E250, dusitan sodný – škodlivost, účinky

Dusitan sodný, označovaný chemicky jako E250, je potravinářská přídavná látka využívaná jako konzervant a stabilizátor barvy zejména v uzeninách. Přestože má E250 několik přínosů pro potraviny jako takové, jeho konzumace ve vysokých dávkách může mít negativní zdravotní dopady. Jaké jsou účinky E250, jeho potenciální škodlivost a způsoby, jak omezit jeho příjem?

Dusitan sodný, známý též jako E250, je látkou, která si našla uplatnění v potravinářství jako konzervant a stabilizátor barvy, zejména v uzených masových výrobcích, jako jsou párky, šunka, salámy, klobásy a paštiky.

Ovšem i přesto, že tato přídavná látka přispívá k prodloužení trvanlivosti potravin a zajištění esteticky příznivé barvy masa, je třeba si být vědom možných účinků a potenciální škodlivosti při jejím nadměrném konzumování.

E250 – Dusitan sodný – použití:

 • Konzervant v masných výrobcích (uzeniny, párky, slanina, špekáčky, šunky, klobásy)
 • Stabilizátor barvy (dodává masu červenou barvu)
 • Prodlužuje trvanlivost potravin
 • Brání růstu bakterií Clostridium botulinum (botulismus)

Dusitan sodný přináší potravinám několik výhodných vlastností. Patří mezi ně schopnost zabránit růstu bakterií, což je klíčové pro prevenci vážného onemocnění zvaného botulismus. Tato látka též dokáže dodat uzeninám jejich charakteristickou chuť a stabilizuje barvu masa tím, že reaguje s obsaženým myoglobinem a vytváří nitráty, jež dodávají masu žádoucí růžový odstín.

Nicméně je důležité být obezřetný v případě nadměrné konzumace E250, respektive potravin, které obsahují toto rozporuplné aditivum. Při vyšších dávkách může dusitan sodný reagovat s aminokyselinami a vytvářet nitrosaminy, známé karcinogeny, které mají potenciál způsobit rakovinu.

Kromě toho může dusitan sodný vést k methemoglobinémii, stavu, při kterém červené krvinky nenesou dostatek kyslíku, což je zvláště rizikové pro kojence a malé děti.

Klobásy je potřeba konzumovat s mírou.

Dusitan sodný – škodlivost

Jakou vykazuje dusitan sodný škodlivost? Dusitan sodný je potravinářská přídavná látka, která se používá jako konzervant a stabilizátor barvy. Vyskytuje se v mnoha uzeninách, jako jsou párky, šunka, salámy, klobásy a paštiky.

Dusitan sodný může být podobně jako třeba barvivo E120 škodlivý, pokud se konzumuje ve vysokých dávkách. Dusitan sodný může reagovat s aminokyselinami v potravinách a vytvářet nitrosaminy. Nitrosaminy jsou karcinogeny, které mohou způsobit rakovinu.

Škodlivost dusitanu sodného pro zdraví:

 • Rakovina: Studie ukazují, že konzumace uzenin, které obsahují dusitan sodný, může zvýšit riziko vzniku rakoviny tlustého střeva, žaludku a plic.
 • Methemoglobinémie: Dusitan sodný může reagovat s hemoglobinem v krvi a vytvořit methemoglobin. Methemoglobin nemůže přenášet kyslík, což může vést k modrání kůže, dušnosti a v závažných případech dokonce ke smrti.
 • Další zdravotní problémy: Dusitan sodný může také způsobit alergické reakce, jako je svědění, vyrážka nebo otok.

Dusitan sodný má coby aditivum a konzervant používaný v oblasti potravinářství několik zcela nesporných výhod. Tyto výhody se ovšem z velké části vztahují pouze k potravinám, nikoliv ke konzumentům a jejich zdraví. Tato látka může být škodlivá, pokud se nadměrně konzumuje. Je důležité omezit konzumaci uzenin, které obsahují dusitan sodný.

Další potravinářská přídavná látka je šelak E904.

Konzumace uzenin je celkově vnímána spíše jako nežádoucí, protože může vést k obezitě, zhoršovat migrénu a v dlouhodobém horizontu může zhoršovat projevy diabetu, snižovat imunitu a naopak zvyšovat únavu.

Dusitan sodný může být prospěšný pro uzeniny, ovšem ne pro konzumenty.

E250 – dusitan sodný

E250 je dusitan sodný, chemicky NaNO2. Je to – podobně jako třeba E150d – potravinářská přídavná látka neboli aditivum, které se používá jako konzervant a stabilizátor barvy v uzeninách, jako jsou párky, salámy, klobásy, uzeninové pomazánky a paštiky.

Dusitan sodný má několik účinků v potravinách:

 • Zabraňuje růstu bakterií, které mohou způsobit botulismus. Botulismus je vážné onemocnění způsobené bakterií Clostridium botulinum.
 • Dodává potravinám uzenou chuť.
 • Stabilizuje barvu masa. Maso přirozeně obsahuje myoglobin, který je červená barviva. Dusitan sodný reaguje s myoglobinem a vytváří nitráty, které dodávají masu růžovou barvu.

Uzeniny, jako je šunka, klobásy a slanina, jsou oblíbenou součástí jídelníčku mnoha lidí. Bohužel, jejich konzumace může mít negativní dopad na zdraví. Kromě rakoviny jsou to především:

 • Zvýšené riziko srdečních chorob: Uzeniny obsahují velké množství nasycených tuků a cholesterolu, které mohou zvyšovat riziko srdečních chorob, mrtvice a dalších kardiovaskulárních onemocnění.
 • Zvýšený krevní tlak: Uzeniny obsahují velké množství soli, která může zvyšovat krevní tlak. Vysoký krevní tlak je rizikovým faktorem pro srdeční choroby, mrtvici a další zdravotní problémy.
 • Zvýšené riziko cukrovky: Uzeniny obsahují velké množství nezdravých tuků a cukrů, které mohou zvyšovat riziko cukrovky 2. typu.
 • Zvýšené riziko obezity: Uzeniny jsou kalorické a obsahují velké množství nezdravých tuků, které mohou vést k přibývání na váze a obezitě.
 • Zažívací potíže: Uzeniny mohou způsobovat zažívací potíže, jako je pálení žáhy, nadýmání a průjem.
 • Bolesti hlavy: Uzeniny obsahují tyramin, který může u některých lidí vyvolávat bolesti hlavy.
 • Dna: Uzeniny obsahují puriny, které se v těle rozkládají na kyselinu močovou. Vysoká hladina kyseliny močové v krvi může vést k dně.

Uzeniny nejsou ideální součástí zdravé stravy. Jsou plné nasycených tuků, cholesterolu, soli a dusitanů.

Konzervant E250

Pro omezení příjmu dusitanu sodného, známého též jako konzervant E250, se doporučuje vybírat uzeniny s nízkým obsahem dusitanů, což lze zjistit z informací na potravinových etiketách. Dále je výhodné omezit konzumaci uzenin obecně a upřednostňovat čerstvé maso a zeleninu.

Několik tipů na výběr uzenin s nízkým obsahem dusitanů:

 • Hledat uzeniny bez obsahu dusitanů nebo s jejich nízkým obsahem. Mnoho značek uzenin nyní nabízí varianty s nízkým obsahem dusitanů. Na etiketě hledat slova „bez dusitanů“, „nízký obsah dusitanů“ nebo „bez přidaných dusitanů“.
 • Přečíst si etiketu s informacemi o výživové hodnotě. Množství dusitanů v uzeninách se může značně lišit. Čím nižší je obsah dusitanů na etiketě výrobku, tím lépe.
 • Vybírat si uzeniny z celých kusů masa. Uzeniny vyrobené z celých kusů masa obvykle obsahují méně dusitanů než uzeniny vyrobené z mletého masa.
 • Zkusit si uzeniny vyrobit sami doma. Doma si lze snadno vyrobit vlastní uzeniny bez dusitanů. Existuje mnoho receptů online a v kuchařkách.

Při výběru uzenin s nízkým obsahem dusitanů je důležité číst etikety a porovnávat obsah dusitanů v různých značkách. Pomůže také vybírat uzeniny, které jsou vyrobeny z kvalitních surovin.

Další tipy pro zdravější konzumaci uzenin:

 • Jíst uzeniny s mírou. Uzeniny by měly být součástí zdravé stravy jen v malých porcích.
 • Vyvažovat uzeniny s jinými bílkovinami. Do svého jídelníčku zařadit také jiné zdroje bílkovin, jako jsou ryby, luštěniny, ořechy, semínka, sója a tofu.
 • Jíst uzeniny s ovocem a zeleninou. Ovoce a zelenina obsahují antioxidanty, které mohou pomoci chránit před škodlivými účinky konzervantu E250.

Všeho moc škodí a o uzeninách to platí dvojnásob. Zodpovědný přístup k výběru potravin může přispět k minimalizaci potenciálních rizik spojených s dusitanem sodným.

Salám by měl být spíše sváteční pochoutkou.

Proč se vyhýbat dusitanu sodnému?

Dusitan sodný se vyrábí synteticky tepelným rozkladem dusičnanu sodného. Používá v solicích směsích do uzenin a masných výrobků, kde zabraňuje možnému růstu škodlivých bakterií Clostridium botulinum. Při smažení z dusitanů vznikají rakovinotvorné nitrosaminy. 

Přidáváním E 300, E 315 a E 316 se tvorba nitrosaminů omezuje. Látka je nicméně důležitá z technologických důvodů při výrobě masných výrobků. Obsah v potravinách je omezen na 50 až 175 mg/kg. U českých salámů typu vysočina nebo herkules je povolen limit 180 mg/kg. 

Ve větších množstvích může dusitan sodný způsobovat nevolnost. U malých dětí a nemluvňat může způsobovat modrání, protože reaguje s hemoglobinem a brání přenosu kyslíku v krvi. V rámci EU je povolen pro omezený okruh potravin v limitovaném množství.

Je dobré vyhýbat se uzeninám a dávat přednost čerstvému, libovému, průmyslově nezpracovanému masu.

Omezení konzumace potravin obsahujících dusitan sodný se stává klíčovým opatřením pro minimalizaci rizik spojených s touto látkou. Volba uzenin s nízkým obsahem dusitanů, čtení potravinových etiket a preferování čerstvého masa a zeleniny jsou praktickými kroky, které mohou vést ke zdravější stravě.

V závěru je nezbytné zdůraznit význam informovanosti spotřebitelů a odpovědného výběru potravin pro udržení rovnováhy mezi potravní bezpečností a osobním zdravím.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang