Somnambulismus – náměsíčnost

Když se najednou uprostřed noci začne člověk procházet po svém bytě a přitom vykonáváte různé činnosti, druhý den si tuto skutečnost nemusí vůbec pamatovat. A i když je náměsíčnost spíše doménou dětí, ani u dospělých není výjimkou…

Náměsíčnost, neboli somnambulismus je stav narušeného vědomí, při němž dochází k nekontrolovatelnému vykonávání různých činností. Člověk balancuje mezi spánkem a bdělostí. Tato porucha se většinou objevuje v první třetině spánkového cyklu, kdy je vědomí a motorika dotyčného na nízké úrovni.

Tento fenomén můžeme znát již od pradávna, kdy jsou v literatuře popisovány situace dotyčných, kteří v noci přecházejí po bytě s předpaženýma rukama. V Americe je tato porucha pojmenována sleepwalking, tedy chůze ve spánku. Můžeme ji zařadit mezi spánkové poruchy zvané parasomnie.

K náměsíčnosti obvykle dochází v první třetině noci. Somnambulismus můžeme pozorovat v rámci tzv. REM fáze spánku, která je charakteristická rychlými očními pohyby a také tím, že se při ní většinou nezdají sny.

Příznaky povětšinou bývají u všech jedinců stejné. Náměsíčná osoba se v průběhu noci posadí na posteli, postaví se a s otevřenýma očima bezcílně přechází po bytě či domě. Vždy ale nemusí jít jen o pochodování po bytě. Za projev náměsíčnosti se považuje i neobvyklé přetáčení v posteli nebo mluvení během spánku.

Pohyby, které jedinec vykonává, provádí automaticky a vykazuje při tom nízkou úroveň vědomí, reaktivity a dalších pohybů. Většinou se činnosti vztahují k oblékání či svlékání, mytí, pití nápojů, otevírání oken a dveří či jiným stereotypním úkonům. Při úkonech jedinec nereaguje na otázky a nenavazuje žádný kontakt.

Občas řekne několik slov nebo je může stále opakovat. Po těchto obchůzkách se jedinci mohou vrátit zpět do své postele či se přemístit do jiné místnosti a tam pak spokojeně spí až do rána. Když se probudí, tak nedokáží vysvětlit, jak se na tomto místě ocitli.

Je možná přítomnost agresivního chování?

Nasnadě je otázka, zda může dojít k agresivnímu chování či ublížení na zdraví ze strany náměsíčné osoby? I když několik málo případů bylo v minulosti zaznamenáno, také se ojediněle setkáváme s tím, že osoba vyjde z domu na ulici a poté se toulá po městě. Jedinci se většinou nechovají agresivně a nenapadají ostatní, ale ani toto chování tedy není vyloučeno.

Násilím se náměsíčná osoba brání hlavně v případech, pokud se ji někdo v tomto stavu snaží probudit. Náměsíčný většinou nereaguje na cizí mluvení, a pokud se podaří jej přece jen probudit, bude velmi dezorientovaný a objeví se amnézie na celou událost.

Výskyt

Náměsíčnost se objevuje zejména u dětí mezi 4. a 8. rokem, u kterých ale v průběhu let sama vymizí. Somnambulismus vyskytuje ve 3.- 4. fázi spánku a právě u dětí a v mladší dospělosti se tyto fáze vyskytují častěji. Lékaři tak většinou nedoporučují nijak náměsíčnost léčit, stačí hlídat bezpečnost svého potomka.

Místnost na spaní by se měla nacházet v příjemném a klidném prostředí bez přítomnosti rušivých vlivů. Okna by měla být zavřená, vchodové dveře zamčeny a uklizeny ostré předměty.

Jak pomoci náměsíčnému?

V mnoha případech stačí postiženého uklidnit, ujistit a navodit v něm pocit bezpečí, jistoty a podpory. Vážnější situace ovšem nastávají, pokud se náměsíčnost objeví i v dospělosti. Trpí jí přibližně 7% populace. V takovém případě se proto doporučuje problém konzultovat s psychologem či praktickým lékařem.

Výskyt

Náměsíčnost se ale ve zvýšené míře může objevuje u dospělých a dětí, kteří jsou více náchylní ke stresu či úzkosti. Značný vliv zde sehrávají také genetické faktory a dědičnost (často kombinace obou).

Náměsíčnost může též způsobovat a ovlivňovat spánková deprivace (nedostatek spánku), nadměrné užívání alkoholu, některé léky a také různá onemocnění. Somnambulismus je také doprovodným projevem některých psychických poruch. A to například u posttraumatické stresové poruchy či u poruchy panické.

Léčba

U některých jedinců je při závažnějších problémech potřeba léčba zejména s pomocí psychofarmak. Jedná se především o benzodiazepiny (nejčastěji diazepam), které pomohou odstranit poruchy spánku spojené s úzkostí či náměsíčným chováním. Při jejich užívání je ovšem potřeba dodržovat dávkování stanovené lékaři.

Užívány také nesmí být v případě těhotenství, neboť mohou ohrozit vývoj plodu. Většinou je užívání psychofarmak pouze dočasné a je jen podpůrným doplněním k pravidelné psychoterapií a relaxaci.

Spánek je nedílnou součástí našeho života a psychického zdraví, a proto je těmto poruchám věnována nemalá pozornost. I přes velký postup vědy medicíny, stále je v těchto vodách mnoho neprobádaných míst.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang