ADHD – co to je, u žen, u dětí, diagnostika

ADHD, zkratka pro Poruchu pozornosti s hyperaktivitou, je neurovývojová porucha, která se projevuje nepozorností, hyperaktivitou a impulzivitou. Tyto symptomy mohou značně ztěžovat fungování v běžném životě, ať už se jedná o školu, práci, nebo osobní vztahy.

Přestože se ADHD obvykle spojuje s dětmi, jedná se o celoživotní poruchu, která postihuje i dospělé. Odhaduje se, že ADHD trpí 3-7% populace, a to bez ohledu na pohlaví, rasu, nebo socioekonomický status.

Obsah článku

Co to je ADHD?

ADHD u dětí a vhodné sporty a pomůcky pro děti s ADHD

ADHD u dopělých

Diagnostika ADHD

Léčba ADHD

Přesná příčina ADHD není známa, ale vědci se domnívají, že se jedná o kombinaci genetických, biologických a environmentálních faktorů.

Co to je ADHD?

ADHD (zkratka anglického Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je neurovývojová porucha, která se projevuje nepozorností, hyperaktivitou a impulzivitou. Lidé s ADHD se mohou zdát neklidní, pozornost udrží jen po krátkou dobu, mají potíže se soustředěním a jednají impulzivně nebo bezohledně.

Příznaky ADHD

Příznaky ADHD se dělí do tří kategorií:

 • Nepozornost: krátké udržení pozornosti, snadné rozptýlení, časté zapomínání, potíže s dodržováním pokynů, ztrácení věcí, zdá se, že „neposlouchá“
 • Hyperaktivita: nadměrná neklidnost, obtížné udržení se v klidu na jednom místě, nadměrné mluvení, běhání a lezení v nevhodných situacích, obtížné hraní si tiše
 • Impulzivita: vyrušování druhých, vkládání se do řeči, neodkládání okamžitého uspokojení, jednání bez ohledu na následky

Typy ADHD

Rozlišují se tři typy ADHD:

 • Prezentující se typem nepozornosti: Dominují příznaky nepozornosti.
 • Prezentující se typem hyperaktivity/impulzivity: Dominují příznaky hyperaktivity a impulzivity.
 • Kombinovaný typ: Jsou přítomny příznaky nepozornosti i hyperaktivity/impulzivity.

Příčiny ADHD

Přesná příčina ADHD není známa, ale předpokládá se, že se jedná o kombinaci genetických a environmentálních faktorů.

Mezi rizikové faktory patří:

 • Dědičnost
 • Předčasný porod
 • Nízká porodní váha
 • Vystavení olovu v dětském věku
 • Kouření a užívání alkoholu matkou během těhotenství
Informovanost a porozumění ADHD je základním krokem k vytvoření podpůrného a inkluzivního prostředí pro všechny, kteří s touto poruchou žijí.

ADHD u dětí

Vyskytuje se u 5-7% dětí a častěji postihuje chlapce než dívky. Příznaky ADHD se mohou lišit v závislosti na věku, pohlaví a závažnosti poruchy. U některých dětí se projevy více zřetelně projeví již v předškolním věku, u jiných se můžou rozvinout až v pozdějším dětství.

Děti s ADHD mohou žít plnohodnotný a spokojený život, pokud mají k dispozici potřebnou podporu a léčbu. Rodiče, pedagogové a další osoby v okolí dítěte s ADHD hrají důležitou roli v jeho rozvoji a učení.

Vhodné sporty pro děti s ADHD

Výběr správného sportu pro dítě s ADHD může být náročné, ale s trochou snahy a trpělivosti se dá najít aktivita, která bude pro něj zábavná a prospěšná.

Dítě s ADHD by mělo mít alespoň 60 minut fyzické aktivity denně. Děti s ADHD potřebují jasnou strukturu a pravidla. Dítě by se mělo cítit v prostředí sportu komfortně a sebevědomě.

Doporučené sporty:

 • Individuální sporty: Plavání, atletika, gymnastika, cyklistika, bojové sporty, lyžování, snowboarding
 • Týmové sporty: Fotbal, basketbal, volejbal, hokej, florbal
 • Další aktivity: Jóga, tanec, turistika, geocaching

Výhody sportu pro děti s ADHD:

 • Zlepšuje fyzickou kondici a koordinaci
 • Pomáhá odbourávat stres a úzkost
 • Zvyšuje sebevědomí a sebeúctu
 • Učí disciplíně a zodpovědnosti
 • Rozvíjí sociální dovednosti a spolupráci
 • Posiluje pozornost a koncentraci
Příznaky ADHD se dělí do tří hlavních kategorií: nepozornost, hyperaktivita a impulzivita. Každý jedinec s ADHD může vykazovat různé kombinace těchto symptomů.

Relaxační pomůcky pro děti s ADHD

Při výběru relaxačních pomůcek pro dítě s ADHD je důležité zohlednit jeho individuální potřeby a zájmy. Je také důležité vyzkoušet různé pomůcky, aby se zjistilo, které pro dítě nejlépe fungují.

Typy relaxačních pomůcek:

 • Smyslové hračky: Tyto hračky stimulují jeden nebo více smyslů a mohou dětem s ADHD pomoci se uklidnit a soustředit se. Mezi příklady smyslových hraček patří fidget spinnery, modelovací hmota, kaleidoskopy, bílý šum či hračky s příjemnými zvuky, aromaterapie a žvýkací šperky.
 • Hračky pro uvolnění energie: Tyto hračky umožňují dětem s ADHD uvolnit přebytečnou energii a zklidnit se. Mezi příklady hraček pro uvolnění energie patří skákací míče, houpačky a další nářadí pro lezení, houpání a šplhání.
 • Relaxační techniky: Existuje mnoho relaxačních technik, které mohou dětem s ADHD pomoci zklidnit se a soustředit se. Mezi příklady relaxačních technik patří hluboké dýchání, meditace, jóga či muzikoterapie.

ADHD u dospělých žen

Málokdo ví, že tato neurovývojová porucha se může vyskytovat i u dospělých, a to častěji u žen, než se dříve myslelo.

Proč je ADHD u žen poddiagnostikováno?

 • Příznaky se liší: Ženy s ADHD mívají spíše vnitřní projevy poruchy, jako je nepozornost, zapomnětlivost, dezorganizace a nízká motivace. Naproti tomu muži s ADHD se častěji potýkají s vnějšími projevy, jako je hyperaktivita a impulzivita.
 • Společenské tlaky: Ženy se odmala učí potlačovat své emoce a chování, které by mohly být vnímány jako nepatřičné. To jim ztěžuje rozpoznat a přiznat si potíže s ADHD.
 • Nedostatek povědomí: O ADHD u dospělých se stále málo mluví, a proto mnoho žen neví, že by se u nich tato porucha mohla vyskytovat.

Diagnostika ADHD

Diagnózu ADHD stanoví lékař, obvykle psychiatr nebo neurolog.

Diagnostika ADHD se opírá o:

 • Anamnézu (rozhovor s pacientem a jeho rodiči)
 • Psychologické vyšetření
 • Lékařské vyšetření
 • Vyloučení jiných diagnóz
Diagnostika ADHD je komplexní proces, který vyžaduje spolupráci rodičů, učitelů a zdravotnických pracovníků.

Léčba ADHD

Léčba ADHD zahrnuje:

 • Lékovou terapii: Stimulancia a nestimulancia se používají ke zmírnění příznaků ADHD.
 • Psychoterapii: Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) může pomoci lidem s ADHD naučit se zvládat své příznaky.
 • Speciálně pedagogické přístupy: Ve škole se mohou používat speciálně pedagogické přístupy, které pomohou dětem s ADHD uspět v akademickém prostředí.

Léky na ADHD

ADHD je celoživotní porucha, ale s vhodnou léčbou a podporou mohou lidé s ADHD žít plnohodnotný a produktivní život. Mnoho lidí s ADHD dosáhlo ve svém životě velkých úspěchů.

Léky na ADHD představují důležitou součást léčby této neurovývojové poruchy a můžou výrazně zlepšit život pacientů. Je však důležité zdůraznit, že léky nejsou jediným řešením a měly by být vždy kombinovány s behaviorální terapií a psychopedagogickými opatřeními.

Typy léků na ADHD:

 • Stimulancia: Jedná se o nejčastěji používané léky na ADHD. Zvyšují hladinu dopaminu a noradrenalinu v mozku, čímž zlepšují soustředění, snižují hyperaktivitu a impulzivitu. Mezi stimulancia patří methylfenidát (Ritalin, Concerta), dexamfetamin (Adderall) a lisdexamfetamin (Vyvanse).
 • Nestimulancia: Tato skupina léků zahrnuje atomoxetin (Strattera), který působí na norepinefrin a má pozvolnější nástup účinku než stimulancia. Nestimulancia se můžou používat jako alternativa u pacientů, u kterých nejsou vhodná stimulancia.

Volně prodejné léky na ADHD

V České republice neexistují žádné volně prodejné léky, které by byly přímo indikovány k léčbě ADHD. Některé doplňky stravy a bylinné produkty se sice propagují jako pomocníci při symptomech ADHD, avšak neexistují dostatečné důkazy o jejich účinnosti a bezpečnosti.

Život s ADHD může být náročný, ale s vhodnou podporou a léčbou mohou jedinci s ADHD vést úspěšný a plnohodnotný život.

ADHD je neurovývojová porucha, která postihuje miliony lidí po celém světě. Projevuje se nepozorností, hyperaktivitou a impulzivitou. S včasnou diagnózou a správnou léčbou mohou lidé s ADHD žít úspěšný a produktivní život.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang