Sourozenecké konstelace – poslední, nejmladší dítě

Vaše sourozenecká konstelace, tedy jestli jste se narodili první, druzí, či poslední, ovlivňuje to, jakým člověkem jste se stali. A jestli jste se narodili jako benjamínci, nelze popřát nic jiného, než hodně sil do života.

Pořadí narození se používá k předpovídání úspěchu, prosperity, zaměstnání a dalších věcí. Ale má skutečně vliv na to, kým jste a co v životě děláte?

Nejmladší dítě

Sice se narodil poslední do rodiny, ale posledním není. Stávají se často rodinnými klauny, protože role korunních princů a princezen jim vzali starší sourozenci.

Často jim připadá, že jim jejich sourozenci vybrali už všechen talent, chytrost a schopnosti, často se cítí jako nuly. Bývají vzpurní, kritičtí, rozmazlení, netrpěliví a prudcí.

Nejmladší děti s sebou táhnou tu nevýhodu, že je nikdo nebere vážně, nejprve v rodině a poté celý svět. Proto se benjamínci vyznačují touhou udělat něco, cokoli, aby si jich všimli.

Nejmladší děti bývají často rozpolcenými osobnostmi, bývají na houpačce emocí – chvíli jsou roztomilí, ve vteřině nepříjemní. Jeden den se cítí nabití energií, další den mohou být úplně vyčerpaní.

Často se k nim rodiče a sourozenci chovají rozporuplně – mazlí se s nimi, poté je podceňují a dělají si z nich legraci. Možná proto je v nich touha po rebelantství, zanechat po sobě stopu a velmi často dříve jednají, než myslí.

Tipy pro nejmladší

Pár tipů pro nejmladší:

 • Zkuste za sebe vzít plnou zodpovědnost a přestaňte se předvádět. Pochopte, že jste již dospělí a za svůj život si zodpovídáte sami.
 • Je to tak, nemáte velký smysl pro pořádek. Zkuste si alespoň na den dát cíl a dodržet ho.
 • Sice nejspíše nevynikáte ve vedoucí pozici, ale zamyslete se, jestli alespoň pracujete s lidmi. Protože teprve práce s lidmi vás začne naplňovat.
 • Nejmladší děti bývají společenské, ale na druhou stranu značně egocentrické. Zkuste někomu nabídnout pomoc a provést ji nezištně.
 • Přestaňte obviňovat druhé lidi ze svých problémů, když sami víte, že jste si to zavinili sami.
 • Nebuďte tolik závislí na okolí a pracujte na uznání svých chyb.
 • Využijte svůj dar být přesvědčivými a vtipnými! Jestliže ho budete užívat správně, stanete se zdrojem pohody. Ale opět pozor – nevyužívejte ho ve svůj prospěch a nečekejte pořád za všechno pochvalu. Buďte nezištní.
 • Máte rádi, když jste středem pozornosti. Myslete na to, že to mají rádi i druzí lidé a občas se zeptejte i na jejich přání a pocity.
 • Partnera pro život si hledejte mezi prvorozenými. Ale nezapomínejte, že vaše žena není vaše matka a váš muž není váš otec. Jsou to partneři.

Prostřední dítě

Když se narodí druhé dítě, rodiče je mohou díky svým předchozím zkušenostem vychovávat méně přísně. Mohou být také méně pozorní, protože v jejich životě jsou další děti.

Prostřední dítě je proto často lidmi oblíbené kvůli nedostatku pozornosti, které se mu dostává ve srovnání se staršími sourozenci a mladšími sourozenci.

Prostřední dítě má často pocit odstrčenosti a pocit: „No, nejsem nejstarší. Nejsem nejmladší. Kdo jsem já?“ Tento druh hierarchického tápání vede prostřední děti k tomu, aby se prosadily mezi svými vrstevníky, protože pozornost rodičů je obvykle věnována milovanému prvorozenému dítěti nebo dítěti rodiny.

Obecně mají prostřední děti tendenci mít následující osobnostní rysy podle pořadí narození:

 • lidé, kteří se rádi líbí
 • poněkud vzpurné
 • těží z přátelství
 • má velký sociální okruh
 • mírotvorce

A co víc, prostřední děti je nejtěžší určit, protože si hrají na staršího sourozence.

Prvorozené dítě

Nejstarší sourozenec bude přirozeně vychováván směsí instinktu a metody pokus-omyl, protože je prvorozeným dítětem. To často způsobuje, že se rodiče stávají pečovateli podle pravidel, kteří jsou extrémně pozorní, přísní na pravidla a přehnaně neurotičtí ohledně maličkostí.

Takový styl výchovy pak může způsobit, že se z dítěte stane perfekcionista, který se vždy snaží rodičům zavděčit.

Jako vůdci smečky bývají prvorození často:

 • spolehliví
 • svědomití
 • strukturovaní
 • opatrní
 • kontrolující
 • úspěšní

Prvorozené děti mají tendenci se v přítomnosti rodičů vyžívat, což může vysvětlovat, proč se někdy chovají jako miniaturní dospělí. Mají také sklon být pilní a chtít vyniknout ve všem, co dělají.

Jedináček

Být jedináčkem je výjimečné postavení. Jedináčci, kteří nemají žádné sourozence, s nimiž by mohli soupeřit, si monopolizují pozornost a zdroje svých rodičů – a to nejen na krátkou dobu jako prvorozenci, ale navždy.

Jedináčci tak mají tendenci být:

 • na svůj věk vyspělé
 • perfekcionisté
 • svědomité
 • pilné
 • vůdčí osobnosti

Kromě toho mají jedináčci tu výsadu (a zároveň břemeno), že na jejich bedrech leží veškerá podpora a očekávání rodičů.

Pořadí narození a inteligence

Některé teorie tvrdí, že prvorození jsou inteligentnější a mají vyšší IQ než později narození. Nejnovější studie však ukazují, že prvorození mají oproti svým sourozencům v průměru pouze jednobodovou výhodu v IQ. Na vině této představy mohou být sociální faktory.

Jiná studie ukazuje, že prvorozeným dětem může prospívat, když jsou v prvních letech života obklopeni dospělými. Vstřebávají způsob, jakým dospělí mluví, zatímco později narození jsou více vystaveni méně rozvinutým způsobům mluvy svých sourozenců.

Stejná studie zjistila, že prvorození často přebírají vůdčí a učitelskou roli vůči svým mladším sourozencům. Některé teorie tvrdí, že doučování zlepšuje inteligenci doučovaného – v tomto případě staršího sourozence.

Pořadí narození a zdraví

Někteří lidé si myslí, že pořadí narození ovlivňuje zdraví. Studie naznačují, že pokud jste nejstarší, je pravděpodobnější, že budete mít nižší porodní hmotnost než vaši sourozenci.

Později narozené děti mají vyšší riziko hospitalizace v důsledku nehod, kterým se dalo předejít. To může souviset s nedostatkem rodičovské pozornosti v početné rodině.

Mladší sourozenci mohou mít v období puberty a mladé dospělosti problémy s duševním zdravím a je u nich vyšší pravděpodobnost, že budou hospitalizováni z důvodů souvisejících s alkoholem.

Celkově vědci zjistili, že většina rozdílů v pořadí narození je způsobena tím, kde se rodiče rozhodnou trávit svůj čas a prostředky.

Další faktory ovlivňující pořadí narození

Pořadí narození je složité téma. Neexistuje univerzální řešení pro každou rodinu. Sociální dynamiku rodiny ovlivňují různé faktory a výsledky se liší dítě od dítěte a rodinu od rodiny.

Mezi další faktory, které ovlivňují pořadí narození, patří např:

 • Postoje a kultura rodičů. V některých kulturách, i když se chlapec narodí po čtyřech dívkách, může být stále považován za nejstaršího.
 • Věkový rozdíl. Pokud je mezi dětmi věkový rozdíl větší než tři roky, mohou se vytvořit podskupiny s odlišnou dynamikou. Většina odborníků s tím souhlasí, ale věkový rozdíl stanovují také na pět let.
 • Dvojčata. Většině dvojčat se dostává zvláštní pozornosti ze strany rodičů, takže podle odborníků tato pravidla nemusí nutně platit.
 • Důvěra. Názor dítěte na sebe sama určuje jeho pohled a postoj. Pořadí narození sice pomáhá utvářet jejich osobnost, ale není jediným faktorem.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang