Sourozenecké konstelace II. – prostřední dítě

Psychologové tvrdí, že postavení v rodině má zásadní význam pro budoucnost dítěte. Co je na tom pravdy u druhorozených, tedy prostředních dětí? Dle Lemana (1997) nelze prostřední dítě tak snad rozpoznat a popsat obdobně jako nejstarší nebo nejmladší sourozence. Při kontaktu s prostředním nebo také druhorozeným dítětem, byste měli myslet na tzv. rozvětvovací efekt.

Jde o myšlenku, že druhorozené dítě se nechá nejvíce ovlivňovat dítětem nejstarším, třetí narozené tím, kdo se narodil druhý, atd. Dítě si hledá vzor a logicky ho vidí ve svém starším sourozenci.

Vycítí, jestli s ním může soupeřit, jestliže ano, jde do toho. Pokud mladší sourozenec zjistí, že ten starší je chytřejší a silnější, vzdá to a jde si svou cestou, často diametrálně odlišnou.

Druhorozené dítě bývá vystaveno velkému tlaku a v mnoha ohledech zůstává hádankou. Často se cítí být stáhnuté zvrchu i zespodu. V rodině se cítí často odstrčené a hledají si pevná důvěrná přátelství mimo rodinu.

S tím souvisí i to, že prostřední děti odcházejí z domu jako první. Na druhou stranu, prostřední děti bývají dobří vyjednavači. Studie dále ukazují, že prostřední děti bývají nejuzavřenější, striktně monogamní, bývají často v rozpacích, ale nepřiznají to.

Mají oproti nejstarším a nejmladším tu výhodu, že nemají tolik problémů, navíc starší sourozenec mu usnadňuje cestu životem, odstraňuje mu barikády například v chování rodičů, v jejich příkazech a zákazech.

Psychologií sourozeneckých konstelací se mezi prvními zabýval Adler Alfred, který tvrdil, že prostřední děti mají velmi dobrou pozici, která je naučí mnohému pro život. Daly by se popsat jedním slovem a to „vyrovnaní“.

Tipy pro prostřední sourozence:

  • využijte vaší schopnosti jednat s lidmi
  • máte k životu vlastní přístup, snažte si ho co nejvíce udržet, zaměstnavatelé hledají lidi s otevřeným pohledem na věc
  • nenechejte se nikdy srovnávat s ostatními
  • dávejte více najevo své názory a přesvědčení

Jestli máte pocit, že vás neposlouchal nikdo v rodině, existují lidé, kteří vaše myšlenky ocení!

Vztahy mezi sourozenci

Sourozenci jsou často prvním a nejdéle trvajícím vztahem v našem životě. Jsou našimi kamarády na hraní, důvěrníky a někdy i soupeři.

Vztahy mezi sourozenci mohou být komplikované a nuancované a jejich dynamika se může v jednotlivých rodinách značně lišit.

V raném věku jsou si sourozenci často nejblíže věkem i blízkostí, což znamená, že spolu vyrůstají a vytvářejí si hluboké pouto. Toto pouto může být neuvěřitelně silné a poskytovat pocit bezpečí a útěchy.

S přibývajícím věkem se však dynamika jejich vztahů může měnit, protože se u nich rozvíjejí různé zájmy a tráví více času odděleně.

Vztahy mezi sourozenci mohou být také velmi konkurenční. U sourozenců může být přirozený sklon srovnávat se s bratrem nebo sestrou – ať už jde o to, kdo je lepší student, sportovec nebo umělec.

Tento druh soupeření může být zdravý a prospěšný, protože může sourozence povzbudit k tomu, aby se snažili dosáhnout dokonalosti, ale může také vést k napětí.

Navzdory potenciálnímu konfliktu se však sourozenci mohou navzájem neuvěřitelně podporovat. Mohou se navzájem povzbuzovat v realizaci svých zájmů, nabízet si rady nebo si prostě jen být nablízku.

Pro mnohé je pouto mezi sourozenci jedním z nejdůležitějších vztahů v jejich životě a neocenitelným zdrojem útěchy a podpory.

Ať už je to jakkoli, sourozenci mají jedinečný a často komplikovaný vztah, který je utvářen jak společnými zkušenostmi, tak individuálními rozdíly.

I když jsou konflikty a soupeření nevyhnutelné, vztah mezi sourozenci může být také neuvěřitelně obohacující a může přinášet radost a sílu všem zúčastněným.

Problémy mezi sourozenci

Sourozenectví může být zdrojem radosti a podpory, ale může také vést ke konfliktům. Sourozenecká rivalita je normální, ale může se stát problematickou, pokud začne zasahovat do každodenního života.

Sourozenecká rivalita je mezi sourozenci běžná, zejména mezi těmi, kteří jsou si věkově blízcí. Tento typ soupeření obvykle souvisí se soupeřením o pozornost, zdroje nebo moc. Může také pramenit z pocitu žárlivosti nebo zášti.

Když sourozenci soupeří, může to vést ke slovním i fyzickým bojům, které mohou být pro všechny zúčastněné stresující. Může také přispívat k pocitu nejistoty nebo nízkému sebevědomí.

Kromě toho se sourozenci mohou neshodnout na tom, jak řešit určité situace, například jak si rozdělit domácí práce nebo kdo bude používat rodinné auto. Tyto neshody mohou přerůst v hádky a mohou vést k pocitu, že jsou nerespektováni nebo vyloučeni.

Pro řešení sourozenecké rivality je důležité stanovit jasné hranice a očekávání. Rodiče by také měli důsledně dbát na kázeň a podporu a podporovat sourozence, aby konflikty řešili mírovou cestou.

Je také důležité zajistit, aby každý ze sourozenců měl možnost vyjádřit své pocity a být vyslyšen. Rodiče by si také měli být vědomi všech základních problémů, které mohou ke konfliktu přispívat, a měli by je odpovídajícím způsobem řešit.

Nakonec je důležité si uvědomit, že sourozenecká rivalita je normální a může být pro sourozence zdrojem růstu. S podporou, porozuměním a jasnými očekáváními se sourozenci mohou naučit žít spolu v harmonii.

Původ slova sourozenec

Původ anglického slova „sibling,“ tedy sourozenec, je odvozen od staroanglického slova „sibb“, které se používalo pro označení pokrevních příbuzných.

Ve staré angličtině se slovo „sibb“ používalo pro označení příbuzných mužského i ženského pohlaví, ale nakonec se vyvinulo tak, že označovalo konkrétně sourozence. V dnešní angličtině se slovo „sibling“ používá pro označení něčího bratra nebo sestry.

Slovo „sibb“ je odvozeno z protoindoevropského slova „sekw“, které je kořenem mnoha slov v indoevropských jazycích. V sanskrtu je to slovo „saj“, v latině „soror“, v řečtině „adelphos“ a ve staroseverštině „systir“.

Pojem sourozenci existuje již po staletí a je součástí mnoha kultur. Ve starověkém Řecku byli sourozenci považováni za znamení síly a jednoty a byli často oslavováni v literatuře a uměleckých dílech.

Ve starověkém Římě byli sourozenci vnímáni jako rozšíření rodiny a jejich přítomnost byla považována za znak bohatství a moci.

Koncept sourozenců se používal také v literatuře, umění a filmu. V Bibli jsou Kain a Ábel bratři, v sérii o Harrym Potterovi rodina Weasleyových a v Disneyho filmu Ledové království jsou Anna a Elsa sestry.

Sourozenci jsou důležitou součástí mnoha kultur a slovo „sourozenec“ toto pouto připomíná. Je to připomínka síly a jednoty, kterou sourozenci přinášejí do rodiny, a radosti, kterou přináší mít bratra nebo sestru.

Nejslavnější sourozenci světa

V historii se objevilo několik slavných sourozenců, kteří v životě dokázali pozoruhodné věci. Od literárních géniů přes nositele Nobelovy ceny až po světové vůdce.

  1. Sestry Brontëovy

Sestry Brontëovy byly trojicí literárních géniů. Charlotte, Emily a Anne se narodily v malé anglické vesnici Haworth a napsaly jedny z nejoblíbenějších knih v historii. Charlotte napsala klasickou „Janu Eyrovou“, Emily „Větrnou hůrku“ a Anne „Agnes Greyovou“. Jejich díla jsou dodnes oslavována a stále inspirují nové generace čtenářů.

  1. Bratři Kennedyové

Bratři Kennedyové byli známí svou politickou zdatností. John F. Kennedy byl 35. prezidentem Spojených států a Robert Kennedy 64. generálním prokurátorem Spojených států. Jejich bratr Edward Kennedy byl 47 let senátorem Spojených států. Společně se podíleli na utváření amerických dějin a vytvořili trvalý odkaz.

  1. Bratři Wrightové

Bratři Wrightové, Orville a Wilbur, se zasloužili o vynález prvního úspěšného letadla. Jejich revoluční konstrukční a inženýrská práce způsobila převrat v leteckém průmyslu a vydláždila cestu moderní letecké dopravě.

  1. Bratři Marxové

Bratři Marxové byli komediální skupina, která se proslavila na počátku 20. století. Čtyři bratři – Groucho, Harpo, Chico a Zeppo – byli známí svým potrhlým humorem a pohotovým vtipem. Hráli v několika filmových hitech, včetně „Kachní polévky“ a „Zvířecích křečků“, a jejich komedie jsou dodnes oblíbené u fanoušků po celém světě.

  1. Bratři Nobelové

Bratři Nobelové – Alfred a Ludvig – byli švédští inženýři a vynálezci. Jejich práce způsobila revoluci v ropném průmyslu a vydláždila cestu k moderní rafinaci ropy. Alfred byl také tvůrcem Nobelovy ceny, která se dnes každoročně uděluje lidem, kteří se zasloužili o vynikající přínos vědě, literatuře a míru.

ZDROJE:

Dalloz, D., (2002). Žárlivost a rivalita. Praha:Portál.Leman, K., (1997). Sourozenecké konstelace. Praha:Portál.

Prekopová, J., (2009). Prvorozené dítě. Praha:Portál.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang