdolávat, často nejsou schopni dotáhnout všechno do konce. Kvůli jejich širokému zaměření není možné udržovat na stejně vysoké úrovni i kvalitu. 

Sangvinici dále často nejsou schopni přiznat si svoje vlastní chyby. Někdy příliš mnoho mluví a pro vylepšení příběhu rádi přehání.

Jak vycházet se sangvinikem

Sangvinické typy jsou často považovány za lehkomyslné, veselé a společenské. Mají tendenci být rádi ve společnosti ostatních a vyžívají se v energii ostatních. Při kontaktu se sangvinickým typem je proto důležité projevit skutečné nadšení a zájem o jeho přítomnost a témata rozhovoru. 

Důležité je vytvořit atmosféru autenticity, proto by se člověk neměl bát klást otázky, které mu pomohou zjistit více informací. Dále by měl člověk dát najevo, že si váží jejich nápadů a že je otevřený jejich experimentům. Sangvinické typy jsou často kreativní a podnikavé, proto je dobré těchto vlastností využít a požádat je o vyjádření k různým nápadům nebo projektům. 

Když dojde k neshodám, nebuďte příliš dotěrní nebo hádaví. Sangvinické typy bývají otevřenější, ale konflikt je může snadno odradit. Místo toho by se člověk měl  zajímat o informace, které do rozhovoru vnášejí, a neměl by zapomenout pečlivě vysvětlit svůj vlastní názor a argumentaci. 

Je důležité si uvědomit i jejich emocionální potřeby; sangvinické typy mohou vyjadřovat poměrně velké množství emocí a mohou potřebovat prostor nebo čas na zklidnění. Je důležité mít pochopení a trpělivost, když se někdo cítí přetížený. 

Část sangvinika se skrývá v každém z nás.

Kdy se sangvinik necítí dobře? 

Osobnostní typ sangvinik je spojen s vysokou mírou nadšení, energie, optimismu a extroverze. V důsledku toho jsou sangvinici často popisováni jako lidé, kteří navazují kontakty, jsou upovídaní a společenští. 

Ačkoli mohou být v každé skupině osvěžující, mohou být sangvinici také příliš sebevědomí a dominantní a potřebují být středem pozornosti. Tato vlastnost může vést k nespolečenskému chování a působit neupřímně

Sangvinici se cítí nejspokojenější, když jsou jejich vztahy zdravé a aktivní, ale tato potřeba společenské interakce může také vést k velké závislosti na uznání a podpoře ze strany druhých. Bez ní se sangvinický typ může začít cítit bezmocný, nejistý a úzkostný, což následně vede k nízké morálce. 

Pokud je sangvinický typ zahlcen přílišnou kritikou nebo pocitem, že nemá přátele, může se rychle stát pesimistickým a frustrovaným

Kromě toho může sangvinický typ také zažívat pocity nedostatečnosti a deprese, pokud věci nejdou podle plánu. Protože velmi touží po dosažení úspěchu, mohou se jejich cíle stát nereálnými nebo na sebe mohou vyvíjet příliš velký tlak, aby uspěli.

Proč se přátelit se sangvinikem? 

Lidé by se měli přátelit se sangvinickými typy, protože do všeho, co dělají, vnášejí jas a nadšení. Často bývají ozdobou večírků, jsou vždy pozitivní a vždy hledají v lidech to dobré. Jsou to kreativní řešitelé problémů, ti, kteří mají nápady a energii, aby projekty dovedli do konce. Dokážou učinit život zajímavějším a často jsou zdrojem skvělých nápadů. 

Sangvinici jsou skvělí povzbuzovatelé. Obvykle jsou první, kdo nabízí podporu a slova povzbuzení, když se věci nedaří podle plánu, a dokáží každou situaci zlehčit humorem a dobrou grácií. Nikdy neodsuzují a chápou, že životní cesta každého člověka je jiná. 

Jsou to oni, kdo si vychutnávají to dobré a pamatují si drobné detaily, na které ostatní zapomínají. Když se život stává nudným a každý potřebuje motivaci, sangvinik dokáže pomoci oživit ztracené nadšení. Jsou to oni, kdo nacházejí radost v každodenním životě a inspirují ostatní, aby byli šťastnější a živější. 

Sangvinici jsou poutaví, zvědaví a skutečně se zajímají o druhé. Rychle navazují hluboké kontakty a dokáží najít společnou řeč s lidmi ze všech oblastí života. Jsou soucitní a chápaví a pomáhají poskytovat pocit bezpečí a útěchy.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang