Strach z porodu – čeho se ženy nejvíce obávají?

Porod je často oslavován jako zázračná a radostná událost, která symbolizuje příchod nového života. U některých žen však pouhá myšlenka na porod může vyvolávat silný strach a úzkost. Tento strach, známý jako tokofobie, postihuje ženy napříč věkovými kategoriemi i společenským prostředím. Jaké jsou příčiny tokofobie a jak se strachu z porodu zbavit? 

Tokofobie je stav, při kterém žena prožívá intenzivní strach nebo úzkost z těhotenství, porodu, a nebo z představy, že se stane rodičem. 

Strach z porodu může být vyvolán různými faktory, jako jsou např. obavy z komplikací během těhotenství nebo porodu, strach z neschopnosti zvládnout rodičovské povinnosti nebo kvůli společenského a kulturního tlaku

Vliv tokofobie na běžný život

Tokofobie je mezi ženami poměrně častý jev, který se může způsobovat mírné nepohodlí nebo dokonce vysilující úzkost a záchvaty paniky. Na ženy je navíc v určitém věku vyvíjen tlak ohledně založení rodiny, což může tokofobii ještě zhoršovat. 

Tokofobie se může projevovat různými způsoby, jako např.: 

  • vyhýbáním se jakýmkoliv diskusím o těhotenství
  • vyhýbání se myšlenkám na těhotenství
  • vyhýbavým chováním vůči těhotným ženám 
  • aktivnímu vyhýbání se otěhotnění

Ženy s tokofobií nechtějí být často ani v přítomnosti dětí, mohou tak přerušit vztahy se svými těhotnými kamarádkami, popř. nenavštěvovat kamarádky s dětmi

Další příznaky obvykle zahrnují záchvaty paniky, zrychlený tep, pocení, noční můry a vyhýbání se všemu, co souvisí s porodem. Tyto příznaky mohou mít významný dopad na duševní pohodu, vztahy a dokonce i na rozhodnutí mít děti. 

Mnoho žen s tokofobií se může rozhodnout zůstat bezdětných, podstoupit v porodnici plánovaný císařský řez nebo požádat o další lékařské zákroky během porodu, aby se jejich obavy zmírnily.

Příčiny a rizikové faktory tokofobie

Původ tokofobie může být v ženě hluboce zakořeněný a může mít původ v traumatických osobních zkušenostech, ve svědectví o znepokojivých zážitcích z porodu nebo dokonce v kulturních a společenských vlivech. 

Náchylnější k rozvoji tokofobie mohou být také ženy, které v minulosti prodělaly traumatický porod nebo komplikace během těhotenství. Kromě toho mohou být tokofobií více ohrožené ženy, které se potýkají s úzkostí nebo jinými specifickými fobiemi. 

Mezi hlavní příčiny tokofobie patří: 

  • traumatické zážitky z předchozího porodu
  • strach z lékařských zákroků
  • diagnostikovaná úzkost
  • anamnéza sexuálního zneužívání
  • strach z porodních komplikací a smrti novorozence

Ženy, které měly traumatické zážitky během předchozích těhotenství nebo porodů, mohou mít tokofobii. Může se jednat o komplikace během porodu, nouzové zákroky nebo prožitek intenzivní bolesti či strachu během porodu.

U některých žen se může tokofobie vyvinout kvůli strachu z lékařských zákroků a postupů během porodu. Tento strach může souviset s předchozími negativními zkušenostmi s lékařskými zákroky nebo s příběhy, které slyšely od jiných žen. 

Ženy, které mají v osobní anamnéze úzkostné poruchy, jako je generalizovaná úzkostná porucha nebo panická porucha, mohou být náchylnější k rozvoji tokofobie. K rozvoji této fobie mohou přispívat i další poruchy duševního zdraví, jako je deprese.

Ženy, které v minulosti prožily sexuální zneužívání nebo jiné trauma, mohou mít tokofobii v důsledku fyzické a emocionální bolesti spojené s porodem. Tato zkušenost může také vyvolat pocit ztráty kontroly, což může přispět k rozvoji strachu a úzkosti v souvislosti s porodem.

Mnoho žen s tokofobií se obává, že se během porodu něco pokazí, že nastanou komplikace a může dojít dokonce ke smrti novorozence. Tento strach často souvisí s vnímaným nedostatkem kontroly a nejistotou, která proces porodu provází. 

Možnosti léčby tokofobie

Léčba tokofobie zahrnuje mnohostranný přístup, který může zahrnovat terapii, podpůrné skupiny a vzdělávání o porodu. Často se doporučuje kognitivně-behaviorální terapie (KBT), která pomáhá ženám identifikovat a zpochybnit jejich iracionální myšlenky, zvládat příznaky úzkosti a rozvíjet strategie zvládání. 

Pokud se ženy s tokofobií rozhodnou mít miminko, měly by se rozhodně dozvědět co nejvíce o samotném těhotenství, porodu a následné péči o miminko. 

Všechny informace nabízejí předporodní kurzy, které jsou vedeny zkušenými porodními asistentkami, které během kurzu vysvětlí vše, co by mohlo nastat a jak se komplikacím případně vyhnout. 

Ženám s tokofobií se rozhodně nedoporučuje rodit formou alternativních porodů nebo dokonce v domácím prostředí. Ženy s tokofobií by měly mít jistotu, že jsou v dobré lékařské péči a že bude o jejich miminko ihned postaráno. 

Žena si také na dobu těhotenství a porodu může přizvat dulu nebo porodní asistentku, která jí bude vždy oporou a připraví ji dostatečně na všechny nové skutečnosti. Porodní asistentka může ženě vypomoci i po porodu během prvotní péče o miminko. 

Během těhotenství je také důležité, aby byla žena na porod a následnou péči o miminko připravena. Je dobré mít v předstihu nachystanou tašku do porodnice, být během těhotenství fyzicky aktivní, aby se tělo udrželo v kondici pro porod, a mít doma vše potřebné nakoupeno. Připravenost na nové situace snižuje úzkost. 

Mnoho žen se po narození miminka obává tzv. syndromu náhlého úmrtí dítěte, v tomto případě je vhodné pořídit monitor dechu, který okamžitě hlásí zástavu dechu miminka. V současné době jsou velmi oblíbené monitory dechy na nohu miminka, které jsou ještě citlivější na snímání dechové aktivity. 

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang