Láska v antických bájích

Láska je velkým tématem v celém životě. Milostnými vztahy se zabývá člověk už od malička počínaje prvními láskami. Zajímavým způsobem je znázorněna také v antickém náboženství.

Odhalit tajemství lásky by chtěl asi každý. Mnoho psychologů se jí snažilo přijít na kloub, avšak pojmout její šíři je opravdu náročné. Existuje několik teorií lásky, pojetí i dělení.

Někdo chápe lásku jako vyšší cit, tedy emoci specifickou pouze pro člověka. Jiní ji chápou spíše jako potřebu. Lze ji najít například v Maslowově pyramidě potřeb, kde zaujímá spolu se sounáležitostí prostřední příčku.

Koho člověk miluje?

Často se stává, že se člověk zamiluje stále do stejného typu člověka. Ženy si vybírají partnera, který se podobá jejich otci a stejně tak muži si vybírají partnerku podobnou jejich matce. Někteří psychologové s tímto pojetím souhlasí.

Vysvětlují si to dobrou zkušeností s opačným pohlavím. Jelikož má člověk ve svém rodiči jistotu a ví, že se na něj může spolehnout, hledá si i takovýto protějšek.

Další pojetí lze charakterizovat příslovím vrána k vráně sedá. Je založeno na názoru, že člověk tíhne k tomu, co je mu podobné. V náboženství ho lze najít znázorněné již ve Starém zákoně. Bůh stvořil Evu z Adamova žebra. Adam tedy v Evě nalézal kus sebe samého, a proto ji mohl milovat.

Krásná Afrodita

Afrodita je řecká bohyně lásky i krásy. V římské mytologii jí říkají Venuše. Zrodila se z boha nebe Úrana a mořské pěny Afros. Protože láska a krása mohou mít více podob, není ani Afrodita jediná.

Existují Afrodity dvě – nebeská a pozemská. Každá z nich má svého pomocníka syna Eróta, jenž je bohem lásky a láskou samotnou.

Otcem Eróta je bůh války Arés, což symbolizuje, proč je láska občas také krutá. Láska je věcí složitou, o níž lze dlouho diskutovat.

Řecký filosof Platón se pokusil různé pohledy porovnat a věnoval Erótovi své dílo Sympozion. V tomto díle uvádí, že stejně jako Afrodita může být Erós nebeský či pozemský. Pozemský Erós je zaměřen na tělesnou krásu.

Je na místě si vzpomenout na první školkové lásky. Nikdo moc neřešil, jak se daný člověk chová či jaký je. Člověk si všímal spíše toho, jak vypadá, jestli se líbí. Postupem času by člověk však měl zjistit, že tělesná krása nestačí.

Je dobré si více všímat povahy miláčků. V tu chvíli objevuje člověk Eróta nebeského, který už dokáže ocenit krásu vnitřní, duševní.

Afroditina smyslnost

Afrodita není jen symbolem lásky a krásy, její pojetí je velmi široké. Zahrnuje mimo jiné také pokušení k hříchu, svádění i žárlivost. Podle bájí nosila kouzelný pás, který obsahoval prostředky, jimiž už mužů vzbuzovala touhu a lásku.

Svou nestřídmostí se stala také patronkou kurtizán. Tato Afrodita dokáže být také velmi žárlivá. Sama nedokáže vytvořit vztah, k tomu potřebuje svého pomocníka Eróta. Vztah založený na smyslnosti není ztracen, i zde se může Erós zrodit, ovšem jen za předpokladu, že se tato smyslnost rozvine v pravou lásku.

Láska obsahuje mnoho dalších aspektů. Plně jí porozumět je velice náročné, nejspíše i nemožné. Lze se snažit jí rozumět lépe, avšak svou tajemnost si vždy uchovává. Možná i proto stále tolik láká. I když občas přináší bolest, její krása je natolik okouzlující, že by se bez ní člověk na světě neobešel.

Láska v dnešním pojetí

Láska v dnešním pojetí vypadá jinak než v minulosti. V době technologií, kdy se lidé mohou kdykoli setkat s kýmkoli a navázat s ním kontakt, vypadá láska úplně jinak.

V dnešním světě může mít láska mnoho podob. V online komunitách mohou lidé budovat vztahy a nacházet spojení s ostatními lidmi z celého světa. Lidé mohou najít lásku také ve svém rodném městě, ať už prostřednictvím společných přátel, nebo dokonce v místním baru.

Lásku lze najít také na pracovišti. Mnoho zaměstnavatelů dnes zdůrazňuje důležitost vytváření pozitivní kultury na pracovišti a poskytuje zaměstnancům možnost navazovat smysluplné vztahy se svými kolegy. To může být důležité zejména pro ty, kteří mohou mít potíže s navazováním vztahů s lidmi mimo pracoviště.

Sociální média také změnila způsob, jakým lidé vyjadřují lásku. Díky platformám, jako je Instagram, Twitter a Snapchat, mohou lidé projevit svou lásku k někomu prostřednictvím fotografií a videí. Pomocí těchto platforem se také mohou o svou lásku podělit se světem, ať už prostřednictvím veřejných vyznání lásky, nebo soukromých zpráv někomu výjimečnému.

Nakonec láska v dnešním pojetí vypadá jinak než v minulosti, ale je stále stejně významná. Lidé mohou stále nacházet a vyjadřovat lásku smysluplnými způsoby, ať už prostřednictvím online komunit, své místní komunity nebo sociálních médií.

Díky tolika různým způsobům, jak najít a vyjádřit lásku, mají lidé více příležitostí než kdy dříve navázat smysluplné vztahy a rozvíjet pevné vztahy.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang