Když hudba léčí – co dokáže muzikoterapie

Hudba dokáže navrátit do běžného života pacienty s poruchami učení, řeči nebo pohybu. Pomáhá ale i lidem, které trápí běžný stres, nespavost nebo úzkosti.

Léčivých účinků hudby, tance i hry na hudební nástroje, jako je kytara či ukulele, se proto využívá v takzvané muzikoterapii.

Léčivé účinky hudby

Hudba ovlivňuje dýchání a srdeční rytmus, zmírňuje svalové napětí, reguluje tělesnou teplotu. Navíc prokazatelně ulevuje od bolesti, zahání úzkost či strach a stimuluje dobrou náladu, jelikož podporuje vyplavování endorfinů, hormonů štěstí. Účinků hudby se proto využívá v takzvané muzikoterapii.

Muzikoterapie je terapeutický přístup, který využívá přirozených vlastností hudby, jež zlepšují náladu, a pomáhá tak lidem zlepšit jejich duševní zdraví a celkovou pohodu. Jedná se o cíleně zaměřenou intervenci, která může zahrnovat:

  • Muzicírování
  • Skládání písní
  • Zpívání
  • Tancování
  • Poslech hudby
  • Diskuse o hudbě

Tato forma léčby může být užitečná pro lidi s depresí a úzkostí a může pomoci zlepšit kvalitu života lidem s fyzickými zdravotními problémy. Muzikoterapii se může věnovat každý; k tomu, abyste pocítili její blahodárné účinky, nepotřebujete hudební vzdělání.

Hlavní pilíř muzikoterapie

Muzikoterapie zahrnuje nejen poslech hudby, ale také zpěv, který se uplatňuje při odstraňování řečových vad, hru na hudební nástroje nebo rehabilitaci pohybem.

Tanec nebo rytmická cvičení se běžně využívají ke zlepšení motorických funkcí a pohybové koordinace. Všechny zmíněné postupy spojuje rytmus, který je hlavním pilířem muzikoterapie.

Kde muzikoterapie pomáhá

Muzikoterapie se uplatňuje například v pedagogických poradnách, kde pomáhá dětem, které trpí poruchami učení. Pravidelné cvičení podporuje koncentrací, zlepšuje jejich paměť a odstraňuje řečové vady.

S terapií hudbou se setkáte také v psychoterapii nebo v běžném zdravotnictví, kde výrazně urychluje léčbu pacientů po úrazech mozku, kteří trpí poruchami paměti, řeči nebo pohybu.

Jak pomáhá při úzkosti

Mnohé studie naznačují, že muzikoterapie může snížit pocity úzkosti, a to i u lidí s rakovinou, u osob podstupujících operaci a na jednotkách intenzivní péče. Některé studie také naznačují, že hudba může snížit krevní tlak a srdeční tep, což může mít přímý vliv na to, jak se člověk cítí ve stresu.

Existují také důkazy, které naznačují, že u osob podstupujících muzikoterapii dochází ke snížení úzkosti bezprostředně po sezení, což naznačuje, že muzikoterapie by mohla být vhodným způsobem, jak rychle snížit příznaky.

Hudba ovlivňuje množství stresových hormonů, jako je adrenalin a kortizol, které tělo uvolňuje, a snížení těchto hormonů může pomoci zmírnit příznaky úzkosti.

Jak pomáhá při depresi

Studie naznačují, že muzikoterapie může zlepšit příznaky deprese, přičemž u osob, které podstupují muzikoterapii spolu se standardní léčbou deprese, jako je například terapie mluvením, se stav zlepšuje více než u osob, které podstupují pouze standardní terapii.

Při poslechu hudby se také může uvolňovat dopamin, což je hormon, díky kterému se lidé cítí dobře, a endorfiny, což jsou hormony, které mohou navodit veselou náladu a zmírnit bolest.

Přestože muzikoterapie není lékem na depresi, může nabídnout krátkodobé výhody zlepšením nálady a podporou spojení a sebevyjádření.

Jak hudba léčí

Jak je možné, že má hudba tak dalekosáhlé účinky? Hlavním důvodem je zřejmě to, že proniká do mnoha mozkových struktur, nejen do center řeči, a působí i na vývojově starší části mozku.

Lidé odedávna oceňují léčivou a katarzní sílu hudby. Hudba využívá prvotní smysl pro rytmus, který máme všichni. Moderní muzikoterapie však podle Americké muzikoterapeutické asociace začala až po druhé světové válce.

Když komunitní hudebníci navštěvovali nemocnice, aby hráli veteránům, zdálo se, že se vojáci fyzicky i emocionálně zlepšují, což nakonec přimělo instituce, aby na tuto práci najaly profesionály.

Muzikoterapie se v nemocnicích praktikuje i nadále a doplňuje terapeutickou vrstvu pro pacienty hospitalizované kvůli nemoci nebo zranění. Může pacientům pomoci vyrovnat se s emocionálním traumatem a fyzickou bolestí nebo se cítit sebevědoměji, radostněji a propojeněji.

I mimo klinické prostředí mohou lidé využívat těchto výhod, protože hudba může vyvolat emoce, podnítit diskusi, usnadnit vyjadřování a snížit stres.

Tuto sílu má i v případě demence nebo poškození mozku. Hudba je zpracovávána a vytvářena jinou cestou než verbální řeč; obejití této cesty umožňuje pacientům vyjadřovat se, komunikovat s blízkými a prožívat svět živěji.

Muzikoterapie jako prevence

Zaposlouchat se do tónů hudby se vyplatí i v případě, že netrpíte vážnými zdravotními problémy.

Muzikoterapie pomáhá i s běžnými potížemi, jako je stres, nespokojenost nebo špatný spánek. Uklidní vás, přivede vás na jiné myšlenky a naučí vás lépe zacházet s vašimi emocemi.

Zahrajte si na hudební nástroj

Účinky poslechu hudby prohloubíte, pokud sáhnete po hudebním nástroji. V muzikoterapii se často používají nástroje s takzvaným přirozeným laděním, které vydávají alikvótní neboli vysoce harmonické tóny.

Jedná se o nástroje, jako je šamanský buben, didgeridoo, tibetské mísy nebo ústní harfa. Pokud si chcete zahrát sami doma, poslouží vám i tradičnější hudební nástroje jako kytara či ukulele.

Chcete-li tak zažít čistý pocit štěstí, klidu, zbavit se stresu, entuziasmus pro věc, je pravděpodobně muzikoterapie něco, co vám může pomoci.

Co je třeba zvážit

Muzikoterapie sama o sobě nemusí představovat adekvátní léčbu zdravotních stavů, včetně duševních poruch. V kombinaci s léky, psychoterapií a dalšími intervencemi však může být cennou součástí léčebného plánu.

Pokud máte potíže se sluchem, nosíte sluchadlo nebo máte sluchový implantát, měli byste se před absolvováním muzikoterapie poradit se svým audiologem, abyste se ujistili, že je pro vás bezpečná.

Stejně tak muzikoterapie, která zahrnuje pohyb nebo tanec, nemusí být vhodná, pokud trpíte bolestí, nemocí, zraněním nebo fyzickým stavem, který vám ztěžuje cvičení.

Před zahájením muzikoterapie si také zjistěte, zda máte nárok na dávky ze zdravotního pojištění. Vaše sezení mohou být hrazena nebo proplácena v rámci vašeho plánu, ale možná budete potřebovat doporučení od svého lékaře.

Muzikoterapie vs. jiné formy terapie

Muzikoterapie není závislá na verbální komunikaci, takže může být vhodnější pro lidi, kteří mají problémy s verbální komunikací. Důvodem může být zdravotní postižení, neurodegenerativní onemocnění, jako je demence, získané poranění mozku nebo duševní onemocnění.

Vzhledem k tomu, že kognitivně-behaviorální terapie i poradenství jsou mluvící terapie, nemusí být vhodné pro lidi, kteří mají potíže s verbální komunikací. V tomto případě může být přínosná muzikoterapie.

Kromě toho mohou odborníci na duševní zdraví přinést muzikoterapii přímo k člověku, například pokud nemůže vstát z postele nebo se nemůže dostat do terapeutické ordinace. Využití muzikoterapie doma může být prospěšné i pro děti, které chtějí být během sezení ve známém prostředí.

To však není specifické pro muzikoterapii, protože mnoho dalších typů psychoterapie může probíhat doma.

Dovednosti, které se člověk naučí při muzikoterapii, mohou být užitečné i v každodenním životě. Může se dokonce stát, že se začne učit hře na hudební nástroj jako svému novému koníčku, který může využívat jako nástroj pro zlepšení svého duševního zdraví a zvládání obtížných situací v průběhu celého života.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang