Ztráta zájmu o sex u žen

Sex je nedílnou a velmi důležitou součástí partnerského vztahu. Co se ale děje, když žena najednou sex odmítá, ztrácí na něj chuť nebo ho dostatečně neprožívá? Pojďme nahlédnou pod pokličku tohoto intimního tématu.

Rozeznáváme sexuální averzi primární a sekundární. Pokud člověk nikdy moc sexuální touhy nepociťoval, mluvíme o averzi primární.

Pokud člověk celý život sexuální touhu pociťoval a najednou vymizela, mluvíme o averzi sekundární. Může se týkat konkrétního člověka, nebo se může vztahovat na všechny.

K sexuálním averzím ženy také přispívají traumatické vzpomínky, nejčastěji se týkají znásilnění.

Příčiny

Nedostatek času, narození dítěte, deprese, náročné zaměstnání i nefungující vztah mohou být důsledkem snížení sexuální touhy.

Příčiny mohou být ovšem také organické a mohou být druhotným projevem nějakého onemocnění.

Postihuje to převážně ženy trpící cukrovkou, poruchami štítné žlázy, vysokým tlakem, depresemi nebo sníženou hladinou mužských hormonů. Chuť na sex ovlivňují také různé léky, například antibiotika a také hormonální antikoncepce.

Jak už jsem se zmínila, problémy v posteli mohou být provázeny také narozením dítěte. Důsledkem je hormon prolaktin, který potlačuje libido, a proto kojící ženy často postrádají touhu po milostných hrátkách.

Dyspareunie, vaginismus

Dyspareunie je označení pro nepříjemné pocity vyvolané pohybem penisu v pochvě. Tato dysfunkce může mít čistě funkční povahu, ale také povahu psychologickou.

Tento stav může být také dozvukem zánětů vejcovodů a plísňových onemocnění, v tomto případě je třeba vyhledat lékaře a užívat medikamenty. Vaginismus je sexuální dysfunkce, charakterizována stahy poševního svalstva.

Svaly vaginy se dostanou do takové křeče, že je styk téměř nemožný. Každý pokus o dilataci (roztažení) poševního vchodu je velice bolestivý. Žena reaguje obrannými gesty, již při pouhém naznačení sexuálního styku.

Terapie vaginismu spočívá v racionální psychoterapii, partneři se snaží o postupnou a trpělivou dilataci, nejprve s použitím prstů a poté s použití vibrátoru. V této fázi mohou partneři pokračovat v léčbě párovými sexoterapeutickými nácviky.

Orgasmus je v naprosté většině případů provázen příjemnými pocity, avšak existují lidé, pro které je orgasmus zdrojem nepříjemných pocitů. Mluvíme o bolestech hlavy, zvracení, průjmech. U některých žen může docházet k pomočení.

Příčiny sexuálních averzí existuje mnoho, a proto by se žena neměla bát svěřit svému partnerovi. Ztráta sexuální touhy nemusí být vůbec spojena s jeho selháním ani se selháním vztahu.

Vyhledání lékaře je v takových případech nutné, nikdo by se neměl bát otevřeně mluvit se svým gynekologem. Pokud by nenašel organickou příčinu, doporučuji vyhledat sexuologa či psychoterapeuta.

Sexualita a intimita jsou velmi křehkou částí naší osobnosti a pár návštěv u odborníka může klientovi zlepšit nejen sexuální život, ale život komplexně.

Historie sexu

Sex je jedním z nejstarších a nejzákladnějších aspektů lidského života a jeho historie je stejně dlouhá a pestrá jako historie lidstva samotného. Od našich nejstarších předků až po současnost hrál sex zásadní roli ve vývoji našeho druhu a naší kultury.

Nejstarší doklady o lidském sexuálním chování pocházejí z doby před přibližně 1,8 milionu let, kdy se u našich raných předků, druhu Homo erectus, již vyvinulo složité pářící chování.

Od té doby je sex nedílnou součástí lidského života, hraje roli při přechodových rituálech, rozmnožování, náboženských obřadech a dalších činnostech.

Ve starověkých kulturách byl sex často vnímán jako mystická, duchovní činnost. Například ve starém Egyptě byli bohové Isis a Osiris považováni za první pár, který měl pohlavní styk.

Tento akt posvátného spojení byl považován za způsob sjednocení sil stvoření a často se oslavoval při náboženských slavnostech.

Ve starověkém světě byl sex také úzce spojován se zdravím a plodností. Například ve starověkém Řecku se věřilo, že lékařská masturbace je účinným prostředkem léčby řady onemocnění.

Ve středověku byl sex do značné míry regulován církví. Manželství bylo považováno za svátost a sex byl do značné míry omezen na manželské páry. Církev také odsuzovala sexuální aktivity mimo manželství, například předmanželský sex a homosexualitu.

Teprve v 18. století se postoj k sexu začal měnit. V tomto období se objevila nová sexuální kultura, která kladla větší důraz na potěšení a menší důraz na rozmnožování. Toto období je často označováno jako věk osvícenství a došlo v něm k nástupu liberálnějšího přístupu k sexu.

V 19. století došlo v souvislosti s průmyslovou revolucí k dramatické změně postoje k sexu. S rozvojem městských center se lidé méně řídili tradičními sexuálními normami a populární se stal koncept „volné lásky„.

Ve 20. století se objevil otevřenější postoj k sexu. Například vynález antikoncepční pilulky v 60. letech 20. století umožnil ženám mít větší kontrolu nad svým sexuálním životem.

Rozmach internetu v 90. letech 20. století a v roce 2000 rovněž vedl k většímu přijetí různých sexuálních identit a praktik.

Dnes je sex přijímanou, a dokonce oslavovanou součástí života. Přestože s určitým sexuálním chováním je stále spojeno určité stigma, postoj k sexu je obecně otevřenější a přijatelnější než kdykoli předtím.

To je známkou toho, jak daleko jsme se dostali v chápání sexu a jeho místa v našem životě.

Zajímavosti o sexu

Sex je jedním z nejdiskutovanějších témat a není divu, že se k němu váže spousta zajímavých a poutavých faktů.

Od biologických a evolučních aspektů až po psychologické a společenské aspekty – sex je komplexní téma, které lze zkoumat mnoha různými způsoby. Zde je několik zajímavých faktů o sexu, které jste možná nevěděli.

  1. Staří Řekové věřili, že nejlepší forma sexu je mezi dvěma muži.

Bylo to proto, že věřili, že muž je nejsilnější sexuální tvor a že je to nejpříjemnější forma sexu.

  1. Průměrná doba, kterou páry stráví sexem, je pouhých 19 minut.

To je mnohem méně, než kolik času zabere sledování filmu nebo večeře!

  1. Nejoblíbenější sexuální polohou pro muže je „psí styl“.

Tato poloha umožňuje hlubší průnik a je často považována za nejpříjemnější pro muže.

  1. Průměrný lidský penis je dlouhý pouze 5 palců.

To je mnohem méně než průměrná velikost penisu ve filmech a pornu, který může být dlouhý až 10 palců.

  1. Klitoris má více nervových zakončení než kterákoli jiná část ženské anatomie.

Proto může být stimulace klitorisu pro ženy tak příjemná.

  1. Průměrná doba, kterou muž potřebuje k dosažení orgasmu, je 2-3 minuty.

Ženám naproti tomu může dosažení orgasmu trvat až 20 minut.

  1. Průměrný muž při ejakulaci vyprodukuje asi 1,5 lžičky spermatu.

To je mnohem méně než množství zobrazované ve filmech a pornu, kterého může být až plný hrnek!

  1. Kámasútra je nejstarší dochovaná sexuální příručka, která byla napsána před více než 2000 lety.

Obsahuje širokou škálu sexuálních poloh a technik, které lze použít ke zvýšení potěšení obou partnerů.

  1. Ve středověku se věřilo, že sex za úplňku může vést k početí vlkodlaka.

Tato víra byla rozšířená v Evropě a ve Spojených státech.

  1. Většina pohlavních hormonů se produkuje ve varlatech.

Tyto hormony jsou zodpovědné za sexuální touhu, vzrušení a orgasmus.

Sexuální vzdělání

Sexuální výchova je důležitou součástí všestranného vzdělání. Příliš často je však považována za tabuizované téma, o kterém se nemluví otevřeně a upřímně.

To může vést ke zmatkům, rozpakům, a dokonce i k vážným následkům, jako je nechtěné těhotenství a pohlavně přenosné infekce.

Je důležité, aby mladí lidé dostávali komplexní sexuální výchovu, která je přiměřená jejich věku, upřímná a lékařsky přesná. Tento typ výchovy by se měl zaměřit jak na abstinenci, tak na antikoncepci.

Měla by mladé lidi naučit, jak se zodpovědně rozhodovat o svém sexuálním zdraví a jak se chránit před pohlavně přenosnými infekcemi a nechtěným těhotenstvím.

Kromě základů anatomie, reprodukce a antikoncepce by se komplexní sexuální výchova měla zabývat také tématy, jako jsou zdravé vztahy, komunikační dovednosti, role mužů a žen a sexuální orientace.

Měla by také zahrnovat informace o právních a sociálních důsledcích sexuálních aktivit, jako je věk souhlasu, sexuální obtěžování a nátlak.

Je důležité, aby se rodiče zapojili do sexuální výchovy svých dětí. Rodiče by měli se svými dětmi o sexu hovořit otevřeně a bez předsudků a zajistit, aby jejich děti měly přístup k přesným a komplexním informacím.

Měli by také stanovit jasná očekávání a hranice a ujistit se, že jejich děti vědí, že se na ně mohou obrátit, pokud mají otázky nebo obavy.

Důležitou roli v sexuální výchově hrají také školy. Měly by vytvořit bezpečné a inkluzivní prostředí, ve kterém se všichni žáci cítí respektováni a mohou se klidně ptát.

Měly by také zajistit, aby sexuální výchova byla součástí učebních osnov a aby ji vyučovali kvalifikovaní a znalí učitelé.

Komplexní sexuální výchova je nezbytnou součástí výchovy zdravých a zodpovědných mladých lidí. Měla by se vyučovat v bezpečném a neodsuzujícím prostředí a měla by obsahovat informace o abstinenci i antikoncepci.

Je také důležité, aby se do sexuální výchovy svých dětí zapojili rodiče a aby školy poskytovaly bezpečné a inkluzivní prostředí pro výuku.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang