Sourozenecké konstelace – prvorozené dítě

Prvorozené nelze přehlédnout. Dle pořadí, ve kterém se dítě do rodiny narodí, se učí přizpůsobovat jedno druhému, dělit se, hádat se, přátelit se, bojovat proti sobě nebo se ctít. Dítě se tímto přirozeným způsobem učí přijmout svou pozici.

Právě prvorození jsou lidmi, které bez přestání něco žene k těm nejvyšším cílům v jejich oboru. Proč jsou právě prvorození tak cílevědomí a snaživí?

Samozřejmě za to mohou rodiče. K dítěti se chovají značně ambivalentně. Na jednu stranu jsou úzkostliví a opatrní, na straně druhé bývají přísní a nároční tak, jak už se ke svým dalším dětem nikdy nebudou.

A tady získávají prvorození svou převahu nad dalšími sourozenci. Rysem prvorozených je potřeba vědět, co a kdy se bude dít, potřebují mít vše dobře zorganizováno a pod kontrolou. Pokud člověk potká člověka, který chce dělat druhým radost, pečovat o ně a obětovat se, je to klasický příklad nejstaršího sourozence.

Možná proto inklinují k humanitním oborům, kvůli jejich srdečnosti, přitom dokáží být tak tvrdí a neúprosní, že potřebují být řediteli všeho.

Prvorozenost má nesporné výhody. Vše, co dítě udělá, je pro otce a matku poprvé, jedná se o velkou událost. Zde právě jedinec získává sebevědomí, ví, že ho jeho okolí bere vážně a není tedy divu, že často získávají vedoucí postavení.

Jsou schopni se velmi dobře soustředit, obrněni trpělivostí jsou systematičtí a velmi svědomití. Jsou opatrnější než jejich sourozenci a mají úctu k zákonům a nařízením.

Výhody prvorozeného dítěte

Vyrůstat jako prvorozené dítě přináší řadu jedinečných radostí i výzev. Být prvním dítětem v rodině může přinést řadu zážitků a příležitostí, ale také povinností.

Zde jsou jen některé z radostí prvorozeného dítěte od toho, že se mu věnují rodiče a je vzorem pro mladší sourozence, až po to, že samostatně řeší problémy a rozvíjí si silné sebevědomí.

Pozornost rodičů

Když je člověk prvorozené dítě, má veškerou pozornost svých rodičů. To je obrovská výhoda, protože rodiče jsou obvykle trpělivější a mají více energie na to, aby mu věnovali čas a citovou podporu, kterou potřebuje.

To může pomoci vytvořit si s rodiči silné a bezpečné pouto, které může mít pozitivní dopad na sebevědomí a emocionální pohodu.

Být vzorem

Mít mladší sourozence může poskytnout příležitost být vzorem. Jako prvorozené dítě může člověk pomáhat utvářet hodnoty a postoje svých sourozenců, což může být velká zodpovědnost, ale také naplnění.

Lze být svým sourozencům také příkladem v tom, jak překonávat výzvy, jak řešit konflikty a jak být odolný tváří v tvář nepřízni osudu.

Rozvíjení dovedností pro řešení problémů

Jako prvorozené dítě se již od útlého věku učí, jak být samostatný a převzít iniciativu.

Rozvíjí si také dovednosti řešit problémy, protože bude často jako první čelit jakýmkoli obtížím nebo výzvám, které se objeví. To může být jak výzva, tak zkušenost, která naučí.

Rozvíjení silného sebevědomí

Být prvorozeným v rodině také může pomoci rozvinout silné sebevědomí. Když se nemá s kým srovnávat, může se soustředit na to, aby se naučil, kdo je, co ho činí šťastným a jaké jsou jeho silné a slabé stránky. To může být v dospívání velkým zdrojem sebedůvěry a sebevědomí.

Pár tipů pro prvorozené

jak již bylo zmíněno výše, být prvorozeným má spoustu výhod. Zde je však pár tipů, které prvorození rádi uvítají.

  • je znám tím, že pokládá příliš otázek a chce znát moc podrobností, nemusí se za to omlouvat, jedná se o znak vůdce, který vyhodnocuje nastalou situaci a díky informacím dělá logické kroky, které vedou k vyřešení problému
  • vychutnávat si život po menších kouscích, často se prvorození nechají vtáhnout do mnoha věcí najednou (organizací, projektů, studia) a nemají čas sami na sebe
  • vykašlat se na perfekcionismus, který mu vštěpují rodiče, opravdu nemusí být dokonalý úplně ve všem
  • je spíše obezřetný typ, je na místě se nenechat se do ničeho vmanipulovat a klidně si dát svůj čas na rozmyšlenou
  • naučit se konečně říkat ne

Být prvorozeným v rodině může být výzva i radost. Může přinášet řadu zkušeností a příležitostí, od toho, že se mu bude věnovat pozornost bez rozdílu, až po rozvoj schopností řešit problémy a silné sebevědomí.

Výhody druhorozeného dítěte

Být druhorozeným dítětem může přinést řadu jedinečných výhod a příležitostí. Zde je jen několik výhod druhorozeného dítěte, od toho, že má v sobě zabudovaného nejlepšího přítele a je kreativní, až po rozvoj silných vyjednávacích schopností a učení se spolupracovat.

Nejlepší přítel v rodině

Mít sourozence vám může poskytnout příležitost mít v sobě zabudovaného nejlepšího přítele. Ať už se hádá, nebo si hraje, bude mít společníka, se kterým bude sdílet vzpomínky na dětství.

To může být velkým zdrojem útěchy a bezpečí, protože se bude mít na koho obrátit, když nastanou těžké časy.

Být kreativní

Jako druhorozené dítě bude muset často hledat kreativní řešení problémů. Vzhledem k tomu, že starší sourozenec už všechno zvládl před ním, bude muset přemýšlet jinak a vymýšlet nové a vynalézavé způsoby, jak věci dělat.

To může být skvělá příležitost, jak zdokonalit své tvůrčí schopnosti a rozvíjet svou představivost.

Rozvoj vyjednávacích dovedností

Jako druhorozené dítě bude často muset vyjednávat se starším sourozencem o čas strávený s rodiči, o hračky a další zdroje.

To může být skvělá příležitost k rozvoji vyjednávacích dovedností. Naučí se, jak si stát za svým, jak být asertivní a jak prosadit svůj názor.

Naučit se spolupracovat

Mít sourozence také může naučit hodnotě spolupráce. Naučí se, jak spolupracovat, jak dělat kompromisy a jak řešit konflikty. Získá také pochopení pro důležitost sdílení a spolupráce při dosahování společných cílů.

Být druhorozeným dítětem může přinést řadu jedinečných výhod. Může být skvělou příležitostí ke zdokonalení schopností a rozvoji charakteru, od toho, že má v sobě zabudovaného nejlepšího přítele, až po rozvoj silných vyjednávacích schopností a učení se, jak spolupracovat.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang