Rekuperace – jak funguje, typy, cena a zkušenosti

Rekuperace

V dnešním světě, kde energetická účinnost a udržitelnost nabývají na významu, získává koncept rekuperace tepla na popularitě. V tomto procesu dochází k zachycování a opětovného využití tepla s cílem snížit spotřebu energie a emise skleníkových plynů.


Tento článek se zabývá procesem rekuperace tepla, konkrétně:

 • rekuperací – co to je a zda se vyplatí
 • jak funguje rekuperace
 • typy rekuperace
 • kolik stojí lokální rekuperace
 • výhodami a nevýhodami rekuperace
 • zkušenostmi s rekuperací

S dalším technologickým pokrokem se systémy rekuperace budou v budovách pravděpodobně ještě více prosazovat jako standardní prvek energeticky účinného návrhu.

Rekuperace – co to je?

Většina se pravděpodobně někdy setkala s termínem rekuperace. Co to je a vyplatí se její instalace? Rekuperace tepla zachytí a opětovně využije teplo, které by se jinak ztratilo ve ventilačním systému budovy.

Systémy rekuperace jsou schopny předávat teplo z odcházejícího odpadního vzduchu do přiváděného čerstvého vzduchu, což vede k výrazným úsporám energie a příjemnějšímu vnitřnímu prostředí.

Kromě úspor energie mohou systémy zpětného získávání tepla zlepšit kvalitu vzduchu v interiéru. Tím, že systémy rekuperace tepla přivádějí čerstvý venkovní vzduch a současně odstraňují z budovy vydýchaný vzduch, pomáhají udržovat zdravé a příjemné vnitřní prostředí.

To je důležité zejména v budovách se špatným větráním, protože to může pomoci snížit hromadění škodlivin v interiéru a zlepšit celkovou kvalitu vzduchu.

Výhody rekuperace

Technologie zachycování a znovuvyužití tepla má sice mnoho výhod, existuje však i několik nevýhod.

Mezi výhody rekuperace patří např.:

 • Energetická účinnost: Systémy zpětného získávání tepla pomáhají snižovat spotřebu energie tím, že znovu využívají teplo, které by se jinak ztratilo. To spoří energii a snižuje provozní náklady.
 • Přínos pro životní prostředí: Rekuperací lze snižovat emise skleníkových plynů a přispět tak k ochraně životního prostředí.
 • Úspora nákladů: Proces rekuperace šetří účty za energii tím, že sníží množství paliva potřebného k výrobě tepla.
 • Zlepšení efektivity procesu: Zpětně získané teplo lze využít k předehřevu vstupujících kapalin nebo plynů. To může vést k vyšší produktivitě a lepšímu celkovému výkonu.

  Nevýhody rekuperace

  Před rozhodnutím o rekuperaci by se měla pečlivě zvážit všechna pro a proti, aby se zjistilo, zda je tato technologie pro dům nebo byt vhodná.

  Nevýhody rekuperace jsou např.:

  • Počáteční náklady: Počáteční investice potřebná k instalaci technologie rekuperace tepla může být pro někoho překážkou pro její zavedení. Pokud si na tuto investici někdo chce vzít půjčku, měl by vědět, co je třeba znát o úvěrech a jak probíhá půjčka od soukromé osoby.
  • Požadavky na údržbu: Systémy zpětného získávání tepla vyžadují pravidelnou údržbu, aby byl zajištěn jejich účinný provoz.
  • Problémy s kompatibilitou: Některé domy mohou vyžadovat specializované technologie rekuperace tepla, jejichž zavedení může být obtížné nebo vysoce nákladné.
  • Omezená použitelnost: Domy nemusí vždy produkovat dostatečné množství odpadního tepla, aby bylo rekuperace tepla proveditelná, nebo proces nemusí být kompatibilní se specifickými požadavky daného objektu.
   Na pořízení rekuperace je možné získat dotaci.

   Jak funguje rekuperace?

   Jak funguje rekuperace? V tomto procesu se odpadní teplo z různých zdrojů, jako je odpadní vzduch nebo voda, zachycuje a znovu využívá k vytápění nebo ohřevu vody.

   Tato energeticky účinná technologie může výrazně snížit náklady na energii a snížit emise uhlíku, což z ní činí atraktivní možnost pro obytné, komerční a průmyslové budovy.

   Rozvody rekuperace

   Ve vodovodních systémech (rozvody rekuperace) lze rekuperace tepla dosáhnout použitím rekuperační jednotky. Tato jednotka se obvykle instaluje ve spojení s větracím systémem (systém rozvodů rekuperace), kde zachycuje teplo z odcházejícího vzduchu a předává ho přiváděnému čerstvému vzduchu. Proces pomáhá předehřívat čerstvý vzduch, čímž se snižuje zatížení topného systému a šetří se energie.

   Rekuperační jednotka

   Rekuperační jednotka je technologie, která umožňuje zachytit a znovu využít teplo, které se obvykle ztrácí při větrání nebo vytápění. Existují různé typy rekuperačních jednotek, které lze použít v různých aplikacích pro maximalizaci energetické účinnosti a snížení nákladů na vytápění.

   Další článek se zabývá tím, jak funguje u pasivního domu vytápění, jehož součástí je i rekuperace.

   Co znamená jednotka tepla?

   Když si člověk představí teplo, často si ho spojují s pocitem tepla nebo vysokých teplot. Teplo je však ve skutečnosti forma energie, kterou lze přenášet z jednoho objektu na druhý.

   Energie je uváděna v jednotkách tepla. Pro jednotku tepla se používá Joule (J), což je standardní jednotka energie v soustavě jednotek.

   Rekuperace vzduchu

   Jedním z běžných typů rekuperačních jednotek je rekuperace vzduchu, která zahrnuje zpětné získávání tepla ze vzduchu, který je vypouštěn z budovy. Toto teplo lze následně využít k předehřátí přiváděného čerstvého vzduchu.

   Díky tomu se sníží energie potřebná k ohřevu vzduchu na požadovanou teplotu. Rekuperace vzduchu je nákladově efektivní a účinný způsob, jak zlepšit energetickou účinnost systému budovy.

   Lokální rekuperace

   Lokální rekuperace je další typ rekuperační jednotky, která zachycuje a znovu využívá teplo v menším měřítku, obvykle v jednotlivých místnostech nebo oblastech budovy.

   Toho lze dosáhnout použitím lokálních rekuperačních jednotek, jako jsou tepelná čerpadla, které lze instalovat v určitých oblastech za účelem zpětného získávání tepla a zlepšení energetické účinnosti.

   Decentrální rekuperace

   Decentrální rekuperace zahrnuje použití více menších rekuperačních jednotek v celé budově namísto jedné centralizované jednotky.

   To umožňuje cílenější rekuperaci tepla a může být užitečné zejména ve větších budovách, kde jediná jednotka nemusí být schopna účinně zachytit a znovu využít veškeré dostupné teplo.

   Aktivní rekuperace

   Aktivní rekuperace je typ rekuperační jednotky, která využívá mechanické větrací systémy k aktivnímu zachycování a přenosu tepla.

   Metoda aktivní rekuperace může být obzvláště účinná v budovách s vysokými požadavky na větrání, jako jsou komerční kuchyně nebo průmyslové objekty, kde pasivní rekuperační jednotka nemusí stačit k zachycení a opětovnému využití veškerého vyprodukovaného tepla.

   Rekuperace s klimatizací

   Rekuperace s klimatizací zahrnuje použití rekuperačních jednotek ve spojení s klimatizačními systémy pro zlepšení energetické účinnosti a snížení celkových nákladů na vytápění a chlazení.

   Zachycením a opětovným využitím tepla, které by se jinak ztratilo, mohou systémy rekuperace s klimatizací pomoci snížit spotřebu energie potřebné k udržení příjemné vnitřní teploty.

   Rekuperace zajišťuje opětovné využití tepla.

   Řízené větrání s rekuperací

   Řízené větrání s rekuperací je dalším typem rekuperační jednotky, který zahrnuje použití systému pro řízení toku vzduchu a tepla v celé budově.

   Systém řízeného větrání s rekuperací může pomoci zajistit optimalizaci rekuperace tepla a maximalizaci energetické účinnosti budovy.

   Rekuperace odpadní vody

   Rekuperace odpadní vody je typ rekuperační jednotky, která zachycuje a znovu využívá teplo z odpadních vod, například ze sprch nebo praček. V rámci rekuperace odpadní vody lze následně teplo využít k předehřevu vody pro sprchování nebo jiné aplikace. Tím se sníží energie potřebná k ohřevu vody na požadovanou teplotu.

   Rekuperační jednotka v domě

   Systém rekuperace tepla v domě obvykle zahrnuje výměníkovou jednotku, která je instalována na půdě, ve sklepě nebo v technické místnosti. Tato jednotka je připojena ke stávajícímu topnému systému a větracímu potrubí.

   Jednotka tak může zachycovat a předávat teplo z odcházejícího vzduchu do přiváděného vzduchu. Tento proces pomáhá zajistit, aby vzduch v interiéru měl příjemnou teplotu, a zároveň snižuje zatížení topného systému.

   Rekuperační jednotka do bytu

   V rámci rekuperace do bytu funguje systém zpětného získávání tepla podobným způsobem, avšak v menším měřítku. Tyto systémy jsou obvykle integrovány do mechanického systému budovy a mohou být instalovány v jednotlivých jednotkách nebo centrálně.

   Rekuperační jednotky do bytu jsou navrženy tak, aby byly kompaktní a účinné, což je ideální pro malé obytné prostory, kde je omezený prostor. Pokud někdo zvažuje instalaci rekuperační jednotky do bytu nebo domu, je důležité spolupracovat s kvalifikovaným odborníkem na vzduchotechniku.

   Odborník může posoudit konkrétní potřeby v oblasti vytápění a větrání a doporučit nejlepší systém pro daný prostor. Kromě toho může poskytnout pokyny ohledně správné instalace a údržby, aby se zajistilo, že systém bude fungovat efektivně a účinně.

   Rekuperace – cena rekuperace do bytu

   Náklady na instalaci rekuperačního systému se mohou lišit v závislosti na typu systému a velikosti budovy. Pro jednotlivé místnosti se používá decentrální rekuperace, cenově se pohybuje od 70 000 Kč. Centrální systémy rekuperace cenově vyjdou kolem 200 000 Kč se všemi pracemi.

   I když se počáteční náklady na instalaci rekuperace do bytu nebo domu mohou zdát vysoké, díky dlouhodobým úsporám energie a zlepšení kvality vnitřního ovzduší se tato investice může vyplatit.

   S cenou rekuperace pro rodinný dům pomohou dotace

   Cena rekuperace pro rodinný dům je mnohonásobně vyšší než rekuperace do bytu. Naštěstí existují dotační programy, které mohou pomoci kompenzovat cenu rekuperace pro rodinný dům. Program „Zelená úsporám“ nabízí dotace na ekologická zařízení, včetně rekuperačních systémů.

   Na centrální rekuperační systémy, které jsou vhodné pro nové stavby domů a rodinné domy, lze získat dotaci až 100 000 Kč.

   Na decentralizované systémy určené pro jednotlivé místnosti jsou k dispozici dotace až 70 000 Kč. Program „Zelená úsporám“ poskytne vedle rekuperace i dotace na zateplení rodinných domů a na domácí solární systémy.

   Dotace jsou skvělým způsobem, jak majitelům domů zpřístupnit instalaci rekuperačního systému. Tyto systémy pomáhají snížit náklady na energii a zlepšit kvalitu vzduchu v interiéru. Navíc pomáhají omezit dopad budovy na životní prostředí tím, že snižují její celkovou spotřebu energie.

   Náklady na rekuperace mohou být vyšší, dlouhodobě se však investice vyplatí.

   Lokální rekuperace – zkušenosti

   Lokální rekuperační systémy se obvykle instalují v jednotlivých místnostech, jako jsou koupelny, kuchyně nebo kanceláře. Tyto systémy jsou navrženy tak, aby zajišťovaly větrání a rekuperaci tepla přímo u zdroje, což vede k vyvážené výměně vzduchu a zlepšení kvality vzduchu v místnosti.

   Co se týče u lokální rekuperace zkušeností, obecně se doporučuje pro jednotlivé místnosti, které vyžadují časté větrání, jako jsou koupelny, protože může účinně odstraňovat přebytečnou vlhkost a zápach a zároveň zpětně získávat teplo z odváděného vzduchu.

   Decentrální rekuperace – zkušenosti s lokální rekuperací

   Jako jednu z hlavních výhod lokální neboli decentrální rekuperace zkušenosti uvádí její schopnost zajistit cílené větrání a zpětné získávání tepla. To vede ke snížení spotřeby energie a zlepšení komfortu v interiéru.

   Dále u decentrální rekuperace zkušenosti jako pozitivum uvádí snadnou instalaci a údržbu. To z nich činí nákladově efektivní řešení pro zlepšení kvality vnitřního vzduchu v jednotlivých místnostech.

   Centrální rekuperace – zkušenosti

   Naproti tomu centrální rekuperační systémy jsou navrženy tak, aby zajišťovaly větrání a zpětné získávání tepla pro celou budovu. Tyto systémy jsou obvykle instalovány ve strojovně nebo v podkroví a jsou napojeny na síť potrubí, která rozvádí čerstvý, předehřátý vzduch po celé budově.

   Ve srovnání s lokálními systémy jsou centrální systémy rekuperace složitější a dražší na instalaci. Nabízejí však významné výhody z hlediska energetické účinnosti a celkové kvality vnitřního vzduchu.

   Centrální rekuperační systémy mohou získat zpět až 90 % tepla z odváděného vzduchu, což vede k výrazným úsporám energie a snížení nákladů na vytápění. Pomáhají udržovat stálou vnitřní teplotu a úroveň vlhkosti a zlepšit tak komfort pro obyvatele budov.

   Navíc mohou centrální rekuperační systémy snížit riziko vzniku plísní a problémů souvisejících s vlhkostí tím, že zajišťují nepřetržité větrání a zpětné získávání tepla.

   Nejlepší lokální rekuperace

   Centrální i lokální rekuperační systémy hrají zásadní roli při zlepšování kvality vnitřního vzduchu a energetické účinnosti budov. Který typ rekuperace je tedy nejlepší? Lokální rekuperace jsou ideální pro jednotlivé místnosti, které vyžadují cílené větrání, například koupelny.

   Oproti tomu centrální systémy jsou vhodnější pro zajištění větrání a rekuperace tepla pro celou budovu. Volba mezi lokálními a centrálními rekuperačními systémy bude nakonec záviset na konkrétních potřebách a požadavcích budovy, včetně rozpočtu, který je k dispozici na instalaci a údržbu.

   Zda je tedy nejlepší lokální rekuperace nebo centrální závisí na osobních preferencích nebo na tom, zda je určena rekuperace do bytu nebo domu. S vysokou částkou za rekuperaci mohou pomoci zmíněné dotace – kromě rekuperace „Zelená úsporám“ přispívá i na zateplení domu nebo fotovoltaiku.

   © 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang