Přepis vozu – kde se prování, lhůta, doklady, pojištění, plná moc, cena

Přepis vozidla je klíčovým krokem v procesu automobilového vlastnictví, který přináší změnu v držení práv k vozidlu. Bez ohledu na to, zda jde o prodej, darování vozidla do užívání, nebo jinou změnu majitele, správný přepis je zásadní pro všechny zúčastněné strany. Jak při převodu vozidla postupovat?

SHRNUTÍ ČLÁNKU

Přepis vozu je administrativní úkon, jímž dochází k úřední změně majitele auta.

Převod vozidla na nového majitele se provádí na registru vozidel na dopravním odboru kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností.

Od podpisu kupní smlouvy běží 10 denní lhůta, ve které musí prodávající úředně převést vůz na nového majitele.

Původní povinné ručení musí být ukončeno a sjednáno nové vedené již na nového vlastníka auta.

Prodávající může být na úřadě zastoupen jím zmocněnou osobou. Cena přepisu vozu činí 800 korun.

Přepis vozidla je klíčovým procesem v automobilovém světě, který zajišťuje formální změnu vlastnictví a evidenci vozidla. Tento postup hraje klíčovou roli při převodu automobilu z jednoho majitele na druhého, ať už se jedná o prodej, dědictví nebo jiné právní transakce.

Přepis vozu je proces, který se provádí v okamžiku změny majitele vozidla. K tomu obvykle dochází při prodeji auta, dědictví, darování, nebo v případech změny vlastnických práv. Během tohoto procesu se aktualizují oficiální dokumenty, jako je technický průkaz a registrační doklady, aby odpovídaly novému vlastníkovi vozidla.

Od roku 2015 je zrušen tzv. polopřevod, který znamenal odhlášení vozidla a následné přihlášení na nového majitele. Rovnou se provádí pouze převod vozidla na nového majitele a to nejen v místě bydliště, nýbrž na kterémkoliv úřadu s rozšířenou působností v ČR. 

Kde se provádí přepis vozidla

Převod vozidla na nového majitele se provádí na registru vozidel na dopravním odboru kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností, podle § 8 zákona č. 56/2001 Sb. Momentálně je celý proces mnohem snazší než v minulosti. Na úřadě se vyplní příslušný formulář a dodají doklady potřebné k přepisu.

V září 2023 došlo ke změně, kupující a prodávající nemusejí být oba přítomni osobně na registru vozidel. Rovněž lze podávat žádost o zápis vozidla do registru vozidel online od 1. března 2023. Pokud bude zadán VIN kód vozidla, lze si rezervovat registrační značku až měsíc dopředu. Je-li auto bez VIN kódu, lze alternativně zadat číslo podvozku.

TIP: Při přepisu je nutné mít sjednané povinné ručení, díky kalkulačce povinného ručení bez osobních údajů to lze vyřešit snadno a rychle.

Lhůta pro přepis

Od podpisu kupní smlouvy běží 10 denní lhůta, ve které musí prodávající úředně převést vůz na nového majitele, tedy kupujícího. Prodávající je tak zodpovědný za převod registrace, ta má proběhnout do 10 dnů.

Pokud nebude lhůta dodržena, hrozí pokuta až 50 000 Kč. V případě udělení plné moci kupujícímu riskuje prodávající. Pokud by kupující totiž s převodem příliš dlouho otálel, odpovědnost za nedodržení lhůty je odpovědnost prodávajícího.

Pokud není vystavena kupní smlouva, začíná tato lhůta běžet od zaplacení kupní ceny. Samotný přepis na úřadě trvá poté již několik minut.

Pokud by původní majitel neukončil povinné ručení, v případě nehody ponese zodpovědnost i on.

Přepis a povinné ručení

Mnoho lidí si myslí, že je možnost převodu povinného ručení. To je však omyl. Prodávající musí učinit kroky k ukončení povinného ručení a nový majitel si jej naopak musí sjednat. Pokud by prodávající povinné ručení neukončil, mohla by škoda způsobená novým majitelem jít z jeho pojistky.

Sjednání povinného ručení je klíčové při koupi vozu. Jedním z dokladů pro přepis je i platná zelená karta, tedy potvrzení, že je auto pojištěno. Dnes je možné sjednat pojištění auta online. Existuje mnoho srovnávačů pro sjednání pojištění auta online, jde tak o jednoduchý proces. Navíc díky existenci kalkulačky povinného ručení bez osobních údajů to lze vyřešit bez zadávání údajů.

Doklady k přepisu

Při převodu je nutné kromě dokumentů k autu předložit také novou zelenou kartu, tedy doklad o povinném ručení vozidla, který si musí zařídit nový majitel. Auto musí kupující pojistit ihned po podpisu kupní smlouvy, kdy se stává majitelem.

  • přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel 
  • kupní smlouva
  • velký technický průkaz
  • malý technický průkaz 
  • doklady totožnosti, popř. ověřenou plnou moc protistrany
  • zelená karta jako doklad o zákonném pojištění vozidla (povinném ručení)

Při převodu se nemění registrační značka. Zůstává původní. Pokud by chtěl majitel novou registrační značku, je možné si ji za poplatek koupit.

Evidenční kontrola

Před převodem je nutné zajistit si evidenční kontrolu. Jde o kontrolu VIN a jiných parametrů dle technického průkazu. Bez této kontroly není možné převod uskutečnit.

Evidenční kontrola se zadá do systému a odpadá tak tisk formuláře. Při návštěvě úřadu pracovník vyhledá výsledek evidenční kontroly v elektronickém systému sám.

Plná moc k přepisu

Může se stát, že se prodávající nemůže dostavit k přepisu a udělí kupujícímu plnou moc pro zastoupení. Jde o předání práv v případě přepisu vozu. Mnohdy se to děje při koupi vozu z bazaru. Prodávající však riskuje, že kupující nedodrží zákonnou lhůtu.

Plná moc musí být předložena s notářsky ověřeným podpisem, který stojí 30 korun. V plné moci musí být jasně uvedeno, pro jaký účel je sepsána. Jakmile je převod dokonán, plná moc k tomuto účelu zaniká.

Cena přepisu

Samotný přepis si vyžaduje několik poplatků. Převod je zpoplatněn 800 korunami. Evidenční kontrola stojí průměrně 400 korun. Případné ověření podpisu na plné moci stojí 30 korun. Celkově tak za přepis auta kupující zaplatí zhruba 1200 korun.

V případě převodu staršího vozu, který nesplňuje emisní normy, lze také očekávat poplatek nazývaný ekologická daň. Emisní normy jsou EURO 0 až EURO 6, čím má norma vyšší číslo, tím nižší má automobil emise. Za auto, které splňuje emisní normu EURO 3, EURO 4 a EURO 5, se neplatí žádný ekologický poplatek.

Jestliže vozidla splňují emisní normy EURO 2, platí se za převod vozidla jednorázový poplatek 3 000 Kč. Pokud EURO 1, činí ekologická daň 5 000 Kč, a za vozidla, která nesplňují žádnou emisní normu EURO je to 10 000 Kč.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang