Drogy zvané psychostimulancia – káva, čaj, pervitin, extáze, kokain

Každému občas dochází energie a potřebuje se vzchopit. Někdo sáhne po legálních látkách a jiný propadne závislosti na těch nelegálních. Látky, které nám pomáhají zvýšit energii se nazývají psychostimulancia. O které látky se jedná a jak konkrétně fungují? 

Psychostimulancia jsou látky, které ovlivňují psychomotorické tempo a to tak, že urychlují nervové a psychické procesy

Podporují aktivitu, bdělost, ostražitost a celkově aktivizují centrální nervový systém a organismus

Jejich účinek probíhá na zakončeních nervových vláken, kde ovlivňují uvolňování tzv. neuromediátorů (přenašečů), které vedou nervový vzruch k dalšímu nervovému vláknu. 

Psychostimulancia podněcují uvolňování těchto látek a tím se nervový vzruch přenáší rychleji. Mezi neuromediátory řadíme například:

 • acetylcholin
 • dopamin
 • adrenalin
 • noradrenalin
 • serotonin

Psychostimulancia můžeme rozdělit na legální drogy – káva, čaj a nelegální drogy – pervitin, kokain a extáze. Různé drogy se také využívají v transpersonální psychologii

Káva a čaj

Kofein je alkaloid vyskytující se v kávě, čaji a kakau. Povzbudivě ovlivňuje nervovou soustavu, potlačuje únavu, zbystřuje a zrychluje myšlení a podporuje soustředění. Dále zvyšuje krevní tlak, srdeční tep a rozšiřuje cévy. 

Kofein se navazuje na nukleosid zvaný adenosin, který mozek vyplavuje při únavě nebo před spaním. Stáhnutí cév v mozku vyvolá činnost nadledvinek, které začnou produkovat adrenalin, jenž způsobí zrychlení srdečního tepu, prohloubení dýchání, vyšší zásobení svalů krví a také zvedne krevní tlak. 

Kofein také uvolňuje dopamin, jehož vyplavení navozuje pocit štěstí a spokojenosti. Tyto pozitivní účinky mají dávky od 0,05 g do 3 g, dávky nad 6 g mají účinky opačné, objevuje se neklid, nervozita, podrážděnost a celkový útlum. 

Závislost na kávě se nazývá kofeinismus.

Káva pomáhá zvýšit soustředění v práci.

Pervitin

Jedná se o derivát amfetaminu v podobě prášku či krystalků bílé, nažloutlé nebo nafialovělé barvy. Nejčastěji se aplikuje injekční stříkačkou, jelikož se tak jeho účinek dostavuje ihned nebo „šňupáním“, u kterého začne působit přibližně do 10 minut. 

Pervitin v organismu účinkuje 8-10 hodin. Vylučován je prostřednictvím moči, ve které je přítomen i 14 dní po užití. Výrazně ovlivňuje psychické a tělesné tempo. Zvyšuje krevní tlak, srdeční tep a dechovou frekvenci. Dochází k tzv. „mydriáze„, což je rozšíření zornic, které je velmi dobře pozorovatelné spolu s bledou kůží.

Dotyčný se může silně třást a také se více potí

Z účinků na psychiku je možné jmenovat:

 • zvýšení pozornosti a soustředěnosti
 • zrychlení a usnadnění přemýšlení
 • euforii
 • ústup pocitu únavy
 • nástup pocitu nabuzení
 • člověk se cítí plný energie
 • člověk nepociťuje potřebu spánku
 • člověk nemá hlad, ani chuť k jídlu

Jedinci po užití pervitinu jsou více empatičtí, rozhodní a přímočaří.

Pervitin však působí anxiogenně, tzn., že může vyvolat stavy úzkosti, strachu a paniky. V době, kdy pervitin přestává působit, se člověk cítí silně unavený, bez nálady, je depresivně naladěn a velmi dlouho spí, i několik dní. 

U uživatelů pervitinu je možné pozorovat nápadný úbytek na váze, jelikož nepociťují hlad. Dále také dochází k silné dehydrataci organismu, jelikož pervitin snižuje hladinu hormonu vazopresinu, který je odpovědný za hospodaření s vodou v těle.

Dlouhodobější uživatele pervitinu může potkat tzv. amfetaminová psychóza. U jedinců s psychotickými dispozicemi se objevuje již po několika měsících užívání. Ohroženi jsou všichni, kteří pervitin do svého těla vpravují, jelikož tato látka mění biochemické procesy v mozku a tím vznikne psychotický proces.

Amfetaminová psychóza se projevuje:

 • nápadnými změnami v chování
 • ztrátou zájmu o koníčky a oblíbené činnosti
 • stažením se do sebe a následnou sociální izolací
 • katatonními projevy jako je např. strnulost
 • bludy ohledně kontroly vlastního těla

Amfetaminová psychóza se dále projevuje halucinacemi, kdy dotyčný slyší hlasy, které si o něm povídají a slyšením vlastních myšlenek.

Kokain – společenská droga

Kokain je bílý prášek, který se získává z rostliny jménem Erythroxylon coca rostoucí v jižní Americe. Jedná se o finančně náročnou drogu, 1 g se prodává v průměru za 2500 Kč a doba účinku je pouhých 30 – 90 minut. 

Většinou se kokain šňupe, kouří se v upravené podobě, tzv. „crack“. Kokain byl dříve považován za anestetikum, experimentoval s ním i Sigmund Freud, který se však díky tomuto faktu musel potýkat se značnou kritikou ze stran kolegů a čelit narážkám, že je sám na kokainu závislý.

Kokain působí na nervové přenašeče adrenalin a noradrenalin tím způsobem, že prodlužuje dobu jejich účinků na organismus. 

Projevy jsou velmi podobné jako u pervitinu, tedy zvýšení krevního tlaku, srdečního tepu a tělesné teploty, zrychlení dechové frekvence, mydriáza (rozšíření zornic), pocit nevolnosti, třes rukou, mrazení po těle a bledost. 

Tyto nepříjemné projevy se většinou dostavují po prvním užití, pocit euforie a nabuzení přichází až s dalším užitím kokainu, kdy se jedinec cítí nepřemožitelný, vše mu jde a vše dokáže. Je velmi vnímavý vůči okolí, zvýšeně dráždivý, což může přerůst až v agresivní chování.

Kokain je často užíván za účelem zkvalitnění sexu, ten je po něm intenzivní, dlouhý a také bourá zábrany. 

Člověk ovlivněný kokainem je veselý, plný energiehyperaktivní, družný, přátelský, společenský a mívá příjemné halucinace. 

Při užití větší dávky se mohou objevovat záškuby a křeče svalstva, hrozí celkový kolaps organismu v důsledku poklesu činnosti krevního oběhu a ve vážných případech může dojít k obrně dýchacího centra v mozku a následné smrti. Stejně jako u pervitinu, hrozí po užívání kokainu riziko vzniku psychóz.

Extáze vyvolává pocit štěstí.

Extáze – empatogen

Extáze byla původně vyvinuta jako anorektikum – lék na hubnutí a uvažovalo se o jejích psychoterapeutických účincích. Účinnou látkou je MDMA (3,4 – metylendioxy-N-metylamfetamin). 

K velkému rozšíření došlo v průběhu 90. let, kdy se extáze začala prodávat v klubech a na různých festivalech. Užívá se většinou ve formě tablet, na kterých jsou vytištěny různé obrázky (smailik, sluníčko, delfín aj.) nebo pokud je dostupná v krystalické podobě, nechá se rozpustit v nápoji či jí uživatelé šňupají.

Extáze ovlivňuje dva neuromediátory, a to dopamin, který je zodpovědný za stimulační účinky a serotonin, ovlivňující emocionální oblast. Účinek extáze nastupuje v rozmezí 30 – 60 minut po užití, to je často důvodem předávkování, jelikož si uživatelé myslí, že si koupili špatnou drogu, nepočkají na účinek a vezmou si další dávku. 

Extáze působí v těle 4 – 6 hodin. Zpočátku nastupuje neklid a zmatenost, kterou po chvíli vystřídá pocit pohody, klidu, sounáležitosti a dochází k výraznému zlepšení nálady.


Extáze působí jako tzv. empatogen, tedy vzbuzuje empatii vůči druhým, pocit přátelství, náklonnosti a lásky, dotyční cítí potřebu tělesného kontaktu, často se sebe dotýkají. Tělesné příznaky jsou obdobné těm, které vyvolává pervitin či kokain: zvýšení krevního tlaku a srdečního tepu, napětí svalů zejména žvýkacích, mydriáza a nechutenství.


Závislost se rozvíjí psychická, fyzická spíše po dlouhodobém užívání, které také nese riziko vzniku toxické psychózy. Předávkování extází není obvyklé. Nebezpečná může být v kombinaci s léky, např. s antidepresivy. Pokud se člověk necítí po psychické stránce dobře a prostředí, ve kterém se nachází, se mu nezdá bezpečné, doporučuje se neužít extázi, jelikož by mohla tento stav ještě více prohloubit.

Člověk ovlivněný extází nepociťuje žízeň a to může být v kombinaci s intenzivním tancem život ohrožující, jelikož hrozí poškození vnitřních orgánů a přehřátí, jehož následkem může být i smrt.

Na psychostimulancia nevzniká tělesná závislost, ale psychická. Po vysazení látky dotyčný pociťuje silnou únavu, dlouho spí. Po probuzení se většinou dožaduje drogy, pokud mu je v užití zabráněno, propadá neklidu a bývá agresivní. Potýká se se skleslou náladou, mrzutostí, sklíčeností až depresí. 

Tyto stavy trvají několik dní, poté odeznívají. Chuť na drogu se však objevuje i po několikaměsíční abstinenci.

Káva či čaj požité za účelem povzbuzení jsou součástí každodenního života velké části populace. Pokud se však člověk rozhodne pro něco „tvrdšího“, pouští se do nebezpečné hazardní hry se svým zdravím, která může mít fatální následky.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang