Ranní ptáče, večerní ptáče a poruchy spánku

Tento článek je insipirován článkem „Ranní ptáče – často pláče“ autorky Pavlíny Doležalové. Kromě ranních ptáčat existují také večerní, tzv. sovy. Oba typy nelze přeučit na typ opačný. Zároveň je vhodné vzít v potaz základní poruchy spánku a jak se projevují.

Společnost fandí ranním ptáčatům

S autorkou zmíněného článku Ranní ptáče – často pláče se určitě dá souhlasit v tom, že dostatečně spát je potřebné a zdravé. O spánek by se člověk neměl ochuzovat z vlastní iniciativy jen proto, aby se stihl více naučit nebo aby vykonal více práce, která dotyčného časově stresuje.

Někdy lze toto předsevzetí těžko dodržet zejména u lidí značně pracovně zaneprázdněných, kteří se navíc ještě chtějí věnovat také rodině, což někdy skloubit dohromady je nesmírně obtížné.

Představa o přednostech ranních ptáčat byla zřejmě rozšířena i jinde ve světě, protože též Angličané říkají „Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise“, tedy „Časně do postele a časně vstávat činí člověka zdravým, bohatým a moudrým“.

Trochu si přispat není ke škodě

I noční sovy jsou normální a zdraví lidé, kteří mohou „daleko doskákat“ i se svým typem spánku, tedy s pozdějším uléháním a pozdějším ranním vstáváním.

Bohužel společnost je organizována tak, že to vyhovuje spíše ranním ptáčatům. Když se ve firmách začíná pracovat v 6 hodin ráno, řada lidí je celoživotně stresována, neboť celý svůj profesní život musí nedobrovolně vstávat třeba i ve 4.30.

Co s té noci pak zbývá? A co malé děti, které se musí být takto krutě buzeni, protože rodiče je před nástupem do práce musí zavézt do školky nebo do školní družiny.

Spánek a partnerské vztahy

Určité problémy také mohou nastat mezi partnery, z nichž jeden je ranní a druhý večerní ptáče. Představa, že jeden z nich se „předělá“ na typ svého milovaného je téměř nemožná.

Když už se to stane a takoví dva lidé se vezmou, je opravdu nutné mít pochopení jeden pro druhého a neupřednostňovat svůj typ spánku.

V tomto směru bývají agresivnější ranní ptáčata, která jednak využívají svého „kultu správnosti“, a jednak ráno se už nemohou dočkat, až vyskočí z postele a začnou něco dělat, takže jim činí potíže, nechat svého partnera třeba ještě hodinu dospat.

Poruchy spánku

Tedy pozdější usínání a pozdější probouzení je stejně normální jako dřívější uléhání k spánku a dřívější vstávání. V obou případech však může dojít k poruchám, o nichž by lidé měli vědět a měli by zajít k lékaři, někdy rovnou k psychiatrovi.

O poruchu se jedná tehdy, když člověk dlouho nemůže usnout, tedy když ulehne třeba ve 22 či 23 hodin a v jednu hodinu po půlnoci ještě nespí.

Většinou je to spojeno s přemítáním o nějakých starostech, s přemýšlením o práci příští den, o nějakém složitém jednání, která dotyčného čeká.

Pokud se to stane ojediněle, třeba před zkouškou ve škole nebo před jinou významnou událostí, pak se nic neděje, v dalších dnech se spánek upraví. Jestliže se však podobné stavy opakují, je vhodné vyhledat odbornou pomoc.

Druhým a nebezpečnějším extrémem je velice časné usnutí, třeba již ve 20-21 hodin a velice časné probuzení, někdy o půlnoci, jindy v 01-02 hodiny.

Tato porucha bývá spojena s depresivními stavy vážného charakteru, které tímto způsobem mohou začínat, a pak je rovněž na místě vyhledat pomoc, někdy přímo psychiatrickou.

Existuje ještě třetí základní porucha spánku, a to je tzv. „trhaná noc“, kdy člověk usne v obvyklou hodinu (21-24 hod), ale každou chvíli se budí, takže ráno vstává sice třeba v 07 hodin, ale cítí se nevyspaný, unavený, rozladěný.

Tato porucha spánku může signalizovat různé potíže, psychické i tělesné, takže pokud trvá více dní, je rovněž třeba zajít k lékaři. Mimo to můžou potíže se spánkem zapříčinit i nepříjemné výkyvy nálad nebo poruchy tlaku. Proti vyššímu tlaku mohou pomoci triky na snížení tlaku. Vážnější poruchou spánku je náměsíčnost, se kterou by se v dospělosti mělo rozhodně zajít k lékaři.

Nespavost

Nespavost je stav, který postihuje mnoho lidí na celém světě a způsobuje jim nedostatek kvalitního spánku. Může neuvěřitelně narušovat každodenní život, protože může způsobovat únavu, potíže se soustředěním a celkový pocit úzkosti.

Přestože neexistuje žádné univerzální řešení nespavosti, je několik kroků, které mohou pomoci situaci zlepšit.

Prvním krokem je určení příčiny vaší nespavosti. K tomuto stavu může přispívat stres, úzkost a deprese. Pokud se některá z nich projevuje, je důležité obrátit se na lékaře nebo terapeuta.

Nespavost je závažný problém

Po určení příčiny je důležité vytvořit si správný spánkový režim. To znamená chodit spát a vstávat každý den ve stejnou dobu, vyhýbat se kofeinu a alkoholu před spaním a vyhýbat se obrazovkám a jasnému světlu pozdě večer.

Důležitým faktorem pro zlepšení kvality spánku je také cvičení. Pravidelné, mírné cvičení může pomoci snížit stres a unavit tělo, což usnadní usínání a udržení spánku.

V neposlední řadě je důležité dbát na to, aby prostředí přispívalo ke spánku. To znamená mít pohodlnou matraci a polštáře, udržovat v ložnici chlad a tmu a vyhýbat se hlasitým zvukům. Podniknutím těchto kroků je možné zlepšit kvalitu spánku a snížit následky nespavosti. Mezi kvalitní postele patří třeba vodní postele – prodejem se zabývají specializované prodejny i e-shopy.

Benefity brzkého vstávání

Brzké vstávání je již dlouho považováno za způsob, jak získat výhodu před ostatními, ale výhod je mnohem více než jen produktivita. Brzké vstávání má pozitivní vliv na celkové zdraví a pohodu. Zde je jen několik výhod časného vstávání.

  1. Lepší duševní pohoda. Brzké vstávání dává příležitost začít den s jasnou a soustředěnou myslí. To může pomoci činit lepší rozhodnutí v průběhu dne a také zlepšit celkové duševní zdraví.
  2. Více energie. Vstávání dříve dává více času na cvičení a přípravu na nadcházející den. To může pomoci udržet si energii po celý den a také snížit hladinu stresu.
  3. Zlepšení kvality spánku. Dřívější vstávání znamená, že je více času na uklidnění před spaním. To může pomoci získat kvalitnější spánek, který je důležitý pro celkové zdraví a pohodu.
  4. Více času na péči o sebe. Dřívější vstávání dává více času na aktivity, jako je čtení nebo psaní deníku, které mohou pomoci udržet si emocionální rovnováhu a zdraví.
  5. Vyšší produktivita. Dřívější vstávání dává více času na soustředění se na úkoly a cíle pro daný den. To může pomoci udělat více práce za kratší dobu a rychleji dosáhnout stanovených cílů.

Celkově může časné vstávání přinést řadu výhod pro fyzické i duševní zdraví. Snadněji se udržuje energie, soustředění a produktivita po celý den a člověk zůstává emocionálně vyrovnaný a zdravý.

Není nic špatného být noční sova

Lidé si často myslí, že noční sovy jsou líní lidé, kteří zůstávají vzhůru dlouho do noci a spí až do oběda. I když to může být pro některé pravda, ve skutečnosti mají noční sovy spoustu výhod.

Pro začátek jsou noční sovy produktivnější. Studie prokázaly, že noční sovy jsou kreativnější a lépe řeší problémy než jejich protějšky, které vstávají brzy.

Důvodem může být to, že mozek je v nočních hodinách méně přeplněn rušivými vlivy a myšlenkami, což umožňuje soustředěnější myšlení. Noční sovy tak pravděpodobně zvládnou více práce za kratší dobu.

Kromě toho mohou noční sovy využít noční klid ve svůj prospěch. Noční sovy mohou využít toho, že je méně rozptylují lidé, k větší produktivitě a kreativitě.

Kromě toho mají noční sovy větší šanci získat čas o samotě, který mohou využít k relaxaci, nebo prostému zamyšlení nad uplynulým dnem.

A konečně, noční sovy mají větší šanci se dobře vyspat. Studie prokázaly, že noční sovy usínají rychleji a vydrží spát déle než jejich brzy vstávající kolegové. Důvodem je to, že vnitřní hodiny těla jsou lépe sladěny s pozdními nočními hodinami, což umožňuje klidnější spánek.

Závěrem lze říci, že být noční sovou má své výhody. Nejenže jsou produktivnější a kreativnější, ale mají také větší šanci získat tolik potřebný čas pro sebe a dobře se vyspat.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang