Mindfulness – pěstování vnitřního klidu v chaotickém světě

V dnešní rychlé a technologiemi poháněné společnosti je snadné nechat se unášet nekonečnou vlnou myšlenek, rozptýlení a povinností. Často se přistihneme, že žijeme na autopilota, neustále spěcháme od jednoho úkolu k druhému, aniž bychom byli skutečně přítomni v daném okamžiku. Právě v tomto chaotickém světě si získala obrovskou popularitu prastará praxe mindfulness, která jednotlivcům nabízí cestu k nalezení klidu a celkové pohody. Jaký je tedy celý koncept všímavosti a její výhody? Jak začlenit všímavost do každodenního života?

Mindfulness je starobylá forma meditace, která se praktikuje již tisíce let a je aktuální i dnes. Podstatou všímavosti je plné uvědomění si přítomného okamžiku a jeho přijetí bez posuzování. To zahrnuje věnování pozornosti svému tělu, pocitům, myšlenkám a prostředí přítomného okamžiku. Mindfulness se zaměřuje na uvědomování si a prožívání přítomného okamžiku, na rozdíl od přemýšlení o minulosti nebo obav z budoucnosti. Mindfulness pomáhá proti stresu, jehož snížením lze omezit další problémy, jako je třeba tik v oku, nafouklé břicho nebo bolest slinivky, která se může objevit právě vlivem dlouhodobého stresu.

Pochopení bdělosti

Praktikování všímavosti může pomoci zlepšit fyzickou a duševní pohodu, snížit stres, snížit tlak a pomoci vám odpojit se od rušivého nutkavého chování nebo myšlenkových vzorců. 

Bylo prokázáno, že všímavost je prospěšná při:

 • zvládání fyzické bolesti
 • snižování úzkosti
 • zlepšování koncentrace
 • zlepšování vztahů
 • pomoci při rozhodování
 • vytváření smysluplnějších a autentičtějších životních zkušeností
 • pomáhá rozvíjet osobní růst
 • léčbě nemocí, např. lupénky nebo předčasné ejakulace

Při meditaci všímavosti můžete tento druh uvědomění rozvíjet tak, že se člověk soustředí na svůj dech, vnímá pocity svého těla a všímá si svých myšlenek, aniž by se se jimi příliš zabýval. Můžete také praktikovat aktivnější formy všímavosti, jako je chůze, běh nebo zahradničení. Stejně jako u všech ostatních forem meditace platí, že čím víc bude člověk cvičit, tím intuitivnější a přirozenější bude praxe všímavosti.

Základem mindfulness je vědomá meditace.

Přínosy pro mysl a tělo 

Mindfulness je starodávná praxe, která slouží ke kultivaci uvědomování si přítomného okamžiku a podporuje pocit vnitřního klidu. Všímavost je přirozený stav mysli, který se zaměřuje na bytí tady a teď bez posuzování. Zahrnuje věnování pozornosti svým myšlenkám, pocitům a různým aspektům prostředí

Všímavost zahrnuje rozvoj postoje nesoudící zvědavosti, otevřenosti a přijetí. Pravidelným cvičením všímavosti mohou lidé dosáhnout většího sebeuvědomění, sebelásky, lepšího duševního jasu a fyzické pohody.

Bylo prokázáno, že pravidelné praktikování mindfulness má pozitivní vliv na fyzické i emocionální zdraví. 

Výzkum prokázal, že všímavost může:

 • snížit stres
 • zvýšit sebevědomí
 • pomoci jedincům zvládat obtížné situace

Může také zlepšit fyzické zdraví tím, že pomáhá zvládat bolest a zlepšuje fungování imunitního systému. Mindfulness může dokonce zmírnit příznaky deprese, protože podporuje jedince v tom, aby pozorovali a přijímali své myšlenky a pocity, místo aby se je snažili vytěsnit. 

Mindfulness může být užitečná i pro zlepšení duševní pohody. Cvičení všímavosti může jednotlivcům pomoci zůstat v přítomném okamžiku a vypěstovat si pocit klidu a vnitřní rovnováhy. 

Může pomoci zlepšit koncentraci a soustředění, což napomáhá při stanovování cílů a jejich dosahování. Kromě toho může pomoci při rozhodování tím, že pomáhá určit, co je skutečně důležité. V neposlední řadě může všímavost pomoci jednotlivcům lépe si uvědomovat své fyzické a emocionální zdraví, což jim umožní činit zdravější rozhodnutí a snížit pravděpodobnost vyhoření. 

Stručně řečeno, všímavost může nabídnout účinný soubor nástrojů pro zlepšení celkového duševního a fyzického zdraví. Pěstováním uvědomění a otevřeného přístupu k životu mohou praktikující zažít vnitřní klid i zlepšení duševního a fyzického zdraví.

Mindfulness pomáhá zintenzivnit i příjemné každodenní zážitky včetně chůze nebo jídla. Procházka bude mnohem příjemnější, když se člověk rozhlíží kolem sebe a všímá si přítomnosti. A taková domácí veka hned chutná lépe, pokud si ji člověk vychutnává vědomě, naplno, a nevěnuje se ničemu jinému.

Praktiky a techniky

Mindfulness je mocná praxe, která může pomoci v každodenním životě. Předepisuje se osobám, které trpí depresemi, úzkostí, stresem a celkovým vyčerpáním. 

Mindfulness využívá jednoduchý, pragmatický přístup a klade důraz na uvědomění a přijetí přítomného okamžiku bez posuzování sebe sama nebo situace. 

Klíčem k všímavosti je cvičení přítomnosti v daném okamžiku. Pomáhá přenést pozornost na přítomný okamžik jemným způsobem bez posuzování. To umožní nechat myšlenky, pocity a vjemy, které procházejí tělem, procházet bez vytěsnění. Jde o to přijmout to, co se děje uvnitř člověka a světě kolem něj, aniž by se to snažil změnit. 

Mindfulness je také o neodsuzování. Je dobré pozorovat své myšlenky a pocity, aniž by je člověk soudil nebo se je snažil změnit. To umožní vytvořit si odstup od nežádoucích myšlenek a emocí a získat nadhled. Je důležité si uvědomit, že myšlenky a pocity jsou velmi pomíjivé a že cvičením se jich lze zbavit

Existuje mnoho různých způsobů, jak praktikovat všímavost

Jedná se např. o následující techniky

 • soustředění se na dýchání
 • skenování těla
 • vědomý pohyb
 • jídlo
 • naslouchání
 • mluvení a myšlení

Jednoduché cvičení všímavosti zahrnuje zaměření pozornosti na nějaký objekt, například na květinu, svíčku apod. Dalším cvičením, které pomůže více se uvolnit a být přítomni v daném okamžiku, je zaměření pozornosti na pocity dýchání. 

Nejdůležitějším aspektem všímavosti je samotné cvičení. Není nutné mít konkrétní rutinu nebo konkrétní cíl. Cílem je být si vědomý v daném okamžiku a přijímat vše, co se objeví, bez posuzování

Člověk by měl k sobě být laskavý a najít si na praktikování všímavosti čas a prostor a bude si vědom stresu a emocí, které se během cvičení mohou objevit. 

Přijetím všímavosti a její síly může člověk ve svém životě začít nacházet rovnováhu, pocit sebeovládání a přítomnosti i celkový pocit pohody. 

Praxe mindfulness nám umožňuje být více přítomní sami se sebou i s ostatními a lépe zvládat své myšlenky, pocity a reakce na obtížné situace. Praxe všímavosti skutečně přináší do našich životů klid

Praktikování mindfulness vede ke šťastnému a spokojenému životu.

Všímavost v každodenním životě

Všímavost je praxe uvědomování si přítomného okamžiku bez předsudků. Je to stav bytosti, která si je vědoma myšlenek, pocitů a vjemů, které prožívá tady a teď. 

Mindfulness lze mnoha způsoby vetkat do struktury našeho každodenního života, i když zrovna nesedíme na polštáři. Můžeme věnovat pozornost svému dechu, uvědomovat si své fyzické vjemy, cvičit se ve vděčnosti, vychutnávat si jídlo a kreativně řešit své úkoly. 

Všímavost můžeme praktikovat také při cvičení, při rozhovoru s druhými lidmi, a dokonce i při meditaci. Cílem všímavosti je vnést více uvědomění do všeho, co děláme. To nám pomáhá zůstat v přítomnosti a může snížit stres

Díky mindfulness můžeme být také kreativnější a produktivnější a také nám může pomoci lépe navázat kontakt s ostatními. Na naší cestě životem nám mindfulness pomůže vyhnout se zahlcení a rozptýlení každodenními úkoly a povinnostmi

Můžeme se cvičit v uvědomování si každodenních činností, jako je řízení auta nebo jízda autobusem, chůze po ulici nebo čištění zubů. I to, že si během dne vyhradíme několik okamžiků na to, abychom byli všímaví a uvědomovali si svou mysl a tělo, nám může pomoci snížit hladinu stresu a najít větší jasnost a soustředění. 

Všímavost v každodenním životě nám umožňuje být více v souladu sami se sebou a nakonec i se světem kolem nás.

Přijetí všímavého života

Všímavost je kvalita vědomí, která nám umožňuje soustředit se na přítomnost a nesoudit své životy. Je to způsob života, který nás podporuje v rozpoznávání našich myšlenek, pocitů a tělesných vjemů v přítomném okamžiku, aniž bychom jim přikládali hodnotové soudy nebo se je snažili měnit. 

Při praktikování všímavosti nejde o to zaměřit se pouze na pozitivní aspekty života, ale spíše o přijetí i těch nepříjemných.

Všímavost lze praktikovat mnoha různými způsoby. Jedním z nejběžnějších způsobů je meditace. Dobrá meditační praxe začíná tím, že si člověk najde klidné, pohodlné místo, kde ho nebude nic rozptylovat. Takové místo může být kdekoli, ať už v přírodě, nebo například v jedné z nejlepších kaváren v Praze. Odtud je dobré se soustředit na svůj dech, který se pohybuje dovnitř a ven z těla. 

Člověk by měl být přítomen při každém nádechu a výdechu. Při cvičení si můžete všimnout, že se snáze zbavujete myšlenek a pocitů, které nesouvisejí s přítomným okamžikem. Když to bude člověk  časem praktikovat, bude schopen přenášet tento pocit přítomnosti po celý den.

Dalším cvičením je vědomý pohyb, například jóga nebo vědomá chůze. Zde se soustředíme na to, abychom věnovali pozornost každému pohybu a uvědomovali si, jak se cítíme při každé pozici nebo kroku na cestě. Cílem není kritizovat se nebo měnit způsob pohybu, ale spíše se uvolnit a vžít se do každého pocitu.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang