Tourettův syndrom – co to je, příčiny a příznaky

Tourettův syndrom

Tourettův syndrom je neurologická porucha sestávající z opakujících se mimovolních pohybů a tiků. Tyto tiky se mohou pohybovat od jemných pohybů, jako je mrkání očima nebo záškuby obličeje, až po složitější chování, jako je náhlé, nekontrolovatelné nadávání nebo křičení obscénností.


Tento článek se zabývá Tourettovým syndromem, konkrétně:

  • Tourettův syndrom – co to je?
  • příčinami Tourettova syndromu
  • příznaky této poruchy
  • známými osobnostmi s Tourettovým syndromem

Život s Tourettovým syndromem může být náročný, protože tato porucha může ovlivnit sociální interakce, studijní výsledky a celkovou pohodu. Přestože neexistuje lék přímo na Tourettův syndrom, mohou pomoci terapie a určité léky na zmírnění příznaků, jako jsou třeba tiky v oku.

Tourettův syndrom – co to je?

Tourettův syndrom – co to je a kdy se objeví? Tourettův syndrom je neurologická porucha charakterizovaná opakovanými, mimovolními pohyby a vokalizací, známými jako tiky. U některých jedinců jsou příznaky mírné, zatímco u jiných mohou být tiky závažnější. Další neurologickou poruchou je např. autismus.

Tourettův syndrom obvykle začíná v dětství a jeho příznaky se obvykle objevují mezi 2. a 15. rokem života. Chlapci jsou postiženi častěji než dívky. Závažnost a četnost tiků se může u jednotlivých osob značně lišit a může se v průběhu času měnit.

V některých případech se tiky mohou zhoršit v době stresu, úzkosti nebo vzrušení, zatímco se mohou zlepšit, když je člověk uvolněný nebo se soustředí na nějakou činnost.

Pro osoby s Tourettovým syndromem je důležité, aby vyhledaly pomoc zdravotníků, jako jsou neurologové, psychologové a podpůrné skupiny. Zvyšování povědomí a porozumění Tourettovu syndromu může pomoci vytvořit soucitnější společnost pro osoby žijící s touto poruchou.

Tourettův syndrom – příčina

Přestože přesná příčina Tourettova syndromu není zcela objasněna. Výzkum naznačuje, že může jít o kombinaci genetických faktorů a faktorů prostředí. Zmíněné genetické faktory hrají při vzniku Tourettova syndromu významnou roli.

Pravděpodobnost vzniku Tourettova syndromu je vyšší, pokud touto poruchou trpí i blízký člen rodiny. Vědci identifikovali několik genů, které mohou být spojeny s Tourettovým syndromem, ačkoli konkrétní genetické mutace, které tento stav způsobují, se stále zkoumají.

Kromě genetických faktorů mohou být při vzniku Tourettova syndromu příčinou i faktory v prostředí. Prenatální faktory, jako je vystavení infekcím nebo některým lékům během těhotenství, jsou spojovány se zvýšeným rizikem vzniku této poruchy.

Stresové životní události nebo trauma v dětství mohou u některých jedinců s genetickou predispozicí k Tourettovu syndromu rovněž vyvolat vznik tiků.

Typickým příznakem syndromu jsou tiky.

Tourettův syndrom – příznaky

Co se týče u Tourettova syndromu příznaků, ty se obvykle objevují v dětství ve věku od 2 do 15 let. Tiky mohou být motorické (pohybové) nebo vokální (zvukové). Motorické tiky mohou zahrnovat mrkání očima, trhání hlavou, krčení rameny nebo grimasy v obličeji. Hlasové tiky mohou zahrnovat chrčení, smrkání, proklínání hrdla nebo vykřikování slov či frází.

Lidé s Tourettovým syndromem často pociťují nutkání nebo povědomý pocit před nástupem tiku. Tento pocit je často popisován jako nahromadění napětí nebo energie, které se uvolní provedením tiku. Tiky mohou být přechodné nebo chronické a v průběhu času se může měnit jejich frekvence nebo závažnost.

I když jsou tiky charakteristickými příznaky Tourettova syndromu, mohou se u jedinců vyskytovat i další přidružené příznaky, včetně obsedantně-kompulzivního chování (OCD), poruchy pozornosti/hyperaktivity (ADHD), úzkosti a deprese.

Tyto průvodní jevy mohou dále komplikovat léčbu Tourettova syndromu a mohou vyžadovat další léčebné strategie.

Diagnóza Tourettova syndromu – test

Diagnostika Tourettova syndromu může být náročná. Neexistuje totiž pro diagnózu Tourettova syndromu test, který by potvrdil přítomnost této poruchy. Diagnostika je založena na důkladné anamnéze, fyzickém vyšetření a pozorování chování jedince. Lékaři se zaměřují na přítomnost motorických i vokálních tiků, které jsou přítomny po dobu nejméně jednoho roku.

V některých případech mohou lékaři nařídit pro zjištění Tourettova syndromu krevní testy nebo zobrazovací vyšetření mozku, aby vyloučili jiné možné příčiny tiků než Tourettův syndrom. Testy mohou pomoci potvrdit diagnózu Tourettova syndromu a zajistit, aby jedinec dostal odpovídající léčbu.

Na léčbu Tourettova syndromu neexistuje lék, lze ho však zvládat pomocí terapie.

Léčba Tourettova syndromu

I když na tuto poruchu neexistuje lék, různé terapie a léky mohou pomoci snížit frekvenci a závažnost tiků. Behaviorální terapie může jedincům pomoci naučit se rozpoznat a ovládat své tiky. Ke zvládnutí příznaků lze použít i léky.

V závažných případech lze jako možnost léčby zvážit operaci hluboké mozkové stimulace (DBS). Ta spočívá v implantaci elektrod do mozku, které pomáhají regulovat abnormální mozkovou aktivitu. DBS je však složitý a invazivní zákrok, který je obvykle vyhrazen pro osoby nereagující na jinou léčbu.

Tourettův syndrom u dětí

Tourettův syndrom může postihnout lidi všech věkových kategorií, nejčastěji bývá diagnostikován v dětství. Příznaky se často začínají objevovat mezi 2. a 15. rokem života, přičemž chlapci jsou postiženi častěji než dívky.

Tourettův syndrom u dětí může zahrnovat různé tiky, které mohou být fyzicky i sociálně náročné. Tyto tiky mohou narušovat každodenní činnosti a mohou dítě uvádět do rozpaků nebo mu způsobovat potíže. Je však důležité si uvědomit, že tiky mohou v průběhu času ustupovat a mizet a u mnoha dětí s Tourettovým syndromem se s přibývajícím věkem jejich příznaky zlepšují.

Diagnostika Tourettova syndromu u dětí může být náročná, protože tiky jsou v dětství běžné a často mohou být zaměněny za jiná onemocnění. Poskytovatel zdravotní péče obvykle provede důkladné vyšetření, včetně fyzického vyšetření a anamnézy, aby vyloučil jiné možné příčiny tiků.

Svalová dystrofie u dětí je další onemocnění, v tomto případě genetické, které postihuje především chlapce.

U dětí je diagnostika složitější, tiky se v dětství totiž vyskytují běžně.

Tourettův syndrom – video

Jedním ze způsobů, jak se o tomto syndromu lidé dozvídají, jsou videa, která ukazují zkušenosti osob žijících s Tourettovým syndromem. Videa mohou pomoci informovat veřejnost o problémech, kterým čelí osoby s tímto onemocněním, a poskytnout vhled do každodenních životů osob s Tourettovým syndromem.

Ukázkou skutečných životních zkušeností lidí s Tourettovým syndromem videa mohou přispět k většímu pochopení a empatii vůči těm, kteří s touto poruchou žijí. Mohou sloužit jako cenný zdroj informací pro jednotlivce a rodiny, které hledají informace a podporu související s Tourettovým syndromem.

Tourettův syndrom – zpěváci a další celebrity

Navzdory problémům, které tato nemoc přináší, existuje mnoho slavných osobností, které se otevřeně svěřily se svou diagnózou a našly způsoby, jak zvládat u Tourettova syndromu příznaky a přitom stále vynikat ve své kariéře.

Billie Eilish je jednou ze známých osobností s Tourettovým syndromem. Zpěvačka otevřeně hovoří o svých problémech s Tourettovým syndromem a o tom, jak ji tato porucha ovlivňuje na pódiu, kde se u ní během vystoupení mohou objevit tiky. Navzdory tomu se nenechala omezit a nadále je úspěšnou a vlivnou osobností hudebního průmyslu.

Dalším hudebníkem, který otevřeně hovoří o svém Tourettově syndromu, je Lewis Capaldi. Otevřeně promluvil o tom, jaký vliv na jeho hudbu a styl vystupování má právě Tourettův syndrom. Zpěvák původem ze Skotska si díky své upřímnosti a humoru získal přízeň fanoušků po celém světě a jeho hudba sklidila uznání kritiky.

Tourettovým syndromem trpí i známé osobnosti, např. zpěvačka Billie Eilish.

Seth Rogen je ve světě herectví jednou z nejznámějších osobností s Tourettovým syndromem. Tento komik a herec otevřeně hovoří o své diagnóze a o tom, jak ovlivnila jeho život a kariéru. Navzdory problémům, kterým čelí, je Rogen nadále úspěšným hercem, známým svým komediálním načasováním a improvizačními schopnostmi.

Ani ve světě sportu Tourettův syndrom nezabránil sportovcům dosáhnout vrcholu. Fotbalová hvězda David Beckham promluvil o svých zkušenostech s touto poruchou a o tom, jak ovlivnila jeho život. Jeho odhodlání a talent z něj udělaly jednoho z nejúspěšnějších a nejznámějších sportovců na světě.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang