Psychika a menopauza

Ženy jsou nositelkami života, a proto jejich tělo prochází většími změnami, než tělo mužské. Počínaje první menstruací, konče menopauzou. Zatímco první menstruace značí přicházející dospělost, menopauza značí konec reprodukčního období.

Některé věci si v životě můžeme naplánovat, jiné prostě samy přijdou a neminou nás. Když jde o naše tělo, musíme se podřizovat biologickým principům. Kritickým obdobím v životě ženy je kromě puberty také takzvaný přechod neboli klimakterium. Je to období, které nepřichází náhle, ale vyvíjí se postupně a u každé ženy individuálně. Nejčastěji pozvolna přichází kolem 45. let věku ženy a doznívá kolem 60 let.

V době přechodu přechází organizmus ženy z období plodnosti do období, kdy již nemůže otěhotnět. To je spojeno s postupným vyhasínáním funkce vaječníků, které již neprodukují ženské hormony – estrogeny. Nedostatek hormonů může být spojen s tělesnými i psychickými potížemi. V předešlých letech se potíže žen v přechodu připisovaly ztrátě ženskosti nebo pocitu neodvratitelného stárnutí, ale to už dnes považujeme za klišé.

Pravým důvodem duševních potíží je snížení koncentrace hormonů v krevním séru.

Menopauza

V této době se objevuje i poslední pravidelná menstruace neboli menopauza. V našich zemích přichází kolem 46.-52. roku. Období před poslední menstruací se nazývá premenopauza a období po poslední menstruací postmenopauza.

Psychické a tělesné změny

První příznaky blížícího se klimakteria se objevují zhruba 3 roky před poslední menstruací. Obtíže jsou velmi různorodé a mohou se vzájemně kombinovat. U některých žen mohou být potíže velmi silné, u jiných se nemusí ani objevit. Mezi potíže spojené s přechodem řadíme návaly horka, pocení včetně pocení rukou, nespavost, nervozitu, podrážděnost, bolesti hlavy, bušení srdce, ale také brnění rukou a žaludeční potíže.

Tyto příznaky zahrnujeme pod pojem klimakterický syndrom. Mezi vážnější obtíže patří deprese, úzkosti a poruchy paměti. Termín „deprese“ slouží k označení špatné nálady, smutku, bezmoci a pocitu beznaděje či zoufalství. Je to nemoc celého organizmu, která výrazně zhoršuje kvalitu života jedince a druhotně i jejich blízkých. Bolesti hlavy se mohou měnit v migrény, a proto je menopauza pro ženy, dlouhodobě trpící migrénou, nejtěžším obdobím.

Žena po přechodu prožije ještě více jak třetinu života, a proto je důležité tomuto období věnovat dostatečnou pozornost. Každá žena je individuum, a proto každá prožívá období přechodu jinak. Některých žen se může jen lehce dotknout, jiným může změnit kvalitu života od samého základu.

Dnes už existuje spoustu přírodních přípravků, které pomáhají obtíže mírnit. Nikdy se nenechte unést pocity, že klimakteriem život končí, nýbrž se zaměřte na pozitiva zralého věku. Každý věk přináší své smutky a radosti.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang