Řekněte svému strachu Baf (…a táhni)!

Různé obavy jsou každodenní součástí lidských životů. Člověk se bojí, zda přijdeme včas do práce, jestli uděla to či ono rozhodnutí správně, proč manžel přišel z práce později než obvykle. Je ale strach opravdu jen nepřítel, kterého se nejde zbavit?

Co je to strach

Strach je přirozená emoce, kterou prožívají všichni, a může dokonce pomoci udržet člověka v bezpečí. Strach je reakcí na vnímanou hrozbu a je to způsob, jak tělo upozorňuje na nebezpečí.

Strach může být fyzický, například strach z výšek nebo pavouků, nebo psychický, například strach ze selhání nebo odmítnutí. Strach může dokonce vést až k depresi.

Reakce strachu se spustí, jakmile mozek vnímá hrozbu. Jedná se o takzvanou reakci „bojuj nebo uteč„, což je mechanismus přežití, který pomáhá člověka chránit se před nebezpečím.

Zrychlí se srdeční tep a zvýší se ostražitost a člověk je připraven reagovat. Strach může také způsobit, že v určitých situacích tělo ztuhne, což může být v některých případech prospěšné.

Když lidé prožívají strach, může být obtížné jasně myslet a rozhodovat se. Je to proto, že strach aktivuje část mozku zodpovědnou za primitivní reakce, které mohou převážit nad racionálním uvažováním.

Strachu se dá zbavit

V některých případech strach může vést k tomu, že se člověk vyhýbá určitým situacím nebo lidem, což zase může omezit příležitosti a zkušenosti.

Je důležité si uvědomit, že strach je normální součástí života a v určitých situacích může být prospěšný. Je také důležité počítat s tím ,že strach není vždy racionální a v určitých případech může být iracionální.

Je důležité se svému strachu postavit, aby se mu dalo lépe porozumět a naučit se ho zvládat.

Strach je také často způsoben manipulativními technikami někoho z okolí.

Závěrem lze říci, že strach je normální emoce, kterou zažívají všichni. Je důležité strachy pochopit a přijmout, stejně jako proti nim bojovat, aby se jim dalo lépe porozumět. S odvahou a odhodláním se dá naučit strach zvládat a využívat ho ve svůj prospěch.

Druhy strachu

Strach je emoce, kterou prožívá každý a která může být mírná až silná. Je to adaptační reakce, která může být prospěšná v tom smyslu, že pomáhá chránit před nebezpečím, ale může být také vysilující, pokud je prožívána příliš intenzivně.

Existuje mnoho různých typů strachu, včetně strachu fyzického, psychického a sociálního.

Fyzický strach je nejzákladnějším typem strachu a je spojen s přirozenou reakcí organismu na boj nebo útěk. Může být vyvolán skutečným i domnělým ohrožením fyzické bezpečnosti. Mezi příklady fyzického strachu patří strach z pavouků, výšek a tmy.

Všichni lidé se něčeho bojí

Psychický strach je strach z neznámého nebo z domnělé hrozby, která nemá fyzickou přítomnost. Může být způsoben traumatickou událostí nebo strachem ze selhání či ztrapnění.

Mezi příklady psychologického strachu patří strach z odmítnutí, strach z budoucnosti a strach ze změny.

Sociální strach je strach z toho, že člověk bude ve společenských situacích souzen nebo se ztrapní. Může být způsoben strachem z odsouzení nebo nedostatkem sebedůvěry.

Mezi příklady sociálního strachu patří strach z veřejného vystupování, strach ze socializace a strach z toho, že někdo bude dotyčného soudit.

Strach může být přirozenou a prospěšnou reakcí, ale může se také stát překážkou, pokud je prožíván příliš intenzivně. Je důležité najít způsoby, jak se strachem bojovat a zvládat ho, ať už pomocí relaxačních technik, kognitivně-behaviorální terapie nebo jiných metod.

Jak se se strachem vypořádat

Když se strach stane nezvladatelným a zasahuje do každodenního života, může být vysilující a zdrcující. Pokud se se strachem bojuje, je možné ho plně zvládnout.

  1. Identifikace zdroje strachu. Prvním krokem ke zvládnutí strachu je identifikace jeho zdroje. Je dobré věnovat nějaký čas tomu, aby se zjistilo odkud pochází. Pochází snad z minulých zkušeností?
  2. Strach může být izolující a může vyvolat pocit, že je v tom člověk sám. Promluvit si s někým o svém strachu může pomoci necítit se tak izolovaně a najít podporu. Je důležité najít někoho, kdo je chápavý a neodsuzuje.
  3. Zpochybnění iracionálního přesvědčení. Strach může vést k iracionálním přesvědčením, jako například „nejsem dost dobrý“ nebo „selžu“. Je důležité tato iracionální přesvědčení rozpoznat a zpochybnit.
  4. Učení se dovedností pro zvládání problémů. Při zvládání strachu mohou být užitečné různé dovednosti, jako je hluboké dýchání a progresivní svalová relaxace. Nejlepší je najít to, co člověku vyhovuje a praktikovat se.
  5. Pokud se člověk cítí být zahlcen strachem, může být užitečné najít si něco, čím se rozptýlí. Může to být cokoli od poslechu hudby, čtení knihy nebo procházky.
  6. Vyhledání odborné pomoci. Pokud je strach velmi silný a ovlivňuje každodenní život, je důležité vyhledat odbornou pomoc. Terapeut nebo poradce může poskytnout vedení a podporu, která pomůže strach zvládnout.

Vypořádat se se strachem může být obtížné, ale je to možné. Nejlepší je dělat malé kroky a být k sobě mírní. Strach zažívá každý a je do určité míry normální. Se správnými nástroji a podporou je možné naučit se strach zvládat a žít plnohodnotnější život.

Čeho se lidé bojí

Lidé se často bojí věcí, které jsou mimo jejich kontrolu. Může jít o cokoli od mluvení na veřejnosti až po létání v letadle. Lidé se často cítí pohodlněji, když mají své prostředí pod kontrolou. Je přirozené cítit úzkost, když člověk čelí situaci, kterou nemůže ovlivnit.

Mezi nejčastější obavy patří strach z výšek, strach z veřejného projevu, strach z neúspěchu, strach ze tmy a strach z létání. Strach z výšek je strach z pádu nebo z pobytu vysoko ve vzduchu.

Strach z veřejného vystupování je strach z toho, že je dotyčný před skupinou lidí posuzován. Strach z neúspěchu je strach z nedosažení cílů nebo ze selhání. Strach ze tmy je strach z neznámého a strach z létání je strach z ovládání letadla ve vzduchu.

Strach může být ochromující a může bránit v dosažení cílů a v tom, aby lidé žili svůj život naplno. Je důležité rozpoznat a pochopit strachy, aby je šlo ovládat.

Strach – friend forever

Odpověď na tuto otázku, i na mnohé jiné obávané dotazy, byly probírány na víkendovou konferenci v Brně. Nesla poutavý název Diagnóza strach.

Strach je v knihách definován jako reakce na hrozící nebezpečí, navíc mající mnoho paralel se stresovou reakcí. Lidé si často své strachy odmítají připustit, a když už se tak náhodou stane, odmítají je, ignorují či se jimi trápí.

Berou je jako nesnesitelné tíživé břemeno, kterého se přesto nedokáží účinně zbavit jednou pro vždy. Během konference ve velkých prostorách právnické fakulty si každý účastník mohl najít svůj strach a setkat se s ním.

Nacházel se zde například zhmotněný studentský strach v podobě revizora. Paleta přednášek byla opravdu pestrá.

Některé byly zaměřené na fyzické či psychické důsledky napjatého emočního stavu, jakým strach zcela určitě je, jiné se zabývaly tím, jak strach vnímá náboženství či filosofie.

Nechyběla ani série témat a tipů, jak se strachem žít a ne pouze přežívat. Kvalitní prezentace byly inspirovány přímými prožitými zkušenostmi lidí, kteří svůj strach překonali a zkrotili.

A nejen to – jsou schopni o něm otevřeně hovořit a sdílet ho tak s ostatními. To chce rozhodně odvahu – a ta je účinnou zbraní proti strachu. Je možné si vybrat svůj postoj – buď bojovat, ignorovat ho nebo se s ním přátelit?

Podívej se mu do očí!

Z mnoha nabízených workshopů byl zajímavý také „Potkej, poznej a …svůj strach“. Po dobu 1,5 hodiny byli přítomní posluchači s dalšími patnácti lidmi a byli vystaveni přímé konfrontaci s vybranou obavou.

Pomocí různých technik bylo možné svůj strach nejprve ignorovat, pak před ním utíkat, následně s ním rozmlouvat a v závěru s ním uzavřít dohodu.

Ve dvojicích poté probíhalo cvičení, kdy se lidé na chvíli proměnili v největší obavu toho druhého.Velmi cenným momentem bylo se zastavit po tom, co se strach snažil přítomné všemožně upoutat a dělal vše pro to, abych si ho všimli.

A když už přeci jen člověk neví kudy kam, a strach ho drží pod krkem, je dobré se zeptat svého nitra motivační a úlevnou otázkou: Jak bych se rozhodl/a, kdybych se nebál/a?

Rozhodnutí, jak se potom zachovat, už má člověk ve svých rukou sám. Při nejhorším si když tak aspoň procítí ten pocit svobody. I ten stojí za to a většina lidí ho neprožije nikdy.

Pracuj s ním, nebo on bude pracovat s tebou

Z konference lidé odcházeli nabití silou, energií a chutí se vypořádat jak se vším, co s sebou táhli jako kouli na noze, tak i s tím, co ještě přijde. Získali i hodně praktických tipů, jak pracovat s klienty v terapii, kteří přicházejí s úzkostí či bolestí.

Bylo skvělé na chvíli změnit prostředí, i když to vlastně byl přesun ze školy do jiné školy, ještě o víkendu, a setkat se s novými spolu-kolegy a odborníky, jejichž knihy jsou v povinné literatuře.

Strach rád straší, je vše pronikající, roztahuje se, potřebuje se něčím sytit a pak roste. Ale když dostane správnou odezvu, pomůže, nechá dýchat a zahřeje pocitem, že člověk zase mohl vyrůst a překonat nějakou výzvu. Nikdo není rád, když leží ladem…

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang