Krize středního věku

Období středního věku je lokalizováno do období 35. – 45. roku. Nejedná se přímo o období krizové, ale náleží do pomyslné poloviny života, a je tedy významným mezníkem, kdy lidé přemýšlí nad svým dosavadním životem, hodnotí a plánují co dál.

Takové bilancování a přání si zlepšení začne signalizovat pocity tísně, deprese, osamocení a nedostatek energie. Opakuje se chování z období dospívání, člověk se stává introvertnějším a začne se více zabývat sám sebou.

Krize středního věku

Termín krize středního věku se v průběhu let stal trochu klišé, ale stále slouží jako užitečný způsob, jak popsat skutečnou životní změnu, kterou mnoho lidí prožívá po čtyřicítce a padesátce.

Krizi středního věku je často vnímaná jako období krize, ale může to být také příležitost k bilancování svého života, zamyšlení nad minulostí a provedení smysluplných změn do budoucna.

Lidé ve středním věku prožívají celou řadu emocí. Na jedné straně mohou cítit pocit zadostiučinění, že dosáhli určitého bodu ve svém životě. Na druhé straně se mohou cítit také zdrceni vědomím, že je toho ještě mnoho před nimi a že život je krátký. To může vést k pocitům lítosti a zklamání, stejně jako k touze co nejlépe využít zbývající čas.

Je důležité udělat krok zpět a zhodnotit, jak chce člověk svůj život prožít. To zahrnuje zhodnocení kariéry, vztahů a životního stylu. Čas věnovaný zodpovězení těchto otázek vám pomůže učinit rozhodnutí, která přiblíží k životu, který bude více naplňovat.

V tomto období je také důležité o sebe pečovat. Dostatek odpočinku, zdravá strava a čas na aktivity, které člověka baví – například cestování po těch nejkrásnějších místech v ČR nebo i za hranice republiky, třeba do malebného Hallstattu. Cvičení může být skvělým způsobem, jak snížit stres a zlepšit náladu. Přestávka v práci také může poskytnout čas a prostor k zamyšlení nad svým životem a k provedení změn, které člověk považuje za důležité.

V neposlední řadě je důležité v případě potřeby vyhledat pomoc. Rozhovor s poradcem nebo terapeutem může být skvělým způsobem, jak zpracovat své pocity a získat radu, jak provést změny ve svém životě. Přínosné může být také promluvit si s přáteli a rodinou, kteří mohou poskytnout podporu a pochopení.

Krize středního věku může být obdobím krize i příležitostí. Krize středního věku může být příležitostí k vytvoření života, který bude více naplňující a smysluplný.

Bilancování a představy

K této bilanční tendenci přispívá i fakt, že dochází k předělu vlastního života a vnímání budoucí časové omezenosti, s kterou souvisí i určité zúžení vlastních možností. Dochází ke dvěma způsobům vypořádání se s dosažením středního věku, a to bilancování minulosti a představami o budoucnosti.

Při bilancování minulosti posuzuje člověk svůj dosavadní život pod vlivem získaných zkušeností, momentálních nálad a dále dle přirovnání se k stejně starým lidem ze svého okolí. Přemýšlí nad svou profesí, rodinou, partnerem, zdravím či zevnějškem.

Dochází ke srovnávání se svými dřívějšími ideály a posuzuje, do jaké míry došlo k jejich naplnění. Pohled člověka okolo čtyřicátého roku života se mění a krize přichází v různé intenzitě.

Čtyřicátník si uvědomuje svou zranitelnost a myslí na svou sociální úspěšnost. Právě takové smýšlení mu může otevřít šanci pro další osobní rozvoj.

Představy o budoucnosti provází posouzení aktuálních možností. Člověk si hledá smysl života pro svou další životní etapu. Uvědomuje si ztrátu a svou vyšší fyzickou a psychickou omezenost, na jednu stranu dochází ke strachu, pocitům smutku, na stranu druhou se v tomto věku vzdává iluzí a zvládne akceptovat svá omezení.

Bohužel může také dojít k rezignaci na jakoukoliv změnu. Tím si demonstrují vlastní bezmocnost.

Významné změny

V tomto období dochází i k dalším významným změnám, které mohou krizi prohloubit, jako například první projevy stárnutí, které nesou ztrátu některých výhod.

Mění se vztah k profesi, dochází k větší seberealizaci. Mohou předávat pracovní zkušenosti, tím se utvrzují ve své nepostradatelnosti pro další generaci. V tomto věku může přijít i druhá krize manželství, která může vyústit v jeho rozpad.

Dle věku dětí dochází ke ztrátě autoritativní pozice, na druhou stranu je tato doba poslední příležitostí k možnosti stát se rodičem.

Důležitým vývojovým mezníkem jsou změny, které se projeví i v oblasti identity. Člověk v tomto věkovém období mění postoj ke světu i sobě samému.

Asi by se na první pohled mohlo zdát, že jde o období spíše negativních změn, ale jedinec už je zralejší, zná své silné i slabé stránky, umí se rozhodovat v klidu, neprožívá emoční bouře a navíc má zázemí v podobě partnera, dětí či pevné pracovní pozice. Může zase začít myslet jen sebe, cestovat, vzdělávat se, užívat si zaslouženého odpočinku. A to i aktivního. Vydat se o samotě na letní dovolenou a vychutnávat si opalování, výlety a chlazený Aperol Spritz, začít běhat, najít si kurzy jógy v místě bydliště nebo se třeba začít věnovat studiu zajímavého oboru.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang