Tik v oku – co to je, příčiny, dlouhodobý a krátkodobý

Tik v oku

Tiky v oku jsou běžným onemocněním, které může postihnout lidi všech věkových kategorií. Je charakterizován mimovolními křečemi nebo stahy svalů obklopujících oko, které způsobují nekontrolovatelné záškuby víček nebo mrkání.


Tento článek se zabývá tiky v oku, konkrétně:

 • co je tik v oku
 • příčiny tiku v oku
 • roztroušená skleróza a její souvislost s tikem v oku
 • tik v oku a psychosomatika
 • krátkodobý a dlouhodobý tik v oku
 • pověry o tiku v oku
 • co znamená tik v levém oku a co znamená tik v pravém oku

Pokud tiky v oku významně ovlivňují kvalitu života, je důležité vyhledat lékařskou pomoc, aby se vyloučily jiné zdravotní problémy. Řešením hlavní příčiny tiků očí je možné nalézt úlevu a zabránit budoucím příhodám.

Tik v oku – mimovolní pohyby svalů očních víček

Tiky v oku jsou opakované, mimovolní pohyby svalů očních víček. Může se vyskytovat u jednoho nebo obou očí a může být způsobeno různými faktory, jako je stres, únava, příjem kofeinu, namáhání očí nebo dokonce specifické zdravotní potíže.

Obvykle jsou tiky v oku dočasné a nepovažují se za závažný problém. Pokud však přetrvávají nebo jsou doprovázeny dalšími příznaky, je vhodné poradit se se zdravotníkem, aby se vyloučily všechny příčiny.

Jaké existují pro tik v oku příčiny?

U tiků v oku příčiny mohou být různé, od dočasných faktorů až po závažnější zdravotní stavy. Mezi běžné spouštěče patří stres, únava, konzumace kofeinu a namáhání očí. V mnoha případech jsou tyto křeče neškodné a odezní samy od sebe.

Přetrvávající nebo časté tiky v očích však mohou být známkou skrytého zdravotního problému. Onemocnění, jako je syndrom suchého oka, alergie nebo neurologické poruchy, například roztroušená skleróza, mohou způsobovat mimovolní pohyby svalů kolem oka. Ve vzácných případech může být tik v oku příznakem závažnějšího onemocnění, například nádoru na mozku.

Jednou z častých příčin tiku v očích je stres. Když je tělo ve stresu, uvolňuje adrenalin, který může vést ke svalovému napětí a záškubům, a to i v oblasti očí. K tikům v očích může přispívat i nedostatek spánku, protože unavené svaly jsou náchylnější ke křečím. Další příčinou tiků může být Tourettův syndrom.

Nadměrná konzumace kofeinu může způsobit tik v oku.

Dalším spouštěčem tiku v oku může být napětí očí způsobené dlouhodobým používáním počítače nebo čtením. Zírání na obrazovku bez přestávek může oči namáhat a vést k záškubům. Suché oči mohou navíc způsobit podráždění a tiky, zejména pokud se dostatečně nemrká, aby se oči udržovaly promazané.

K tikům v oku mohou přispívat i některé faktory životního stylu, např. nadměrná konzumace kofeinu nebo alkoholu. Obě látky mohou narušit nervový systém a vést ke svalovým křečím, a to i v oblasti očí. Nedostatečná výživa nebo dehydratace mohou rovněž ovlivnit funkci svalů a způsobit záškuby.

Tik v oku – roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) je neurologické onemocnění. Postihuje centrální nervový systém a způsobuje celou řadu příznaků včetně únavy, svalové slabosti, obtížné chůze a problémů s koordinací a rovnováhou. Jedním z méně známých příznaků RS je výskyt tiku v oku.

Tik je náhlý, opakující se pohyb nebo zvuk, který je obtížné ovládat. V případě RS se tik v oku může projevovat jako mimovolné mrkání, záškuby nebo křeče svalů očních víček. Pro osoby s RS to může být nepříjemný a rušivý příznak, protože může narušovat jejich schopnost jasně vidět a způsobovat nepříjemné pocity nebo bolest v oku.

Přesná příčina tiků oka u RS není zcela objasněna. Předpokládá se, že souvisí s poškozením nervů, které ovládají svaly očních víček a proto se dějí tiky v oku. Roztroušená skleróza způsobí, že imunitní systém chybně napadá ochranný obal nervových vláken v centrálním nervovém systému, což vede k zánětu a narušení nervových signálů. Toto poškození může mít za následek celou řadu neurologických příznaků, včetně tiků v oku.

Pokud tik v oku přetrvává, je vhodné navštívit lékaře.

Léčba očních tiků u RS se obvykle zaměřuje na léčbu základních příznaků onemocnění. To může zahrnovat léky na zmírnění zánětu a zpomalení progrese onemocnění, jakož i fyzikální terapii, která pomáhá zlepšit kontrolu svalů a koordinaci. V některých případech lze použít botoxové injekce k dočasnému ochromení postižených svalů a snížení četnosti a závažnosti tiků.

Pro jedince s RS, u nichž se vyskytují tiky v očích, je důležité, aby úzce spolupracovali se svými poskytovateli zdravotní péče. Odborník představí individuální léčebný plán, který bude odpovídat specifickým potřebám a příznakům pacienta.

Kromě odborné léčby tiků v očích a dalších příznaků RS mohou pomoci změny životního stylu. Ty zahrnují omezení (zvládání) stresu, dostatek odpočinku, dodržování zdravé stravy a pohybového režimu.

Tik v oku psychosomatika

Psychosomatika je obor medicíny, který se zabývá vztahem mezi myslí a tělem a tím, jak mohou emocionální, duševní a sociální faktory ovlivňovat fyzické zdraví. Pokud jde o tiky v oku, psychosomatika naznačuje, že stres, úzkost a další emoce mohou hrát roli při vzniku nebo zhoršení tiků očí.

Tik v levém oku – psychosomatika

Zejména u tiku v levém oku psychosomatika uvádí možnou souvislost emocí s levou stranou těla, která je spojena s ženskými, emocionálními a receptivními aspekty. U tiků v levém oku psychosomatika naznačuje, že osoba může prožívat emocionální stres, úzkost nebo jiné nevyřešené problémy, které se projevují tikem v levém oku.

Dlouhodobý tik v oku

Zatímco většina případů tiků v oku je dočasná a neškodná, dlouhodobé tiky v oku mohou naznačovat závažnější problém, který vyžaduje další vyšetření. Chronické tiky v očích můžou být známkou jiného onemocnění nebo neurologické poruchy, které vyžadují lékařský zásah.

Existuje několik možností, jak se zbavit tiku v oku.

Jak se zbavit tiku v oku?

Přestože většina očních tiků je neškodná a sama odezní, existují kroky, které pomohou zmírnit příznaky a zbavit se tiků.

Jedním z nich je snížení stresu a únavy, které mohou vyvolat svalové kontrakce a zhoršit příznaky tiku. Klíčové je mít dostatek spánku, praktikovat relaxační techniky (např. mindfulness) a vědět, jak zvládat stres. To vše může tiky zmírnit.

Dalším způsobem, jak snížit četnost a intenzitu očních tiků, je zavedení návyků zdravého životního stylu. Vyvážená strava, pravidelné cvičení a udržování hydratace mohou pomoci zlepšit funkci svalů a snížit pravděpodobnost výskytu tiků.

Vyhýbání se stimulantům, jako je kofein a nikotin, je dalším krokem ke zklidnění nervového systému a snížení svalových kontrakcí. Dále může pomoci vědět, jak se dostat do formy nejen s pomocí lehkého jídelníčku pro každého a low carb potravin.

Kromě změny životního stylu je možní vyzkoušet jednoduché domácí prostředky pro zmírnění očních tiků. Přiložení teplého obkladu na oko dovede uvolnit svaly a snížit tiky. Za zkoušku stojí i jemně masírování očního víčka nebo oční cviky, které povolí napětí a zlepší funkci svalů.

Pokud oční tik přetrvává a stává se obtěžujícím, doporučuje se návštěva lékaře. V některých případech může být oční tik příznakem jiného zdravotního stavu, jako je syndrom suchého oka, oční zátěž nebo neurologická porucha.

Lékařskou pomoc by měl člověk vyhledat, pokud se u něj vyskytne např.:

 • bolest nebo nepříjemné pocity v oku
 • rozmazané vidění
 • zarudnutí nebo otok oka
 • zvýšená frekvence nebo intenzita očního tiku
 • potíže s otevíráním nebo zavíráním oka

V případě výskytu některého z těchto příznaků je důležité okamžitě navštívit očního lékaře, který provede řádné vyšetření, stanoví diagnózu a doporučí vhodné možnosti léčby.

U tiku v oku pověry vysvětlují rozdíly mezi tikem v pravém a levém oku.

Tik v oku – pověra

Neexistují žádné vědecké důkazy, které by naznačovaly, že tik v levém oku má hlubší význam nebo dokáže předpovědět něčí budoucnost. Mnohem pravděpodobnější je, že tiky v levém oku jsou důsledkem únavy, stresu nebo jiného neškodného faktoru. Co však znamená tik v levém oku a co znamená tik v pravém oku podle pověr?

Co znamená tik v pravém oku

V mnoha kulturách je tik v pravém oku považován za pozitivní znamení, které naznačuje, že se má stát něco dobrého. Říká se, že někdo o druhém člověku o něm za jeho zády mluví v dobrém nebo že se dozví pozitivní zprávu či příjemné překvapení.

Co znamená tik v levém oku

Naproti tomu tiky v levém oku jsou často považovány za varování před blížící se špatnou zprávou. Může to být cokoli od drobné nepříjemnosti až po významnou obtíž.

Zajímavé je, že některé u tiků v oku pověry jdou ještě dál a naznačují, že konkrétní oko, ve kterém se tik objeví, může poskytnout další informace o povaze zprávy. Podle několika tradic tik v pravém oku znamená, že někdo, koho lidé znají, o nich smýšlí pozitivně, zatímco tik v levém oku naznačuje opak.

Tiky v levém oku navíc někdy souvisejí se vztahy a přátelstvím. Předpokládá se, že partner nebo přítel se může za zády toho druhého chovat nečestně nebo zákeřně. V určitých případech může tik v levém oku signalizovat problémy v přátelském nebo milostném vztahu, což vybízí k větší opatrnosti a pozornosti vůči dynamice těchto vztahů.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang