Co je slyšet v děloze?

Působí hudba přímo na dítě, nebo je matka prostředníkem v přenášení pocitů z hudby? Co vše slyší nenarozené dítě uvnitř matčina těla? Odkdy začíná dítě vnímat sluchové podněty? Jakou hlasitost mají okolní zvuky a co už je pro dítě škodlivé?

Děloha

Děloha je základním orgánem ženského reprodukčního systému. Jedná se o svalový orgán umístěný v pánvi mezi močovým měchýřem a konečníkem, který hraje zásadní roli v plodnosti, menstruačním cyklu a těhotenství každé ženy.

V případě menstruačního cyklu se děložní sliznice ztlušťuje v rámci přípravy na oplodněné vajíčko. Pokud nedojde k oplodnění vajíčka, dochází ke zbavení výstelky a menstruační cyklus začne znovu. Tento proces má na starost právě děloha.

Děloha je také zodpovědná za zajištění výživy plodu během těhotenství, u kterého je důležité zmínit orgán, který se jmenuje placenta. Ta spojuje plod s dělohou a prostřednictvím pupečníku poskytuje dítěti kyslík a živiny.

Následně, jak dítě roste, dochází k roztažení dělohy, aby se přizpůsobila velikosti dítěte.

Děloha je orgán hruškovitého tvaru se silnou svalovou stěnou, který je rozdělen na dvě části: děložní hrdlo a tělo. Děložní hrdlo je spodní, úzká část dělohy, která se spojuje s pochvou. Tělo dělohy je hlavní část, kde se může vyvíjet a růst plod.

Děloha obsahuje také tři vrstvy tkáně: perimetrium, myometrium a endometrium.

Perimetrium je nejzevnější vrstva, která navazuje na pobřišnici. Myometrium je prostřední vrstva, složená z hladkých svalových vláken, která se během porodu stahují. Nejvnitřnější vrstvou je endometrium, výstelka dělohy, která se vylučuje během menstruace.

Zdraví dělohy

Zdraví dělohy je důležitou součástí celkového zdraví ženy. Udržování zdraví dělohy začíná pochopením rizikových faktorů děložních problémů.

Ženy, které mají v rodině problémy s dělohou, jsou starší 40 let, prodělaly více těhotenství nebo mají sedavý způsob života, jsou vystaveny zvýšenému riziku děložních problémů.

Pro udržení dobrého zdraví dělohy by ženy měly dělat několik věcí.

Zaprvé je důležité chodit na pravidelné gynekologické prohlídky. Tato vyšetření mohou pomoci odhalit jakékoli změny v děloze nebo jakékoli problémy s reprodukčním zdravím.

Během prohlídky lékař provede vyšetření pánve a Papův test, aby zjistil případné abnormality.

Dítě v děloze začíná slyšet zvuky ve druhém trimestru

Důležité je také praktikovat bezpečný sex a používat ochranu před pohlavně přenosnými infekcemi.

Vyvážená strava může také pomoci udržet dělohu zdravou. Jde o stravu bohatou na ovoce, zeleninu a celozrnné výrobky. Všechny tyto potraviny pomáhají udržet dobrou hladinu hormonů.

Budoucí maminky by se naopak měly vyvarovat různým sladkostem, mořským plodům nebo masným výrobkům. Tyto a další potraviny by se v těhotenství neměly jíst.

Dalším důležitým pomocníkem je cvičení pro těhotné. To může pomoci snížit stres a zlepšit krevní oběh. Kromě toho také může snížit riziko některých zdravotních potíží, včetně rakoviny dělohy.

Na místě je také udržovat dostatečný odpočinek a nízkou hladinu stresu, protože samotný stres může narušit normální hormonální rovnováhu těla, což může vést k problémům s reprodukčním zdravím.

Při kvalitním odpočinku dochází ke snížení stresu a zlepšení celkového zdravotního stavu.

Vyhýbání se určitým látkám může také pomoci udržet dělohu zdravou. Především se jedná o kouření a nadměrnou konzumaci alkoholu. Obojí může zvyšovat riziko reprodukčních zdravotních problémů.

Kromě toho může mít na dělohu vliv užívání některých léků a chemických látek, včetně některých typů antikoncepce a léčby neplodnosti. Před užíváním jakýchkoli léků nebo léčby je důležité je probrat s lékařem.

Celkově je důležité podniknout kroky k udržení dobrého zdraví dělohy. Výše zmíněné způsoby, jako jsou pravidelné gynekologické prohlídky, vyvážená strava, pravidelné cvičení, dostatek odpočinku a vyhýbání se určitým látkám tomu mohou pomoci.

Pravidelné prohlídky jsou obzvláště důležité, protože mohou včas pomoci odhalit případné problémy a umožnit rychlejší léčbu. Přijetí těchto všech opatření může pomoci snížit riziko určitých zdravotních problémů a zajistit reprodukční zdraví.

První pokusy

Až do 19. století převládal názor, že dítě v děloze je jen ‘neinteligentní pulec‘. První pokusy o zjištění, kdy děti v děloze začínají naslouchat, byly provedeny v roce 1885.

V počátcích takových pokusů byly často používány jako stimulace nefyziologické zvuky, jako je například troubení klaxonu u auta, elektronický kartáček na zuby nebo vibroakustické stimulační zařízení.

Vývoj sluchového ústrojí

Sluch je přece prvním smyslem, který se v děloze vyvíjí, a je důležitou součástí vývoje dítěte.

Děti v děloze obvykle mohou začít slyšet zvuky ve druhém trimestru, přibližně ve 20. týdnu těhotenství. Tehdy je ucho zcela zformováno a dítě dokáže vnímat zvuky mimo dělohu.

V této fázi dítě slyší zvuky o velmi nízké frekvenci, například tlukot srdce matky, její hlas a další zvuky z okolí. Jakmile se dítě přiblíží k narození, bude schopno slyšet zvuky o vyšší frekvenci, například hudbu a hlasy.

Ve 24. týdnu těhotenství je sluch dítěte mnohem vyvinutější a může reagovat na zvuky. Výzkumy ukázaly, že miminka v děloze dokážou rozpoznat hlas své matky a mohou dokonce reagovat na určitou hudbu.

Výše uvedené se může projevovat pohyby, jako je kopání nebo otáčení se směrem ke zdroji zvuku.

Ve 35. týdnu jsou děti schopny rozpoznat od sebe jednoduché slabiky jako například bibi a baba.

Okolo 6. měsíce je dítě schopno rozeznat hlasy lidí od jiných zvuků a ke konci těhotenství už rozpozná i hlas matky s jeho emocionálními rozdíly od ostatních hlasů. Holčičky potom reagují na sluchové podněty v děloze dříve než chlapci.

Důležité je také zmínit, že pro zajištění bezpečnosti dítěte je důležité nevystavovat dítě žádným hlasitým zvukům, jako je hlasitá hudba nebo hlasitá televize.

Zvuky doléhající k plodu

Uvnitř dělohy se ozývají různé zvuky, které pocházejí od plodu, matky a z okolí.

Nejčastějším zvukem, který je v děloze slyšet, je tlukot srdce plodu. Tento zvuk je obvykle slyšet pomocí dopplerovského ultrazvukového přístroje. Zvuk srdečního tepu plodu se obvykle pohybuje kolem 120 úderů za minutu.

V děloze je slyšet také tlukot srdce matky. Tento zvuk je obvykle hlasitější než tlukot srdce plodu a může se měnit v závislosti na úrovni aktivity matky.

Mezi další zvuky, které mohou být v děloze slyšet, patří zvuk matčina dechu a zvuk matčina trávicího ústrojí, přičemž nejhlasitějším zvukem je kručení v matčině žaludku.

Dále jsou to vaskulární zvuky, hučení krve v cévách a placentární zvuky. Všechny tyto zvuky mají nízkou frekvenci kolem 70 Hz.

Prostředí v děloze také vytváří jedinečnou zvukovou kulisu. Je slyšet zvuk plodové vody, která v děloze šplouchá. Tento zvuk je obvykle poměrně tichý a uklidňující. V děloze je také slyšet zvuk pohybů těla matky, která plod jemně kolébá sem a tam.

Hluk zvuků v děloze dosahuje obvykle hlasitosti mezi 30-90 dB (decibelů) přičemž šepot má 30 dB a rockový koncert okolo 115 dB. Vzhledem k tomu, že hlas matky se nese tělem, a doléhá k dítěti přímo, slyší ho velmi hlasitě.

Pokud tedy matka mluví například polohlasně, tak její hlas dosahuje hlasitosti 30 dB. K dítěti ale její hlas doléhá o hlasitosti 90 dB. Práh bolesti je definován okolo 125 dB, ale je známo, že už při zvuku o hlasitosti vyšší než 90 dB může dojít k poškození sluchu u plodu.

Tlukot matčina srdce

Hlavním zvukem, který převyšuje všechny ostatní, je bušení srdce matky. To je pro nenarozená miminka neustálá zvuková kulisa, která jim dává najevo, že je vše v pořádku, a může je uklidňovat nebo také zneklidňovat.

Pokud je matka ve stresu a bušení jejího srdce se zrychluje tak i pro miminko to může znamenat jistou míru zneklidnění. Miminku stačí pouze několika vteřinový podnět k tomu, aby se zvýšil jeho srdeční tep.

Jsou také zaznamenány testy s novorozenými dětmi, kdy se jim pouštěl tlukot matčina srdce, a bylo zjišťováno, jak na to miminka zareagují.

Reakce byly podle očekávání, a to takové, že miminkům, kterým byla pouštěna tato zvuková kulisa, se dařilo po všech stránkách lépe. Méně plakala, více přibírala na váze a všeobecně byla v lepší náladě.

Pokud chceme takovýchto výsledků dosáhnout u ostatních miminek, není nutné jim pouštět zvuk tlukoucího srdce. Stačí, když si matka své dítě přivine na hruď, kde samo bude moci naslouchat tlukotu jejího srdce, což pro něj je známý zvuk z dělohy, který ho uklidňuje.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang