Larvovaná deprese – deprese těla

Skleslá a špatná nálada, ztráta energie, pocity smutku a beznaděje a další projevy jsou jasnými příznaky deprese. Co když se ale deprese projeví na tělesné rovině bez psychických příznaků?

Zvýšený výskyt depresí je v současné době způsoben především zrychlujícím se životním tempem, vyššími nároky na člověka a hektickým způsobem života.

Se zlepšující se psychiatrickou a psychologickou péčí je však důležité podotknout, že tento nárůst je také způsoben tím, že se stále zdokonaluje zachycování a rozpoznávání deprese.

Co je to deprese?

Deprese patří mezi poruchy nálady, které se mohou projevit buď jednou – depresivní epizoda anebo se může opakovaně vracet – rekurentní depresivní porucha.

Příznaky se projevují v podobě smutné nálady trvající déle než dva týdny, pesimismu, ztráty zájmu o koníčky, neschopnost prožitku radosti, zvýšenou unavitelností a ztrátou energie. Dále je charakteristická ztráta sebedůvěry a sebevědomí, nerozhodnost, nesoustředěnost, sebevražedné myšlenky, poruchy spánku, snížená chuť k jídlu s doprovodným váhovým úbytkem.

Typická jsou tzv. ranní pesima, kdy se jedinec cítí nejhůře ráno. Přestože je deprese duševní onemocnění, mnohdy je doprovázená i tělesnými příznaky jako např. bušení srdce, zvýšené pocení, závratě, tlak na hrudi a bolesti hlavy. Jednou prožitá depresivní epizoda se s 50% pravděpodobností v budoucnu vrátí.

Zevrubně je deprese možné rozdělit na dva typy:

Endogení deprese: za jejich vznikem stojí dědičnost, biologická dispozice jedince a sklony jedince k depresivním stavům. Do této kategorie řadíme larvovanou depresi.

Exogenní deprese: tento druh depresí vzniká na základě tělesných faktorů, tedy poruch vnitřních orgánů či žláz s vnitřní sekrecí, které produkují hormony, dále na základě psychologických faktorů, například prožitá traumata a také na podkladě farmakologických faktorů, tedy deprese jako následek užívání některých léků.

Maskovaná deprese

Deprese se však může projevit na tělesné úrovni bez charakteristických psychických příznaků. Tento stav je nazýván deprese bez deprese či larvovaná deprese.

Hlavním projevem je tělesná obtíž, mnohdy poruchy trávicího a močového ústrojí, bolesti hlavy, kloubů a svalů, brnění končetin, nespavost, poruchy v sexuální oblasti či pískání v uchu. Tělesný příznak je jasně vyjádřen, dotyčný jím zřetelně trpí. Deprese se tedy projevuje tzv. „řečí těla“.

Psychické příznaky jsou buď jen velmi málo patrné, nebo nejsou přítomny vůbec. K jejich objevení dojde až po psychiatrickém vyšetření. Předtím ale dotyčný absolvuje řadu vyšetření, která mají odhalit tělesnou diagnózu nebo vyloučit tělesnou příčinu potíží pacienta.

Příznaky duševní nemoci

Příznaky larvované deprese se sice neprojevují po psychické stránce, stále se však jedná o duševní poruchu. Po psychiatrickém či psychologickém vyšetření vyjdou skryté problémy napovrch. Dotyčný si je nemusí uvědomovat nebo si jejich přítomnost může vykládat jako doprovodný jev tělesného onemocnění.

Pokud někdo dlouhodobě pociťuje např. bolesti hlavy, může se u něho objevit pokles nálady, únava, ztráta chuti do života, snížená aktivita a iniciativnost v plnění úkolů a povinností, pocity vnitřního napětí, obavy z budoucnosti atd.

Jelikož vyšetření organismu nepřinesou žádné pozitivní nálezy, může být nemocný s larvovanou depresí často považován za simulanta a hypochondra.

Sám nemocný je tímto vystaven ještě většímu tlaku, propadá beznaději na základě toho, že jsou lékaři bezmocní, a má stále více sebevražedných myšlenek, ve kterých spatřuje únik ze své bezvýchodné situace.

Nejčastější příznaky larvované deprese

Larvovaná deprese se může projevovat jako jeden příznak, nejčastěji jako nespavost, nechutenství, tupá bolest hlavy, sexuální problémy a psychická a tělesná vyčerpanost. Tyto příznaky jsou ve většině případů nejvíce zřetelné v ranních hodinách a na jaře. Jarní únava může být mnohdy právě larvovanou depresí.

Larovaná deprese se opakuje, její průběh je tedy periodický, ale pokud není včas rozpoznána a náležitě léčena, může se její charakter změnit v chronický.

Toto onemocnění se může projevovat také jako více příznaků v podobě syndromů. Ty se týkají jednotlivých soustav organismu. Na úrovni trávicího traktu se většinou jedná o pocity tlaku v žaludku a ve žlučníku, nadýmání, plynatost, nechutenství a průjmy s nejasnou příčinou.

Na úrovni kardiovaskulární bodavé bolesti u srdce, zrychlený srdeční tep a nízký tlak spojený s omdlíváním. Co se týče dýchací soustavy, objevují se poruchy dýchacího rytmu, dušnost, mělké dýchání a neurotický kašel bez příčiny.

Pohlavní a vylučovací soustavy postihují pálení v močové trubice, pocity na močení, poruchy menstruačního cyklu a poruchy erekce. Dále se jako příznak larvované deprese mohou vyskytnout bolesti svalů a kloubů, páteře, tiky lícního nervu, bolesti zubů, dále kožní problémy jako svědění, pálení a nadměrné pocení.

Tyto zmíněné příznaky se vyskytují nejčastěji, larvovaná deprese se však může projevovat širokým spektrem tělesných příznaků.

Klasická deprese

Od klasické deprese se larvovaná forma liší tím, že psychické příznaky nejsou tolik zřetelné nebo nemusí být zjevné vůbec. Až po důkladných tělesných vyšetřeních, kdy je potvrzeno, že dotyčný je po fyzické stránce zdravý, přichází na řadu vyšetření psychiatrické či psychologické, které depresivní příznaky odhalí.

Od psychosomatických onemocnění (které jsou způsobeny psychickými faktory a projevují se na tělesné úrovni) se larvovaná deprese liší tím, že dotyčný je po fyzické stránce v pořádku, „jen“ trpí různými příznaky, které však žádnou nemoc nesignalizují.

Léčba

K léčbě larvované deprese se využívají antidepresiva, která se ukázala jako velmi účinná. Pacienti však musí být trpěliví, jelikož účinek antidepresiv nastupuje až po přibližně 6 týdnech užívání. Nedílnou součástí léčby je také psychoterapie.

Důležitý je také vlídný a chápavý přístup lékařů a ošetřujícího personálu. Léčba se ve většině případů realizuje ambulantní formou, pacient tedy dochází do ordinace lékaře. V případě sebevražedných myšlenek je vhodnější dotyčného hospitalizovat.

Larvovaná deprese představuje vážné onemocnění. Její odhalení je poměrně obtížné, jelikož se neprojevuje typickými psychickými příznaky, doprovázející depresi, ale dává o sobě vědět na tělesné úrovni.

Tento fakt však neznamená, že za každým tělesným problémem stojí larvovaná deprese. Pokud je však přece jenom prokázána, není třeba se tímto faktem ještě více stresovat, jelikož léčba antidepresivy je velice účinná a antidepresiva nejsou návyková.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang