Sexuální obtěžování na pracovišti

I když se většina žen se sexuálním obtěžováním setkala, moc se o něm nemluví. Je snazší tolerovat šéfovy nevhodné vtípky s úsměvem na rtu, ale i malý problém se může rozrůst. Co vše sexuální obtěžování zahrnuje a jak problém řešit?

Pod sexuálním obtěžováním na pracovišti lze rozumět určitou formu diskriminace mužů a žen na trhu práce. Je to velice rozvinutý problém, který postihuje až 63 % českých žen, a proto by se mu měla přikládat značná důležitost.

Je na místě problém řešit hned, kdy přijde zaměstnanec do styku s prvním pokusem o obtěžování. Pokud tak neučiní a nevhodné chování přehlíží, dává svému drzému kolegovi či nadřízenému zelenou.

Existuje také obtěžování, které není sexuálně motivované, nezáleží tedy na vzhledu ani přitažlivosti oběti. Jde zde o jediné, o snížení sociálního statusu prostřednictvím urážek, okukování, sexuálně orientovaných poznámek a dalšího nevhodného chování.

Sexuální obtěžování tedy nemusí být projevem náklonnosti jednoho pohlaví k druhému, ale nástrojem systematického snižování statusu osoby. Neobtěžují pouze muži, týká se to také žen, ale jedná se spíše o výjimky. Tento jev lze vysvětlit tím, že vedoucí funkce zastávají především muži.

Sexuální obtěžování

Sexuální obtěžování na pracovišti je trvalým problémem, který se týká nespočtu lidí na celém světě. Jedná se o nepřijatelnou formu nevhodného chování, která může mít škodlivý dopad na oběti, spolupracovníky i celou organizaci.

Sexuální obtěžování na pracovišti může mít mnoho podob, včetně slovního obtěžování, fyzického obtěžování, a dokonce i sexuálního napadení. Může zahrnovat nežádoucí poznámky nebo chování, které je sexuální nebo genderové povahy. Může se jednat o komentáře týkající se těla osoby, nežádoucí žádosti o sexuální služby a nevhodné dotyky.

Důsledky sexuálního obtěžování na pracovišti jsou dalekosáhlé. Oběti mohou v důsledku toho pociťovat úzkost, deprese a snížení sebevědomí. Mohou také trpět ztrátou důvěry ve své kolegy a nadřízené, což může mít dopad na jejich pracovní výkon. Pro organizaci může sexuální obtěžování vést ke snížení morálky, zvýšení fluktuace a snížení produktivity.

Zaměstnavatelé mají povinnost chránit své zaměstnance před sexuálním obtěžováním na pracovišti. Za tímto účelem musí vypracovat a zavést účinné zásady a postupy. Tyto zásady by se měly zabývat tím, jak identifikovat a hlásit sexuální obtěžování, jak vyšetřovat a reagovat na stížnosti a jak poskytovat podporu obětem.

Zaměstnavatelé by také měli svým zaměstnancům poskytovat pravidelná školení, aby pochopili, co se rozumí sexuálním obtěžováním a jak ho hlásit. Pro zaměstnavatele je také důležité, aby na pracovišti vytvořili kulturu respektu a inkluzivity. Toho lze dosáhnout tím, že zaměstnancům poskytnete zdroje, aby se mohli ozvat a nahlásit případy sexuálního obtěžování.

Sexuální obtěžování na pracovišti je závažný problém, který je třeba brát vážně. Zaměstnavatelé musí podniknout kroky k zajištění toho, aby jejich pracoviště byla bezpečná a respektující pro všechny zaměstnance.

Formy sexuálního obtěžování

Jednou z forem je poskytnutí určité protislužby. Zaměstnavatel může vyhrožovat propuštěním, zabráněním postupu v zaměstnání. Týká se tedy nadřízených, kteří vydírají své podřízené.

Druhá forma je častá pro spolupracovníky oběti. Snaží se znepříjemnit pracovní výkon a pracovní prostředí. Oběť se má cítit ponížena.

Sexuální obtěžování může probíhat mnoha způsoby, například sexuálně podbarvenými vtipy, posíláním lechtivých fotografií, tělesným kontaktem, sexuálními nabídkami, až pokusem o znásilnění.

Není třeba zdůrazňovat, jak moc důležité je takové chování hlásit. Toto ohrožující chování má kumulativní charakter, méně závažné formy obtěžování přecházejí ve formy závažnější.

Sexuální obtěžování bývá považováno za odrůdu mobbingu, od slova mob, což je rozvášněný dav. Je to určitý typ patologického chování. O mobbingu lze hovořit, jedná–li se o útok na osobu alespoň jedenkrát týdně a nejméně po dobu půl roku.

Mužský mobbing se tedy vyznačuje okukováním a tělesným kontaktem. Pro ženský mobbing jsou typické pomluvy, osočování a cílené obviňování prostřednictvím anonymů.

Jak problém řešit

Nejjednodušším způsobem řešení každého konfliktu je domluva, proto je na místě řešit nevhodné chování na pracovišti a stopnout hned v zárodku. Pokud tudy cesta nevede, v žádném případě situaci nevzdávat a nezamlčovat ji.

Ideální je informovat přímého vedoucího nadřízeného či spolupracovníka. Obrátit se na odborovou organizaci nebo napsat stížnost na úřad práce, více informací lze nalézt na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Problém lze řešit také soudní cestou, lze podat žalobu k soudu podle antidiskriminačního zákona nebo trestní oznámení. Zde jsou klíčové důkazy. Je na místě si uchovat vše, co naznačuje nevhodnému chování, jako je korespondence, nevhodné fotografie nebo nahraný rozhovor na diktafon.

Pokud došlo ke znásilnění, nebo z něj má člověk obavy, ať neváhá a oznámí to Policii ČR. Pokud si neví rady a neví, jak postupovat, existují organizace, které bezplatně pomáhají nalézt řešení. Pro příklad Rosa o. s., Bílý kruh bezpečí, Koordona.

Každý je rád, zalíbí-li se svému nadřízenému či kolegům, ale je velice důležité hlídat hranice. Problém se musí řešit a nenechat si snižovat důstojnost.

Jako vždy, existují dvě strany mince, kdy nemusí být vždy trýznitel trýznitelem a oběť obětí. Objevují se případy, kdy tomu bylo právě naopak a nařknutí z obtěžování bylo falešné. Ano, ve většině případů jsou právě ženy tou obětí.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang