Relaxační metody

Recept na perfektní psychickou pohodu? Někdo by řekl, že žádný takový neexistuje, ovšem takový člověk by se mýlil. Nejenže takový recept existuje, ale dokonce není jen jeden.

Relaxační metody jsou techniky, které pomáhají lidem dosáhnout pocitu klidu a uvolnění. Tyto metody lze použít ke snížení stresu, snížení tlaku, zmírnění příznaků, jako je hyperventilace, nafouklé břicho, třes rukou (cviky na třes rukou), dlouhodobý tik v oku (tik v oku psychosomatika) nebo zrychlený tep, ke zlepšení spánku a posílení celkového fyzického a duševního zdraví. Relaxační techniky mohou být užitečné pro každého, kdo si chce odpočinout od požadavků každodenního života a uvolnit svou mysl a tělo.

Jednou z nejběžnějších relaxačních metod je meditace. Meditace spočívá v soustředění se na dech, vyčištění mysli a věnování pozornosti pocitům v těle. Může pomoci snížit stres a úzkost, zlepšit koncentraci a soustředění a podpořit relaxaci.

Další oblíbenou relaxační metodou je progresivní svalová relaxace. Tato technika zahrnuje napínání a následné uvolňování různých svalových skupin v těle. To může pomoci snížit svalové napětí, snížit stres a zlepšit celkovou fyzickou a duševní pohodu.

Dalšími relaxačními metodami jsou jóga a tai chi. Jóga je forma cvičení, která zahrnuje protahování, dechová cvičení a meditaci. Tai chi je čínské bojové umění, které kombinuje pomalé, jemné pohyby, dechová cvičení a meditaci. Obě tato cvičení mohou pomoci snížit stres a zlepšit fyzické i duševní zdraví.

Dechová cvičení jsou také skvělým způsobem relaxace. Zahrnuje soustředění se na dech a jeho vědomé zpomalení. To může pomoci snížit stres a zlepšit celkovou pohodu.

V neposlední řadě je výbornou relaxační metodou masážní terapie. Masáž zahrnuje manipulaci s kůží a svaly různými způsoby. To může pomoci snížit stres, zlepšit spánek, podpořit relaxaci i proti bolesti zad v kříži. Mezi další problémy, které vznikají vlivem stresu, může patřit např. bolest slinivky.

Relaxační metody mohou být prospěšné pro každého, kdo chce snížit stres a zlepšit své celkové fyzické i duševní zdraví. Tyto techniky lze používat samostatně nebo v kombinaci s jinými relaxačními metodami, které vám pomohou dosáhnout pocitu klidu a uvolnění.

Není snadné relaxovat

V dnešní společnosti se nachází mnoho osob, které se domnívají, že relaxace je věc zcela jednoduchá. Představují si totiž situaci, kdy si lehnou na gauč, zapnou si televizi a k tomu se chystají spořádat celou hromadu laskomin. To je podle nich relaxace. Ovšem tento způsob nemá s relaxací či řádným odpočinkem moc společného.

Lidé 21. století trpí celou řadou civilizačních chorob, při tom ale zdravým životním stylem mohou velice ovlivnit svoje zdraví a těmto chorobám v mnoha případech předejít.

Pohyb na čerstvém vzduchu, vyvážená strava, dostatek spánku a hlavně pravidelný odpočinek a relaxace zpomalují stárnutí celého organismu a příznivě ovlivňují psychiku člověka.

Četné vědecké studie dokazují, že čím dál tím více osob trpí chorobami, které jsou spojeny se stresem. Pokud se však naučí člověk správně relaxovat, bude psychicky odolnější a zlepší se schopnost regenerace organismu. Slovem relaxace lze vyjádřit hledání přirozeného stavu mysli a načerpání nové energie.

Relaxační techniky

Mezi relaxace se zahrnuje širokou škálu aktivit. Patří sem masáže, kterých je několik typů. Třeba léčebné masáže, které se užívají při rekonvalescenci pacientů, dále masáže relaxační, při kterých se používají různé esenciální oleje.

Dalším typem jsou masáže regenerační, kam se dále řadí automasáže a pohotovostní masáže. Posledním typem jsou masáže kosmetické.

Kromě masáží k relaxaci slouží i Jacobsonova progresivní relaxace, která je založena na vztahu mezi napětím psychickým a svalovým s využitím principů jógy. Díky této relaxaci pozná člověk, kdy je tělo napjaté a kdy naopak uvolněné.

Jde zde o pozvolné napínání jednotlivých svalů, vždy po dobu pěti vteřin. Pak nastává fáze uvolnění na 10 – 15 vteřin. Po každém tomto cvičení je nutno nevstávat rychle, naopak nechat svoji mysl zklidněnou, myslet na něco příjemného a několik okamžiků tak vyčkat.

Mezi další známé relaxace řadíme katatymně imaginativní psychoterapii a autogenní trénink. Obě tyto techniky jsou založené na představivosti mysli. Využívá se hodně sugesce, zaměření se na tělo a přesměrování toku myšlenek.

Jak správně relaxovat

Je ovšem také nezbytně důležité vědět, jak a kdy relaxovat. Proto je před začátkem cvičení dobré si naplánovat, kdy a kde se cvičení bude odehrávat. Toto cvičení je pak vhodné opakovat každý den, alespoň chvíli, aby se tak stalo součástí našeho denního režimu.

K relaxaci je vhodné, až téměř nezbytné, si vybrat klidné místo, kde nebude žádný ruch. Také by měl člověk brát ohledy na tělesné potřeby, tedy necvičit úplně na lačno nebo krátce po hlavním jídle, neměl by cvičit v místnosti, kde je nevhodná teplota, osvětlení či vzduch. Zkrátka je nutné před relaxací o ní nejdříve popřemýšlet. Dá se tak předejít počátečním nezdarům.

Závěrem nutno snad jen říci, že při relaxaci by se neměl člověk zaobírat tím, jestli danou techniku ovládá či jestli ji provádí zcela správně.

Je třeba se soustředit pouze na dech a na to, jak je člověk postupně klidnější a vyrovnanější. Trénování relaxačních technik je běh na dlouho trať, který ovšem již po krátké chvíli začne bohatě odměňovat.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang