Lichva – co to je a jaká jsou rizika lichvářských půjček?

lichvář, lichvářská půjčka, kontakt na lichváře, online lichvář, soukromý lichvář, lichvář, který opravdu půjčí

Lichva, zneužívání tíživé situace druhého člověka za účelem dosažení nepřiměřeného zisku, představuje závažný problém, který postihuje tisíce lidí v České republice. Často se jedná o osoby v tíživé finanční situaci, které nemají jinou možnost, než se obrátit na lichváře, aby uspokojily své základní potřeby.

Lichváři jsou jako dravci, kteří číhají na lidi v tíživé finanční situaci. Často se tváří vstřícně a nabízejí rychlé řešení, ovšem za nehorázné úroky a s nevýhodnými podmínkami. Aby se jim člověk vyhnul, měl by vědět, na co si dát pozor.

Shrnutí článku

Rozpoznat lichvářskou půjčku je důležité. S lichvou se pojí velká rizika.

Lichváři pracují i online. Je třeba se mít na pozoru nejen vůči podvodným webům.

Nabídky půjček bez prověřování jsou často velmi lákavé, zároveň představují nebezpečnou past.

Existují legální způsoby, jak získat peníze v nouzi.

Naletět lichváři neznamená konec světa. I tento problém se dá řešit.

Jak rozpoznat lichvářské půjčky?

Vědění je moc. Pokud člověk dokáže rozpoznat potenciální finanční nebezpečí, pravděpodobně se mu dokáže vyhnout. Lichvářská půjčka je velkou hrozbou. Toto jsou její základní rysy:

1) Nebankovní půjčky s extrémně vysokými úroky

Úroky u lichvářských půjček se často pohybují v rozmezí desítek až stovek procent ročně, což je několikanásobně více než běžné bankovní úroky.

2) Rychlé schválení bez prověřování

Lichváře nezajímá finanční situace žadatele o půjčku. Schválí ji komukoliv, i lidem v exekuci, což by žádná seriózní společnost neudělala.

3) Nabídky půjčky na směnku

Směnky jsou pro lichváře oblíbené, protože zjednodušují vymáhání dluhu soudní cestou. Směnka je exekuční titul, to znamená, že věřitel může na dlužníka bez soudu uvalit exekuci a zabavit majetek. V případě nesplácení se tak ocitne v beznadějné situaci. Férový poskytovatel dá přednost standardní smlouvě o úvěru. Půjčka na směnku od lichváře je opravdu ošklivá past, do které nikdo nechce spadnout.

4) Neexistující nebo podezřelá společnost či soukromý lichvář

Lichváři často operují pod falešnými jmény nebo z krátkodobě existujících společností bez historie. Je proto nutné si zkontrolovat sídlo firmy a recenze. A rozhodně nesdělovat své osobní údaje, číslo bankovního účtu, nebo dokonce heslo k němu.

5) Půjčka od lichváře na ruku ihned a inzeráty mimo oficiální kanály

Pozor na inzeráty slibující peníze na ulici, internetu (mimo oficiální stránky společnosti) nebo od neznámých lidí. Podmínky lichvářských půjček bývají nejasné a netransparentní. Může se stát, že se člověk podepíše pod smlouvu se skrytými poplatky a sankcemi, o kterých nevěděl. Půjčka od lichváře na ruku se může ošklivě vymstít.

6) Nutkání k okamžitému podpisu smlouvy

Soukromý lichvář bude tlačit k rychlému podpisu smlouvy, aniž by si ji zájemce o půjčku mohl v klidu prostudovat. Je třeba si dopřát čas a vše si pečlivě přečíst. Půjčka od lichváře ještě dnes nemusí dopadnout nejlépe.

7) Zastrašování a netransparentní podmínky

Lichvářské smlouvy často obsahují vysoké poplatky za sjednání, vedení nebo prodlení splátky, které výrazně navyšují dluh. Soukromí lichváři se také neštítí zastrašovat dlužníky a jejich okolí, aby je donutili k placení.

Smlouva by měla být jasná, srozumitelná a obsahovat všechny důležité informace o půjčce. Pokud jsou v ní nejasnosti, je nutné si je nechat vysvětlit nebo raději od půjčky upustit.

Většina zmíněných praktik lichvářů před podepsáním smlouvy by v člověku měla vzbudit takovou nedůvěru, aby od podpisu rychle upustil.

Lichvářská půjčka je riziková a ve finanční tísni se vyplatí hledat bezpečnější alternativy.

Jaká má rizika půjčka od lichváře?

Půjčky od lichvářů s sebou nesou řadu závažných rizik. Není dobré je podceňovat.

 • Vysoké úroky a poplatky: Dlužníci lichvářských půjček se dříve či později ocitnou v dluhové pasti, ze které se jen těžko dostávají. Vysoké úroky a poplatky jim znemožňují splácet dluh a jejich situace se neustále zhoršuje.
 • Ztráta majetku: V případě, že dlužník není schopen splácet lichvářskou půjčku, riskuje ztrátu majetku, jako je například dům, byt nebo auto. Lichváři často dlužníky zastrašují a vyhrožují jim násilím, aby je donutili k úhradě dluhu.
 • Kriminální aktivity: Lichváři se často dopouštějí nezákonných aktivit, jako je vydírání či praní špinavých peněz. Dlužníci lichvářských půjček se tak mohou ocitnout v nebezpečném prostředí a stát se oběťmi trestných činů.

Je lepší se jim opravdu vyhnout, pár kliknutí ne webových stránkách nebo neuvážený podpis může člověka opravdu dostat na dno.

Pracuje i lichvář online?

Lichváři jdou s dobou a jsou velice vynalézaví. K zisku si pomáhají různými podvody:

 • Podvodné inzeráty: Nabízejí rychlé půjčky na inzertních serverech, sociálních sítích, nebo dokonce na zdánlivě důvěryhodných stránkách. Tyto inzeráty často slibují peníze bez prověřování nebo s minimálními náležitostmi, což by žádná seriózní společnost nedělala.
 • Spamové emaily a SMS: Můžete dostávat nevyžádané emaily a SMS zprávy s lákavými nabídkami půjček. Tyto zprávy často obsahují vysoké úrokové sazby psané malým písmem a nejasné podmínky.
 • Falešné webové stránky: Lichváři mohou vytvářet webové stránky, které vypadají důvěryhodně a napodobují známé bankovní společnosti nebo nebankovní poskytovatele půjček. Na těchto stránkách se snaží získat vaše osobní údaje a finanční informace.

Na internetu se pohybuje tolik podvodníků (včetně lichvářů), že člověk zkrátka musí být obezřetný v každém případě.

Kontakt na lichváře

Lichvář, který opravdu půjčí, je na internetu snadno k nalezení. Nedovolí dlužníkovi na sebe zapomenout. Bude dluh vymáhat telefonicky, e-mailem i osobně na adrese bydliště dlužníka. Proto kontakt na lichváře rozhodně není třeba vyhledávat, naopak je žádoucí se mu spíše vyhnout.

Na druhou stranu lichváři sami často používají falešné identity a telefonní čísla. Kontakt na lichváře tedy nemusí příliš pomoci při řešení následných obtíží.

Lichvář, který opravdu půjčí, se stane prokletím svých dlužníků, kteří se s ním dostanou ještě do větších potíží, než s jakými k němu přišli.

Jak se chránit před lichváři?

Před lichváři je dobré se mít na pozoru. Někdy jsou však jejich nabídky až příliš lákavé, proto je dobré držet se těchto pravidel:

 • Nevěřit inzerátům, které slibují peníze bez prověřování.
 • Nezadávat své osobní údaje a finanční informace na podezřelých stránkách.
 • Pečlivě si zkontrolovat webové stránky poskytovatele půjčky před podáním žádosti. Hledat legální identifikační údaje a recenze od ostatních klientů.
 • Neplatit žádné poplatky předem. Seriózní poskytovatel si neúčtuje poplatky za zpracování žádosti o půjčku.
 • Nepodepisovat nic bez přečtení a pochopení podmínek. Předtím, než člověk podepíše jakoukoli smlouvu o půjčce, si ji musí pečlivě přečíst a ujistit se, že rozumí všem podmínkám.
 • V případě pochybností si půjčku raději nebrat.

Tohle jsou v podstatě základní pravidla, kterými by se člověk měl řídit kdykoli a kdekoli celý život. Není to jen ochrana vůči lichvářům.

Kontakt na lichváře lze dohledat na internetu, nicméně je důrazně doporučováno se lichvářským půjčkám vyhnout.

Půjčka od lichváře ještě dnes – má lepší alternativy?

Určitě alternativ není málo. Lichvářská půjčka sice vedle nich může působit jako nejjednodušší cesta, jak přijít k penězům co nejrychleji. Je to však cesta do pekel. Co tedy dělat, když jsou potřeba peníze?

1) Vládní podpora

V závislosti na finanční situaci se člověk může kvalifikovat do programů státní podpory.

2) Obrátit se na banku nebo nebankovní společnost

I když má někdo nízký příjem nebo záznam v registru dlužníků, existují seriózní firmy, které nabízí férové a dostupné půjčky. Je třeba se jen informovat o možnostech a porovnat nabídky různých poskytovatelů.

3) Využít pomoci neziskových organizací

Existuje mnoho neziskových organizací, které poskytují bezplatné poradenství a pomoc lidem v dluhové pasti. Tyto organizace mohou dlužníkovi pomoci s vyjednáváním s věřiteli, sestavením splátkového plánu a nalezením dostupných alternativních řešení. Mezi ně patří například Člověk v tísni, Rubikon nebo Sdružení pro bezpečné bydlení.

4) Prodej nepotřebných věcí

Pokud má nešťastník doma věci, které nepotřebuje, může zvážit jejich prodej. I malá částka může pomoci v tíživé situaci.

5) Najít si brigádu nebo přivýdělek

I krátkodobá práce může přinést peníze navíc a zlepšit finanční situaci.

Jistě všechno není tak rychlé, jako lichvář, který půjčí do dvou minut, nicméně rozhodně je to bezpečné. Svou finanční situaci člověk musí mít pod kontrolou a nevystavovat se zbytečnému riziku, že někde bude dlužit. Kdyby situace k tomu spěla, je dobré ji začít co nejdříve řešit.

Jak vyřešit problém s lichvářem?

Dostat se z dluhu vůči lichváři je obtížné, ovšem ne nemožné. Nejlepší je vyhledat pomoc a nenechat se lichváři zastrašovat.

Zde je několik kroků, které pomohou:

1. Zjistit situaci:

 • Sehnat si kopii všech smluv a dluhopisů, které byly s lichvářem podepsány.
 • Spočítat si výši dluhu, včetně úroků a poplatků.
 • Zhodnotit své možnosti. Má dlužník dostatek příjmů na splacení dluhu? Je možné požádat o pomoc rodinu, přátele nebo neziskové organizace?

2. Nebát se lichváře:

 • Lichváři se často spoléhají na strach a bezmocnost dlužníků. Je třeba se nebát se jim ozvat a sdělit jim, že člověk nechce dále platit lichvářské úroky.
 • Informovat lichváře, že dlužník bude hledat férové řešení. Dlužník může navrhnout splácení dluhu v menších splátkách, které si může dovolit.

3. Vyhledat pomoc:

 • Obrátit se na neziskovou organizaci, která se specializuje na pomoc lidem v dluhové pasti. Tyto organizace poradí, jak postupovat, a pomohou s vyjednáváním s lichvářem. V České republice existuje mnoho takových organizací, například Člověk v tísni, Rubikon Centrum nebo Sdružení pro bezpečné bydlení.
 • Kontaktovat Českou obchodní inspekci. Je možné jim podat podnět na lichvářské praktiky.
 • Zvážit právní kroky. V případě vážné lichvářské činnosti se dlužník může obrátit na advokáta, který mu poradí s možností právní ochrany.

4. Začít s novým finančním plánem:

 • Sestavit si rozpočet a sledovat své výdaje.
 • Hledat možnosti, jak navýšit své příjmy.
 • Snažit se splatit dluh co nejdříve. I malé splátky pomohou se z dluhové pasti vymanit.
 • Dostat se z dluhu vůči lichváři bude vyžadovat čas a úsilí. Je třeba se hlavně nebát požádat o pomoc a nenechat se odradit.
 • Se správným přístupem a podporou je možné se z dluhové pasti vymanit.

Sestavit si rozpočet a sledovat své výdaje, případně některé přehodnotit a začít i trochu šetřit, může být i dobrou prevencí proti budoucí finanční krizi, která by „vyžadovala zoufalá řešení“.

Jak lichvu vidí zákon?

Lichva je definována v § 1821 občanského zákoníku jako „úrok, který je nepřiměřeně vysoký vzhledem k poskytnuté půjčce“. V praxi to znamená, že lichvář si účtuje úroky, které jsou mnohonásobně vyšší, než je normální u běžných bankovních úvěrů.

V České republice neexistuje žádná pevná hranice, která by oddělovala běžné úroky od lichvářských. Soudci však při posuzování lichvy zohledňují několik faktorů, jako například:

 • Výši úrokové sazby: Úroková sazba u lichvářských půjček se běžně pohybuje v rozmezí desítek až stovek procent ročně.
 • Tísnivou situaci dlužníka: Lichváři často zneužívají tíživé situace dlužníků, kteří jsou zoufalí a nemají jinou možnost, než si půjčit peníze.
 • Další poplatky a sankce: Lichvářské půjčky často zahrnují skryté poplatky a sankce, které dlužníky dále zadlužují.

Lichváři v České republice čelí řadě sankcí a trestních postihů za své nezákonné aktivity. Důležité je, aby se dlužníci lichvářů nebáli a aktivně se bránili. Měli by se obrátit na příslušné orgány a vyhledat pomoc. V ČR existuje mnoho institucí, které jim pomohou dostat se z dluhové pasti a chránit je před lichváři.

Co je důležité si zapamatovat

Jeden nikdy neví, co ho v životě čeká. Je proto třeba mít na paměti aspoň tyto tři důležité body:

 • S lichváři není radno se zaplétat. Jsou to dravci, kteří zneužívají finanční tíživé situace lidí a chtějí se na nich obohatit.
 • Existují férové a legální řešení, jak získat peníze. Není třeba mít strach se požádat o pomoc a nenechat se lichváři zneužívat.
 • Každý člověk má právo na důstojné zacházení a ochranu svých zájmů. Je nutné se bránit a obrátit se na příslušné orgány, pokud se člověk stane obětí lichvářství.

Řešení špatné finanční situace je určitě lepší hledat na těch správných místech co nejdříve a rozhodně se na poslední chvíli neuchylovat k lichvářským půjčkám, kterých člověk nakonec hodně lituje. A když už tu chybu jednou udělá, určitě by se neměl bát si říci o pomoc.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang